Cümə axşamı, 2020-06-04, 8:53 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın » Tarixdə qadınlar

Entries in category: 64
Shown entries: 51-64
Pages: « 1 2

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
BİR KƏNİZİN HAQQ SÖZÜ XƏLİFƏNİ QƏFLƏTDƏN OYATDI

Yeziddən sonra "İkinci Müaviyə” xilafət kürsüsünə əyləşdi. Onun xilafəti qırx gün davam etdi. O yatanda, gözəl kənizlərindən birini baş tərəfində, digərini isə ayaq tərəfində oturdardı ki, təhlükədən amanda qalsın.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 491 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÖMƏR İBN ƏBDÜL-ƏZİZİN HƏYAT YOLDAŞI FATİMƏ

Ömər ibn Əbdül-Əzizin (səkkizinci əməvi xəlifəsinin) həyat yoldaşı Fatimə Əbdül-Məlikin (beşinci əməvi xəlifəsinin) qızı idi və onun qardaşlarının hamısı qəsbkar xəlifə idilər. Ancaq o çox mərifətli bir qadın idi və mənəviyyatı madiyyatdan üstün tutardı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 467 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MƏTANƏTLİ NATİQ QADIN HÜRRƏ

Qəhrəman və natiq qadınlardan biri, öz güclü məntiqi və şücaəti ilə tarixin rəhimsiz və qaniçəni Həccac ibn Yusif Səqəfini diz çökdürən, misilsiz qəhrəmanlıqla onu məhkum edən və axırda da onun təriflərini eşidib azad olan Həlimə Sədiyyənin nəvəsi Hürrədir.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 511 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam Peyğəmbərinin (s) anası Həzrət Amənə

Məkkənin Əbd Manaf tayfasında məişət vəziyyəti orta durumda olan ailədə pak bir qız yaşayırdı. Onun paklığı və nuraniliyi hələ uşaqlıq və gənclik dövründə məsum çöhrəsində görünürdü. Heç kəs bilməzdi ki, o, yaradılış aləminin ən böyük şəxsiyyətinin, yəni həzrət Məhəmmədin (s) anası olmağa layiq görüləcək.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 493 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Əlinin (ə) anası Fatimə bint Əsəd

Fatimə bint Əsəd İmam Əlinin (ə) anası və Əbu Talibin (ə) həyat yoldaşı idi. O bir müddət Peyğəmbərə (s) himayədarlıq edərək Ona məhəbbət bəsləyən mehriban bir ana kimi olmuşdu. Fatimə İmam Əli (ə) ilə birlikdə Məkkədən Mədinəyə mühacirət etmişdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 430 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynin (ə) anası Fatimeyi Zəhra (ə)
Həzrət Zəhra
(ə) besətin beşinci ilində, cəmadiys-sani ayının iyirmisi, cümə günü dünyaya gəldi. Onun atası İslam Peyğəmbəri (s), anası isə Xədicə Kübra (ə) idi. Fatimənin fəzilətləri saysız-hesabsızdır. Hətta onların mündəricatını da burada göstərmək mümkün deyil.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 596 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Səccadın (ə) anası Həzrət Şəhrəbanu (ə)

İmam Səccadın (ə) anası Şəhrəbanu axırıncı Sasani padşahı, üçüncü Yəzdgirdin qızı idi. Ona Səlamə və Qəzalə də deyirdilər. İslam ordusu İranı fəth etdikdən sonra Şəhrəbanu əsir kimi Mədinəyə gətirildi və burada öz seçimi ilə İmam Hüseynlə (ə) ailə qurdu.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 509 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Baqirin (ə) anası Fatimə (ə)

İmam Baqirin (ə) əziz anası Fatimə (ə) (Ümmü Əbdullah) İmam Həsən Müctəbanın (ə) qızı idi. İmam Sadiq (ə) onu yad edib, şəni və məqamı haqqında buyurub: "O çox doğru və düz danışan idi. İmam Həsənin (ə) ailəsində onun kimi bir qadın olmayıb”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 497 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Müqəddəs Məryəm hicab taxdığı halda mən hicabı necə qadağan edə bilərəm

Italiya Naziri: Müqəddəs Məryəm hicab taxdığı halda mən hicabı necə qadağan edə bilərəm
Tarixdə qadınlar | Baxis: 537 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Sadiqin (ə) anası Ümmü Fərvə

Həzrət İmam Sadiqin (ə) əziz anası, Fatimə adlı möhtərəm qadın Ümmü Fərvə kimi tanınırdı. Ümmü Fərvə İmam Səccadın (ə) xalası oğlu Qasim ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin qızı idi. O, tanınmış şiə fəqihi və İmam Səccada (ə) ən yaxın səhabədən sayılırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 516 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) ŞƏHRƏBANUYA SUALI VƏ ONUN CAVABI

Şəhrəbanunu əsir kimi Mədinəyə gətirəndə, Həzrət Əli (ə) ondan soruşdu: "Atandan fil süvariləri (və İran ordusunun məğlubiyyəti) barəsində hansı sözləri xatırlayırsan?”
Tarixdə qadınlar | Baxis: 470 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Baqirin (ə) anası Fatimə (ə)
İmam Baqirin (ə) əziz anası Fatimə (ə) (Ümmü Əbdullah) İmam Həsən Müctəbanın (ə) qızı idi. İmam Sadiq (ə) onu yad edib, şəni və məqamı haqqında buyurub: "O çox doğru və düz danışan idi. İmam Həsənin (ə) ailəsində onun kimi bir qadın olmayıb”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 462 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Sadiqin (ə) anası Ümmü Fərvə

Həzrət İmam Sadiqin (ə) əziz anası, Fatimə adlı möhtərəm qadın Ümmü Fərvə kimi tanınırdı. Ümmü Fərvə İmam Səccadın (ə) xalası oğlu Qasim ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin qızı idi. O, tanınmış şiə fəqihi və İmam Səccada (ə) ən yaxın səhabədən sayılırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 551 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İmam Sadiqin (ə) anası Ümmü Fərvə

Həzrət İmam Sadiqin (ə) əziz anası, Fatimə adlı möhtərəm qadın Ümmü Fərvə kimi tanınırdı. Ümmü Fərvə İmam Səccadın (ə) xalası oğlu Qasim ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin qızı idi. O, tanınmış şiə fəqihi və İmam Səccada (ə) ən yaxın səhabədən sayılırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 545 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

1-50 51-64