Cümə axşamı, 2024-06-20, 3:24 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın » Tarixdə qadınlar

Entries in category: 64
Shown entries: 1-50
Pages: 1 2 »

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
Həzrət Ümmül-Bənin nə üçün Kərbəlaya gəlmədi?

Həzrət İmam Əlinin (ə) ikinci xanımı Həzrət Fatimə Kəlabiyyə dörd oğlan övladının dünyaya gəlişi ilə "Ümmül-Bənin" adı ilə məşhur oldu. Bu dörd qardaş Həzrət Əbulfəzl Əbbas başda olmaqla Kərbəlada öz böyük qardaşları İmam Hüseynin (ə) hüzurunda idilər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 1064 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-08 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Zeynəbi-Kubranın (s.ə) İlahi məqamı

Həzrət Zeynəb (s.ə)-İmam Əlinin (ə) dili, Həzrət Zəhra (s.ə) iffətinin hicabda olan günəşi, Həsənin (ə) həlimliyi idi. Zeynəbin (s.ə) kəlamları bir ox idi ki, düşmənin bağrını yarırdı və Həzrət Peyğəmbəri (s) yada salırdı. Əyilmiş qəddi isə anası məzlum Zəhranı (s.ə) xatırladırdı. Qəmli gözləri başı kəsilmiş Hüseyndən (ə) xəbər verirdi. O, qardaşının yanında böyümüş və ömrünün son günlərinə qədər onun həmdəmi olmuşdur.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 1027 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Asya (s.ə) – behiştin 4 üstün xanımından biri

  Möminin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri budur ki, həyatın çətinliklərində Allah yoludan çıxmasın. Əgər insan imanın ən yüksək mərləsinə çatıbsa, imanında əl çəkməsi qeyri-mümkündür. Çünki o, həqiqi ğözəlliyi görmüşdür. Ondan necə əl çəkə bilər ki?
Tarixdə qadınlar | Baxis: 991 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-07-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Xədicənin (s.ə) İlahi məqamı

   Dünya qadınlarının içində dörd qadın daha üstün və daha qəhrəman xanımlar olmuşdular. Onlardan biri də Peyğəmbərimizin (s) vəfalı həyat yoldaşı Xədicə (s.ə) xanımdır. Həzrət Xədicə (s.ə) İslam dinini qəbul edən ilk xanım olmuşdur. O, İslam dinini bütün qəlbi ilə qəbul edir və imanı yolunda bütün var-dövlətini qoyur.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 854 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-07-20 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Musanın (ə) anası və bacısı
Ən çətin hadisələrin qarşısında davam gətirən və müqavimət göstərən qadınlardan biri də Musanın (ə) anası "Yukabed” və bacısı "Kəlsəmə” (yaxud Kəlimə) idi.
Firon rejiminin cəlladları əmr etmişdilər ki, dünyaya gələn bütün oğlan uşaqlarını öldürsünlər. Çünki münəccimlərin dediyinə görə, həmin ildə Fironun taxt-tacını aradan aparacaq bir oğlan uşağı dünyaya gələcəkdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 959 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-29 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

Həzrət Fatimənin (s.ə) kəraməti barədə hekayə

 O zaman ki, insanın ruhu güclü olar, İlahi sifətin kölgəsi can və ruhuna düşər, onu əhatə edər. Belə bir insan İlahi qürbə yaxınlaşar və istədiyi hər bir şeyə çatar.

Cabir ibni Abdullah nəql edir: "Allahın Rəsulu (s) neçə gün idi ki, heç nə yeməmişdi. Həyat yoldaşlarının evinə baş çəkir, ancaq heç bir yemək tapmır.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 1663 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-21 | Reytinq: 3.0/7 | Serhler(2)

İSLAMDAN ƏVVƏL QADININ MƏQAMI

Tarix bizə aydınlıqla göstərir ki, İslamdan əvvəl qadına bir insan kimi baxılmır, o, heyvanla insan arasında bir varlıq hesab olunurdu. Bə’zən isə onlara heyvandan da artıq yük yükləyirdilər. İndi də qeyri-İslami ölkələrdən bəzilərində, hələ də kişi ilə qadın eyni mövqedə deyil və qadının dəyərini kişinin dəyərindən çox aşağı bilirlər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 885 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Zeynəblə (s.ə) tanış olaq

(Tebyan saytına istinadən)
Həzrət Zeynəb (s.ə) Cəmadiül-əvvəlin ayının 5-də Mədinə şəhərində o nurlu gözlərini bu fani dünyaya açmışdır. Qədəmləri ilə yer üzünü nurlandırmışdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 948 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QUSTAV LEBONUN ETİRAFLARI
Burada görkəmli Fransız tarixçisi, tədqiqatçı alim Qustav Lebonun sözlərinə diqqət yetirmək lazım gəlir. O yazır: «İslam qadının ictimai vəziyyətini və hüququnu bəzi avropalıların batil əqidələrinin əksinə olaraq, daha çox yüksək həddə qaldırdı. Quranın qadınlara irs qismində verdiyi hüquq Avropa qanunlarının bir çoxundan daha yaxşıdır...
Tarixdə qadınlar | Baxis: 872 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-26 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

QADIN QUR’ANDA
Allah-təala Quranda qadınlar barəsində "Nisa” adlı ("Qadınlar” surəsi) bir surə nazil edib. Burada qadınların hüququ, evlənmə, iffət, idarəetmə, ailə saxlamaq və cəmiyyətin ilkin bünövrəsini yaxşı qurmaq, yəni ailə mühiti, ər-arvad və cəmiyyətin digər üzvlərinin bir-birləri qarşısında olan hüquq və vəzifələri barəsində qanunlara riayət etməyə aid lazımi hökmlər verilib.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 872 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

PEYĞƏMBƏRİN (S) QADINLARI VƏ O HƏZRƏTİN (S) EVLƏNMƏLƏRİNİN FƏLSƏFƏSİ
Peyğəmbərin (s) qadınlarının şücaəti barəsində qeyd etməzdən öncə, bəzi xaçpərəstlərin və müsəlmanların "Nə üçün İslam Peyğəmbərinin (s) qadını çox idi?” sualına cavab verməyə çalışacağıq. Kitabın yazılmasında hədəf və məqsədlərimizdən biri də bu mövzuya cavab vermək olduğu üçün münasib arqumentləri və lazımi mətləbləri məqsədəuyğun bilib sizə təqdim edəcəyik.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 917 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-20 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÇALIŞQAN QADIN UMEYS QIZI ƏSMA
Əri şəhid olmuş, lakin acı hadisələr müqabilində səbir və fədakarlıq göstərmiş, həyatı bizim hamımız üçün ibrət dərsi olan qadınlardan biri də Umeys qızı Əsmadır.
Umeysin və həyat yoldaşının dörd qızı vardı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 784 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÜÇ ŞƏHİD VERMİŞ QADININ HEYRƏTLƏNDİRİCİ SÖZLƏRİ
Ühüd savaşında çoxlu sayda müsəlman şəhid oldu. Rəsuli Əkrəm (s) və həzrə Əli (ə) ağır yaralandılar. Düşmənlər Peyğəmbərin (s) öldürülməsi haqda şayiə yaydılar. Bu xəbər Mədinə qadınlarını çox narahat etdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 784 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

CƏMİLƏ VƏ ONUN QƏHRƏMAN ƏRİ

Əbu Amirin oğlu Hənzələnin toyu gecəsinin səhəri Ühüd döyüşü baş verdi. Onun Cəmilə ilə toy və qonaqlıq gecəsi idi. Hər iki tərəfin qohumları dəvət olunmuşdu. Digər tərəfdən də Peyğəmbər (s) döyüş üçün ümumi səfərbərlik elan etmişdi. Hənzələ iki yol ayrıcında qalmışdı ki, nə etsin?
Tarixdə qadınlar | Baxis: 801 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SƏFİYYƏNİN QARDAŞININ CƏSƏDİ KƏNARINDAKI RUHİYYƏSİ
Seyyidüş-şühəda Həzrət Həmzə Ühüd savaşında şəhid oldu. Qəlbi kinli düşmən onun pak cəsədini "muslə” edərək bədən üzvlərini kəsib ayırdı. Döyüşün sonunda Peyğəmbər (s) gördü ki, Həmzənin (ə) bacısı Səfiyyə (Həzrət Peyğəmbərin (s) bibisi) Həmzənin (ə) cəsədinə tərəf gəlir. Həzrət (s) Zübeyrə buyurdu:
Tarixdə qadınlar | Baxis: 776 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İKİ ŞƏHİD ANASI NƏSİBƏ
"Ümmü Əmmarə” adı ilə tanınan Nəsibə, Rəsulullah (s) dövrünün qəhrəman qadınlarındandı. O, Peyğəmbərin (s) bütün döyüşlərində, döyüşçülərə su vermək və yaralılara tibbi yardım göstərmək kimi işlərdə yaxından iştirak etmişdi. Ühüd döyüşü başlandığı gün çiyninə su tuluğu alıb Ühüd cəbhəsində susayan İslam döyüşçülərinə su verirdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 757 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

YARALILARA TİBBİ YARDIM GÖSTƏRƏN ŞÜCAƏTLİ QADINLAR
Cihad bəzi məsələlərə görə qadınlara vacib olmasa da, cəbhədə döyüşçülərə kömək etmək, məsələn; yaralıları daşımaq, onların yaralarını sarımaq, su vermək kimi işləri yerinə yetirmək, onların bacardıqları xidmətlərdəndir. Bu yolla onlar cihadda iştirak edə bilərlər. Aşağıdakı bir neçə nümunəyə diqqət yetirək:
Tarixdə qadınlar | Baxis: 740 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADINLARIN SİYASİ İŞLƏRDƏ İŞTİRAK ETMƏSİ
Hicrətin səkkizinci ilində Məkkə İslam döyüşçülərinin, Allah Peyğəmbərinin (s) və İmam Əlinin (ə) əli ilə fəth edilərək müsəlmanların ixtiyarına keçdi. Kafirlər təslim oldular və Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib o Həzrətə (s) beyət etdilər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 822 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MUSƏBİN HƏYAT YOLDAŞI ZEYNƏB
Müsəlman, igid bir cavan oğlan olan Musəb ibn Umeyr Ühüd savaşında şəhid oldu. Həzrət Peyğəmbər (s) Ühüd savaşından sonra Mədinəyə qayıdanda, onu qarşılayanların içində gözü Musəbin həyat yoldaşı Zeynəbə sataşdı. Həzrət (s) ona buyurdu: "Qardaşının (Əbdullahın) şəhid olmasına görə səbir et”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 807 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZƏHRA (S) MƏKTƏBİNİN ŞAGİRDİ FİZZƏ
Bəzən müəllimi onun şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq olar. Həzrət Zəhranın (s) şagirdlərindən biri xidmətçisi Fizzə idi. O, iftixar etdiyi xidməti müddətində Zəhrayi Əthərin (s) məktəbindən dərslər öyrənmiş, onu elm və əməldə həyata keçirmiş və həmişə Əhli-beytin (ə) yanında nur kimi parlamışdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 860 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÜMMÜ HƏKİM
Həzrət Peyğəmbərdən (s) sonrakı dövrdəki nümunəvi qadınlardan biri də Əkrəmənin həyat yoldaşı Ümmü Həkimdir. Əbu Cəhlin oğlu Əkrəmə İslamı qəbul edəndən sonra, müsəlmanlarla rumluların savaşında şəhid oldu. Əbu Süfyanın oğlu Yezid bu qadınla evlənmək istədi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 805 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÜMMÜ VƏRƏQƏ ƏNSARİNİN ŞƏHİDLİK ARZUSUNDA OLMASI

Ümmü Vərəqə Ənsari Abdullah ibn Harisin qızıdır. O özü şəhid olmaq ümidi və döyüşçülərə kömək etmək məqsədiylə Həzrət Peyğəmbərdən (s) Bədr savaşında iştirak etməsinə icazə verməsini xahiş etdi. Peyğəmbər (s) ona gələcəkdə şəhid olacağını müjdə verdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 753 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÜŞMƏNİN MÜQABİLİNDƏ DURAN QƏHRƏMAN QADIN XƏVLƏ

Həzrət Rəsulullahın (s) vəfatından sonra müsəlmanlarla rumlular arasında böyük müharibə başladı. Düşmənin sayı müsəlmanlardan bir neçə dəfə çox idi. İslam ordusunun başçısı Xalid ibn Vəlid Zərar ibn Əzvər adlı bir şəxsi kəşfiyyat üçün düşmən ordusuna göndərdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 723 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÖRD ŞƏHİD ANASI XİNNƏSA
İslamın güclü mübəlliğlərindən (təbliğatçı) sayılan Xinnəsanın digər adı da Təmazur idi. O öz qəbiləsini İslama inandırmış və nəticədə qəbiləsinin bütün üzvləri hamılıqla iman gətirmişdi. Xinnəsa camaatı öz söhbətləri və şerləri ilə İslam dininə dəvət edərdi. (Hicrətin 14-cü ilində)
Tarixdə qadınlar | Baxis: 793 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏMR İBN HƏMİQİN HƏYAT YOLDAŞI AMİNƏ MÜAVİYƏNİN ZİNDANINDA
Əmr ibn Həmiq Həzrət Əlinin (ə) qoçaq və ixlaslı dostlarından idi. Həzrət İmam Əli (ə) şəhid olandan sonra, o, həmişə və hər bir fürsətdə Müaviyəni ifşa edib camaatı onun əleyhinə qaldırırdı. Onun bu hərəkəti Müaviyənin qulağına çatdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 792 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HÜCR İBN ƏDİNİN MÜDAFİƏSİNDƏ ƏNSAR QADINI HİNDİN GÖSTƏRDİYİ ŞÜCAƏTLİK
Hücr ibn Ədi İmam Əlinin (ə) zamanında Müaviyənin əleyhinə olan inqilabçılardan idi. Həzrət Əli (ə) şəhid olandan sonra onun apardığı mübarizənin davam etdirən Hücr ibn Ədi və yeddi dostunu Müaviyə Dəməşqin yaxınlığında "Mərci Əzra”da şəhid etdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 729 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MÜQAVİMƏTLİ QADIN SUDƏ

Həzrət Əlinin (ə) qoşunu ilə Müaviyənin qoşunu arasında baş verən Siffeyn döyüşü on səkkiz ay davam etdi. Bu, nurun zülmə qarşı savaşı idi. Sudə evdə oturub nurun, yəni Əlinin (ə) qoşununa kömək edə bilməməsini özünə ar bilirdi. Dözə bilməyib özünü cəbhəyə çatdırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 737 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QƏHRƏMANLIQ GÖSTƏRMİŞ BİR NEÇƏ QADIN

Sudə kimi qəhrəmanlıq göstərmiş digər bir neçə qadın Müaviyənin qarşısında durmuş, söz demiş və onu məhkum etmişdilər. Məsələn, Darmiyyə Həcuniyyə, Ümmül-Xəyr, qızı Curəyş, Ümmü Sənan, Kufədən Zərqa, kor olmuş qoca qadın Bəkkarə Hilali və sair kimi qadınlar.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 714 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÖRD ŞƏHİD ANASI ÜMMÜL-BƏNİNDƏN BİR XATİRƏ

İmam Əlinin (ə) dərrakəli həyat yoldaşı Hizam ibn Xalidin qızı Ümmül-Bənin bəni-Kilab qəbiləsinin şücaətli bir ailəsindən idi. İmam Əlinin (ə) qardaşı Əqil, o Həzrət (ə) üçün elçilik etdi. Onun adı Fatimə idi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 752 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kərbəla qadınlarının müqavimətinə baxış
KƏRBƏLA QƏHRƏMANI HƏZRƏT ZEYNƏB (Ə)

Həzrət Zeynəbi (ə) hamımız yaxşı tanıyırıq. Qəhrəman, şücaətli, müqavimətli və yorulmaz bir qadın olub. Dünyadakı şücaətli qəhrəmanlar onun şəxsiyyəti, çalışqanlığı və şücaəti qarşısında baş əyiblər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 794 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quran ayələri ilə danışan qadın -
Zəhra məktəbinin yetişdirməsi Fizzə


Bəzən müəllimi şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq mümkündür. Həzrət Zəhranın (ə) yetişdirmələrindən biri də, onun evində xidmətçi olan Fizzə olub. Fizzə Zəhrayi-Əthərin (ə) məktəbindən dərs almış və yiyələndiyi elmi əməli olaraq həyata keçirən bir xanım idi. O, Əhli-beytin (ə) yanında həmişə bir nur kimi parlamışdır.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 761 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) QIZI ÜMMÜ GÜLSÜM

Zeynəbin (ə) bacısı Ümmü Gülsüm də yaranmış fürsətlərdən müxtəlif sahələrdə zalımlara qarşı istifadə etmiş və atası İmam Əlinin (ə), anası Fatimeyi-Zəhranın (s) bir nümunəsi (oxşarı) idi. Ümmü Gülsüm Zeynəb-Kübradan (ə) sonra - hicrətin 6-cı, ya 7-ci ilində - Mədinə şəhərində dünyaya gəldi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 883 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SƏBİR QƏHRƏMANI ÜMMÜ SƏLİM
Ümmü Səlim Məkkədə İslamı qəbul edən tənha qadın idi. O, İslama vəfalı olan bir müsəlman kimi vəzifəsini yerinə yetirirdi. Əri vəfat etdiyi üçün Mədinədən Əbu Təlhə Ənsari adlı bir cavan oğlan ona elçilik etdi. Əbu Təlhə gözəl oğlan və hörmətli ailədən idi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 796 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həlimə Sədiyyə
Peyğəmbər (s) hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl atası Əbdullah dünyasını dəyişdi. İki, ya altı yaşı olmamış anası da dünyadan getdi. Əbdül-Müttəlib Məhəmmədə (s) süd vermək üçün pak və iffətli bir qadın axtarırdı. Çünki o həzrət (s) hər kəsin südünü qəbul etmirdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 806 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KƏRBƏLADAKI TƏZƏ EVLƏNMİŞ VƏHƏBİN HƏYAT YOLDAŞI VƏ ANASI
60-cı hicri ilinin zilhiccə ayı idi. Köçəri yaşayan və mal-qara sahibi olan xaçpərəst əqidəli Vəhəb və anası həmişəki kimi ilin müxtəlif fəsillərində bu yerdən başqa yerə köçürdülər. Həmin il onlar yaşıl-yamaclı və yaxşı ab-havalı (Kərbəla yaxınlığında) Sələbiyyə çöllüyündə xeymə qurdular.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 736 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZÜHEYR İBN QƏYNİN HƏYAT YOLDAŞI DƏYLƏM

Zuheyr ibn Qəyn öz tayfasının başçısı idi. O öz karvanı ilə birgə Kufədən həccə getmişdi. Məkkədə İmam Hüseynin (ə) hərəkət etməsi xəbərini eşitdi. Amma İmam Hüseynlə (ə) birgə olmaq üçün mənəvi hazırlığı yox idi. Buna görə də İmam Hüseynin (ə) karvanı ilə rastlaşmamaq üçün karvanını Məkkədən Kufəyə qaytarırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 598 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Əyyubun (ə) həyat yoldaşı

İslamdan əvvəlki dövrlərdə yaşamış nümunəvi qadınlardan biri də Həzrət Əyyubun (ə) «Rühmə» adlı həyat yoldaşıdır. Həzrət Əyyub (ə) həyatın ən ağır hadisələri ilə üzləşmişdi; Uşaqları evin altında qalaraq ölmüş, bağları yanmış, bütün var-dövləti, mal-qarası tələf olmuş və axırda özü də uzun sürən bir xəstəliyə tutulmuşdu.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 783 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İsmayılın (ə) anası Hacər
Əvvəllər kəniz olmuş Hacər, Həzrət İbrahim Xəlilin (ə) həyat yoldaşı oldu. O, bir neçə dəfə çox ağır və acı hadisələrlə rastlaşdı. Onlardan biri də bu idi ki, Allah İbrahimə (ə) oğlu İsmayılı Məkkənin susuz və yandırıcı çöllüyündəki uca dağların yanında qoymağı əmr etdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 778 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İbrahim Xəlilin (ə) anası

Həzrət Musanın (ə) qeyd olunan macərasına oxşar bir hadisə Həzrət İbrahimin (ə) "Buna” və yaxud "Nuna” adlı anasının da başına gəldi. Nəmrudun gördüyü yuxuya əsasən və ya kahinlərin verdiyi xəbərə görə, o, gələcəkdə bu il doğulacaq uşağın əliylə həlak olacaqdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 578 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şuəybin qızları
Şuəybin qızlarının Musa (ə) ilə rəftarları, qadınların necə fikirləşmələri və rəftar etmələri mühüm bir dərsdir.
Həzrət Musa (ə) Fironun qüdrətli vaxtında məzlumları onun və adamlarının zülmündən müdafiə edirdi. Ancaq bir gün zalımlardan birinin zülmünün qarşısını alanda, onun başına bir yumruq zərbəsi endirdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 751 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmranın qızı Həzrət Məryəm (ə)

İmranın qızı Həzrət Məryəm (ə) da İslamdan qabaqkı dövrdə yaşamış nümunəvi qadınlardandır. Allah, Asya kimi, onu da Quranda möminlər üçün örnək olaraq xatırladaraq buyurur: «Məryəm ismətli və namuslu bir qız idi. Biz Cəbrayıl vasitəsi ilə ona üfürdük (o Həzrət İsaya (ə) hamilə oldu).
Tarixdə qadınlar | Baxis: 778 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Yukabed» və «Kəlsəmə»

Taleyin ən ağır imtahanları qarşısında səbr və dözüm göstərən qadınlardan biri də Musanın (ə) anası «Yukabed» və bacısı «Kəlsəmə» olub.
Firon rejiminin cəlladları dünyaya gələn bütün oğlan uşaqlarının öldürülməsinə əmr vermişdilər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 741 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fironun həyat yoldaşı Asya


Ağır, acı hadisələr müqabilində qəhrəmancasına dözüb səbr edən qadınlardan biri də Fironun həyat yoldaşı, Məzahimin qızı Həzrət Asyadır.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 826 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KƏRBƏLA MEYDANINDA ŞİR ÜRƏKLİ QOCA ANA

Aşura günü Cunadə ibn Haris Ənsari meydana gedib şəhid olandan sonra, oğlu Əmr də döyüşə girdi və kafirlərdən bir dəstəsini öldürəndən sonra şəhid oldu. Ondan da sonra atası şəhid olmuş cavan bir oğlan meydana gedəndə anası ona dedi: "Meydana get və peyğəmbər övladının düşməniylə döyüşüb İmamı (ə) müdafiə et”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 672 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Digər bir neçə qəhrəman qadın

İslamın ilk dövrlərində digər şücaətli qadınlar da olub. Onlar müxaliflərin çox ağır işgəncələri altında özlərinin səbir və dözümləri ilə İslamı müdafiə etmiş və düşmən qarşısında təslim olmaq həsrətini, onların qara qəlblərində saxlayaraq şərəfli ölümü qəbul edib və heç vaxt təslim olmayıblar.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 768 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BİR ŞƏHİD ANASINDAN İBRƏT DƏRSİ

Bədr döyüşündə Süraqənin oğlu Harisənin boğazından bir ox dəydi və o, şəhid oldu. Onun şəhid olması xəbəri Mədinəyə çatanda anası və bacısı mənzildən çölə çıxdılar. Anası ətrafındakı qadınlara dedi: "And olsun Allaha! Peyğəmbər (s) gələndə, ondan oğlumun behiştdə, ya cəhənnəmdə olduğunu soruşmayınca ağlamayacam.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 786 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏZRƏT RƏSULULLAHIN (S) İLK HƏYAT YOLDAŞI XƏDİCƏ (Ə)

Qüreyş tayfasından olan Xuvəylidin qızı Xədicə (ə) Məkkənin tanınmış və sərvətli qadınlarından idi. Çox iffətli və ismətli olduğu üçün cahiliyyət zamanında ona "Tahirə” (ismətli xanım) deyirdilər. O iki dəfə ailə həyatı qurmuş və ərlərinin hər ikisi dünyadan getmişdilər
Tarixdə qadınlar | Baxis: 819 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Həsən Əsgərinin (ə) anası Həzrət Süsən (ə)

Həzrət Süsən (ə) adlı-sanlı tayfada doğulmuş, çox hörmətli və savadlı bir xanım idi. O xanım Allahın izni ilə Mədinəyə gələrək imam Hadinin (ə) həyat yoldaşı olmaq şərəfinə layiq oldu. O, Süsən, («Kəşful-ğummə», c.3, səh.271; Əyanuş-şiə, c.2, səh.40) Səlil və Hüdeys («Bihar», c.50, səh.236)
Tarixdə qadınlar | Baxis: 698 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Süməyyə - ilk şəhid qadın

İslamın əvvəlində Əmmarın atası, yəni Süməyyənin əri Yasərə İslamı qəbul etdiyinə görə, şəhid olana qədər şallaq vurdular. Sonra isə Süməyyənin ardınca gəldilər. Onu hədələdilər ki, əgər Peyğəmbəri (s) inkar etməsə, onun ayaqlarının hər birini dəvəyə bağlayıb iki tərəfə çəkib şaqqalayacaqlar.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 754 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Dülgər Hizbilin həyat yoldaşı Fironun qarşısında

Firon tarixin böyük diktatorlarından idi. O, camaatı bütpərəstlik və özünə pərəstişə məcbur etməklə, illərlə Misirə hakim olmuşdu. Yoxsul və ac camaat onun zalım, haqsızlıqla dolu və sıxıntılı hakimiyyətindən təngə gəlmişdilər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 754 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-64