Cümə axşamı, 2024-05-23, 5:30 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Exlaq
Əmrimiz Altındakılara Necə Davranmalıyıq? -1
İlahi tədbir və tərbiyəni, şəfqət və mərhəmətdən ayrı düşünə bilmərik!
Allah, Rəhman və Rəhmdir (Fatihə Surəsi/3). Yəni bağışlayan və mərhəmətedəndir."Rahman"‌  və "Rahim"‌ adları, şanı uca Allahın Qurani Kərimdə zikrolunan iki sifətidir. Mübaliğə vəznində istifadə edilən ...
Kateqoriya: Exlaq | 1154 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-08-12 | Sherhler (0)

Şeytanın İnsan Qılığına Girməsi-4
Allame Tabatabai, Əl Mizan Təfsirində nəql etdiyi bir neçə rəvayətdə, əsri səadət dövründə bir neçə hadisədə ( döyüşlərdə və müxtəlif zamanlarda) İblisin bəzi kafirlərin qılığına girərək kafirlərlə danışdığını və onları Peyğəmbər ilə döyüşməyə təşviq etdiyini; məsələn şeytanın Hz. Peyğəmbər (s. a. a) vəfat etdiyində "Muğire min Şu'be"‌ surətində görünərək xalqı Məni Haşim Qəbiləsinə qarşı qışqırtdığını, yazar.
Kateqoriya: Exlaq | 1238 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-08-02 | Sherhler (1)

Şeytanın İnsan Qılığına Girməsi-3
Şeytanın insana müsəllət olması insanın iradəsi ilə mümkündür. Şeytanın bizə nüfuz etməsini önləmək və bu xüsusdakı iradəmizi daha da gücləndirmək istəyiriksə, Allah (c.c.)ın haram və halal etdiyi mövzularda və hətta şübhəli mövzularda belə daha həssas davranmamamız lazımdır.
Kateqoriya: Exlaq | 1046 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-07-26 | Sherhler (0)

Şeytanın İnsan Qılığına Girməsi-2


Bizim ən əhəmiyyətli problemimiz, Qurani Kərimin digər aləmlərlə əlaqədar etdiyi bütün şərhlərə və bu qədər rəvayətə inanmayışımızdır! Allah (c. c.) Qurani Kərimdə belə buyurur:
Kateqoriya: Exlaq | 1073 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-07-16 | Sherhler (0)

Şeytanın İnsan Qılığına Girməsi-1

Şeytan və ya cinlərin, bir insanın ürəyindəkiləri və niyyətini bilməsi, məsələn bu insanın sabah nə edəcəyindən xəbər verməsi əsla mümkün deyil. Çünki şeytan və cinlər qeyb elminə sahib deyildirlər. Belə bir iddianı heç bir yerdə görə bilməzsiniz. Qeyb elmini Allahdan və ONun pak qullarından (Ənbiya və övliyalar) başqa heç kim bilə bilməz. 
Kateqoriya: Exlaq | 1184 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-07-13 | Sherhler (1)

Ağıl və Allahı Tanımaq-1

Dünya həyatı ölüm ilə sonlanır. Hər gün minlərlə adam ölümü dadır. Bu fani gəlib keçici dünya yerinə, əbədi həyat yəni axirətimizi qurtarmamız lazımdır. Peşmanlığın heç bir fayda verməyəcəyi axirət həyatımız üçün nə qədər çalışırıq?
Kateqoriya: Exlaq | 1267 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-07-02 | Sherhler (0)

Şeytanın övladları, onların adları və vəzifələri 

Sur çalınana qədər yaşayacağı üçün İblisə nəsil verildi.

 İblisin bir çox övladları var və hər birinin adları və vəzifələri vardır.

Şeytanın övladlarının adları və onların vəzifələri bunlardır:
Kateqoriya: Exlaq | 1277 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-06-18 | Sherhler (0)

Məsum qızı fahişəyə çevirən cəmiyyət

Fahişəlik nədir ki? Ödənişli seks fəaliyyəti və yaxud "qədim peşə” növlərindən biri. İşə bax e, peşə növü! Bəh-bəhlə peşə növü deyib, elə bəzək-düzək verirlər ki... Bərəkallah! Və cəmiyyətin də acgözlüklə marağında olduğu mövzudur. Nəysə, sözüm ona yox. Fahişəliyin tarixindən danışmaq istəmirəm.
Kateqoriya: Exlaq | 1437 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-05-06 | Sherhler (1)

Günah əhli ilə yoldaşlıq etmə!
İmam Sadiq (ə) imam Baqirin (ə) dilindən belə nəql edir: "Atam Səccad (ə) mənə buyurdu: "Beş zümrə ilə yoldaş, həmsöhbət və dost olma.” Bu beş zümrənin kimlərdən ibarət olduğunu soruşdum. Atam buyurdu: "Yalançı ilə yoldaşlıqdan çəkin.
Kateqoriya: Exlaq | 1188 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-28 | Sherhler (0)

HƏYA
Həya insan üçün dünya və axirətdə bəyənilmiş ən gözəl əxlaqi sifətlərdəndir. İmamlardan yetişən hədislərdə buyurulur: Həya imandandır, imanın yeri isə cənnətdir. ("And olsun izzət və cəlalıma, böyüklüyümə və uca ərşimə, məndən başqasına ümid edənlərin arzusunu ürəyində qoyub ...
Kateqoriya: Exlaq | 1163 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-28 | Sherhler (1)

Dindar müasir ola bilərmi?

"Şübhəsiz ki, Zikri Biz nazil etdik, əlbəttə, Biz də onu qoruyacağıq.”

Bu bəhsimizdə hər dövr üçün aktual olan bir məsələ barəsində bəhs etməyi nəzərdə tutmuşuq. Bu gün daha çox sorulan suallardan biri "dindar müasir ola bilərmi?” sualıdır.

Kateqoriya: Exlaq | 1539 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-26 | Sherhler (0)

İmam Əlinin (ə) cavanlara 7 əməli tövsiyəsi
İmam Əli (ə) buyurur: "Agah olun! Xatalar və günahlar üsyankar at kimidilər ki, günahkarlar ona miniblər. Onları cəhənnəmin dibinə yıxar. Təqva isə aram minik kimidir ki, sahibləri ona minərlər və yüyənləri əllərindədir. Onları behiştə qəd
ər aparar”.
Kateqoriya: Exlaq | 1354 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-25 | Sherhler (0)

Sаlаm Аllаhın аdlаrındаn biridir
Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur:
"Sаlаm, Аllаhın аdlаrındаn biridir. Оnа görә dә sаlаmı öz аrаnızdа yаyın. Әgәr bir kişi müsәlmаnlаrın yаnındаn kеçsә vә оnlаrа sаlаm vеrdikdә оnlаrdаn cаvаb еşitmәsә, müsәlmаnlаrın әn yахşısı оnа sаlаm vеrsin.”
"Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 8, sәh. 302.
Kateqoriya: Exlaq | 1007 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-25 | Sherhler (0)

İmаn və günah
Həzrət Əli (ə) buyurur: "Ey Allahın bəndələri bilin təqva uca və möhkəm bir qalaya bənzər ki, daxilində olanları bütün nöqsanlardan qoruyar. Təqvasızlıq isə alçaq bir hasara bənzər ki, daxilində olanlara gələn ziyanların qarşısını ala bilməz."
Deməli insan öz insanlığını əldə etmək üçün və Allah-Təalaya yaxın bəndə olmaq üçün günahlardan çəkinməli və Allahın əmrlərini layiqincə yerinə yetirməlidir.
Kateqoriya: Exlaq | 1225 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-04 | Sherhler (1)

 Namazın qılanın önündən keçmək 
Neçə illər idi İmamın (ə) dərslərində iştirak edirdi və onun tələbələrindən sayılırdı. Amma necə deyərlər, qədirbilməz bir tələbə idi. 
Bir gün tələsik özünü İmamın (ə) mənzilinə çatdırmağa çalışırdı. Hiyləgərcəsinə gülümsəməsindən məlum idi ki, nəsə şeytani bir planı var. 
Kateqoriya: Exlaq | 1256 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-04-03 | Sherhler (0)

Həya və xəcalət
İmam Sadiq (ə) buyurur: «Allahın yalnız insanlar üçün müəyyənləşdirdiyi və heyvanların məhrum olduğu xüsusiyyət həyadır».
Həya məfhumu xəcalət məfhumundan tamamilə fərqlənir. Xəcalət insanın fəaliyyət dairəsini kiçildir, onun üçün problemlər yaradır. Əsl həya isə eyibli bir iş görən insanın keçirdiyi haldır. 
Kateqoriya: Exlaq | 1050 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-02 | Sherhler (0)

«Dini olmayanın həyası yoxdur»
İmam Sadiq (ə) buyurur: «Allahın yalnız insanlar üçün müəyyənləşdirdiyi və heyvanların məhrum olduğu xüsusiyyət həyadır».
Həya məfhumu xəcalət məfhumundan tamamilə fərqlənir. Xəcalət insanın fəaliyyət dairəsini kiçildir, onun üçün problemlər yaradır. Əsl həya isə eyibli bir iş görən insanın keçirdiyi haldır. 
Kateqoriya: Exlaq | 1249 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-02 | Sherhler (0)

İmam Sadiq (əleyhissəlam) -ın Əbu Hənifə ilə münazirəsi...
İmam Sadiq əleyhissəlamın yaşadığı dövr fikir və düşüncə mübarizəsi müxtəlif məzhəb və firqələrin meydana gəldiyi dövr olmuşdur. İslam maarif və mədəniyyətinin yunan alim və filosofların fikir və rəyləri ilə mübarizəsi nəticəsində bir sıra şübhələr meydana çıxmışdı. 
Kateqoriya: Exlaq | 1310 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-04-01 | Sherhler (0)

Haramdan doğulan uşağın əlamətləri

İmam Əli (ə) buyurub: «Gözəl əxlaqlı olmaq insanın damarlarının (genlərinin) yaxşılığını göstərir».
İmam Sadiq (ə) buyurub:
Haramdan doğulmuş uşağın bir neçə əlaməti var:
Kateqoriya: Exlaq | 1587 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-03-22 | Sherhler (0)

Ateistə cavab.
 Bir gün ateist bir müəllim məktəbdə şagirdlərinə soruşar. Uşaqlar ALLAH varmı söyləyin mənə. 
Şagirdlər hamı bir ağızdan bəli müəllim var təbii. Müəllim təkrar soruşar o zaman ALLAH varsa bir şey istəyin, baxaq olacaqmı. 
Uşaqlar hamısı birdən gözlərini bağlamış və dua etməyə başlamış. 
Müəllim soruşmuş dua etdiniz, indi baxın istədiyiniz olmadı indi məndən bir şey istəyin baxaq; 
Kateqoriya: Exlaq | 1169 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-19 | Sherhler (0)

ÖVLADIN DIYƏSI SƏNIN ÖHDƏNƏDIR!
Bədəxlaq bir qadın barəsində Ömərə xəbər verdilər. Ömər əvvəlcə onu təhdid etdi, sonra hüzuruna çağırdı. Qadın bərk qorxdu və qorxunun şiddətindən doğuş ağrısı başlandı. Bir evə pənah aparıb uşağı dünyaya gətirdi. Körpə o qədər ağladı ki, axırda öldü. Ömər bu xəbəri eşidəndə çox narahat oldu, canına qorxu düşdü.
Kateqoriya: Exlaq | 965 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-03-12 | Sherhler (0)

Əli sizin yanınızda olsaydı, yolunuzu azmazdınız   
 Maiz ibni Malik o həzrətin yanına gəlib zina etdiyini etiraf etdi və hədd vurulan zaman qaçdı.
Zübeyr ibni Əvam dəvənin bud sümüyünü ona tərəf ataraq onu yerə sərdi. Camaat onun üstünə tökülüb döyə-döyə öldürdülər. Sonra bu hadisəni Peyğəmbər (s.ə.v.v)-ə dedilər. Həzrət buyurdu: ...
Kateqoriya: Exlaq | 1134 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-03-12 | Sherhler (0)

Söz-ən gözəl ibadət və ən ağır günah
Həzrəti-Əli(ə) buyurur: "İnsanın yerinə yetirdiyi ibadət və itaətlərin arasında ən asanı və eyni zamanda Allah dərgahında ən qiymətlisi söz (dil) ilə yerinə yetirilən ibadətdir. Sözsüz ki, bu kəlam Allahın razılığı üçün onun rəhmət və nemətlərinin sonsuzluğunu ifadə edən formada olmalıdır. Çünki hamıya məlumdur ki, Allah özü ilə peyğəmbərləri arasında sirləri açmaqda, həqiqətləri aşkarlamaqda və gizli elmləri izhar etməkdə kəlamdan başqa bir şeyi vasitə seçməmişdir
Kateqoriya: Exlaq | 1101 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-02-29 | Sherhler (0)

Şeytanın hiylələrindən ehtiyatlı olun
Bu məsələ ilə bağlı son dərəcə əhəmiyyətli olan bir fikir vardır ki, şeytan mömini doğru yoldan azdırmaq istədikdə, adətən ona aşkar şəkildə və rüsvayedici günahlar işlətməyi təklif etmir. Məsələn, heç zaman o, mömini içki içməyə, livatla(Livat, pedarastiya ilə uşaqbazlıqla məşğul olmağa deyilir(Tərcüməçidən) ) məşğul olamağa, yaxud namazı tərk etməyə çağırmır. Çünki bu kimi günahlar mömin üçün açıq-aydın rüsvayçılıq və məğlubiyyət sayılır.  
Kateqoriya: Exlaq | 1076 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-02-25 | Sherhler (0)

QURANIN QIRX İFADƏSİ HAQQINDA QISA ANLAYIŞ
Təcrübə göstərmişdir ki, insan səbir edib ağır hadisələrə sinə gərməklə ali mərtəbələrə nail olur. Səbir etməyin aqibəti, hətta bu dünyada belə, yaxşı nəticədən ibarətdir. Məsələn, Yusif peyğəmbərin çətin sınaqlar və töhmətlərin müqabilində səbir etməsi onu son dərəcə izzətə yetirdi, zalım padşahı ona qul və qardaşlarını ona tabe etdi. İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: "Səbir məqsədə çatmaq üçün ən yaxşı vasitədir.”("Əşəsiyyat”, səh. 149. ) 
Kateqoriya: Exlaq | 1140 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-02-16 | Sherhler (0)

Təbəssüm və şadlıq insanın gözəlliyidir
  İnsan gərək gülərüz, təbəssümlü, xoşrəftar və şən olsun.
İnsan təbiətən gözəldir və gözəlliyə tamaşa etməyi sevir. Gülümsər çöhrə və təbəssümlü dodaqlar dünyanın ən gözəl və cəlbedici mənzərələrindəndir. İnsan şən, gülərüzü sevir, qaşqabaqlı və zəhrimar tökülən sifətlərdən isə uzaq qaçır.

Kateqoriya: Exlaq | 1047 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-02-08 | Sherhler (0)

XANIM ZƏHRA (S)-NIN İSMƏTİ
 
Qur’ani Kərim xanım Fatimeyi Zəhra (s)-nın ismətinin sənədidir.
İnsan ömür boyu iki yol ayrıcındadır – fitrətinin dəvəti ilə Allah yolunu seçə bilər, ya da vəsvəsə və nəfsinin havasına tabe olub, günaha batar, Şeytanın ardınca gedər. (Zəlalət və azğınlıqda süqut edər). Ən əsası bu iki yoldan birini seçən insanın iradəsidir. 
Kateqoriya: Exlaq | 979 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-02-04 | Sherhler (0)

İNSAN VƏ HEYVAN
İnsan digər heyvanlar kimi bir canlıdır və onlarla müştərək olan bir çox xüsusiyyətlərə malikdir. Amma bununla belə, insan bəzi özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə digər canlılardan fərqlənir və bu xüsusiyyətlər onun məqamını ucaldaraq ilahiləşdirir.
İnsanı digər canlılardan fərqləndirən ən başlıca xüsusiyyət isə onun «insan olmasıdır». 
Kateqoriya: Exlaq | 1549 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-02-01 | Sherhler (0)

HƏYAT YOLDAŞINA VƏ ÖVLADA MÜNASİBƏT
Əgər bir kəs şəhidlərin sərvəri, azadlıqsevənlərin rəhbəri Hüseyn ibni Əli (əleyhissalam)-ın heyrətəngiz ölümü və şəhadəti qarşılarkən göstərdiyi qəhrəmanlıqlarını, ibrətamiz və insanı həyəcana gətirən sözlərini nəzərinə gətirsə və ya o Həzrətin ruhi halətini, mənəvi və asimani cazibələrini xatırlasa, bəlkə də belə təsəvvür edər ki, bu böyük şəhidin dəyərli və qurucu məktəbində bu dünyaya və onun həzzlərinə əsla diqqət yetirilməmiş, Allaha və şəhidliyə olan ...
Kateqoriya: Exlaq | 1384 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-02-01 | Sherhler (0)

QIZLAR ƏN YAXŞI ÖVLADLARDIR
Allah-taalanın valideynə verdiyi övladların qədrini bilmək lazımdır. Bilmək lazımdır ki, onlar İlahi əmanətlərdir. Valideynlər, onların müqabilində öz məsuliyyətlərini bilməlidir. Onların tərbiyəsində çox çalışmalıdırlar. İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu əleyhi və alehi və səlləm) nəzərində qız uşaqları oğlanlardan daha çox məhəbbət və nəvaziş tələb edir. Ona görə də görürük ki, Məsumların (əleyhimussalam) rəvayətlərində qız uşaqlarına daha çox məhəbbət göstərilməsinə təkid olunub. Aşağıdakı misallara diqqət edək:
Kateqoriya: Exlaq | 2261 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-01-29 | Sherhler (1)

Ən üstün insanlar
Bir insanı başqalarından üstün edən onun imanı, elm və biliyi, təqvasıdır. Mömin insanlar başqalarından dəyərli sayılır. Əməl əhli olan alimlər başqa möminlərdən dərəcə etibarı ilə üstündür. Təqvası zirvə həddinə çatanlar isə hamıdan fəzilətli və dəyərlidir. Qurani-Məcid və rəvayətlər bu üç yönümdə lətif nişanələrə və dəqiq ifadələrə yer verir.
Kateqoriya: Exlaq | 1035 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-01-26 | Sherhler (0)

"Qeybət və sui-zənlər ictimai həyatdan bərəkəti aparır”
  İslam alimi Raşid Yəzdi əzadarlıq mərasimində demişdir: "Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:"Ey iman əhli! Əgər təqvasiz biri sizə xəbər gətiribsə, xəbərini tədqiq et və araşdır ki, məbada agahsızlıq üzündən kiməsə ziyan vurasınız və elədiklərindən peşman olasınız”. Sui-zənn, başqalarının eybini axtarmaq, insanların eyiblərini başqalarına söyləmək haramdır. Qadınlar gərək başqa qadınları məsxərə etməsinlər. 
Kateqoriya: Exlaq | 999 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-01-24 | Sherhler (0)

NAMƏHRƏM QADINLARA BAXMAQ HARAMDIR
Qurani-kərim buyurur: «Mömin kişilərə de ki: Gözlərini haram edilmiş şeylərdən çevirsinlər, [naməhrəmə baxmasınlar]. Ayıb yerlərini qorusunlar. Bu, onlar üçün daha yaxşıdır. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır.»
«Mömin qadınlara da de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, [naməhrəmlərə baxmasınlar]. Ayıb yerlərini qorusunlar."(Nur surəsi-30-31 )
Kateqoriya: Exlaq | 1193 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-01-22 | Sherhler (0)

İsmət nədir?
İsmət insanı günahdan qoruyan bir xüsusiyyət, səciyyədir. İsmət vəsvəsələrin yolunu həmişəlik bağlayır. Bu səbəbdən isməti mərifət və vücuda aid bir səciyyə saymaq olar. İnsan təkamül yolunda Allahın lütfü ilə bu kamillik səciyyəsini əldə edir.
İsmət mərifət, vücud, əməl və elmə aid kamilliklərdəndir. Bu səciyyə məsumun həyatının bütün yönümlərinə təsir göstərir.
Kateqoriya: Exlaq | 1278 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-01-17 | Sherhler (0)

NƏFSANİ İSTƏK VƏ MEYLLƏR
İnsanın hər bir məsələ ətrafında düzgün qəzavət etməsi üçün ilk növbədə bitərəf mövqe tutması kərəkdir. Yəni həqiqətə nail olmaq istəyən hər bir şəxs təəssüb və inadkarlığı kənara qoyub mötəbər sənəd və dəlillərə tabe olmoriyalardan, nə də məntiqi analiz və qiyaslardan əldə etmək olar. Onu yalnız varlıqları dəyərləndirən insanın ruhunda görmək olar. Belə ki, insanda belə bir ilahi qüvvənin yaranması onda yaşadığı dünya və digər insanlar haqqında özünəməxsus təfəkkür tərzi yaradır.
Kateqoriya: Exlaq | 1025 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-28 | Sherhler (0)

Qəzəb
Allah bəndəsinin çəkinməsi lazım olan haramlardan biri də qəzəbdir. Bu da qeybət etməyə insanı vadar edən amillərdən biridir.
İnsan birinin əlindən qəzəblənən zaman öz qəzəbini sakitləşdirmək üçün qeybətə əl atır. Bu fikirlə ki, əgər öz düşməninin şəxsiyyətini alçaldarsa, ürəyi soyuyar, sakitləşər. Amma daha bilmir ki, belə hallarda qəzəb insan dünyasını və axirətini puç edən nə kimi təhlükə və zərərlər əmələ gətirir. İndi isə qəzəbin pis nəticələri haqda nəql olunmuş hədisləri nəzərinizdən keçiririk.
Qəzəbin ağır nəticələri
Əmirəlmöminin Əli(ə) buyurur:
Kateqoriya: Exlaq | 1083 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-19 | Sherhler (0)

İstehza və rişxənd
Haram buyurulmuş əməllərdən biri də (həm də qeybət amillərindən olduğuna görə) istehza və rişxənddir. Bu amilin özünün başqa səbəblərdən qaynaqlandığına baxmayaraq, öz yerində araşdırılmalı bir məsələdir. Lakin bəhsimiz hələlik qeybətə yaxın amillər (yəni, bilavasitə qeybət etməkdə təsirli olan amillər) barədədir.
Şübhə yoxdur ki, rişxənd və istehza da çox zaman zəif imanlı adamları qeybətə vadar edən həmin amillərdən biridir. Elələri vardır ki, başqalarını gözdən salmaq üçün onlara istehza edir, məclis əhlini güldürmək naminə onların şəxsiyyətinə toxunur, yerişini, danışığını, yemək yeməsini yamsılayaraq işarə və kinayə etməklə başqalarına rişxənd edirlər.
Kateqoriya: Exlaq | 1006 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-19 | Sherhler (0)

Qeybət
Böyük günahlardan hesab olunan dilin ziyanverici bəlalarından biri də qeybətdir. Qeybət başqasının arxasınca deyilən pis və xoşagəlməz sözə deyilir. Ümumi tərif kimi hesab olunan bu ifadə qeybətin növlərinə-böhtana, töhmətə, ifk(«Mən la yəhzuruhul-fəqih» IV c, səh.4; «Əmaliye-Səduq» səh.345.), söyüş və aşkar eybləri söyləməyə şamil edilir, halbuki bunlardan hər birinin özünəməxsus tərifi olub şəriət nəzərindən xüsusi hökmə malikdir. Onların hamısı qeybət hesab olunmur. Qeybət sözünün lüğəvi mənası ümumi xarakter daşıyır və bəzən hədislərdə də belə olur.(«Müstədrəkül-vəsail» II c, səh.108; «Biharül-ənvar» (Beyrut çapı XXXII c, səh.226); «Qürər»in fəslə görə mündəricatı (səh.168, №1607) burada bu hədis həzrəti-Əli (ə)-dən də nəql olunmuşdur.)
Kateqoriya: Exlaq | 1041 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-17 | Sherhler (0)

 Söz-ən gözəl ibadət və ən ağır günah
Həzrəti-Əli(ə) buyurur: "İnsanın yerinə yetirdiyi ibadət və itaətlərin arasında ən asanı və eyni zamanda Allah dərgahında ən qiymətlisi söz (dil) ilə yerinə yetirilən ibadətdir. Sözsüz ki, bu kəlam Allahın razılığı üçün onun rəhmət və nemətlərinin sonsuzluğunu ifadə edən formada olmalıdır. Çünki hamıya məlumdur ki, Allah özü ilə peyğəmbərləri arasında sirləri açmaqda, həqiqətləri aşkarlamaqda və gizli elmləri izhar etməkdə kəlamdan başqa bir şeyi vasitə seçməmişdir. Vəhy və mətləblərin dərk olunması kəlam vasitəsilə baş tutmuşdur, belə ki peyğəmbərlərlə insanlar arasında da dini təbliğ etmək üçün sözdən başqa bir vasitə olmamışdır.
Kateqoriya: Exlaq | 953 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-17 | Sherhler (0)

Qohumluq əlaqələrini kəsmək haqda hədislər.
Hədislərdə də qohumlarla əlaqəni kəsmək tənqid olunur və pislənir.
Sileyi-rəhimi tərk etmək Allaha şərik qoşmaqla bir sıradadır:
"Bir nəfər həzrəti-Mühəmməd (s)-dən soruşdu:-Allah dərgahında ən pis əməl hansıdır?
Buyurdu:
-Allaha şərik qoşmaq.
Həmin şəxs soruşdu:
-Bundan sonra hansıdır?
Rəsuli-Əkrəm(s) buyurdu:
-Sileyi-rəhimi tərk etmək(Yenə ordai: II c/s-641 / hədis-7.)
Kateqoriya: Exlaq | 1083 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-10 | Sherhler (0)

1 2 3 ... 6 7 »