Cümə axşamı, 2024-06-20, 3:21 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files

Total entries in catalog: 2987
Shown entries: 2901-2950
Pages: « 1 2 ... 57 58 59 60 »

SAXTA HƏDISLƏR
Allah-Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:" Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir işi niyə deyirsiz?" ("Səf" surəsi, ayə 2)

Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 818 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hədis və mühəddislər
Hakim özünün "Müstədrək",Təbərani və Beyhəqi isə hədis kitabında Həzrət Muhəmməddən (s.ə.s) belə bir hədis nəql edirlər: "Üç şeyə görə ərəbləri sevin: mən ərəbəm, Quran ərəbcədir və Cənnət əhlinin dilidə ərəbdir".
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 727 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

SAXTA HƏDISLƏR
 İslamın zühur etdiyi ilk dövrlərdən Həzrət Muhəmməd (s.ə.s) səhabələri barədə tərif və tənqid məzmunlu bəyanatlar verir. Bu bəyanatlar həm bu dövrdə, həm də sonradan hədis şəklində nəql olunaraq xalqa çatdırılır.
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 823 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 3.0/2 | Serhler(0)

Yalan hədis günahı

Əhli sünnə qardaşlarımızın inandıqları on nəfərin cənnətlə müjdələndikləri barəsindəki Peyğəmbərdən (s) nəql etdikləri hədisi araşdırmaq zərurəti doğmuşdur. Allah haqdır və biz haqq olanı araşdırmaqla görəvləndirilmişik.
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 895 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

MÜƏLLİFİN HƏYATINA QISA BİR BAXIŞ Bu gün İslam dünyası öz bərəkətli ömrünü müsəlmanların ümumi mənafeyi yolunda vəqf edən böyük şəxsiyyət-Seyyid Əbdül Hüseyn...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 797 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

Hədis elmində dərin biliyi Seyyid Şərəfuddin təkcə Peyğəmbər və onun pak Əhli-beytindən nəql olunan rəvayətlərdə deyil, həm də sünnü alimlərinin təriqi ilə nəql olunan...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 993 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

XEYRİYYƏ MÜƏSSİSƏLƏRİ Bu müəssisələri biz Livanın Sovr şəhərində yaxından müşahidə etdik. Həmin müəssisələr hörmətli alim Seyyid Musa Sədrin tərəfindən...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 804 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM ÖN SÖZ Qarşınızdakı kitab Peyğəmbər (s)-in səhabələrindən olub, o həzrətdən hədis nəql etməkdə ifrata varmış bir şəxs barəsindədir....
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 826 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

*** Əbu Hüreyrə, nəql etdiyi hədislərin bir neçəsində bəzən həddini aşaraq Allah-Taalanı müxtəlif surətlərdə (şəkillərdə) təsvir etmişdir. Aləmlərin Rəbbi olan Allah isə...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 899 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

Əbu Hüreyrənin elmi və nəql etdiyi hədislərin dini qanunlarla ziddiyyətliliyi Əbu Hüreyrə deyir: Günlərin biri Peyğəmbər (s) bizə belə bir göstəriş verdi: Əgər filan yerdə...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 830 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

ÜÇÜNCÜ FƏSİL Peyğəmbər (s)-in zamanı Əbu Hüreyrə İslamı qəbul etdikdən sonra «Süffə» yoxsullarına birləşdi. Onlar barəsində Əbul Fəda öz (Tarix) kitabında yazır: ...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 841 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

DÖRDÜNCÜ FƏSİL Əbu Bəkr və Ömərin xilafəti zamanında Bu iki xəlifənin yaşadıqları dövranı araşdırarkən Əbu Hüreyrə barəsində çox da mühüm məsələyə rast...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 800 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

ALTINCI FƏSİL Müaviyənin xilafəti zamanı Müaviyənin xilafəti dövründə Əbu Hüreyrənin vəziyyəti xeyli yaxşılaşdı. Onun çoxdankı arzuları artıq həyata keçməyə...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 792 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

YEDDİNCİ FƏSİL Bəni-Üməyyənin Əbu Hüreyrəni himayə etməsi Əgər Əbu Hüreyrənin əməvilərdən əvvəl və sonrakı vəziyyətinə nəzər salsaq bu xilafətin onun üçün necə...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 823 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

ƏBU HÜREYRƏ TƏRƏFİNDƏN NƏQL OLUNMUŞ HƏDİSLƏRİN MİQDARI «Əl-isabə adlı kitabda Əbu Hüreyrənin tərcümeyi-halı geniş surətdə dərc edilmişdir. Oradan belə məlum olur ki,..
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 827 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

DOQQUZUNCU FƏSİL Əbu Hüreyrənin nəql etdiyi hədislər: KEYFİYYƏTİ Hədis elminə xas olan zövq Əbu Hüreyrənin nəql etdiyi hədislərin bir çoxunu qətiyyətlə rədd...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 810 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

3-cü hədis Allah ayağını Cəhənnəmə qoymayınca dolmayacaqdır Bu hədisi «Səhiheyn»in müəllifləri (Müslüm və Buxari) Əbdürrəzzaqdan, o da Müəmmərdən, o da...

Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 862 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması
 
6-cı hədis Bir gecədə həzrəti Süleymanın yüz qadınla yatması Bu hədisi Müslüm və Buxari Əbu Hüreyrədən və o da Peyğəmbər (s)-in adından nəql etmişdir. Hədisdə...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 808 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

9-cu hədis Qiyamət Günü insanlar şəfaət üçün Adəm, Nuh, İbrahim, Musa və İsa (ə)-ya pənah apararlar, amma onların əlindən heç bir iş gəlməz Buxari və Müslüm (həcm...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 846 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması
  
10-cu hədis Peyğəmbərlərin şəkk etmələri və Həzrəti Yusif (ə)-ın Həzrəti Məhəmməd (s)-dən daha səbirli olmaması Buxari və Müslüm bu hədisi Əbu Hüreyrədən nəql...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 816 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

11-ci hədis Əyyub (ə) qüsl aldığı zaman qızıl çəyirtkələr onun bədəninə daraşır, O, bu çəyirtkələri yığdığı üçün Allah-Taala onu tənbih edir. Buxari və Müslüm...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 794 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

14-cü hədis Həzrəti Peyğəmbər (s) bəzən günahsızları qırmancla vurar, döyər, söyər və təhqir edərdi! Buxari və Müslüm bu hədisi Əbu Hüreyrədən nəql etmişlər....
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 831 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

15-ci hədis Namaz qılarkən şeytanın həzrəti Peyğəmbər (s)-in gözünə görünməsi. Buxari və Müslüm bu hədisi birbaşa Əbu Hüreyrədən nəql etmişlər. Hədisdə...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 836 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

16-cı hədis PEYĞƏMBƏRİN YATIB YUXUYA QALMASI VƏ SÜBH NAMAZIN QILMAMASI Buxari və Müslüm bu hədisi birbaşa Əbu Hüreyrədən nəql etmişlər. Əbu Hüreyrə deyir: Günlərin...

Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 968 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması

17-ci hədis Canavar və inəyin səlis ərəb dilində danışmaları Müslüm və Buxari bu hədisi Əbu Hüreyrədən nəql etmişlər. Hədisdə deyilir: «Peyğəmbər (s) sübh...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 915 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması
Hədislərin şərhi Bizim dediklərimizi təsdiqləyən sünnü mənbələrindən olan məlumatlar 1-ci hissə Mötəbər mənbələrin birində Əbu Bəkrdən belə bir rəvayət nəql...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 800 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Saxta hədislərin yaranması
Baş vermiş həqiqətin icmalı (xülasəsi) 2-ci hissə «Bəraət» surəsi nazil olduqdan sonra Peyğəmbər (s) onu Əbu Bəkrə verib Həcc ziyarəti zamanı onu müşriklərə oxumağı...
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 762 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərin yaranması
5-ci hissə
Müaviyənin zamanında ən gəlirli işlərdən biri də Peyğəmbər (s)-in ailəsinin əleyhinə yalan hədislərin uydurulması idi. Bəni Üməyyə xilafətinə yaxınlaşmaq və var-dövlət sahibi olmaq istəyən hər bir şəxs bu yol ilə istəyinə nail ola bilərdi. 
Saxta hədislərin yaranması | Baxis: 816 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Əzadarlıga dair şübhələrə cavablar

(2)
Ardını oxu...
Şübhə doğuran suallar | Baxis: 520 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)


Əzadarlıga dair sübhələrə cavablar

(1)
Əssəlamu ələykə
ya Əba Əbdillah!
Ardını oxu...
Şübhə doğuran suallar | Baxis: 451 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)NƏ ÜÇÜN ÖZ İMAMLARINIZI MƏSUM (GÜNAHSIZ) ADLANDIRIRSINIZ?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 322 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Əhli-Bəyt (ə) və yer üzərinə səcdə

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 321 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)Ölüyə Quranın ''Yasin'' surəsini oxumaq olarmı?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 335 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Niyə görə şiələr Allahdan bağışlanmaq dilərkən Peyğəmbər(s)-i və Əhli-Beyti(ə)-ı vasitə seçirlər, məgər bu günah deyil?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 315 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)NƏ ÜÇÜN ƏLİ İBNİ ƏBİ TALİB (Ə) PEYĞƏMBƏRİ ƏKRƏM (S.Ə.V.V)-İN CANİŞİNİ VƏ VƏSİSİDİR?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 311 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Həzrət Əli (ə) niyə üç oğlunun adını üç xəlifənin adlarından qoyub?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 338 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)


NƏ ÜÇÜN ŞİƏLƏR AZANDA "ƏŞHƏDU ƏNNƏ ƏLİYYƏN VƏLİYYULLAH” DEYƏRƏK ƏLİNİN VİLAYƏTİNƏ ŞƏHADƏT VERİRLƏR?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 295 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)


Sual: Səhabə kimə deyilir və Peyğəmbər (s)-in səhabələri arasında münafiq olubmu, yoxsa onların hamısı mömin və adil idilər? Hər halda səhabələrin əməli

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 311 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Səhabələrin həyat tərzi

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 315 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Həsir üzərinə səcdə

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 359 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)Peyğəmbər (s.ə.s) və yer üzərinə səcdə 

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 386 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)
Namazı necə qılmalıyıq?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 361 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)Həzrət Əli (ə) niyə üç oğlunun adını üç xəlifənin adlarından qoyub?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 324 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Azanda olan sözlər nə zaman azana əlavə olub və nə ü

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 326 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Şübhəsiz ki, Peyğəmbər (s)-in bütün səhabələri ədalətli, mömin olmayıb və...

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 345 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)Şiə namaz qılarkən niyə əlləri açıq namaz qılır?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 337 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?

Şübhə doğuran suallar | Baxis: 347 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Fatihə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 2034 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)
"Ali İmran” surəsinin fəziləti
"Nisa” surəsinin fəziləti
"Maidə” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1442 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 4.5/2 | Serhler(2)
"Ənam” surəsinin fəziləti
"Əraf” surəsinin fəziləti
"Ənfal” və "Tövbə” surələrinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1112 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 ... 2801-2850 2851-2900 2901-2950 2951-2987