Cümə günü, 2023-02-03, 11:42 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Articles » Qur'ani-Kerim

77. Mursəlat surəsi
Qurani-Kərimin
Azərbaycan dilinə tərcümə və şərhi
77. Mursəlat surəsi
(Məkkədə nazil olmuşdur, əlli ayədir)
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə
     1. And olsun bir - birinin ardınca (yaradılış aləminin işlərinin idarəsi üçün) göndərilən mələk dəstələrinə (və and olsun «həşr» (dirilmə) günündə öz yeni bədənlərinə doğru sıx bir tərzdə - göndərilən möminlərin Bərzəx ruhlarına).
     2. (And olsun öz məqsədlərinə doğru) şiddətli yel kimi gedənlərə.
     3. And olsun xüsusi bir tərzlə yayan mələklərə (həyat ruhunu canlılara, ruzini dirilərə, vəhyi peyğəmbərlərə və əməl dəftərlərini Məhşər əhlinə yetirən mələklərə),
     4. (And olsun) aydın və aşkar bir tərzlə (haqqı batildən) ayıranlara,
     5. (And olsun) zikri (Quranı və öyüd - nəsihəti insanların qəlbinə) çatdıranlara ki,
     6. (Bütün bu çatdırılmış və yayılmış mərifətlər təkzib edənlərin bəhanə gətirmələrinə yer qoymamaq üçün) dəlil-sübutların (təqdim edilərək) tamamlanması, ya (öyüd-nəsihət qəbul edənlərin) qorxudulması və xəbərdarlıq edilməsi üçündür.
     7. (Bütün bunlara And olsun ki,) sizə vəd edilən (Qiyamət günü) şübhəsiz, baş verəcəkdir.
     8. Ulduzlar məhv olacağı,
     9. Göy yarılacağı,
     10. Dağlar yerindən qopacağı,
     11.(Allah) peyğəmbərlər(in)in (ümmətin mühakimə olunması və onlara şahidlik etmələri üçün) hazır ediləcəkləri vaxt müəyyən olduqda (Qiyamət baş verər).
     12. (Bu hadisələrin baş verməsi) hansı bir gün üçün təxirə salınmışdır?
     13. Mühakimə və (yaxşıların pislərdən) ayrılma günü üçün.
     14. Sən nə bilirsən «ayrılma» günü nədir (nə qədər əhəmiyyətlidir)?!
     15. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     16. Məgər Biz əvvəlki (tüğyankar və kafir)ləri məhv etmədikmi?!
     17. Sonra axırda gələnləri də onların ardınca (məhvə və əzaba) daxil edərik.
     18. Biz günahkarlarla belə rəftar edirik.
     19. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     20. Məgər sizi (Adəm övladını) zəif və dəyərsiz sudan (nütfədən) yaratmadıqmı?.
     21. Biz onu möhkəm bir yerdə (ana bətnində) qoyduq.
     22. Müəyyən bir müddətədək.
     23. Beləliklə, Biz (insanı həmin sudan düzəltməyə) qadir olduq. Nə gözəl qadir olanlarıq. Biz (Onu cism, üzvlər, ruh, xüsusiyyətlər və ehtiyac baxımından) ölçdük. Nə gözəl ölçənlərik Biz.
     24. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     25. Məgər yeri fəzada sürətlə hərəkət edən və (müxtəlif sakinlər üçün) geniş və məskunlaşdırıcı etmədikmi?
     26. Dirilər və ölülər üçün?
     27. Onun üzərində möhkəm durmuş uca dağlar yaratdıq və sizə şirin su içirtdik.
     28. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     29. (Məhşər haqq-hesabı qurtardıqdan sonra onlara deyiləcəkdir:) «Təkzib etdiyinizə tərəf gedin».
     30. «Gedin üç qolu olan kölgəyə tərəf (Bu qatı tüstüdən ibarət olan kölgə, dünyada heyvaniyyətin, yırtıcılığın və şeytançılığın nəfs üzərindəki qələbəsinin eynilə təcəssümüdür)».
     31. O nə kölgə salar və nə də odun şöləsindən qoruyar.
     32. Həqiqətən, elə qığılcımlar saçar ki, (böyüklükdə) sanki (hər biri) uca bir binadır (yaxud böyük xurma ağacının gövdəsidir).
     33. (O qığılcımlar) sanki sarı rəngli dəvələrdir.
     34. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     35. Bu elə bir gündür ki, onlar (Məhşərin bəzi duracaqlarında) danışmazlar dinməzlər.
     36. Və onlara (söz deməyə) izn verilməz, beləliklə də üzr istəyə bilməzlər (çünki heç bir üzrləri yoxdur).
     37. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     38. Bu, sizi də, sizdən əvvəlkiləri də hamılıqla bir yerə topladığımız, mühakimə və (yaxşıları pislərdən) ayırma günüdür.
     39. Əgər (bu gün əzabdan nicat tapmaq üçün) bir çarəniz və hiyləniz varsa, Mənə qarşı işlədin.
     40. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     41. Həqiqətən, təqvalılar kölgəliklərdə və çeşmələr (başında)
     42. Meylləri çəkən hər növ meyvələr (içində) olarlar.
     43. Etdiyiniz yaxşı əməllərin müqabilində mükafat olaraq yeyin və için, sizə nuş olsun!
     44. Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq.
     45. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     46. (Siz isə, ey kafirlər dünyada) yeyin və qısa müddət ərzində azacıq bəhrələnin. Həqiqətən, siz günahkarsınız (və öz cəzanıza çatacaqsınız).
     47. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     48. Onlara «(Allahın müqabilində) rüku edin, müti olun»-deyildiyi zaman rüku etməz, və müti olmazlar.
     49. O gün vay halına təkzib edənlərin!
     50. (Əgər onlar bu kitaba da iman gətirmirlərsə,) bəs bundan sonra hansı bir sözə (kəlama) iman gətirəcəklər?!
     
Ərəbcədən tərcümənin və şərhlərin müəllifi:
Ayətullah Mirzə Əli Meşkini Ərdəbili
Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər:
Ağabala Mehdiyev
Dürdanə Cəfərli
Category: Qur'ani-Kerim | Added by: el-kafirel_kufri (2009-05-22)
Views: 2431 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]