Cümə axşamı, 2024-05-23, 5:59 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Surələrin fəzilərləri

Entries in section: 42
Shown entries: 1-42

Quran niyə müxtəlif cür təfsir edilir?

Təfsir - zehin və fikir işidir. Bir çox məchulları aşkar etmək üçün hərəkət edər. Təfsir ancaq Quran ayəsinə aid bir elm deyildir, bəlkə hər hadisəni və ya hər kəlamı təfsir etmək olar. (Tebyan)

Surələrin təfsiri | Baxis: 2409 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
Hansı surəni oxumaq daha çox savaba malikdir?


Surələrin fəzilətləri | Baxis: 2385 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-08-19 | Reytinq: 3.9/7 | Serhler(2)

"Fatihə” surəsinin təfsirlərindən biri

"Fatihə" surəsinin bütün ayələri iki mənaya qayıdır. ( الْحَمْدُ لِلَّهِ‏]: Həmd iki həmddir. Biri İlahi səfətlərə və o birisi isə nemətlərə. Biri vasitəyə və o biri isə vasitəsizə aid həmddir.
[رَبِّ الْعالَمِينَ‏]: Aləm iki aləmdir. Biri bəqa aləmi və o birisi isə fəna aləmi.
Surələrin təfsiri | Baxis: 1426 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-06 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(3)
"Fatihə" surəsinin fəziləti
"Bəqərə" surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 2025 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)
"Ali İmran” surəsinin fəziləti
"Nisa” surəsinin fəziləti
"Maidə” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1434 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 4.5/2 | Serhler(2)
"Ənam” surəsinin fəziləti
"Əraf” surəsinin fəziləti
"Ənfal” və "Tövbə” surələrinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1107 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Hud” surəsinin fəziləti
"İbrahim” və "Hicr” surələrinin fəziləti
"Rəd” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1116 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Nəhl” surəsinin fəziləti
"İsra” surəsinin fəziləti
"Kəhf” surəsinn fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1015 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
"Məryəm” surəsinin fəziləti
"Taha” surəsinin fəziləti
"Ənbiya” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1303 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Həcc” surəsinin fəziləti
"Möminun” surəsinin fəziləti
"Nur” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1137 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Furqan” surəsinin fəziləti
"Şuəra” surəsinin fəziləti
"Nəml” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 947 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 3.0/1 | Serhler(0)
"Qəsəs” surəsinin fəziləti
"Ənkəbut” surəsinin fəziləti
"Loğman” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 902 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Səcdə” surəsinin fəziləti
"Əhzab” surəsinin fəziləti
"Səbə” surəsinin fəziləti
 
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 961 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Fatir” surəsinin fəziləti
"Yasin” surəsinin fəziləti
"Saffat” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1248 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
"Sad” surəsinin fəziləti
"Zumər” surəsinin fəziləti
"Mömin” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 885 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Fussilət” surəsinin fəziləti
"Şura” surəsinin fəziləti
"Zuxfur” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 831 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Duxan” surəsinin fəziləti
"Casiyə” surəsinin fəziləti
"Əhqaf” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 919 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Muhəmməd” surəsinin fəziləti
"Fəth” surəsinin fəziləti
"Hucurat” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1025 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Qaf” surəsinin fəziləti
"Tur” surəsinin fəziləti
"Nəcm” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 897 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Qəmər” surəsinin fəziləti
"Ər-Rəhman” surəsinin fəziləti
"Vaqiə” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1110 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Hədid” surəsinin fəziləti
"Mucadilə” surəsinin fəziləti
"Həşr” surəsinin fəziləti
"Mumtəhənə” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1218 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Səf” surəsinin fəziləti
"Cümə” surəsinin fəziləti
"Cümə” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1028 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
"Munafiqun” surəsinin fəziləti
"Təğabun” surəsinin fəziləti
"Təlaq” və "Təhrim” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 995 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Mulk” surəsinin fəziləti
"Qələm” surəsinin fəziləti
"Haqqə” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1102 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Məaric” surəsinin fəziləti
"Nuh” (ə) surəsinin fəziləti
"Cin” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 930 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
Muzzəmmil” surəsinin fəziləti
"Muddəssir” surəsinin fəziləti
"Qiyamət” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 888 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Mursəlat” surəsinin fəziləti
"Nəbə”surəsinin fəziləti
"Naziat" surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 921 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Əbəsə” surəsinin fəziləti
"Kuvvirət” surəsinin fəziləti
"İnfitar” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 880 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Mutəffifin” surəsinin fəziləti
"Buruc” surəsinin fəziləti
"Tariq” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 974 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
"Ə`la” surəsinin fəzilət
"Ğaşiyə” surəsinin fəziləti
"Fəcr” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1009 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-16 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)
"Bələd”surəsinin fəziləti
"Şəms” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 970 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Ləyl” surəsinin fəziləti
"Zuha” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1002 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

"İnşirah” surəsinin fəziləti
"Tin” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1481 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 3.0/1 | Serhler(1)
"Ələq” surəsinin fəziləti
"Qədr” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1160 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
"Bəyyinə” surəsinin fəziləti
" Zilzal ” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1006 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
Adiyat” surəsinin fəziləti
"Qariə” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1010 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
"Təkasur” surəsinin fəziləti
"Əsr” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 968 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)
"Huməzə” surəsinin fəziləti
"Fil” və "Qurəyş” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1074 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)
"Maun” surəsinin fəziləti
"Kafirun” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1031 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)"Nəsr” surəsinin fəziləti
"Təbbət” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1050 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

"Tovhid” surəsinin fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 851 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Fələq” və "Nas” surəsini fəziləti
Surələrin fəzilətləri | Baxis: 1362 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)