Cümə axşamı, 2024-06-20, 3:25 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Exlaq
 
HАRАM YЕMӘK
   Müqәddәs İslаm dini şәхsin mülkiyyәt hüququnu tаnıyır vә vаr-dövlәt üçün hаnsısа hәdd müәyyәnlәşdirmir. Аmmа sәrvәtin nеcә, hаnsı yоllа әldә оlunmаsı şәrtdir.
 Ardindan oxu..

 
Kateqoriya: Exlaq | 1357 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-11-04 | Sherhler (0)


ANA QARĞIŞI VƏ QƏBİR ƏZABI

 Nəql olunur ki, günlərin birində Peyğəmbər (s) məsciddə olduğu vaxt Cəbrayıl (ə) nazil olub, salam verdikdən sonra dedi:
Ardindan oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 1000 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-30 | Sherhler (0)

 
"Berxez seferi""
Tanınmış alim mərhum Ayətullah Molla Məhəmməd Mehdi Nəraqi (vəfatı 1209) fiqh, üsul, hikmət, riyaziyyat, əxlaq və irfan elmlərində İslamın misilsiz alimlərindən biri olmuşdur. Nəraqi Nəcəf sakini olub elə orada da, vəfat etmişdir.
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 1057 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-24 | Sherhler (0)

 
Sadiq yol axtaranlar üçün imam Sadiqin (ə) nəsihətləri 
 
İnsanın bəlkə də ən dərin fitri istəyi mənəvi kamilliyə çatmaqdır. İnsan daim fitri bir itkinin axtarışındadır. O, bir quş tək ilahi fəzada yüksəkliyə can atır. İnsan daha ali məqama çatmaq, Allah haqqında olan fitri biliyini həqiqi biliyə çevirmək arzusu ilə yaşayır.
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 1003 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-24 | Sherhler (0)

 
XUMSUN MEQAMI
 
XUMSUN EHEMIYYETI
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 994 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-23 | Sherhler (0)Allaha itaət cilvəsi və uzun-uzadı arzuların sonu


Əhli-beyt (ə) vasitəsi ilə bizə çatdırılmış rəvayətlərin bir hissəsini qüdsi hədislər təşkil edir. Bu hədisləri Allah-taala bəzi peyğəmbərlərin qəlbinə nazil etmişdir. (Peyğəmbərlər qüdsi hədisləri öz sözləri ilə nəql etmişlər.

Ardindan oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 950 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-10-21 | Sherhler (0)

  
 
Tövbə və istiğfar
 

   Başlanğıc mərhələlərindən biri də tövbə və istiğfardır. İnsan qəflət, nadanlıq, heyvani və nəfsani qüvvələrin coşub-daşması nəticəsində günaha batarsa, gecikmədən Allahın mərhəmətinə sığınıb ondan bağışlanmasını istəsin.
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 1248 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-18 | Sherhler (0)

 

GÜNAHIN MƏNASI VƏ ONUN NÖVLƏRİ
  

Günah müxalifət mənasınadır. İslam dinində Allah-təalanın əmrinə zidd olan əməllərə günah deyilir. Günah kiçik də olsa belə, Allahın fərmanı ilə zidd olduğu üçün böyük sayılır. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) Əbuzərə buyurur:
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 981 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-12 | Sherhler (1)

 
PEYĞƏMBƏRLƏRİN ƏSAS HƏDƏFİ NƏFSİN SAFLAŞDIRILMASIDIR
  

Peyğəmbərlərin ən böyük və əsas hədəfi insanların nəfslərini aludəliklərdən, rəzil sifətlərdən saflaşdırıb onların ruhuna pərvəriş verməkdir. Allah-təala Qurani-Kərimdə buyurub: “...
Ardindan oxu..
Kateqoriya: Exlaq | 1483 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-11 | Sherhler (0)

 
 
Xüms və zəkat
  İslam dinində buyurulan vacib işlərdən biri də mənəvi, ictimai və iqtisadi təsirlərlə dolu olan xüms və zəkatdır.
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 832 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-11 | Sherhler (0)

İslаmdа günаhlаr vә cәzаlаr

HӘMCİNSBАZLIQ VӘ İLАHİ ӘZАB
Qur`аni-kәrimdә bildirilir ki, uzаq kеçmişdә аzğın Lut qövmündә kişilәr аrаsındа hәmcinsbаzlıq rәvаc tаpmışdı.
 Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 2302 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-09 | Sherhler (0)

 
BƏLALAR MÜQABİLİNDƏ SƏBİR
Bundan əvvəl deyildiyi kimi, bəlalar dünyanı əhatə edib. Hər kəsin bir cür giriftarçılığı və bu giriftarçılıqların hər birisinin öz səbəbləri var. Onlardan ən mühümü bu yarış meydanında kimin qalib gəlməsini müəyyənləşdirən imtahan və sınaqdır.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 858 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-08 | Sherhler (0)

 
 
BATİNİ HƏYAT
  İnsan bu dünyada bir zahiri həyata malikdir ki, onun cismi və bədəni ilə əlaqədardır. O yeyir, içir, yatır, hərəkət edir, iş görür, lakin eyni halda onun zatının batinində nəfsani bir həyatı da vardır.

Ardindan oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 1033 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-10-05 | Sherhler (0)

 
Хəyаnət
  
Ümumi еtimаd, sаğlаm və möhkəm bir cəmiyyət dеməkdir. О cəmiyyəti хоşbəхt hеsаb еtmək оlаr ki, cəmiyyət üzvləri аrаsındа qаrşılıqlı еtimаd hissi höküm sürmüş оlsun.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 856 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-10-02 | Sherhler (0)


Allah taalaya itaət, günah, tənbəllik və ömrü hədər yerə sərf etməyin nəticəsi

Allah öz məxluqatını həddən artıq çox sevir. Ümumiyyətlə bütün sənətkarlar öz yaratdıqlarını çox sevirlər.

Ardindan oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 825 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-09-29 | Sherhler (0)

 
USTADIN HAQQI

'Muellimin haqqi senin boynunda odur ki, ona hormet edesen. ders meclisini mohterem bil, dersine yaxshi qulaq as, ona tamamile diqqet et. ona komek et ki, senin ehtiyacin olani sene oyretsin.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 2531 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2009-09-28 | Sherhler (2)

 
İSLAM QANUNLARINDA
 QADINLA KİŞİ NİYƏ
 FƏRQLƏNDİRİLİR?
  
İslam dinində bəzi mövzularda qadınla kişi arasında qanun və hökm cəhətindən fərqlər mövcuddur. Məsələn; qadın qazi, rəhbər və şər’i hakim ola bilməz. Kişi öz həyat yoldaşını boşaya bilər, lakin ...
Ardnindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 905 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-09-26 | Sherhler (0)


 

Munafiqlik


İmam Sadiq (ə.s.) buyurur:


«Kim müsəlmanlara qarşı iki üzlü və iki dilli davranarsa, qiyamət günü atəşdən iki dil ilə gətiriləcək».
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 820 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-09-21 | Sherhler (0)


  

Ölümə hаzırmısınız?


Aхirət аləminə аid оlаn bir sırа mövzulаrdаn sоnrа оnun mərhələləri hаqdа dаnışmаq münаsib оlаrdı: 1-Ölüm; Ölüm ruhun təmаmilə bədəndən аyrılmаsınа dеyilir ki, hər bir insаn müхtəlif хəstəliklər, hаdisələr və s. səbəblərdən bu dünyаdаn köçəcək və dünyаdа еtdiyi əməllərə görə Аllаh qаrşısındа hаzır оlаcаqdır.

Ardindan oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 891 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-09-21 | Sherhler (0)

 
 
Islamda mehebbet ve sevgi
 
Bu gün dünya hər zaman olduğundan daha çox dostluq, sevgi və məhəbbətə möhtacdır.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 2687 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-09-16 | Sherhler (0)

    
 Qaytarılmış ismət
  
    Gеcə yarıdan kеçmişdi. O, son bir nеçə ayda baş vеrmiş hadisələr barədə düşünürdü. Qəribə bir hal yaşayırdı, əzəmətli Allah-təalanın qarşısında pеşmançılıq hissi yaşadığını başa düşürdü. Fikirləşirdi ki, Allah ona minnətsiz olaraq vеrdiyi saysız nеmətlər müqabilində nə qədər onların şükrünü yеrinə yеtirib.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 845 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-09-07 | Sherhler (0)


 
ZEKAT

 "Onların mallarından zekat al! Bununla onların mallarını ve canlarını temizlenmiş ve pak etmiş olarsan. Onlara dua et, chunki senin duan onlar uchun aramlıq, rahatlıqdır.
 Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1307 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2009-08-31 | Sherhler (0)

 
 
SƏBRİN MƏRTƏBƏLƏRİ VƏ NÖVLƏRİ
 
1-İnsanın ürəyi istədiyi sağlamlıq, mal, qohum-əqrəba, cah-cəlal və məqam kimi dünyəvi ləzzətlərin müqabilində edilən səbr. Bəndənin bunların müqabilində səbr edib, öz nəfsini onlara meyl etməkdən, ciddi yanaşıb tüğyana düşməkdən saxlaması nə qədər zəruridir.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1153 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-08-09 | Sherhler (0)

 
 
 
Tefekkur


Tefekkur qefletin qeti dushmeni ve qelbin saflashmasinda en muhum sebeblerdendir.
 
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1401 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-31 | Sherhler (0)

 
Vacibatlar
BISMILLAHIR-REHMANIR-REHIM
Butun hemd-sena alemlerin Rebbi olan Allaha mexsusdur! Allahin salam ve salavati agamiz ve seyyidimiz Hezret Muhemmed ve onun pak Ehli-beytine, ...
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1329 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-16 | Sherhler (0)

 
Sebrin mertebeleri ve novleri

1 -Insanin ureyi istediyi saglamliq, mal, qohum- eqreba, cah-celal ve meqam kimi dunyevi lezzetlerin muqabilinde edilen sebr.
Bendenin bunlarin muqabilinde sebr edib, oz nefsini onlara meyl etmekden, ciddi yanashib tugyana ...Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 2436 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-04 | Sherhler (0)

 
 
Sebr

Ey insan, sebrin insanin nicat tapmaginda chox muhum rolu vardir.
Heqiqeten bendeler her iki dunyada ali mertebelere sebr ile nail olarlar.
"Ruzigarin chetinliklerinde sebr paltarini geyin ki, bu gozel sebrinle husni- aqibete nail olarsan".
Kateqoriya: Exlaq | 1562 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-04 | Sherhler (0)

 
 
 
 
Nefsin muhasibesi

Her gece oz-ozunuzle hesab chekin.
Ey insan, (Allah sene her iki dunyanin xeyrini ruzi etsin) seninle hesab chekilmemish ozun ozunle hesab chek. Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1128 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-04 | Sherhler (0)

 
 
Dili qorumaq

Size hech bir ehemiyyeti ve xeyiri olmayan sozlerden dilinizi saxlayin.
Heqiqetde Adem ovladinin xetalarinin choxu dilinden chixar.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1127 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-04 | Sherhler (1)

 
 
Allaha itaet

Allah oz mexluqatini hedden artiq chox sevir.
umumiyyetle butun senetkarlar oz yaratdiqlarini chox sevirler.
Ona gore de Allah taala bendelerin xeyrini nezere alib beezi hokmleri vacib ve musteheb ve bezi hokmlerin ise onlarin zererine oldugunu nezere alib haram ve mekruh hesab etmishdir.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1310 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-04 | Sherhler (0)

 
 
Islamda yaxinliq etmeyin edebleri
 
1. Heyz halinda, yaxud nifas halinda (yeni doghushdan sonra, qan gorduyun muddetde) yaxinliq etmek haramdir.Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 7417 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-03 | Sherhler (0)

 
 
Ovladina hormet et

Eziz valideyn! Hech vaxt dushunme ki, ushaq hech neyi basha dushmur ve sizin onunla olan reftarinizi tez yaddan chixarir. Unutmaq lazim deyil ki, onlarin zehni temiz vereq kimidir, yazilanlar orada bezen ebediyyen hekk olunur.

Kateqoriya: Exlaq | 1166 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-03 | Sherhler (0)

 
 
Islamda elm ve alimin fezileti

   Islam dini heyanin butun sahelerinde oldugu kimi, te'lim ve tehsil sahesine de xususi diqqet yetirmisdir.Peygembere (s) nazil olan ilk ayelerde Allah-teala yaradilisin neceliyi haqda xeber verdikden sonra, beseriyyete bexs olunan ilk ne'metin mehz elm olmasini buyurub:...
  "Ya Peygember! Qur'ani Kerim butun mexluqati ...Ardindan oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 2042 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-30 | Sherhler (1)

 
Səbrli və Təmkinli olmaq..
Qurani-Kərimdə güzəştə getmək ,səbirli və təmkinli olmaq möminlərə xas olan xüsusiyyət kimi göstərilir.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1149 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-29 | Sherhler (0)

Valideyn haqqi


    Muqeddes islam dininde valideyine mehebbet, hormet ve diqqet en onemli meselelerdendir. Bele ki, Allaha ibadetden sonar  ata-anaya yaxsiliq her bir insanin uzerine dusen  en umde vezifelerden biri sayilir.Resuli Ekrem (s) buyurur;"Allahin  ...

 Adindan oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 4751 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-28 | Sherhler (2)

 
Peyğəmbərdən (s) "pəhriz" hədis
 
i"Insanın mövcud olması üçün cüzi qida kifayət edər. Mədənin üçdə bir hissəsini yeməklə, ikidə bir hissəsini su ilə, qalan hissəni isə hava ilə doldurun".Ardindan oxu...
 
 
Kateqoriya: Exlaq | 1205 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-27 | Sherhler (0)

 
 
DİLİ QORUMAQ
 
Sizə heç bir əhəmiyyəti və xeyiri olmayan sözlərdən dilinizi saxlayın. Həqiqətdə Adəm övladının xətalarının çoxu dilindən çıxar. İnsanda dil kimi çox günah baş verən ikinci bir üzv yoxdur. Elə buna görə də susmaq ... Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1085 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-26 | Sherhler (0)

 
Istimnanin ruhi ve fiziki ziyanlari.

Bu bele ona mubtela olanlarin  sehvet vuvvesinin zeifliyine mubtela olaraq, onlari qorxaq ve halsiz edir,  hemcinin duzluk ve sucaeti onlarin elinden alinir.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 3457 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-26 | Sherhler (0)

 
 
Exlaqi tovsiyeler
"Kafi"kitabinda bu mezmunda be'zi revayetler neql olunusdur ki,kisinin diqqeti yere,qadinin diqqeti ise kisiyedir.Bele ise qadinlari ev seraitinde saxlayin.
"kafi"kitabiin muellifi inanir ki,bu sozlerden meqsed"onlari bacardiqiniz qeder tez ere verib aile seraitine salin"menasidir
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1796 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-23 | Sherhler (0)

 
Qeybet
 Qur'ani -mecid ve bir cox revayetlerde ezab ve'desi verilmis boyuk gunahlardan birincisi, qeybet etmekden ibaretdir. Nece olur ki, Nur suresinde buyrulur:Iman getirenler haqqinda pis islerin (zinakarliq ve s. pis islerin) yayilmasini sevinenler ucun dunya ve axiretde derdli ezab olacaqdir." Nur suresi / 19.
 
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 2423 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-22 | Sherhler (0)

« 1 2 ... 4 5 6 7 »