Bazar ertəsi, 2024-07-22, 1:25 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Kitab bölməsi

Entries in section: 36
Shown entries: 1-36

Giriş

Mәhəmməd ibn Əbdül-Vəhhab

Kərbəlada şiələrin amansızcasına qətlə yetirilməsi

Vəhabi fitnəsi | Baxis: 833 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Hicazda Taif əhalisinin kütləvi qırğını

Əhli-sünnə alimlərinin kütləvi surətdə qırılmasına qərar

Səudun Mədinədə dinə qarşı hörmətsizliklə söylədiyi küfrlə dolu xütbəsi

Vəhabi fitnəsi | Baxis: 780 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Tarixi abidələr və mədəniyyət əsərlərinin məhv edilməsi

Məkkə böyüklərinə mənsub tarixi abidələrin dağıdılması

Böyük kitabxanaların yandırılması

Vəhabi fitnəsi | Baxis: 889 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Mədinədə dahilərin abidələrinin məhv edilməsi

Vəhhabilərin bir sıra inanc və şərii fətvalarının xülasəsi

Müsəlmanlar Vəhhabilərin gözündə

Vəhabi fitnəsi | Baxis: 777 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Vəhhabilər və Xəvaricin oxşar cəhətləri

İslam tarixinə və xəvaric təliminә nəzər saldıqda bu iki təriqətin inanc xəttlərinin bir çox yerlərdə kəsişdiyinin şahidi oluruq.
Vəhhabilik və xəvaricin ideya və davranışlarındakı nəzəri və praktiki bənzərliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
Vəhabi fitnəsi | Baxis: 718 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Vəhhabilərin təbliğat və təşviqat üsulları


Bu məzhəbin nümayəndələri öz təlimlərini inkişaf etdirmək və fikirlərini xalqa təlqin etmək istiqamətində müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Onlardan bəzilərini nəzərdən keçirək:
Vəhabi fitnəsi | Baxis: 913 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şiəliyə qarşı hücumа kеçmәyin bir səbəbi

Vəhhabilərə, Әhli-beyt məzhəbi ilə münasibətdə kəskin mövqe tutmalarına və anti-şiə təbliğat kompaniyasının proqramlarının sürətləndirməkdə hərəkətverici qüvvələrdən biri də onların, müsəlmanların bu cazibədar məzhəbə sürətlə axınından qorxmalarıdır.
Vəhabi fitnəsi | Baxis: 781 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Vəhhabilik – iхtilаfın başlıca amili

Çox təəssüf ki, XII əsrdə (h.q) vəhhabi təliminin meydana gəlməsi ilə İslam ümmətinin arasında bir çox ixtilaflar yarandı. Belə ki, İslamın həyatbəxşedici göstərişlərindən ilham alaraq qardaşlıq əlaqəsini yarada bilmiş və tövhid cümləsinin (la ilahə illallah) şüası altında birləşərək, ağır xaç yürüşləri və daşürəkli Monqolların hücumları qarşısında yenilməyən müsəlman xalqı vəhhabilərin gəlişi ilə parçalanmağa başladı.
Vəhabi fitnəsi | Baxis: 716 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ÖN SÖZ


İnsanları doğru yola yönəldən, şərəf və hörmət sahibi edən, onlara saysız-hesabsız nemət bağışlayan mərhəmətli və mehriban Allaha şükürlər olsun! Belə ki, Qurani-Kərimdə buyurulur: "Biz Adəm övladlarını şərəfli və hörmətli etdik, onları suda və quruda (gəmilərə, heyvanlara və başqa nəqliyyat vasitələrinə) mindirib sahib etdik, özlərinə təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın çoxundan xeyli üstün etdik.”(İsra” surəsi, 70-ci ayə. )
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ŞİƏNİN MƏNAS
I

Heç bir təəssübə yol vermədən şiə haqqında danışmaq istəsək, onları belə tərif etməliyik: Peyğəmbər (s) ailəsindən olan Əli (ə) və onun on bir övladını istəyən və onlara itaət edən islami bir məzhəb. (Bu məzhəb ardıcılları) fiqhin ibadət və ticarət məsələlərində onlara itaət edir, Peyğəmbərdən savayı heç kəsi onlardan üstün tutmurlar.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 827 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ƏHLİ-SÜNNƏNİN MƏNASI

Əhli-sünnə müsəlmanların böyük bir hissəsinə deyilir. Onlar təqribən müsəlmanların dörddə üçünü təmsil edirlər. Ümumiyyətlə, əhli-sünnə dörd imama, yəni Əbu Hənifə, Malik, Şafei və Əhməd Hənbəliyə itaət edirlər və dörd yerə bölünürlər.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 811 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏSİ HƏQİQƏT VƏ XƏYAL ARASINDA

Əhli sünnə və camaat Ömər ibni Xəttabı ilham olmuş ən bilikli səhabələrdən sayırlar. Öz səhih kitablarında yazırlar ki, Peyğəmbər (s) içdiyi suyun artığını ona vermişdir. Peyğəmbər (s)-in bu hərəkətini elmə təfsir edirlər. Lakin onun öz etirafına görə, o, sünnətin çox məsələlərini bilmir, çox vaxtlarını sünnə öyrənmək əvəzinə bazarda ticarət etməklə keçirirdi.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 841 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

DƏLİL VƏ SÜBUTLAR


Sünnülərin məşhur və mötəbər kitabı olan "Təbəqati Hənabələ”də deyilir: İbni Əbi Yəli öz sənədi ilə Vərizə Həmsidən rəvayət edir: Həzrət Əlini dördüncü raşidin xəlifə elan etdikdən sonra Əhməd ibni Hənbəlin yanına getdim. Dedi: Ey Əba Əbdillah! Sənin bu hərəkətin Təlhə və Zübeyri təqsirkar bilməkdir
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 917 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ŞİƏ, ƏHLİ SÜNNƏNİN NƏZƏRİNDƏ


Əhli-sünnənin bəzi müasir alimləri şiə haqqında insafla rəftar edib İslam əxlaqına əməl etmişlər. Amma bu alimlər çox azdır. Onların çoxu şiə ilə rəftarlarında düşmənçilik edir, Bəni-Üməyyənin fitnəkar əqidəsi üzrə istədiklərini yazırlar. Bəzən heç özlərinin də mənasını bilmədiyi sözlər deyirlər.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 786 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ŞİƏ İMAMLARINI TANITMAQ


Şiələr Əhli-beytdən olan on iki imama üz tutub onları özləri üçün hidayət çırağı bilirlər. Onların birincisi Əli ibni Əbi Talib (ə), ondan sonra oğlu Həsən (ə), sonra o biri oğlu Hüseyn (ə) və daha sonra imam Hüseyn (ə)-ın nəslindən olan doqquz övladıdır.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 816 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

PEYĞƏMBƏR TƏRƏFİNDƏN ŞİƏ İMAMLARININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ


Peyğəmbər sirəsini və islam tarixini oxuyan hər bir kəs Peyğəmbər (s)-in on iki nəfəri imam təyin etməsini bilir. Peyğəmbər onların bir-bir adlarını sadalayaraq özünə canişin təyin etmişdir.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 848 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

SÜNNÜ MƏZHƏBİNİN YAYILMASININ SİRRİ


Tarix kitablarında təhqiq aparan, qədimlərin yazdıqlarını mütaliə edənlər başa düşürlər ki, sünnü məzhəbinin yayılmasına əsl səbəb o zaman qüdrətdə olan hakimlərin istəyi olmuşdur. Elə buna görə də onların ardıcılları həddindən artıqdır. Xalq həmişə öz ardıcıllarının ardıncadır.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 865 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ZƏMANƏ ALİMLƏRİNİN HAKİM ABBASİ TƏRƏFİNDƏN YAXALANMASI

Abbasi xəlifəsi Əbu Cəfər Mənsur böyük siyasətçi idi. İnsanların vicdanını ələ ala bilir, müxtəlif yollarla öz nüfuzunu genişləndirmək istəyirdi. Bu, onun Maliklə görüşündə açıq surətdə bilinir. Çünki Mədinənin valisi Malikə şallaq vurduqdan sonra onunla çoxdan dost olduğunu aşkar etdi.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 789 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

"SƏQƏLEYN” HƏDİSİ ƏHLİ-SÜNNƏT NƏZƏRİNDƏ

İrəlidə qeyd etdiyimiz kimi, əhli-sünnə və camaat bu hədisi iyirmidən artıq kitabda gətirmiş və onun düzlüyünə etiraf etmişlər.

Əgər onlar bu hədisin düzlüyünə etiraf edirlərsə, düz yoldan ayrılmaqlarını da boyunlarına almalıdırlar. Onlar Əhli-beyt (ə)-dan tutmamış, əsası olmayan məzhəblərə itaət etmişlər ki, nə Allah onların barəsində əmr vermişdir, nə də Peyğəmbərin sünnətində ondan bir xəbər vardır.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 798 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ƏHLİ SÜNNƏ VƏ CAMAATIN FİQH MƏNBƏSİ

Əhli-sünnə və camaatın fiqhinə müraciət etsək, onun Quran və sünnətdən çox uzaq olduğunu görərik.

Onların mənbəsi Quran və sünnədən əlavə raşidin xəlifələri, səhabə və onlardan sonra gələnlərin (tabein) sünnəsidir. (Onlar hamısı hədis alimləridir.) Daha sonra qiyas, istehsan, icma onların mənbələrindəndir.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 599 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

BƏHSİ TAMAM ETMƏK ÜÇÜN LAZIM OLAN MƏTLƏBLƏR

Demək lazımdır ki, şiələr fiqhi mənbələrinə, o cümlədən Kitaba və sünnəyə vəfadar olmuş, heç vaxt ona bir şey artırmamışlar. Çünki onların imamlarında kifayət edəcək qədər – bütün məsələlər barəsində – nəss olmuşdur.
Bəzi insanlar təəccüb edib deyirlər:
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 950 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

RAŞİDİN XƏLİFƏLƏRİ HAQQINDA ŞİƏNİN NƏZƏRİ

Onlar Peyğəmbər (s)-in pak ailəsindən olan on iki nəfərdirlər:
1. Əmirəl-möminin, təqvalıların və üzü ağ olanların rəhbəri, Allahın şiri, meydanlar qalibi Əli ibni Əbi Talibdir. Elm şəhərinin qapısı, ağılları mat qoyub qəlb və canları özünə vurğun etmiş, ürəkləri sevindirmişdir.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 808 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

ƏHLİ-SÜNNƏ VƏ CAMAATIN RƏHBƏR VƏ BAŞÇILARI

1. Əbu Bəkr ibn Əbi Qühafə; birinci xəlifə.
2. Ömər ibn Xəttab; ikinci xəlifə.
3. Osman ibn Əfvan; üçüncü xəlifə.
4. Təlhə ibn Übeydullah.
5. Zübeyr ibn Əvam.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 776 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

2-ÖMƏR İBN XƏTTAB

Keçən bəhslərdən aydın olduğu kimi, o, Peyğəmbər (s)-in qiymətli sünnəti ilə müxalifətçilik etməkdə qəhrəmandır. O həmin kəsdir ki, həyasızcasına "Peyğəmbər sayaqlayır, Allahın kitabı bizə bəsdir” cümləsini işlətmişdir. O, (Peyğəmbər) heç vaxt həvayi-həvəs üzündən söz demir” – (ayəsinə göz yummuşdur.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 760 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

4-TƏLHƏ İBN ÜBEYDULLAH

Adlı-sanlı səhabələrdəndir. Ömərin xilafət üçün təyin etdiyi altı namizəddən biridir. Ömər onun haqqında demişdir: "Xoş olduğu zaman mömin, acıqlı olduğu zaman kafirdir. Bir gün insan, bir gün isə Şeytandır.” Əhli-sünnətin nəzərində, Peyğəmbər (s)-in haqqında behişt müjdəsi verdiyi on nəfərin biridir.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 743 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

5-ZÜBEYR İBN ƏVVAM

O da böyük səhabələrdən sayılır. İlk mühacirlərdəndir. Allah Peyğəmbəri ilə yaxın qohumdur. O, Əbdül-Müttəlibin qızı (Peyğəmbərin bibisi) Səfiyyənin oğludur. Əbu Bəkrin qızı Aişənin bacısı Əsma ilə ailə qurmuşdu. Ömər ibn Xəttabın xilafət üçün təyin etdiyi altı nəfərdən biridir.(Bu qaydanın ixtiraçısı Ömər İbn Xəttabdır.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 748 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

6-SƏD İBN VƏQQAS
O da böyük səhabə və ilk iman gətirənlərdəndir. İlk mühacirlədən olmuş və Bədr müharibəsində iştirak etmişdir. Ömər ibn Xəttabın xilafət üçün təyin etdiyi altı namizəddən biridir. Əhli-sünnətin nəzərinə görə, behişt müjdəsi verilən on nəfərdən biridir.
Ömər ibn Xəttabın Qadisiyyə müharibəsinin

Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 725 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

8-ƏBU BƏKRİN QIZI AİŞƏ
O, Peyğəmbərin zövcəsi və Ümmül-möminindir. Peyğəmbər (s) hicrətin 2-ci, ya 3-cü ilində onunla ailə qurmuşdur. Peyğəmbər (s) dünyadan getdiyi zaman – məşhur nəzərə görə – o, on səkkiz yaşında olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ləqəb Peyğəmbərin bütün qadınlarına aiddir. Məsələn: Xədicə Ümmül-möminin, Həfsə Ümmül-möminin, Mariyə və...

Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 764 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

9-XALİD İBN VƏLİD

Xalid ibn Vəlid ibn Müğeyrə Bəni Məxzumdandır. Əhli-sünnət və camaat onu "Seyfullah” (Allahın qılıncı) adlandırırlar! Atası çox varlı adamlardan olmuşdur. Onun var-dövlətinin sayı-hesabı olmamışdır. Hər cür sərvətə – qızıl, gümüş, bağ, ticarət, qulam, kənizə – malik olmuş və heç kəsin onunla rəqabət etməyə qüdrəti çatmamışdır.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 835 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

11-ABDULLAH İBN ÖMƏR

O, məşhur səhabələrdəndir. Üç xəlifənin xilafəti zamanında baş verən hadisələrdə böyük rola malik olmuşdur. Əhli-sünnət və camaatın yanında hörmətli sayılmasına təkcə Ömər ibn Xəttabın oğlu olması kifayətdir. Onu böyük fəqihlərdən və Peyğəmbər hədislərini əzbər edib qoruyanlardan hesab edirlər.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 778 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

 

Həqiqət olduğu kimi... 2

ABDULLAH İBN ÖMƏRİN KİTAB VƏ SÜNNƏ İLƏ MÜXALİFƏT ETMƏSİ
Uca Allah öz əzəmətli kitabında buyurur:
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
"Allahın əmrinə qayıdana kimi tüğyan etmiş kəslə vuruşun!”
"Hücurat” surəsi, 9-cu ayə. )
Peyğəmbər (s) buyurub:
"Ey Əli! Sən məndən sonra əhdini sındıranlarla (nakəsin), zülmkarlarla (qasitin), qiyamçılarla (mariqin) vuruşacaqsan.”

Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 766 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2
QURAN VƏ SÜNNƏ ƏHLİ-BEYTİN YANINDA

İmamiyyə şiələrinin Quranı sünnətdən qabaq və eyni zamanda onu sünnənin qoruyucusu bildiklərini başa düşdükdən sonra diqqət yetirməliyik ki, əhli-sünnət və camaat düz onun əksini fikirləşirlər, yəni sünnəni Qurandan qabaq və Quranın qoruyucusu bilirlər.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 836 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2
MÜAVİYƏNİN MƏHƏMMƏD İBN ƏBİ BƏKRƏ CAVABI

"Müaviyə ibn Səxrədən Məhəmməd ibn Əbi Bəkrə! Allahın əmrinə təslim olanlara salam olsun! Sənin məktubun mənə çatdı, Allahı böyük ləyaqət, qüdrət və qüvvətlə yad etmişdin. Onun Peyğəmbərinin xüsusiyyətlərini düzüb qoşduğun çoxlu sözlərlə, eləcə də öz atana olan əsassız nəzərini bəyan etmişdin.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 754 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏHLİ-BEYT ŞİƏLƏRİNİN NƏZƏRİNDƏ SƏHABƏ
Əgər bitərəf mövqe tutub "səhabə” mövzusu haqqında təhqiq etsək, görərik ki, səhabənin məqam və mənziləti haqqında şiənin nəzəri Quranın, Peyğəmbər sünnəsinin və əqlin nəzəri ilə eynidir. Lakin "qulat”lar və digər ifratçı firqələr onları kafir hesab etdikləri halda, əhli-sünnət onların ədalətli olduğunu bildirmişlər.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 757 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

SƏHABƏ HAQQINDA SON SÖZ

Şübhəsiz ki, səhabələr də digər insanlar kimi məsum və günahsız olmayıb xətaya uğramışlar. Adi insanlara vacib olan məsələlər onlara da vacib olmuşdur və digər insanlarla eyni hüquqa malikdirlər.
Onların başqa insanlara olan fəzilətləri, yalnız Peyğəmbərlə eyni zamanda yaşamaları idi. Əlbəttə, bunu o zaman fəzilət saymaq olar ki, Peyğəmbərə ehtiram göstərib onu əksinə çıxmasınlar. Əks təqdirdə, onların əzabı ikiqat çoxdur.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 752 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2
SƏHABƏNİN ƏDALƏTİNƏ İNANMAQ AŞKAR SÜNNƏ İLƏ MÜXALİFDİR

Peyğəmbər (s)-in səhabələr müqabilində tutduğu mövqeyə, rəftar və əmələ müraciət etdikdə, hər kəsin öz haqqını layiqincə verməsini görəcəyik. Çünki o Həzrət Allaha görə qəzəblənir və Allaha görə xoşhal olurdu. Allah-taalanın əmrinə qarşı çıxan hər hansı bir səhabəyə qəzəblənir və öz nifrət hissini bildirirdi.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 805 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)