Bazar ertəsi, 2024-02-26, 1:38 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Diger me'lumatlar
Anam "Heydər" qoyub adımı...
Tarixçilərin yazdıqlarına görə həzrət Əli (ə) otuzuncu Fil ilində, rəcəb ayının on üçü, cümə günü Kə’bənin daxilində görünməmiş bir şəkildə dünyaya göz açmışdır. Təhqiqatçı alim höccətül-İslam Nəyyir deyir:
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 819 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-06-05 | Sherhler (0)

O, gələcəkdir... (VI hissə)

ZALIMLARI MƏHV ETMƏSİ
Əllamə Süyuti öz kitabında tanınmış səhabə olan Hüzeyfədən nəql edir ki, Allahın peyğəmbəri həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur:
«Qalə Rəsulullah (s): Vəyhə hazihil umməti min mulukin cəbabirətin...
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 770 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-06-04 | Sherhler (0)

Quran dində ixtilafı yasaqlayır

Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə
İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və xəbərdarlıq edən (əzabla qorxudan) peyğəmbərlər göndərdi, insanlar arasındakı ixtilafları ayırd etmək üçün O, peyğəmbərlərlə birlikdə haqq olan kitab nazil etdi.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 743 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-06-02 | Sherhler (0)

O, gələcəkdir... (V hissə)
HƏZRƏT MƏHDİNİN GENİŞ PLANI
Məhəmməd Mövləvi «Fiqhul-əkbər»in 2-ci cildinin 71-ci səhifəsində həzrət Əli (ə)-dan belə nəql edir:
«Liyəxrucənnə rəculun min vuldi indəqtirabis-saəti heynə təmutu qulubul mumininə, kəma təmutul əbdanu, lima ləhiqəhum minəz-zurri vəşiddəti!..
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 723 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-06-01 | Sherhler (0)

Onlar elə düşünürlər ki, əsil doğru yola yönəldilən onlardır!

Əxlaqi fəzilətlər əldə etmək üçün hazırlıq lazımdır İslam təlimlərində əxlaqi fəzilətlərin tərbiyəsi üçün əsasən üç şərt qeyd edilir: 1.Mühitin paklığı- Həzrət Peyğəmbər səhabələrinə buyurdu: ”Zibillikdə bitmiş gözəl çiçəkdən imtna edin.” 
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 749 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-31 | Sherhler (0)

O, gələcəkdir... (IV hissə)
HƏR YER ALLAH NURUNA BOYANACAQDIR
Şeyx Süleyman Qunduzi özünün «Yənabiul məvəddə» kitabının 423-cü səhifəsində Əmirəl-möminin Əli (ə)-dan belə yazır:

Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 703 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-30 | Sherhler (0)

O, gələcəkdir... (III hissə)

FİTNƏ-FƏSAD ATƏŞİNİ SÖNDÜRƏCƏKDİR

Hafiz Əbu Nəim özünün həzrət Məhdi (ə) barəsində olan «Qırx hədis» kitabında islam Peyğəmbərindən belə nəql edir:
«Qalə Rəsulullah (s): Yəkunu ində inqitain minəz-zəmani və zühurin minəl fitəni, rəculun yuqalu ləhul məhdiyyu, yəkunu ətauhu həniyən.»
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 735 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-28 | Sherhler (0)

O, gələcəkdir... (II hissə)

ONUN ADI PEYĞƏMBƏRİN ADIDIR

Termezinin «Səhih» kitabının 9-cu cildinin 74-cü səhifəsində Abdullah ibni Məsuddan belə nəql olunmuşdur:
«Qalə Rəsulullah (s): La təzhəbud-dunya hətta yəmlikul ərəbə rəculun min əhli bəyti yuvatiu ismuhu ismi.»
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 784 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-25 | Sherhler (0)

Qiyamət və əlamətləri!
Həzrəti Məhəmməd (s) qiyamətdən əvvəl baş verəcək hadisələri anlatmışdır. Hadisədəki əlamətlər qiyamətin yaxınlaşmasını göstərir.
1. Qiyamətin əlamətləri bir cizgidə muncuqların arxa-arxaya kimi qoşulduğu kimi bir-birinin arxası ilə gələr.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 889 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-25 | Sherhler (0)

O, gələcəkdir... (I hissə)
Məşhur sünnü alimlərindən olan Əhməd Hənbəli «Müsnəd» kitabının üçüncü cildinin otuz dördüncü səhifəsində yazır:
«Qalə Rəsulullah (s): La təqumussaətu hətta təmtəliyəl ərzu zulmən və udvanən sümmə yəxrucu rəculun min itrəti (Əv min əhli bəyti) yəmləuha qistən və ədlən kəma muliət zulmən və udvanən.»
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 802 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-24 | Sherhler (0)

Rəcəb - azğın nəfsdən qurtuluş ayı!
Rəcəb ayı haram, yəni hörməti saxlanılması vacib olan aylardandır. Həzrət Peyğəmbər buyurur: " Rəcəb Allahın ayı , şəban mənim ayım, ramazan ümmətimin ayıdır. Hər kim Rəcəb ayının bir gününü oruc tutsa Allahın razılığını qazanar…
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 839 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-23 | Sherhler (0)

Rəcəb ayının ilk gecəsinin əməlləri

Qarşıdan rəcəb ayının gəldiyini nəzərə alaraq, sizə Rəcəb ayının birinci gecəsinin bəzi əməllərini təqdim edirik. Bu gecə ən şərafətli bir gecələrdəndir və bir neçə əməlləri vardır.
1. Rəcəb ayının hilalını müşahidə etdikdə bu duanı oxumaq:
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 731 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-22 | Sherhler (1)

Rəcəblilər bura daxil olsun!

  Mübarək Rəcəb ayı - Allah qonaqlığı üçün səfərə hazırlıq aylarından birincisidir. Bu ay - tövbə diləmə, bağışlanma istəmə, ləyaqət və şərafət əldə etmə, yalandan, qeybətdən, böhtandan, qorxaqlıqdan, yaltaqlıqdan, hər bir eybəcərlikdən müalicə olunma ayıdır
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 762 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-22 | Sherhler (0)

 Qohumbazlıq Quranda
    Bəzən "qohumbazlıq siyəsəti" yürütməyimiz nəticəsində haqqa əməl etməkdə, ən az həqiqəti müdafiə etməklə çətinlik çəkirik.
    Bütün hallarda olduğu kimi. burada da ən başlıca səbəbi Qurandan uzaq düşməyimiz və ya nəfsani istəklərimizə uyub şəxsi mənafeyimizə uyğun əməl etməyimiz olmuşdur.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 813 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-22 | Sherhler (0)

Quran və İnsan
  Vəhy - düşüncə sahiblərinin qəlbinə nazil olan İlahi çağırışdır.
Nazil olan ilk ayə:" Ey Muhəmməd! Sən Allah peyğəmbərisən" də ola bilərdi. Quranı başa düşüb Qurani həyat tərzi sürmək üçün üzərində dayandığımız mühüm mövzulardan  biri də Həzrət Muhəmmədə (s) nazil olan ilk vəhylərin hansı üslub və şəraitdə qəbul və təbliğ olunmasıdır. 
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 709 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-20 | Sherhler (0)

Çomaq dəlili
Bəzən elmin dərinliklərinə baş vurmuş alim bir çobanın etiqadına heyran qalır. Əllamə Həsənzadə nəql edir:
Allahın birliyinə 72 dılil toplamışdım. Tətil günləri idi, yolum yaylağa düşdü. Bir çoban qoyun otarırdı. Bu mənzərini seyr edərkən ürəyimdən keçdi ki, mən bir ömür dəlillər sorağında ikən hələ də Allahı yetərincə ...
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 774 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-20 | Sherhler (0)

Qur`ana necə əl vuraq?!
          
"Mәss” dеdikdә (ərəb dilində) bәdәn üzvünün Qur’an yazısına tохunması, оnunla tәması nәzәrdә tutulur. Tәharәt dеdikdә qüsl vә dәstәmaz başa düşülmәlidir. Qüsl еtmәsi vacib оlan şәхs Qur’ana әl vurmaq üçün әvvәlcә qüsl vеrmәlidir. Başqa hallarda Qur’ana mәss üçün dәstәmaz almaq vacibdir.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 748 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-19 | Sherhler (0)

Ən möhkəm tutacaq
Bir gün həzrət Peyğəmbər (s) minbərdən sual verdi: 
-İmanın hansı tutacağı daha möhkəmdir?
Kimi "namaz”, kimi "oruc”, kimi "zəkat” dedi.
Həzrət (s) buyurdu:
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 826 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-17 | Sherhler (0)

Nəzir - Niyaz
Onlar (Cənnətə nail olacaq müttəqilər) elə kimsələrdirlər ki, verdikləri sözü (etdikləri nəziri) yerinə yetirər və dəhşətli (aləmi) bürüyəcək (şəri hər tərəfə yayılacaq) gündən (qiyamət günündən) qorxarlar.( İnsan" -7)
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 844 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-14 | Sherhler (0)

Duanın növləri
Qulun Allaha əl açaraq ehtiyaclarını istəməsi istək duasındandır.
Dua iki növ olur. İstək duası və ibadət duası.

Qulun Allaha əl açaraq ehtiyaclarını istəməsi istək duasındandır.

Namaz, oruc, sədəqə, qurban kəsmək və digər ibadətlər isə ibadət duasındandır.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 813 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-05-12 | Sherhler (0)

Problemlər qarşısında təbəssüm
Gününü əsəbsiz, həyəcansız başa vuran adam az olar. Bu azlıq da meşəyə, dağa, dəniz kənarına tək-tənha səfərə çıxanlardır. Bir də... Ariflər!
Bir gənc mənəviyyat pillələrində ucalmaq üçün arif ustad sorağına getdi. Müdrik ustadın ilk göstərişi – "dəsturul-əməl”i bu oldu: bir il...
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 774 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-10 | Sherhler (0)

MӘSCİDDӘ TİLAVӘTİN FӘZİLӘTİ
Mәsciddә оlmağın mükafatı: Mәscid Allahın yеr üzündәki еvidir. Yеr kürәsindә mәsciddәn şәrәfli, möhtәrәm hеç bir еv yохdur. Hәqiqi müsәlmanın хüsusiyyәtlәrindәn biri mәscid әhli оlmaq, mәscidlә ünsiyyәt saхlamaqdır. İlahi insanlardan birinin tә’birincә, "hәqiqәtәn, mö’min mәsciddә balıq suda оlduğu kimidir.”("Üsvеyе-arifan”, Mәhmud Tәyyar Mәraği, Sadiq Hәsәnzadә, sәh. 138)
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 730 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-10 | Sherhler (0)

"Sonra sümükləri ətlə örtdük...” 
Bu Quran ayəsində ana bətnində əvvəl sümüklərin əmələ gəldiyi, daha sonra isə əzələlərin yaranaraq bu sümükləri örtdüyü xəbər verilir
"Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik, sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik, sonra o bir parça əti sümüklərə ...
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 618 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-10 | Sherhler (0)

Ayətullah Hairi Şirazi: "İnsanların cinsi fərqi - əsl meyar deyildir”

 Ayətullah Məhyələddin Hayiri Şirazi "İslam və cinsiyyət” simpoziumunda demişdir: "İnsanlar Allah dərgahında təqvaları ilə fərqlənirlər. Onun üçün qadın və ya kişi olmaq mühüm deyildir. İnsan xilqəti sadə deyildir. Ona görə də qadınla kişi müxtəlif cür xəlq edilmişdilər.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 810 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-08 | Sherhler (0)

Bir neçə il zindanda qalmalısan!

Yusif peyğəmbər Quranda buyurulduğu kimi böyük məqama və ali mənəvi dərəcəyə yetişmişdi. Buna baxmayaraq, zindan yoldaşlarından birinin azad olacağını bildikdə, Misir sultanına onun haqqında da danışmağı rica etdi. Qurani-Kərimdə bu haqda belə buyurulur:
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 733 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-06 | Sherhler (0)

Duanın növləri
 
Qulun Allaha əl açaraq ehtiyaclarını istəməsi istək duasındandır.

Dua iki növ olur. İstək duası və ibadət duası.

Qulun Allaha əl açaraq ehtiyaclarını istəməsi istək duasındandır.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 851 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-05 | Sherhler (0)

Zikr halında özünü unutsan…
Peyğəmbəri-Əkrəm (s) Əmirəlmömininə (ə) buyurdu: "Üç şey mənim ümmətimin imkanı xəricindədir (yəni çox çətindir): 
1.Var-dövləti mömin qardaşlarla paylaşmaq;
2.Özün üçün istədiyini camaat üçün də istəyib, özün üçün bəyənmədiyini onlar üçün də bəyənməmək;
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 790 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-02 | Sherhler (0)

Ölümü(xatırlamaq) yada salmaq.
İmam Əli(ə)-dan belə bir rəvayət nəql olunmuşdur ki, o Həzrət Siffeyn müharibəsindən qayıdarkən Kufə qəbristanlığının yanında durub üzünü qəbrlərə tutaraq belə buyurdu:"Ey vəhşətli evlərin sakinləri! Ey zülmət qəbrlərin əhli! Ey torpaq altında yatanlar! Ey qürbət əhli! Ey tənha evlərin əhli!...
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 1348 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-02 | Sherhler (0)

Bədəvi ərəblər (2)
Hələ qədim zamanlardan Ərəbistan yarımadasında yaşayan əhali ərəb adlandırılmışdır. Əhalinin belə adlandırılmasına aid müxtəlif fəzilətlər irəli sürülüb.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 980 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-29 | Sherhler (0)

Babil diyarı

Babil -  Fərat çayının şərq sahilində, Bağdaddan 88 km cənubda yerləşir. Tarix boyu baş verən müharibələrdə dəfələrlə yerlə-yeksan edilmiş, lakin yenidən bərpa olunmuşdur.

Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 915 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-26 | Sherhler (0)

Müammalar 
 Peyğəmbərlər haqqında


Peyğəmbərlərin dillərinə gətirdikləri ən gözəl cümlə nə olmuşdur?
1- Peyğəmbərlərin ən gözəl cümləsi "La ilahə illəllah” (Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur) cümləsidir.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 1219 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-22 | Sherhler (0)

Xətlərin qənimi

Nəsx xətti (lüğəti mənası-"üzünü köçürmək","ləvğ etmək","Şəklini əymək")

Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 834 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-21 | Sherhler (0)

Öz azğınlıqları içərisində şaşqın…

İnsana bir sıxıntı (xəstəlik, yoxsulluq, bəla) üz verən zaman uzananda da, oturanda da, ayaq üstə duranda da Bizə dua edər. Lakin onu sıxıntıdan qurtardıqda ondan ötrü (əvvəlcə) Bizə heç dua etməmiş kimi çıxıb gedər.

Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 776 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-20 | Sherhler (0)

Maskalanmıs qadın

Salam yenə mən gəldim. Simamla əyləşdim qarşında. Hə dəyiş məni. Gizlət mənim simamdakı bütün cizgiləri. Gözlərimin dərinliyində gizlənmiş bütün qorxularımı əlindəki qara qələmlə gizlət.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 911 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-20 | Sherhler (0)

Yuхunun hәqiqәti vаrmı?
Аvrоpа tәbiәtşünаslаrının fikrincә yuхu hәqiqәt dеyil vә оnun хаrici hаdisәlәr ilә оlаn bağlı olması haqqında danışmağın hеç bir еlmi dәyәri yохdur.
Аmmа bә`zi psiхоlоqlаr yuхu hаqqındа tәdqiqаt аpаrıb tәbiәtşünаslаrın әksinә оlаrаq, gizli işlәrdәn, yа gәlәcәk hаdisәlәrdәn хәbәr vеrәn yuхulаrа istinаd еdәrәk оnlаrı tәsаdüfi bir iş bilmәyiblәr.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 806 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-19 | Sherhler (0)

Pompeyin son günü
    Pompey İtaliyanın Neapol şəhəri yaxınlığında, daha dəqiq desək, Vezuviy vulkanının ətəyində yerləşir.
   Eramızdan əvvəl 79-cu ildə ardıcıl zəlzələlərdən sonra Vezuviy vulkanı sürətlə fəallaşmağa başlayır. Az keçmiş kül və duman buludu ətrafı bürüyür, günəşin üzü tutulur və bir neçə dəqiqə içində şəhər əhalisi əməlləri ilə birlikdə təbiətin qurbanına çevrilir.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 1325 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-16 | Sherhler (0)

İnsan və tərbiyə
    İnsan tərbiyə oluna biləndir. O həm müsbət, həm də mənfi tərbiyənin hər ikisini qəbul eləyir. Hər yaradılanın başlanğıcı, hər yaradılışın məqsədi var. Daş əvvəlki gündən daş yaranıb axıradək də daş olaraq qalır. Heyvan, bitki, mələk əvvəlki gündən necə yaranıb axıradək də heyvan, bitki, mələk olaraq qalır. O insanın təbiətidir ki, dəyişir və irəli gedir. Onun tərbiyəyə ehtiyacı var. 
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 762 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-16 | Sherhler (0)

Bədəvi ərəblər (1)
Bədəvi - ərəb dilində köçəri, çöl həyatı sürən, mədəniyyətdən uzaq olan insanlara deyilir.
    Bədəvilər 4-5 əsr bundan əvvəl Ərəbistan yarımadası başda olmaqla, Orta Şərqin bir çox ölkələrində - Afrika qitəsinin şərqində, daha dəqiq desək, Sudan ərazisində məskunlaşmışlar.
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 1327 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-13 | Sherhler (0)

Quranla tanışlıq
 İslam marifi nur çeşməsi.
Surələrlə tanışlıq:
-Quran neçə surədən ibarətdir?
-Quran 114 surədən ibarətdir. 114 surə isə ümumilikdə, 6.236 ayə, 77.277
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 894 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-11 | Sherhler (0)


Kim cəhənnəmə getmək istəyər ki . .

Xeyir və şər -niyyətə görə əbədilik
Həzrət Sadiq (əleyhissalam) buyurub: "Cəhənnəm əhlinin cəhənnəmdə həmişəlik qalmasının səbəbi onların niyyətləridir. Onların dünyada niyyətləri bu idi ki, əgər həmişəlik dünyada qalsalar, həmişə də Allaha qarşı günah edəcəklər. Cənnət əhli isə əksinə.”
Kateqoriya: Diger me'lumatlar | 793 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-10 | Sherhler (0)

« 1 2 3 4 ... 14 15 »