Çərşənbə günü, 2024-02-21, 11:26 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Surələrin fəzilərləri » Surələrin fəzilətləri

Surələrin fəziləti
2012-10-16, 6:39 AM

"Qəmər” surəsinin fəziləti
 
          
İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs "İqtərəbətis-saət" (Qəmər) surəsini oxusa, Allah Qiyamət günü onu Behişt dəvələrindən birinə minmiş halda məşhərə daxil edər.
Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: "İqtərəbətis-saət" (Qəmər) surəsini hər gün oxumağı davam etdirən kəsin sifəti Qiyamət günündə on dörd gecəlik ay kimi olan halda qaldırılar. Bir kəs onu gecələr oxuya çox yaxşıdır və Qiyamət günündə onun üzü başqalırının üzündən işıqlı və nurlu olan halda gələcəkdir.
Hər kəs cümə günü Zöhr namazının vaxtında bu surəni yazıb əmmaməsinin altına qoysa, (yaxud özündə saxlasa) xalq arasında əziz və hörmətli olar.

 

"Ər-Rəhman” surəsinin fəziləti
 
İmam Sadiq (ə) buyurdu: Namazlarınızda "ər-Rəhman" surəsini oxumağı tərk etməyin. Çünki qərar tapmaz. Qiyamət günü Allah onu ən gözəl və xoş iyli adamlar sifətində gətirər, və elə bir yerdə dayanar ki, Allaha nisbət ondan yaxında heç kəs dayanmaz. O zaman Allah ona xitab edər: Səni oxuyanlar kimlərdir, və namazda həmişə səni tilavət edərdilər? Sonra o deyər: Filan və filan. Beləliklə onların çöhrəsi ağ və nurlu olar, və onlara (onu oxuyanlara) deyər, hər kimi istəyirsiniz şəfaət edin. Onlar da bacardıqları qədər şəfaət edərlər, və bir kəs nəzərdən kənarda qalmaz. Sonda Allah buyurar, Behiştə daxil olun, və onun hansı yerində istəyirsiniz özünüzə mənzil seçiniz.
2-İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs "ər-Rəhman" surəsini oxusa, və hər dəfə "Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban" ayəsini oxuyandan sonra, "La bişəyin min alaikə rəbbi ukəzzib" cümləsini (yəni "Ey pərvərdigar, mən Sənin nemətlərinin heç birini təkzib etmirəm") gecə yaxud gündüz oxuyub dünyadan köçsə, şəhid kimi şəhid kimi ölmüşdür.
3-Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v.) buyurdu:Hər kəs ər-Rəhman surəsini oxusa, Allah onun zəifliyinə və gücsüzlüyünə görə ona rəhm edər. Allahın ona verdiyi nemətlərin şükrünü yerinə yetirmişdir. Həzrət Musa ibn Cəfər (ə) hörmətli atalarından, onlar da peyğəmbərdən (s.ə.v.v.) rəvayət edib ki, O həzrət belə buyurdu: Hər bir şey üçün gəlin vardırsa, Quranın da gəlini ər-Rəhman surəsidir.
Həmmad ibn Osman deyir ki, Həzrət Sdiq (ə) belə buyurdu: Bütün kişi və qadınlara cümə günündə Ərrəhman surəsini oxumaq lazımdır. Belə isə hər zaman bu surəni oxuyanda, "Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban" ayəsini oxudu, "La bişəyin min alaikə ya rəbbi ukəzzib" cümləsini desin. O Həzrət yenədə buyurdu: Bir kəs cümə axşamı ər-Rəhman surəsini oxusa və hər dəfə "Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban" ayəsini oxuyandan sonra "La bişəyin min alaikə ya rəbbi ukəzzibu" cümləsini desə, Allah onun üçün bir mələk müvəkkəl edər ki, əgər o bu surəni gecənin əvvəlində oxuyubsa, sübhə kimi onu qoruyarlar. Əgər o bu surəni sübh vaxtı oxuyubsa, bir mələyin gecəyə qədər onu qorumağını buyurar.
Doğuşun asan olmasına xatir bu ayəni yazıb hamilə qadının belinə bağlasınlar, və doğuşdan sonra isə onu açsınlar. (təcrübə olunub). "Sənəfruğu ləkum əyyuhəs-səqəlan. Fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban" (ər-Rəhman-31-32). Hacətlərin qəbul olunmasına və dərəcələrin yüksəyə qalxmasına xatir həftə ərzində bu yeddi surəni hər gündə dörd dəfə nə az və nə çox oxusa, mətləblərinə nail olar, İnşaallah. Şənbə günü Fəth surəsini, yekşənbə günü Yasin surəsini, düşənbə günü Vaqiə surəsini şənbə günü Qul uhiyə (Cin) surəsini pəncəşənbə günü, Təbarək (Furqan surəsini) cümə günü Əlif-lam-mim səcdə surəsini oxusun.

"Vaqiə” surəsinin fəziləti
 
          
İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər cümə axşamı Vaqiə surəsini oxuyan kəsi Allah sevər, və həmçinin onun məhəbbətini xalqında yaşadığı müddətdə bədbəxtlik yoxsulluq görməz, dünyada ona bir ziyan dəyməz. O Əmirəl-mömininə (ə) nisbət bir xususiyyəti vardır ki, başqaları onda şərik deyillər.
İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəsin Behiştə və onun necəliyini bilməyə marağı vardırsa, Vaqiə surəsini oxusun. Və hər bir kəsin Cəhənnəm odunun necəliyini bilmək istəyirsə, Loğman surəsini oxumağı gərəkdir.
İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurdu: Hər kəs gecə yatmazdan əvvəl Vaqiə surəsini oxuyan kəs, çöhrəsi on dörd gecəlik ay kimi nur saçan halda Allahı dərk edər.
Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: Vaqiə surəsini oxuyan bir kəs qəflət əhlindən olmaz. Məsruqdan rəvayət olunub ki, o belə deyir: Keçmişdəkilərdən, Behişt əhlindən, Cəhənnəm əhlindən, dünya və axirətdən bir xəbər öyrənmək istəyən kəs Vaqiə surəsini oxusun. Rəvayət olunub ki, Osman ibn Əfan, Əbdüllah ibn Məsudun halını yoxlamaq üçün onun yanına gəldi. Lakin Əbdullah ibn Məsud həmin xəstəliklə dünyadan köçdü. Ölümündən qabaq Osman ona deyir: Nədən şikayətin var? O (Əbdullah dedi: Günahlarımdan. Osman dedi: Nə istəyirsən? Əbdullah dedi: Həkim məni xəstələndirdi. Osman dedi: Beytül-maqdan payının verilməsini əmr verməyimmi? Əbdullah dedi: Ehtiyaclı olduğum gün məni ondan məhrum etdin, və mənim ona bu gün ehtiyacım olmayan halda onu mənə vermək istəyirsən. Osman dedi: Onda qoy qızlarına qalsın. Əbdullah dedi: Onların da mal və bəxşeşə ehtiyacı yoxdur. Çünki mən Vaqiə surəsini daim (həmişə) oxumağı onlara göstəriş vermişəm, və özüm Peyğəmbərdən (s ə v v) eşitmişəm ki, o Həzrət buyurdu: Vaqiə surəsini hər gecə oxuyan kəs heç vaxt əqir və ehtiyaclı (heç bir dərdə) olmaz. (təcrübə olunmuş xətm) qırx gecə, və hər gecə Vaqiə surəsini bir dəfə, Muzzəmmil surəsini bir dəfə, Ləyl surəsini bir dəfə, İnşirah surəsini bir dəfə oxusun. Bu surələri oxuyandan sonra aşağıdakı duanı oxusun. Bu xətm borcu ödəmək və hacətin tez qəbul olunması üçün təcrübə olunu.
"Ya rəziqəs-sailin. Ya rahiməl-məsakin. Ya vəliyyəl-möminin. Ya ğiyasəl mustəğisin. Ya ərhəmər-rahimin. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəkfini həlalikə ən həramik. Və bita ətikə ən məsiyətik. Vəbifəzlikə əmmən sivakə ya ilahəl aləmin. Və səllahu əla Muhəmmədin vəalihi əcməsin."
Aşağıda qeyd etdiyimiz xətm, ruzinin bol, və məişətin yaxşılaşmasında (Ömrünüzdə bir dəfə hökmən bu xətmi yerinə yetirin çox böyük təsiri olacaqdır.) (çox təcrübə olunub) Şənbə gecəsindən başlayıb, və hər gecə üç dəfə oxusun, lakin istisna olaraq cümə axşamı səkkiz dəfə oxusun. Bu dəfə bu surəni oxumazdan əvvəl aşağıdakı duanı oxusun.
"Allahummərzuqna rəzqən həlalən təyyibən min ğəyrikə. İstəcib dəəvətuna min ğəyri rəddi, və Əuzu minəl fəzihətəynil fəqru vəddəyni. Vədfi ənni hazəyni bihəqqil imaməynil həsən vəl hüsəyni ələyhiməssəlam. Birəhmətikə ya ərhəmərrahimin."
Gündəlik namazlarda, şam namazından sonra Vaqiə surəsini, İşa namazından sonra Təbarəkəl-ləzi surəsini bir dəfə, sübh namazından sonra Yasin surəsini, Zöhr namazından sonra Əmmə yətəsaəlunu (nəbəə) surəsini, əsr namazından sonra inna fətəhna (Fəth) surəsini, oxusa, hacəti qəbul olunar.

Category: Surələrin fəzilətləri | Added by: Ənfal
Views: 1088 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]