Cümə axşamı, 2024-02-29, 3:25 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Kitab bölməsi » Həqiqət olduğu kimi... 2

Entries in category: 14
Shown entries: 1-14

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
Həqiqət olduğu kimi... 2

ƏHLİ-SÜNNƏ VƏ CAMAATIN RƏHBƏR VƏ BAŞÇILARI

1. Əbu Bəkr ibn Əbi Qühafə; birinci xəlifə.
2. Ömər ibn Xəttab; ikinci xəlifə.
3. Osman ibn Əfvan; üçüncü xəlifə.
4. Təlhə ibn Übeydullah.
5. Zübeyr ibn Əvam.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 755 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

2-ÖMƏR İBN XƏTTAB

Keçən bəhslərdən aydın olduğu kimi, o, Peyğəmbər (s)-in qiymətli sünnəti ilə müxalifətçilik etməkdə qəhrəmandır. O həmin kəsdir ki, həyasızcasına "Peyğəmbər sayaqlayır, Allahın kitabı bizə bəsdir” cümləsini işlətmişdir. O, (Peyğəmbər) heç vaxt həvayi-həvəs üzündən söz demir” – (ayəsinə göz yummuşdur.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 739 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

4-TƏLHƏ İBN ÜBEYDULLAH

Adlı-sanlı səhabələrdəndir. Ömərin xilafət üçün təyin etdiyi altı namizəddən biridir. Ömər onun haqqında demişdir: "Xoş olduğu zaman mömin, acıqlı olduğu zaman kafirdir. Bir gün insan, bir gün isə Şeytandır.” Əhli-sünnətin nəzərində, Peyğəmbər (s)-in haqqında behişt müjdəsi verdiyi on nəfərin biridir.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 724 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

5-ZÜBEYR İBN ƏVVAM

O da böyük səhabələrdən sayılır. İlk mühacirlərdəndir. Allah Peyğəmbəri ilə yaxın qohumdur. O, Əbdül-Müttəlibin qızı (Peyğəmbərin bibisi) Səfiyyənin oğludur. Əbu Bəkrin qızı Aişənin bacısı Əsma ilə ailə qurmuşdu. Ömər ibn Xəttabın xilafət üçün təyin etdiyi altı nəfərdən biridir.(Bu qaydanın ixtiraçısı Ömər İbn Xəttabdır.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 728 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

6-SƏD İBN VƏQQAS
O da böyük səhabə və ilk iman gətirənlərdəndir. İlk mühacirlədən olmuş və Bədr müharibəsində iştirak etmişdir. Ömər ibn Xəttabın xilafət üçün təyin etdiyi altı namizəddən biridir. Əhli-sünnətin nəzərinə görə, behişt müjdəsi verilən on nəfərdən biridir.
Ömər ibn Xəttabın Qadisiyyə müharibəsinin

Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 704 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

8-ƏBU BƏKRİN QIZI AİŞƏ
O, Peyğəmbərin zövcəsi və Ümmül-möminindir. Peyğəmbər (s) hicrətin 2-ci, ya 3-cü ilində onunla ailə qurmuşdur. Peyğəmbər (s) dünyadan getdiyi zaman – məşhur nəzərə görə – o, on səkkiz yaşında olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ləqəb Peyğəmbərin bütün qadınlarına aiddir. Məsələn: Xədicə Ümmül-möminin, Həfsə Ümmül-möminin, Mariyə və...

Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 750 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

9-XALİD İBN VƏLİD

Xalid ibn Vəlid ibn Müğeyrə Bəni Məxzumdandır. Əhli-sünnət və camaat onu "Seyfullah” (Allahın qılıncı) adlandırırlar! Atası çox varlı adamlardan olmuşdur. Onun var-dövlətinin sayı-hesabı olmamışdır. Hər cür sərvətə – qızıl, gümüş, bağ, ticarət, qulam, kənizə – malik olmuş və heç kəsin onunla rəqabət etməyə qüdrəti çatmamışdır.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 816 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

11-ABDULLAH İBN ÖMƏR

O, məşhur səhabələrdəndir. Üç xəlifənin xilafəti zamanında baş verən hadisələrdə böyük rola malik olmuşdur. Əhli-sünnət və camaatın yanında hörmətli sayılmasına təkcə Ömər ibn Xəttabın oğlu olması kifayətdir. Onu böyük fəqihlərdən və Peyğəmbər hədislərini əzbər edib qoruyanlardan hesab edirlər.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 757 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

 

Həqiqət olduğu kimi... 2

ABDULLAH İBN ÖMƏRİN KİTAB VƏ SÜNNƏ İLƏ MÜXALİFƏT ETMƏSİ
Uca Allah öz əzəmətli kitabında buyurur:
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
"Allahın əmrinə qayıdana kimi tüğyan etmiş kəslə vuruşun!”
"Hücurat” surəsi, 9-cu ayə. )
Peyğəmbər (s) buyurub:
"Ey Əli! Sən məndən sonra əhdini sındıranlarla (nakəsin), zülmkarlarla (qasitin), qiyamçılarla (mariqin) vuruşacaqsan.”

Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 741 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2
QURAN VƏ SÜNNƏ ƏHLİ-BEYTİN YANINDA

İmamiyyə şiələrinin Quranı sünnətdən qabaq və eyni zamanda onu sünnənin qoruyucusu bildiklərini başa düşdükdən sonra diqqət yetirməliyik ki, əhli-sünnət və camaat düz onun əksini fikirləşirlər, yəni sünnəni Qurandan qabaq və Quranın qoruyucusu bilirlər.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 819 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2
MÜAVİYƏNİN MƏHƏMMƏD İBN ƏBİ BƏKRƏ CAVABI

"Müaviyə ibn Səxrədən Məhəmməd ibn Əbi Bəkrə! Allahın əmrinə təslim olanlara salam olsun! Sənin məktubun mənə çatdı, Allahı böyük ləyaqət, qüdrət və qüvvətlə yad etmişdin. Onun Peyğəmbərinin xüsusiyyətlərini düzüb qoşduğun çoxlu sözlərlə, eləcə də öz atana olan əsassız nəzərini bəyan etmişdin.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 736 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏHLİ-BEYT ŞİƏLƏRİNİN NƏZƏRİNDƏ SƏHABƏ
Əgər bitərəf mövqe tutub "səhabə” mövzusu haqqında təhqiq etsək, görərik ki, səhabənin məqam və mənziləti haqqında şiənin nəzəri Quranın, Peyğəmbər sünnəsinin və əqlin nəzəri ilə eynidir. Lakin "qulat”lar və digər ifratçı firqələr onları kafir hesab etdikləri halda, əhli-sünnət onların ədalətli olduğunu bildirmişlər.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 734 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2

SƏHABƏ HAQQINDA SON SÖZ

Şübhəsiz ki, səhabələr də digər insanlar kimi məsum və günahsız olmayıb xətaya uğramışlar. Adi insanlara vacib olan məsələlər onlara da vacib olmuşdur və digər insanlarla eyni hüquqa malikdirlər.
Onların başqa insanlara olan fəzilətləri, yalnız Peyğəmbərlə eyni zamanda yaşamaları idi. Əlbəttə, bunu o zaman fəzilət saymaq olar ki, Peyğəmbərə ehtiram göstərib onu əksinə çıxmasınlar. Əks təqdirdə, onların əzabı ikiqat çoxdur.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 732 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 2
SƏHABƏNİN ƏDALƏTİNƏ İNANMAQ AŞKAR SÜNNƏ İLƏ MÜXALİFDİR

Peyğəmbər (s)-in səhabələr müqabilində tutduğu mövqeyə, rəftar və əmələ müraciət etdikdə, hər kəsin öz haqqını layiqincə verməsini görəcəyik. Çünki o Həzrət Allaha görə qəzəblənir və Allaha görə xoşhal olurdu. Allah-taalanın əmrinə qarşı çıxan hər hansı bir səhabəyə qəzəblənir və öz nifrət hissini bildirirdi.
Həqiqət olduğu kimi... 2 | Baxis: 782 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)