Cümə axşamı, 2024-05-23, 7:55 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əxlaq » Gözəl əxlaq dinin yarısıdır

Entries in category: 599
Shown entries: 1-50
Pages: 1 2 3 ... 11 12 »

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis

Həzrət Peyğəmbər (s) öz dostları üçün niyə çoxlu sərvət istəmirdi?

 Hər bir insan bu həyatda başqa birini özünə nümunə götürər. Adətən şəxsiyyəti güclü olan insanlar elə şəxsləri özlərinə nümunə və örnək götürürlər ki, hər bir kəsdən daha üstündürlər. Bəziləri sənətçiləri, bəziləri idmançıları özlərinə örnək qərar verirlər. Bəziləri isə din rəhbərlərini özlərinə örnək seçirlər. (Tebyan)

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 3022 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2015-01-10 | Reytinq: 2.6/5 | Serhler(1)

Şeytanla (lən) bir an belə mehribanlıq etmək olmaz, dərhal insanı əsir edir

 Şeytanla (lən) bir an belə mehribanlıq etmək olmaz. Şeytan insanı öldürmür, onu əsir edir. İnsanın ən böyük sərmayəsi olan abırını aradan aparar. (Tebyan)

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2595 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2015-01-09 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Möminin niyyəti, onun əməlindən üstündür

  Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dünya möminin zindanı və kafirin behiştidir”.

Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: “Dua - möminin silahıdır”.
Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur: “Möminin niyyəti möminin əməlindən üstündür”.

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2699 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-08-19 | Reytinq: 2.8/5 | Serhler(1)

Axirət evini qazan, dünyadakı nəsibini də unutma

İnsanın qəflət və üsyandan amanda qalmasına yardım edə bilən amillərdən biri də moizədir. Moizə ürəkləri dirçəldər, ürəklərə rahatlıq verər. İnsana ali məqsədinə çatmaq üçün yardım edər. Ona görə də Allah Təala, həm Peyğəmbər (s) və həm də Məsum İmamlar (ə) vasitəsilə moizənin xüsusi əhəmiyyətini çatdırmışdır. Bu moizələr bizim üçün böyük sərmayədir.

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2425 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-08-15 | Reytinq: 4.0/2 | Serhler(0)

Çörəyə niyə hörmət etməliyik?
 

Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, keçmiş adət və ənənələr get-gedə unudulmaqdadır. Çörəyə qoyulan hörmət də bu kimi adətlərdəndir. Əgər əvvəllər uşaqlar valideynləri ilə yol gedən zaman valideynlərinin yerə düşən çörəyi necə götürüb ehtiram göstərmələrinin şahid olurdularsa, bu gün elə bir mənzərə çox nadir hallarda görülür.

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2610 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-08-15 | Reytinq: 4.0/2 | Serhler(0)

Pozitiv əhval insanı kamala çatdırar


Hüsnü-zənn elə bir sifətdir ki, insanı ancaq xeyir işlər görməyə sövq edər. Hər kimdə bu mələkə olarsa, başqalarının ancaq yaxşılığını istəyər. Bu cür insanlarda psixoloji xəstəliklərin əlamətləri də az müşahidə olunar. Çünki stressə ən çox şərait yaradan amil bədbinlikdir. 

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2502 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-08-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cəhalət - ən rəzil sifətdir

(Ayətullah Məzahirinin əxlaq dərsindən)
 Əgər sizdən soruşsam ki, İslam dini nədir? Gərək deyəsiniz ki, İslam dini üç mürəkkəb hissədən ibarətdir: əqaid, əxlaq və əhkam.
Əqaid mövzularında gərək elə yerə çataq ki, şübhə ürəyimizə daxil olmaın. 

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2513 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-06-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şeytan, ona itaət edənlərə hökm edir

ŞEYTAN

Zehnlərdə belə bir təsəvvür yarana bilər ki, əgər zərdüştlikdə «əhrimən-yəzdan» ikiliyi fikri varsa, islamda da bir-birinə zidd qütblər olan «Allah və şeytan» əqidəsi vardır. Belə olan surətdə, zərdüşt dininin əhriməni ilə islamın şeytanı arasında nə fərq var?
Zərdüşt dinində olan əhrimən düşüncəsi ilə islamdakı şeytan düşüncəsi arasında müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var. Bu məsələnin bir qədər izaha ehtiyacı var. 

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2513 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Allah övliyalarının qeybi
qüdrətlərinə iman bəsləmək

Quranın aşkar şəkildə Allahın bəzi saleh bəndələrinin qey­bi qüdrətlərini təsdiq etməsinə baxmayaraq, araş­dır­ma­çı­lar­dan bəziləri belə düşünürlər ki, buna inam “üluhiyyətdə töv­hid” prinsipi ilə uyğun deyil. Bu məsələni həqiqətini açıq­la­maq üçün Qurana müraciət edək:
Allah övliyalarının qeybi qüdrətlərinə etiqad bəsləmək iki cür təsəvvür oluna bilər:

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2223 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-23 | Reytinq: 4.0/2 | Serhler(0)

Allahın saleh bəndələrinə nəzir etmək


İslam cəmiyyətində, çətinliyə düşən insanlar Allah-ta­a­la­nın razılığını cəlb etmək və ehtiyaclarını ödəmək niyyətilə aşa­ğıdakı sözləri deməklə, Allah övliyalarının birinə hədiyyə təq­dim etməyi nəzir edirlər: "Əgər belə olarsa, Allah  üçün bu­­nu edərəm”.

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2358 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-23 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Şəfaət və ya ümid yeri


İslamın təməl prinsiplərini qorumaqla yanaşı, mü­səl­man­la­rın üzərinə düşən ən mühüm vəzifələrdən biri də, bu gözəl zi­nətlərlə özlərini bəzəməkləridir. Bu xüsusda, ilk növbədə həz­rət Peyğəmbərimiz (s), sonra isə İslamın başqa pak rəh­bər­ləri İslam cəmiyyətinin ən üstün nümunələridir. Yaxşı olar ki, İslam dininin ardıcılları öz əməl, söz və fikirlərini rəh­bər­lərinin əməl, söz və fikirləri ilə uyğunlaşdırmaq üçün tam güc­ləri ilə çalışsınlar.

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1763 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-23 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

ALLAH YANINDA ƏZIZ OLANLARA AND IÇMƏK

Dünyanın hər yerində belə bir şey var: İnsanlar mühüm bir şeyin haqq olmasını çatdırmaq üçün and içir. Bu zaman yal­nız qədir-qiymətli şəxslərə və ya əşyalara and içilir. Hər ha­n­sı bir cəmiyyətdə bir şəxsə and içilirsə, bu onun o cə­miy­yət­də əziz və hörmətli olmasını göstərir.

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2158 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-23 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Beşgünlük dünyadan sonra gələcək əbədiyyət barədə düşün

  İmam Əli (ə) cümə günlərinin birində xütbə deyərkən, əvvəl Allaha həmd etmiş və sonra da Peyğəmbərə (s) salavat göndərmişdir. Sonra buyurmuşdur: “Allah bəndələri! Sizlərə nəfsinizi tərbiyə etməyi və təqvaya riayət etməyi tövsiyə edirəm. Allahın itaətini qənimət bilin.  

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2359 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-21 | Reytinq: 4.0/3 | Serhler(1)

Məclisdə pıçıldaşmayın

  Bir məclisə gedən zaman əgər diqqət etsəniz görərsiniz ki, bir qrup həmişə kənara çəkilib pıçıldaşmağı sevirlər. Bir-biri ilə söhbət edir və ətrafdakılara gözlərini ucu ilə baxarlar. Bəzən də qəhqəhə çəkir və ya ah-vah edərlər. İnsanlara işarə edib məsxərə edərlər. 

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2246 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-21 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

Qəhrəmanlar axtarışında olmayaq

(Ustad Qiraətinin əxlaq dərslərindən) Deyerler.org: “Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) yalnız bir peyğəmbərdir ki, ondan öncə (də) peyğəmbərlər gəlib getmişlər. Buna görə də əgər o ölsə və ya öldürülsə, siz öz keçmişinizə qayıdacaqsınız (əqidələrinizdən əl çəkəcəksiniz)?!

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2105 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bəla iki cürdür: şər və xeyir

 İnsan gərək çətinliklər çəksin ki, özünə layiq duruma yetişə bilsin. Keşməkeşli həyat – təkamülün “şallağıdır”, yəni motivverənidir. Diri məxluqların hamısı bu şallağın yardımı ilə kamala tərəf hərəkət edərlər. Bu qanun bitkilər, heyvanlar və insanlar üçün də təsirlidir. Ona görə də hər bir insan istəsə də, istəməsə də bəla ilə qarşılaşar.  

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1568 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(3)

Ürəyin pas bağlamasına səbəb olan amillər

  İnsanın həqiqəti ruhunun Allaha yaxın olması ilə məna kəsb edər. Lakin o zaman ki, insan dünya həyatında Allahdan uzaq olar, həmin həqiqəti əldən vermiş olar. Quran ayələri bəzən bunun səbəbini ürək qəsavətində görür. Yəni insanın ürəyini, gözünü və qulağını elə pərdə bağlayır ki, həqiqətləri qəbul edə bilmir. Bu pərdə nəhayət qəsavətə çevrilir.

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1369 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Bəyənilən və bəyənilməyən ümidsizlik

 Çox sayda Quran ayələri və hədislər vardır ki, bizi Allaha qarşı ümidsiz olmaqdan çəkindirir. “De: “Ey Mənim (günah vasitəsi ilə) özlərinə zülm etməkdə həddi aşan bəndələrim, Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Şübhəsiz, Allah (tövbə ilə) bütün günahları (hətta şirki) bağışlayır. Çünki bağışlayan və mehriban Odur!””. (“Zumər” 53).

 

 

 

Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1313 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şeytanın vəsvəsələrinə qalib gəlmək üçün tövsiyələr

  Hədislərdən və Quran ayələrindən belə nəticə çıxartmaq olar ki, şeytanın ən böyük vəsvəsəsi - insanı öz əmmarə nəfsinin ardınca getməyə dəvət etməkdir. (Tebyan)
Düşmən güclüdür və çirkin işlərə vadar edər. Məgər o halda ki, Allah Öz xüsusi lütfü ilə bəzi bəndələrini qoruyar.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 2142 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-28 | Reytinq: 2.5/2 | Serhler(1)

Həzrət Peyğəmbər (s) meraca niyə getmişdi?

 Əziz İslam Peyğəmbərinin (s) başqa peyğəmbələrdən üstün cəhətlərindən biri də bu idi ki, meraca getmiş və Allah Təala ilə vasitəsiz söhbət etmişdi. Allah Təala Öz qüdrətini və ayətlərini nişan vermək üçün Həzrət Peyəmbəri (s) səmaya qaldırır və bir çox həqiqətləri Həzrətə (s) vasitəsiz çatdırır. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1354 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-28 | Reytinq: 3.7/3 | Serhler(1)

Qiyamət günü əməllər necə nümayiş olunacaqdır?
 
"Və o kitab (hər bir fərdin əməllərinin kitabı əlinə, hər bir ümmətin əməl kitabı gözlərinin önünə və bütün bəşəriyyətin əməllərinin böyük kitabı hamının görə biləcəyi bir yerə) qoyular. Beləliklə günahkarları onda olandan qorxan görərsən. Və onlar deyərlər: 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1499 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranın nəzərində insanın dəyəri

Şübhəsiz ki, insan varlıq aləminin fövqəladə bir məxluqudur. İnsanın haqqında çox sayda söz eşitmişik. Ancaq insanın dəyərini hamıdan çox onu Yaradan bilir. Ona görə də Qurana müraciət edək və Xaliqin biz insanlara verdiyi dəyərləri öyrənməyə çalışaq. 
1. Allahın canişini.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1422 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-20 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(1)

Pak-pakizə həyata kimlər layiqdir?

  Bəzən elə olur ki, insan ruhunda nəyinsə çatışmadığnı hiss edir. Bizim ruhumuzun da yeməyə və mənəvi həyata ehtiyacı vardır. Biz bu dünyamızın yaxşı olması və axirətimizin də xeyirli olması üçün ruhumuza diqqət etməliyik. (Tebyan)
Allahın bu dünyadakı nemətləri maddidir və həm də mənəvi.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1019 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Ailəyə ziyan vuran amilləri tanıyaq

  Hədislər və Quran ayələrinə müraciət edərək, ailəyə ziyan vuran amilləri tanıyaq ki, onları aradan qaldırmaq bizim üçün asan olsun.
Ailəyə dəyən ziyanları üç dəstəyə bölürlər:
1. Ümumi ziyanlar.
2. Kişiyə aid ziyanlar.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1318 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-17 | Reytinq: 4.0/1 | Serhler(1)

Hər zərrə Qiyamət günü hesab olunar

  Həzrət Peyğəmbərin (s) zamanında bir ərəb məscidə daxil olur və deyir: "Ey Rəsulallah, mənə Quranı öyrədin”. Həzrət (s) onu səhabələrindən birinə tapşırır. Səhabə bu ərəbin əlindən tutur və məscidin bir küncünə aparır. Ona "Zəlzələ” surəsini öyrədir və bu ayəyə gəlib çatan zaman 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1142 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-17 | Reytinq: 3.0/2 | Serhler(2)

Uca Allaha borc vermək necə olur?

  "Əgər Allaha gözəl bir borc versəniz (mallarınızdan, əməllərinizdən və övladlarınızdan Onun yolunda versəniz), onu(n mükafatını) sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbilən (əməli qiymətləndirərək gözəl mükafatlandıran) və həlimdir”. ("Təğabun” 17). Bu ayədə adı çəkilən gözəl borc - Allah yolunda infaqdır.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1493 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Uğurun 1-ci düşməni -Qorxu

Yaşadığımız bu dünyanı çətinləşdirən iki kateqoriya insanlardır: Təkəbbürlü məqam sahibləri və savadsızlar. Halbuki bu həyatda rahat yaşamaq çətin deyil, əsl həqiqətdə asandır. Sadəcə necə deyərlər bizim gözümüzün odunu alıblar, qorxudublar.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1161 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sədəqə kölgəsində

Ehsan, sədəqə, infaq əxlaqi və dini mətnlərdə əxlaqi fəzilətlərdən sayılır. Bir şərtlə ki, bu əməllərdə boya, riya, Allahdan qeyrisinin razılığını qazanmaq istəyi olmaya. İnfaqda mühüm nöqtə insanın sədəqəyə kimisə yox, özünü ehtiyaclı bilməsidir.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1023 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şeytan haqqında

Dünya nizamı belə qurulmayıb ki, insan şeytana itaət etməyə məcbur olsun. Əgər insan şeytana itaət edirsə bunun səbəbi iman zəifliyidir. Allahın xalis bəndələri şeytanın əmrinə tabe olmur. Elə bu səbəbdən onların məqamı yüksəkdir.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1463 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Möhtəkirlik günahdır

 İnsanın yoxsul olmasına bir neçə amil səbəb ola bilər ki, onlardan biri də israf və biri isə ehtikardır (yəni baha satmaq məqsədilə ərzaqı ucuz almaq). İmam Əli (ə) bu haqda buyurur: "Yoxsulluğa səbəb - israfdır”. Yenə də buyurur: "Ehtikar edən nemətdən məhrum olar”.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1312 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-27 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

Evə daxil olmağın, evdən çıxmağın qayda-qanunu. Evdə ibadət

 Quran ayələrində və hədislərdə qeyb zamanının şəraitləri tədqiq edilmişdir. Qeyb zamanında ən çox diqqət etməli olduğumuz məsələlərdən biri - kitab oxumaq və kitab yazmaqdır. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1092 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-27 | Reytinq: 4.5/4 | Serhler(1)

Nifrinlərin təsiri vardırmı?

  Həqiqətdə nifrin etmək bir növ sənə zülm edəndən intiqam almaqdır. Halbuki, İslam dinində əfv və bağışlamaq daha fəzilətli hesab edilmişdir. Çünki əfvdə elə bir ləzzət vardır ki, intiqamda yoxdur. Necə ki, İlahi rəhmət qəzəbdən üstündür. (Tebyan) 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 955 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yalanın əsl səbəbi nədir? Yalandan necə qurtulmaq olar?

  Cəmiyyətin ən böyük bəlası - yalandır. Çox təəssüf ki, cəmiyyət bu günaha adət etmişdir. Hətta ən kiçik və dəyərsiz məsələlərdə belə yalan danışılır. Halbuki, yalan - ən çirkin və ən pis günahlardandır. Kəbirə günahdır. Yalan insanın dünya və axirətini İlahi rəhmətdən məhrum edər. İnsanların arasındakı etibarı gedər. Cəmiyyəti nifaqa düçar edər. Dilin bəlasıdır və axirəti xarab edər. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 960 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-27 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Sileyi-rəhm ömrü uzadır və yoxsulluğu aradan aparır

 Şübhəsiz, Allah ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohumun haqlarını əda etməyi əmr edir. ("Nəhl” 90).
O əslər ki, qohumları ilə əlaqələrini kəsirlər, onları yada salmırlar, Allah onlara lənət edər və Qiyamət günü yerləri çox pis olar. Qohumlarımızın övliya olmaqları şərt deyildir. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1049 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qarunun problemi nə idi? Nə edək ki, onun vəziyyətinə düşməyək?
 
 Qarunun adı Quranın üç surəsində çəkilmişdir. "Qəsəs” surəsində bu təkəbbürlü zəngin insanla Bəni-İsrayilin davasından söz açılmışdı. "Həqiqətən, Qarun Musanın qövmündən (onun əmisi oğlu) idi. (Fironun vergisini İsrail övladlarından almaq üçün məmur olunmuşdu.) (O) onlara qarşı həddini aşdı və zülm etdi. Ona o qədər xəzinələr vermişdik ki, onların açarları güclü bir dəstəyə ağırlıq edirdi. (Yada sal,) o zamanı ki, qövmü ona dedi: 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 841 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kimlər heç bir zaman behiştə getməyəcəkdir?

 Qurani-Kərimə nəzər salan zaman görmək olar ki, insanların bəzisi heç bir zaman behiştə daxil ola bilməyəcəkdir. Bu insanların sırasına müşriklər, təkəbbür əhli, İlahi ayələri inkar edənlər daxildir. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1182 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-22 | Reytinq: 4.2/4 | Serhler(1)

Haram tikə insanı Allahdan uzaq salar

 Yemək insanın əxlaqına birbaşa təsir qoyar. Hədislərdə oxuyuruq ki, haram tikə səbəb olar ki, 40 gün namazlar qəbul olmasın. (Tebyan)
Mərhum mühəddis Qumi nəql edir: "Mən Həmədana səfər etmişdim və orada bir nəfərlə rastlaşmışdım və o, bir gün mənə dedi:
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 965 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Qəlb qüvvəsini necə gücləndirək?

 Qəlb qüvvəsi və rahatlığını bəşər hələ qədim zamanlardan əldən vermişdir. Demək olar ki, bəşər tarix boyu elə bunun üçün səy etmişdir ki, bu istəyinə çata bilsin. İnsanı bu nigarançılıqdan xilas edə biləcək şey - Qüdrətli Allahı yada salmaqdır.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 996 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-17 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

Günahkarın tövbəsinə Uca Allah necə sevinir?

 "Bir neçə ildir ki, Allahdan uzaq düşmüşəm. Belə fikirləşirəm ki, Allah məni sevmir. Bu da etdiyim günahlara görədir. Sizin nəzərinizə görə Allah məni bağışlayar?”.
Bizlərdən bir çoxu anamınız sevgisini və məhəbbətini dadmışıq.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1149 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-17 | Reytinq: 3.7/3 | Serhler(3)

Sizlərdən ən yaxşınız 

◘Hamıdan yaxşı o kəsdir ki, ömrün keçib-getmə sürətini bilsin və səfərə hazır olsun. Sizdən ən yaxşısı odur ki, onunla görüşməyiniz sizə Allahı xatırlatsın. Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, danışığı sizin elminizi artırsın. Sizlərdən ən yaxşısı odur ki, sizi xeyir iş görməyə dəvət etsin. Sizlərdən ən yaxşısı o kəsdir ki, fəqirliyə razı olsun və dünyanı özündən aşağı bilib ondan vaz keçsin.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 917 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Günah yükündən azad olmağa tələsək
 

"Əslində (qəbulu ilahi vədəyə əsasən) Allahın öhdəsində olan tövbə, çirkin işi nadanlıq üzündən etmiş, sonra tez (ölümlə qarşılaşmamışdan qabaq) tövbə edən kəslər üçündür. Allahın, tövbələrini qəbul etdiyi kəslər onlardır. Allah həmişə bilən və hikmət sahibidir”. ("Nisa” 17).
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 807 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-13 | Reytinq: 3.5/2 | Serhler(0)

Yaxşı insan olmaq üçün 5 qayda
 

"Nəhcul-bəlağə” başdan başa nəsihətlərlə və tövsiyərlərlə dolu bir kitabdır. Əgər onlara qulaq assaq, dünya və axirət səadətinə çata bilərik. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1843 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bu dünyamızı içi boş qoz kimi yaşamayaq
 
Nar fəslində bir meyvə vitrininin yanından keçirdim və bu vitrinə qırmızı rəngli və iri o qədər nar yığmışdılar ki, görəni özünə tərəf cəlb edir və narı almaq üçün insanı təhrik edirdi. Mən də nar almaq üçün bu vitrinə yaxınlaşdım və çox təəccübləndim. Çünki vitrindəki həqiqi nar deyil, qırmızı rəngə boyanmış toplar idi. Nar ki, behişt meyvəsidir və qəlbi saflaşdırır, qan dövranını yaxşılaşdırır, topla bir ola bilərmi? (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1384 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Peyğəmbərimizin (s) ordusunun əsgərlərinin durumu necə idi?

Həzrət Peyğəmbərin (s) zamanı idi və hər tərəfdən kafirlər dini məhv etməyə çalışırdı. Müsəlmanlar səbirlə və var gücləri ilə kafirlərlə mübarizə aparırdılar. Möminlərin bu mübarizəsi sayəsində din ayaqda durmağa çalışırdı. Əgər o acı günlərdə səbir etməsəydilər, bu gün İslam dininin səsi eşidilməzdi. (Erfan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1012 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cənazəni dəfn etməyin nəhəng mükafatları

 
Meyiti kəfənləməyin və dəfn etməyin xüsusi ədəb və qaydası vardır ki, İslam dini ona xüsusi əhəmiyyət verir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:"Hər kim ölünü kəfənləyərsə, Allah ona behişt sundusundan və ipəyindən libas geyindirər”. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 911 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qohumlara kömək etmək önəmlidir, yoxsa başqalarına?
 
Yoxsul qohumlara maddi yardım etmək başqalarına yardım etməkdən daha dəyərlidir. İmam Əli (ə) Peyğəmbərdən (s) nəql edərək buyurur: "O kəsdən başla ki, onun xərcini sən verirsən: anan, atan, bacın, qardaşın. Sonra hər kim daha yaxındırsa. Sədəqə o zaman qəbul olmur ki, qohumlarından biri möhtac və kasıb olsun”. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 912 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Xəstəliklər insanı günahdan təmizləyər


Xəstəliklər həyatın xoşagəlməz hallardır ki, hər insan onunla qarşılaşır. Ancaq mühüm olan odur ki, biz bu xəstəliklərə necə yanaşırıq. Çünki əgər xəstəliklərə qarşı lazımlı səbiri göstərsək, bərəkətli nəticələr gətirə bilər. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 913 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Əziz Peyğəmbərimiz (s) bu dünya ilə necə vidalaşdı...
 
Xeybər döyüşü sona çatan zaman Xeybərin qəniməti müsəlmanlar arasında bölünür. Zeynəb adında bir yəhudi qadın kabab olmuş bir quzunu hədiyə olaraq Peyğəmbərə (ə) və səhabələrinə verir. Ancaq bu quzunu verməmişdən qabaq səhabələrdən soruşur ki, Peyğəmbər (s) quzunun hansı tərəfini daha çox sevir? Səhabələri də qolunu daha çox sevdiyini söyləmişdilər.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 912 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dinin sevinməyə və şənlənməyə münasibəti

Bir çox insanlar xüsusilə də cavanlar belə düşünürlər ki, dindarlıq şənlənməyin əleyhinədir. Onlar belə düşünür ki, o kəslər ki, daha çox dindardırlar, həyatdakı şənliklərdən daha az bəhrələnirlər. O kəslər ki, dinin əsaslarına daha az əməl edirlər, həyat ləzzətlərindən və şənliklərindən bəhrələnməkdə daha çox azaddırlar. Bu ehtimal düzdürmü?
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 906 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ağıllı insan hansı 3 iş üçün addım atmalıdır?

Bəzi vaxtlar özümüzü o qədər süst hesab edirik ki, addım belə atmaq istəmirik. Gündüzlər gecə olur, gecələri gündüz olur. Deyirik ki, sabah mütləq hansısa işi görməyə başlayacağam. Ancaq sabah, olur, iki gün keçir, üç gün keçir, hələ də həmin işi görmürük. Ancaq bilmirik ki, bu gün həmin gündür ki, dünən onun arzusunda idik. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 982 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-22 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

1-50 51-100 101-150 ... 501-550 551-599