Bazar günü, 2024-07-21, 4:55 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Kitab bölməsi » Həqiqət olduğu kimi... 1

Entries in category: 14
Shown entries: 1-14

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
Həqiqət olduğu kimi... 1

ÖN SÖZ


İnsanları doğru yola yönəldən, şərəf və hörmət sahibi edən, onlara saysız-hesabsız nemət bağışlayan mərhəmətli və mehriban Allaha şükürlər olsun! Belə ki, Qurani-Kərimdə buyurulur: "Biz Adəm övladlarını şərəfli və hörmətli etdik, onları suda və quruda (gəmilərə, heyvanlara və başqa nəqliyyat vasitələrinə) mindirib sahib etdik, özlərinə təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın çoxundan xeyli üstün etdik.”(İsra” surəsi, 70-ci ayə. )
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ŞİƏNİN MƏNAS
I

Heç bir təəssübə yol vermədən şiə haqqında danışmaq istəsək, onları belə tərif etməliyik: Peyğəmbər (s) ailəsindən olan Əli (ə) və onun on bir övladını istəyən və onlara itaət edən islami bir məzhəb. (Bu məzhəb ardıcılları) fiqhin ibadət və ticarət məsələlərində onlara itaət edir, Peyğəmbərdən savayı heç kəsi onlardan üstün tutmurlar.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 827 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ƏHLİ-SÜNNƏNİN MƏNASI

Əhli-sünnə müsəlmanların böyük bir hissəsinə deyilir. Onlar təqribən müsəlmanların dörddə üçünü təmsil edirlər. Ümumiyyətlə, əhli-sünnə dörd imama, yəni Əbu Hənifə, Malik, Şafei və Əhməd Hənbəliyə itaət edirlər və dörd yerə bölünürlər.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 811 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

PEYĞƏMBƏRİN SÜNNƏSİ HƏQİQƏT VƏ XƏYAL ARASINDA

Əhli sünnə və camaat Ömər ibni Xəttabı ilham olmuş ən bilikli səhabələrdən sayırlar. Öz səhih kitablarında yazırlar ki, Peyğəmbər (s) içdiyi suyun artığını ona vermişdir. Peyğəmbər (s)-in bu hərəkətini elmə təfsir edirlər. Lakin onun öz etirafına görə, o, sünnətin çox məsələlərini bilmir, çox vaxtlarını sünnə öyrənmək əvəzinə bazarda ticarət etməklə keçirirdi.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 841 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

DƏLİL VƏ SÜBUTLAR


Sünnülərin məşhur və mötəbər kitabı olan "Təbəqati Hənabələ”də deyilir: İbni Əbi Yəli öz sənədi ilə Vərizə Həmsidən rəvayət edir: Həzrət Əlini dördüncü raşidin xəlifə elan etdikdən sonra Əhməd ibni Hənbəlin yanına getdim. Dedi: Ey Əba Əbdillah! Sənin bu hərəkətin Təlhə və Zübeyri təqsirkar bilməkdir
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 917 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ŞİƏ, ƏHLİ SÜNNƏNİN NƏZƏRİNDƏ


Əhli-sünnənin bəzi müasir alimləri şiə haqqında insafla rəftar edib İslam əxlaqına əməl etmişlər. Amma bu alimlər çox azdır. Onların çoxu şiə ilə rəftarlarında düşmənçilik edir, Bəni-Üməyyənin fitnəkar əqidəsi üzrə istədiklərini yazırlar. Bəzən heç özlərinin də mənasını bilmədiyi sözlər deyirlər.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 786 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ŞİƏ İMAMLARINI TANITMAQ


Şiələr Əhli-beytdən olan on iki imama üz tutub onları özləri üçün hidayət çırağı bilirlər. Onların birincisi Əli ibni Əbi Talib (ə), ondan sonra oğlu Həsən (ə), sonra o biri oğlu Hüseyn (ə) və daha sonra imam Hüseyn (ə)-ın nəslindən olan doqquz övladıdır.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 816 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

PEYĞƏMBƏR TƏRƏFİNDƏN ŞİƏ İMAMLARININ MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ


Peyğəmbər sirəsini və islam tarixini oxuyan hər bir kəs Peyğəmbər (s)-in on iki nəfəri imam təyin etməsini bilir. Peyğəmbər onların bir-bir adlarını sadalayaraq özünə canişin təyin etmişdir.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 848 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

SÜNNÜ MƏZHƏBİNİN YAYILMASININ SİRRİ


Tarix kitablarında təhqiq aparan, qədimlərin yazdıqlarını mütaliə edənlər başa düşürlər ki, sünnü məzhəbinin yayılmasına əsl səbəb o zaman qüdrətdə olan hakimlərin istəyi olmuşdur. Elə buna görə də onların ardıcılları həddindən artıqdır. Xalq həmişə öz ardıcıllarının ardıncadır.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 865 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ZƏMANƏ ALİMLƏRİNİN HAKİM ABBASİ TƏRƏFİNDƏN YAXALANMASI

Abbasi xəlifəsi Əbu Cəfər Mənsur böyük siyasətçi idi. İnsanların vicdanını ələ ala bilir, müxtəlif yollarla öz nüfuzunu genişləndirmək istəyirdi. Bu, onun Maliklə görüşündə açıq surətdə bilinir. Çünki Mədinənin valisi Malikə şallaq vurduqdan sonra onunla çoxdan dost olduğunu aşkar etdi.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 789 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

"SƏQƏLEYN” HƏDİSİ ƏHLİ-SÜNNƏT NƏZƏRİNDƏ

İrəlidə qeyd etdiyimiz kimi, əhli-sünnə və camaat bu hədisi iyirmidən artıq kitabda gətirmiş və onun düzlüyünə etiraf etmişlər.

Əgər onlar bu hədisin düzlüyünə etiraf edirlərsə, düz yoldan ayrılmaqlarını da boyunlarına almalıdırlar. Onlar Əhli-beyt (ə)-dan tutmamış, əsası olmayan məzhəblərə itaət etmişlər ki, nə Allah onların barəsində əmr vermişdir, nə də Peyğəmbərin sünnətində ondan bir xəbər vardır.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 798 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

ƏHLİ SÜNNƏ VƏ CAMAATIN FİQH MƏNBƏSİ

Əhli-sünnə və camaatın fiqhinə müraciət etsək, onun Quran və sünnətdən çox uzaq olduğunu görərik.

Onların mənbəsi Quran və sünnədən əlavə raşidin xəlifələri, səhabə və onlardan sonra gələnlərin (tabein) sünnəsidir. (Onlar hamısı hədis alimləridir.) Daha sonra qiyas, istehsan, icma onların mənbələrindəndir.

Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 599 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

BƏHSİ TAMAM ETMƏK ÜÇÜN LAZIM OLAN MƏTLƏBLƏR

Demək lazımdır ki, şiələr fiqhi mənbələrinə, o cümlədən Kitaba və sünnəyə vəfadar olmuş, heç vaxt ona bir şey artırmamışlar. Çünki onların imamlarında kifayət edəcək qədər – bütün məsələlər barəsində – nəss olmuşdur.
Bəzi insanlar təəccüb edib deyirlər:
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 949 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqət olduğu kimi... 1

RAŞİDİN XƏLİFƏLƏRİ HAQQINDA ŞİƏNİN NƏZƏRİ

Onlar Peyğəmbər (s)-in pak ailəsindən olan on iki nəfərdirlər:
1. Əmirəl-möminin, təqvalıların və üzü ağ olanların rəhbəri, Allahın şiri, meydanlar qalibi Əli ibni Əbi Talibdir. Elm şəhərinin qapısı, ağılları mat qoyub qəlb və canları özünə vurğun etmiş, ürəkləri sevindirmişdir.
Həqiqət olduğu kimi... 1 | Baxis: 807 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)