Bazar ertəsi, 2024-07-22, 2:03 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Xurafat » Xurafat, bidət, adət-ənənə

Entries in category: 44
Shown entries: 1-44

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
CƏMİYYƏT ARASINDA XURAFAT XURAFATIN TƏRİFİ VƏ TARİXÇƏSİ

Xurafat,
ağıla söykənməyən əsassız əqidə və fikirlərə deyilir. Düzlüyü, xeyir və şər olması barədə məlumatımız yoxdur. Onları, rahat şəkildə yayılıb özünə yer tapdığına görə qəbul etmişik. Bəzi lüğət kitablarında xurafatçılıq «batil kəlam», «bihudə», «qarışıq» və «əfsanə» anlamını daşıyan söz kimi mənalanmışdır.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 966 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAM ƏN MƏNTİQLİ DİNDIR
Xurafatın yayılması, əqlin ziddinə olan mövhumatdan doğan məsələlərin qəbul olunması, bir dinin reallığını, böyüklüyünü və onun tərəfdarlarını sual altına aparan amillərdəndir.
Çağdaş dünyamızda din və ayinin böyüklüyü və reallığı, ictimaiyyət və xalq arasında daha çox fikir, hökm və mədəniyyətlərin əql və məntiqlə uyğunlaşması, mövhumat və uydurmalardan daha uzaq olması ilə səciyyələnir.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 828 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİNDƏN KƏNARLAŞMAQ – XURAFATÇILIĞIN BAŞQA BİR ZƏRƏRİ
Xurafatın, məntiqsiz və ağlın əleyhinə olan ayinlərin vüsət almasının başqa təsirlərindən biri də, camaatın dindən və onun maarifindən qaçmasıdır ki, bu da heç nə ilə bərpa olmayan böyük xəsarət və zərərdir. İnsanları dəstə-dəstə özünə çəkməli olan din, bəzən dindarları da təşvişə salıb özündən qaçırmışdır!
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 821 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DAHA ÇOX KİMLƏR XURAFATI QƏBUL EDİRLƏR
Görəsən, daha çox kimlər xurafatı qəbul edib ona əməl edirlər?! Hansı qrup adamlar xəstəliklə, problemlə qarşılaşanda daha çox və daha tez falçılara pənah aparırlar?! Çay, noxud və qəhvə falına etiqad bəsləmək, bədnəzərin qarşısını almaq üçün yumurtanı maşının təkəri altında, ya da insanların gözü önündə sındırmaq, əlin içinə
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 886 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ELM VƏ İNKİŞAF ƏSRİNDƏ XURAFAT
Nadanlıq və cəhalət gecə-güdüzmü, xüsusi zaman-məkanmı tanıyır?! Bu gün də – elm, bilik və inkişaf dövründə xurafat və nadanlıq müsibəti bəşəriyyətdən əl çəkmir. Mövhumatdan doğan əsassız əqidələr bu məğrur bəşərin əllərini bağlayır, atom kəşfini, kosmik nailiyyətini kölgələyərək orta əsrləri, bəzən də cahiliyyət əsrini xatırladır.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 801 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HİNDİSTAN – QƏRİBƏLİKLƏR DİYARI
«Cövşən-kəbir» duasında oxuyuruq:
یا من فی البحار عجائبه
«Ey o Allah ki, yaratdığı qəribəliklər dəryalardadır.»
Ustadlardan biri deyirdi: «Dəryaların dibinə getməmişəm, amma Hindistana səfər etmişəm. Orada tayfaların qəribəliklərini görəndə dedim:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 912 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MƏZHƏBİ MÖVHUMAT – TƏZƏ EV VƏ MAŞIN ÖNÜNDƏ QAN TÖKMƏK
Ustad şəhid Mütəhhəri (r) bu məsələnin kökünün cahilliklə bağlı olduğu barədə deyir: «Adətimiz belədir ki, evimizi dəyişəndə, təzə evə gedəndə, bir bulaq açanda, ya da hər hansı təzə bir iş görəndə bir qoyun kəsirik. Şeyx Səduq nəql etmişdir ki, Rəsuli-əkrəm (s) cin qurbanlıqlarını nəhy etmişdir. Məlum olur ki, qədimdə bu adətin adı «zəbihətul-cin» (cin qurbanlığı) olmuşdur.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 890 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MƏRCEYİ-TƏQLİDLƏRİN NƏZƏRLƏRİ
Mövhumat İslamın böyük şəxsiyyətləri, ürəkyananları və şiə məktəbi tərəfindən qəti şəkildə inkar olunub, yalan sayılır. Onları təbliğ etmək də haram olunub. Nümunə üçün mərce alimlərdən ikisinin nəzərini diqqətinizə təqdim edirik:
Sual: Bəzi adamlar dua və ya əzadarlıq məclislərində məsum imamlarla (ə), xüsusən imam Zamanla (ə.c.)
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 882 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QOHUMLARIN EVLƏNMƏSİ BARƏDƏ İKİ NƏZƏR
Xuzistanda olan ərəb tayfaları arasında «nəhvə» adlı bir adət var (Əmiqızının əmioğlu ilə və ya başqa yaxınlarla məcburi evləndirilməsi, başqaları ilə evlənməsinin qarşısının alınması.) Belə bir adətin şəriətdə hökmü nədir?
Cavab: Belə bir adət şəriətin əksinədir, ondan çəkinmək lazımdır. Lakin məcburiyyət olmadan qız və oğlanın razılıqları istisnadır.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 879 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SAXTA ADƏTLƏR
Camaat arasında mötəbər dəlil və sənədə əsaslanmayan bəzi adətlərin yayılması, üstəlik, onların müqəddəsləşdirilməsi, din-məzhəblə əlaqələndirilməsi təəccüb doğurur. Nümunə üçün onlardan bəzilərinə işarə edirik:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 875 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏQİQİ VƏ XURAFİ İSTİXARƏLƏR
Xurafata aid olan başqa bir adət də, istixarəni düzgün başa düşməmək və bununla da, bəzi hallarda uğursuzluğa düçar olmaqdır. Bu mövzunu aydınlaşdırmaq üçün onu qısa şəkildə izah edirik:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 805 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

NƏHS GƏTİRMƏK

(Təfəül) İşi xeyrə yozmaq (onun baş tutacağı qənaətinə gəlmək) və ya (təyyür) nəhs gətirmək haqqında bir neçə nöqtəyə işarə edirik:
Nəhs və yaxşıya yozmaq, təqribən həmişə müxtəlif cəmiyyətlər arasında olmuşdur. Bunlar təbii təsirə malik olmasalar da, onların psixoloji təsirləri inkaredilməz həqiqətdir.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 975 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

CAHİLİYYƏT DÖVRÜNƏ QAYIDIŞ
Bəziləri də asqırmağı uğursuz əlamət sayıblar: «Bu, səbir əlamətidir. Əgər bir yerə getmək, ya bir işi yerinə yetirmək istəyəndə asqırsan, ya dayan, ya da bir neçə an yerindən tərpənmə!»
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 755 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ASQIRMAĞIN MADDİ VƏ MƏNƏVİ TƏSİRLƏRİ

Bu xurafatın əksinə olaraq, pak imamlardan (ə) olan rəvayətlərdə asqırmaq, afiyət və salamatlığın amili adlanmış, onun insan cismi və ruhu üçün bərəkətli olduğu bildirilmişdir:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 802 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÜZƏRRİYİN FAYDALARI VƏ TÜSTÜSÜNÜN TƏSİRİ

«Səfinətul-bihar» kitabında Xatəmul-ənbiyanın (s) belə buyurduğu rəvayət olunur:

ما انبت الحرمل من شجرة و لا ورقة ولا ثمرة الا و ملک موکل بها حتی تصل إلی أو تصیر حطاما، و انّ فی حبّها الشفا ء من اثنین و سبعین داءً فتدا و وابها و با لکندر

«Bir üzərrik bitmir ki, birinin əlinə düşüncə, yaxud çürüyüncə onun hər bir buta, yarpaq və dənəsində bir mələk vəkil olmasın.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 875 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏQİQƏ HAQQINDA XURAFAT
«Əqiqə», doğulan körpənin ilk günlərində qoyun və ya dəvənin onun üçün qurbanlıq kəsilməsinə deyilir. Yeddinci gün yerinə yetirilməsi müstəhəbdir. Əgər yeddinci gün də təxirə düşsə, yerinə yetirilməsi yenə də müstəhəbdir. Hətta övlad həddi-büluğa çatsa, müstəhəbdir ki, özü üçün «əqiqə» etsin.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 790 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

CAHİLİYYƏTƏ AİD BAŞQA BİR SÜNNƏT – MÜSİBƏTƏ DÜŞMÜŞLƏRİN YEMƏYİNDƏN YEMƏK
Bu gün müşahidə olunan adətlərdən biri də budur ki, bir müsəlman dünyasını dəyişəndə, dünyadan getmiş (cavan və ya qeyri-cavan) əzizlərinin müsibətindən bir ailənin qəlbi dağlanır və bir sıra yersiz adətlər icra olunur. Bu adətlər şəriətin və əqlin əksinə olmaqla yanaşı, bəzən də zülmə və günaha çevrilir. Misal olaraq:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 807 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÜÇ GÜNDƏN SONRA BAŞSAĞLIĞI VERMƏYİN!
Dinimizin əhkamı müsibət əhlinin dərdini təzələyən, qəm-qüssəsini artıran hər bir şeyi, hətta başsağlığı verməkllə də olsa, qadağan etmişdir.
Xomeyninin «Tozihul-məsail» kitabında oxuyuruq: «Dəfndən sonra matəmə düşmüşlərə başsağlığı vemək müstəhəbdir. Amma vaxtı keçdikdə, başsağlığı vermək, onların müsibətini yada salır. Onu tərk etmək daha yaxşıdır.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 827 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İMAM HÜSEYNİN (Ə) ƏZA MƏCLİSLƏRİNDƏ XURAFAT VƏ ƏSASSIZ RƏVAYƏTLƏR
Həzrət Hüseyn (ə) şiə və aşiqlərinin hər birinin qəlbini ağrıdan əza məclislərində xurafatın və Kərbəla hadisəsi haqqında çoxlu sayda təhriflərin əmələ gəlməsi, insanı incidən, təəssüf doğuran məsələlərdəndir. İş o yerə çatıb ki, böyük alimlər deyiblər: «... Yeri var ki, Aşuranın özü üçün bir aşura tutulsun.»
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 800 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SEYİD MÖHSİN ƏMİNİNIN AŞURA TƏHRİFLƏRİ İLƏ MÜBARİZƏSİ
Böyük islahatçı alim Əllamə Seyid Möhsün Əmin Amili (r) bu mübarizə meydanının fəryada səsləyənlərindəndir. Əzadarlıq məclislərində çoxəhatəli hərakata başlamışdı:
1. İslamın şəninə uyğun olmayan məclislərdə iştirak etməkdən çəkinir və bu çəkinmənin səbəbini də bildirirdi.
/strong>
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 833 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SADƏLİKLƏ BİR ŞEYİ QƏBUL VƏ ya İNKAR ETMƏYİN!
Fitri paklıq, Allahın verdiyi sağlam ağıl insana, kifayət qədər dəlil, etibarlı sənəd və faktlar olmadan, bir şeyi inkar və ya qəbul etməyə icazə vermir. Yersiz və dəlilsiz təsdiq-təkzib etmək, şəriət və əql baxımdan pislənilmişdir.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏBU ƏLİ SİNADAN İKİ HİKMƏTLİ SÖZ
İslamın aləminin və dünyanın böyük filosofu Əbu Əli Sinaya istinad edilmiş dəlilsiz və yersiz təsdiq və inkar etmək haqqında insanı düşünməyə vadar edən iki düşündürücü və hikmətli söz nəql olunmuşdur. O, dəlilsiz təsdiq etmək haqqında deyir:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 807 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏDİSLƏRİ YALAN SAYMAQ ÜÇÜN TƏLƏSMƏYİN!

Süfyan ibn Səməd deyir: «İmam Sadiqə (ə) ərz etdim: «Canım sizə fəda olsun! Yalançı tanınmış bir şəxs sizin tərəfinizdən yanımıza gəlib bir hədisi nəql etsə, biz onu xoşagəlməz sayıb qəbul etməsək, əməlimiz nə şəkildə olar?» İmam (ə) buyurdu:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 817 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏDİSLƏRİ TƏKZİB ETMƏYİN AQİBƏTİ
Böyük hədisçi, mərhum Əllamə Təbatəbai (r) özünün məşhur kitabı «Biharul-ənvar»da
«ان حدیثهم صعب مستصعب... و النهی عـن ردّ اخبارهم» ünvanında bir bölmə ayırmışdır. Bu bölmədə nəql olunmuş 116 sayda rəvayətlərin məzmunu belədir: «Əhli-beytin (ə) hədislərinin çoxlu mənaları vardır; onları anlamaq çətindir və hədislərin inkar edilməsi şiddətli şəkildə nəhy olmuşdur.»
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 765 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

RƏSULALLAHDAN (S) BİR GÖSTƏRİŞ
Bəzən mütaliə zamanı məsumlardan (ə), yaxud bir şəxsin Peyğəmbərə (s) və ya Əimməyi-əthara (ə) istinad etdiyi hədis və ya rəvayətlə qarşılaşırıq. Onu dərk etmək, inanmaq və qəbul etmək bizim üçün çətin olur, onu qəbul etmək ruhiyyəsinə sahib olmuruq.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 725 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QURAN TƏƏCCÜBLƏR VƏ QƏRİBƏLİKLƏRLƏ DOLUDUR
Əgər insan adi, təbii və gündəlik məsələlərin əksinə olanları inkar edərsə, çox sayda şəri, əqli məsələlərdən, həmçinin kamil və sağlam əqlin heç şübhəsiz qəbul və təsdiq etdiyi din ayinlərindən, həqiqətlərindən əl çəkib uzaqlaşar.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 781 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QEYBƏ İMAN – QURANDAN FAYDALANMAĞIN ŞƏRTİ
Əgər Quran ayələrində, mötəbər rəvayətlərdə, ənbiya və övsiya haqqında sənədə əsaslanan və tarixdə baş vermiş onlarla belə nümunələri saymaq istəsək, Mövləvinin sözü ilə desək:

Çoxalar, Məsnəvi saydıqca bunu,
Qırx dəvə daşıyıb qurtarmaz onu.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 721 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İLAHI ÖVLIYALARIN KƏRAMƏTLƏRINI XURAFAT GÜMAN ETMƏYIN!
Bəzilərinin: «Biz heç bir şeyi dəlilsiz qəbul etmirik»-deyə özlərini ağıl və məntiq tərəfdarı saymaq bəhanəsi ilə böyük insanların və övliyanın teyyül-ərz, xəstəyə şəfa vermək, heyvanların dilini anlamaq, gizli olan məsələlərdən xəbər vermək və s.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 804 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Xurafat
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsusdur (Onun elmindədir). Bütün işlər də axırda Ona (Allaha) qayıdacaqdır. (Ya Rəsulum!) Yalnız Ona ibadət et və yalnız Ona təvəkkül elə. Rəbbin nə etdiklərinizdən qafil deyildir! ("Hud" 123)
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 818 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

TEYYÜL-ƏRZ
Sual: İnsanlar, «teyyül-ərz» dərəcəsinə necə nail olurlar?! (Məsələn, Qum şəhərində olan bir şəxs imam Rzanın (ə) hərəmini ziyarət etmək üçün Allahdan, onu Məşhədə aparıb çatdırmasını istəyir. Bir neçə addım atır və Allahın köməyi ilə hərəmə çatır!)
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 841 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSMI-ƏZƏMIN HƏQIQƏTI

Çoxları ismi-əzəmin hərf və kəlmədən ibarət olduğunu düşünürlər. Guya kim onu tapsa, xarüqəladə işlər görüb, özündən kəramətlər göstərə bilər. Əhli-məna və ariflər, illərlə çəkdikləri riyazət və səylərdən sonra ismi-əzəmi (kəramət və mükaşifələri) əldə edib ondan istifadə edirlər!
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 795 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BƏZI CƏSƏDLƏRIN ÇÜRÜMƏMƏSI


Filan alimin və arifin, şəhidin və ya imamzadənin cəsədinin saf-salamat,, təzə qalmasını; məsələn, Şah İsmayılın, imam Hüseynin (ə) tövbəkar və fədakar əskəri olan Hürr ibn Yəzid Riyahinin cəsədini qəbirdən saf çıxarması və bu qəbildən hekayələri bəlkə də kitablardan oxumusuş və ya alimlədən, moizə edənlərdən eşitmişsiniz.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 852 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İNSAN NÜTFƏSININ BAĞLANMASI ƏRKANI XURAFAT DEYIL!

İnsan, Allahın yaratdıqlarının və varlıq aləminin ən təəccüblüsüdür. Onun başdan-başa sirlər və təəccüblərlə doğumu, həyatı və ölümü hamını heyrətə salır. Bu sirlərdən ən mühümü insanın ana bətnində, o xüsusiyyətdə olan nütfədən yaranmasıdır. Allah-Təala Quranda dəfələrlə bizi onu xatırlamağa və ibrət almağa çağırıb:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 851 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İNSAN TƏMƏLININ ƏHƏMIYYƏTI

Mərifət əhli deyir: «Kim hər nədirsə və olmalıdırsa, işin əvvəlindən məlumdur...» Çünki hər şəxsin kitabı elə əvvəldə yazılıb-bükülmüşdür ki, onlar, onun ömrünün axrınadək üzə çıxıb aydın olur; bunun cəbr və ixtiyarın olmamasına olan inancla çox təfavütü vardır. Məsələn: bir ağac kimi; onun səmərəsinin necəliyi, toxumundan asılıdır.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 617 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Xurafat, yoxsa həqiqət?
Bəzən 13-ü nəhs rəqəm kimi qəbul olunur və bununla əlaqəli olan hər bir işdən uzaq olmağa çalışırlar.
Məsələn, idmançılar 13 rəqəmli idman paltarı geyinmir, sərnişinlər təyyarə və s. nəqliyyat vasitələrində 13 rəqəmli oturacağa oturmur, pul sayarkən 12-dən sonra "13 deyil"
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 816 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

NÜCUM (ASTROLOGIYA) ELMININ HƏQIQƏTI

Məhəmməd ibn Yəhya Xəsəmi imam Sadiqdən (ə) nücum elminin həqiqətinin olub-olmaması barəsində soruşdu. Həzrət (ə) cavabında buyurdu: «Bəli, həqiqəti vardır.» Başqa bir rəvayətdə buyurub: «Nücum elmi ilahi peyğəmbərlərin elmlərindəndir.»
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 842 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DUA YAZANA MÜRACIƏT ETMƏK
Bəziləri öz problem və çarəsiz dərdlərinin həlli üçün dua yazana müraciət edib, xüsusi dualar alır, əvəzində də duayazana zəhməthaqqı verirlər! Görəsən bu, şəriətdə qəbul olunurmu?! Bunda heç bir eyib yoxdurmu?!
İlk olaraq xatırlatmaq lazımdır ki, müxtəlif məqamlarda duanın təsirə malik olmasında şəri və əqli baxımdan heç bir şəkk-şübhə yoxdur.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 800 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QƏRIBƏ ELMLƏR
Qəribə elmlər, elm və biliyin bir növünə deyilir ki, başqa elmlər kimi öyrənilib əldə olunmur. Onların həqiqətini əldə etmək üçün xüsusi şərəait ehtiyac vardır ki, bu da nadir fərdlərdə ola bilir.
Bu elmlərin daha çox beş qismi yayılmışdır: Simiya, Limiya (Təsxirat), Himiya (Tilsimat) Rimiya və Kimya.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 870 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SEHR OYRƏNMƏYIN CƏZASI ÖLÜMDÜR
Qurani-kərimdə «sehr» kəlməsi və onunla tərkiblənmiş kəlmələrlə rastlaşırıq. Onun həqiqət olması təsdiq olunmuşdur. Misal üçün «Bəqərə» surəsində oxuyuruq:
«Süleyman heç bir vaxt (əlini sehrə bulaşdırmadı) kafir olmadı; lakin şeytanlar küfr etdilər və camaata sehr öyrətdilər...»
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 807 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BƏDNƏZƏRIN HƏQIQI OLMASINA AID DƏLILLƏR

Qəti olaraq həqiqəti olan, Quran ayələrinin və İmamlardan (ə) nəql olunan rəvayətlərin də təsdiqlədiyi mövzulardan biri də, bəzi insanlarda bədnəzərin olması və onun təsiridir. Misal üçün: «Yusif» surəsində həzrət Yaqubun (ə) qədd-qamətli övladları Misirə hərəkər edərkən onlara belə tövsiyə etdiyi nəql olunur:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 901 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BELƏ HƏDISLƏRI XURAFAT SAYMAYIN!
Dəfələrlə bir qrup insan müxtəlif cümlələrlə belə hədislərin həqiqətinin olub-olmadığını, həmçinin xurafatdan sayılıb-sayılmadığını soruşurlar. İbn Əlaqə İmam Əlinin (ə) belə buyurduğunu nəql edir:
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 590 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏTRAFIMIZDAKI GÖZƏGÖRÜNMƏZ VARLIQLAR
Nəfəs aldığımız mühitin ətrafında gözlə görə bilmədiyimiz, lakin onların mövcud olması həqiqətinə heç bir şəkk-şübhə olmayan varlıqlar yaşayır. Onlardan mələklərə cinlərə və şeytanlara işarə etmək olar. Onları aydın şəkildə təsdiqləyən Quran ayələri vardır. Bəzən o varlıqların bizimlə də işləri olur.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 792 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

XURAFATI ÖLÇƏN TƏRƏZİ
Həqiqi və şəri hökm və əqidələri xurafi adət-ənənələrdən ayırmaq üçün etibarlı və düzlüyünə əmin olduğumuz mənbə və faklara müraciət olunmalıdır. Mübahisə doğuran və şübhəli mövzuları onlarla uyğunlaşdırmalı və heç bir vaxt Allah dininin saf həqiqətindən və İslamın düz yolundan irəli və geridə durmamalıyıq.
Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 766 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

6 adət-ənənə, xurafat, bidət

Hər il Məhərrəmlik ayında İmam Hüseyn (ə), Kərbəla faciəsi anılır. Lakin hər il də bir çox yad adət-ənənələrə yol verilir. İmam Hüseyni (ə) İslamın parlaq günəşi, Kərbəla hadisəsinin də İslam tarixinin qara səhifələrindən biri olduğunu nəzərə alaraq bu adət-ənənələri xurafat və bidət adlandırmağı özümüzə lazım bilirik.

Xurafat, bidət, adət-ənənə | Baxis: 1134 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)