Çərşənbə günü, 2023-02-08, 4:51 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Exlaq
 
GÜNAHLARIN DAHA BİR QİSMİ

KİÇİK GÜNAHLARIN BÖYÜK GÜNAHLARA ÇEVRİLMƏSİ
İNSAN GƏRƏK KİÇİK GÜNAHLARDAN QAFİL OLMASIN
QURANDA BÖYÜK ŞƏXSİYYƏTLƏRİN GÜNAHLARININ TƏSVİRİ
QURANDA FASİQ ALİMLƏRİN AQİBƏTİ
HƏDİSLƏRDƏ BÖYÜK ŞƏXSİYYƏTLƏRİN GÜNAH ETMƏSİ BARƏDƏ
ƏSAS GÜNAHLAR
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 2567 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-08-26 | Sherhler (1)

 
 
Zülmkаrlıq

Tаriхə nəzər sаldıqdа və bаş vеrən cərəyаnlаrı аrаşdırdıqdа bunun şаhidi оluruq ki, müхtəlif dövrlərdə bütün millətlərin аrаsındа müqəddəs "ədаlət" kələməsi bаş vеrən bir çох inqilаbi hərəkətlərin və siyаsi cərəyаnlаrın əsаsını təşkil еtmişdir.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 747 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-08-19 | Sherhler (0)

 
 
Günahlarin duaya təsiri

Hər sənətkar öz sənətini sevir. Valideyn övladı, bənna tikdiyi binanı, müəllim tələbəni və sair. Bu sevgidə sevənin paklığı nə qədər çox olsa, məhəbbəti bir o qədər çox olacaq. Bütün kainatı xəlq etmiş böyük Yaradan da öz yaratdıqlarını, xüsusilə insanı sevir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 884 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-08-16 | Sherhler (0)

 
Həzrət Peyğəmbərin (s) namazı

Seyid ibn Tavus (r.ə.) mötəbər sənədə əsasən, İmam Rizadan (ə) belə rəvayət edir:
"İmam Rizadan (ə) həzrət Cəfər Təyyar (r.ə) namazı barədə soruşdular, həzrət buyurdu:
Niyə həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərin namazından xəbərsizsən? ..... Sual verən şəxs dedi:
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 963 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-08-01 | Sherhler (0)

 
 
Günahlarin duaya təsiri

Hər sənətkar öz sənətini sevir. Valideyn övladı, bənna tikdiyi binanı, müəllim tələbəni və sair. Bu sevgidə sevənin paklığı nə qədər çox olsa, məhəbbəti bir o qədər çox olacaq. Bütün kainatı xəlq etmiş böyük Yaradan da öz yaratdıqlarını, xüsusilə insanı sevir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 872 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-07-21 | Sherhler (0)

 
 
 
DUANIN TƏSİRLƏRİ

DUANIN QƏBUL OLMA ŞƏRTLƏRİ
Allah "Mənə ibadət etməyi mənliyinə sığışdırmayanlar” ayəsində buyurur: "Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim.” ["Mu`muin” surəsi, ayə 60. )
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1126 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-07-16 | Sherhler (0)

 
BƏDƏN ÜZVLƏRİNİN HAQQI

DİLİN HAQQI

وَأَمَّا حَقُّ اللّسَان فَإكْرَامُهُ عَنِ الْخَني وتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَحَمْلُهُ عَلَى الأَدَبوَإجْمَامُهُ إلاّ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَالْمَنْفَعَةِ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا وَإعْفَاؤُهُ عَنِ الْفُضُول اُلشَّنِعَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَائِدَةِ الَّتِي لا يُؤْمَنُ ضَرَرُهَامَعَ قِلَّةِ عَائِدَتِهَا. وَيُعَدُّ شَاهِدَ الْعَقْلِ وَالدَّلِيلَ عَلَيْه وَتَزَيُّنُ الْعَاقِلَ بعَقْلِهِحُسْنُ سِيرَتِهِ فِي لِسَانِهِ. وَلا قُوَّةَ إلا باللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 961 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-06-28 | Sherhler (0)

 
 
QEYBƏT
QEYBƏTİN QOYDUĞU MƏNFİ TƏSİRLƏR
BU RUHU XƏSTƏLİYİN MEYDANA GƏLMƏSİ VƏ ONUN MÜALİCƏSİ
DİNİN ƏXLAQİ POZĞUNTULUQLARLA MÜBARİZƏSİ
 
Kateqoriya: Exlaq | 936 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-06-12 | Sherhler (0)

 
Sədaqətli yoldaş seçib, günahkar (pis) adamlardan uzaqlaşmaq.

Hər hansı bir səfərdə vəfalı və sədaqətli yoldaşın çətinlikləri həll etməkdə mühüm rolu olduğu kimi, mənəviyyatı saflaşdırmaqda da yaxşı yoldaş böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 748 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-06-04 | Sherhler (0)

 
ƏMR BE MƏRUF ВƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏR
(YAXŞILIĞA ƏMR, PİSLİYƏ QADAĞA)
ƏMR BE MƏRUF ВƏ NƏHY ƏZ MÜNKƏRİN DƏRƏCƏLƏRİ
 
Qurani-kərimdə buyurulur: "Aranızda yaxşılığa əmr вə pisliyə qadağa edən bir camaat olsun. Həqiqətən, onlar nicat tapmışlardır.[Ali-Imara, 104]
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 775 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-06-04 | Sherhler (0)

 
Şəriət hökmlərindən
xəbərdar olmaq

Saleh bəndə olmaq istəyən şəxs müəyyən bir işə başlamazdan əvvəl onun haqqında məlumat toplayıb öz işini şəriət ölçüləri ilə uyğun şəkildə qurmalıdır.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 787 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-04-29 | Sherhler (0)

 
 
 
YETKİNLİK (BÜLUĞ) YAŞININ ƏLAMƏTLƏRİ
 
NAMAZIN HÖKMLƏRİ
ВACİB NAMAZLAR
NAMAZDA BƏDƏNİN ÖRTÜLMƏSİ
NAMAZ QILANIN LİBASI
Kateqoriya: Exlaq | 788 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2010-04-04 | Sherhler (0)

 
MƏDƏNİ BƏHANƏLƏR

Günahın üstünü örtən və günahkarı öz yolunda daha da möhkəmləndirən bəhanə və üzrlərdən biri də mədəni üzrlərdir. Misal üçün:
1. Günahkar şəxs özünə bəraət qazandırıb günahını yumaq üçün deyir: «Savadsız idim. Bilmirdim» Bu bəhanə də başqa bəhanələr kimi əsassızdır, çünki ...
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 993 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2010-04-02 | Sherhler (0)

 
 
Gəncliyin yeddi səması
(zəruri dini biliklər)
ŞİƏ DÜŞÜNCƏSİNİN ƏN AYDIN ƏSASI
Kateqoriya: Exlaq | 898 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-04-01 | Sherhler (0)


İNSAN, İSLAM DÜNYAGÖRÜŞÜNDƏ
İNSANİ DƏYƏRLƏR
QEYRİ-İNSANİ DƏYƏRLƏR
ÇİRKİN YA GÖZƏL?

İNSANIN MÜXTƏLİF XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ƏTRAF MÜHİTİ DƏRK ETMƏK QABİLİYYƏTİ
İNSANI ƏHATƏ EDƏN CAZİBƏLƏR
ELM VƏ BİLİK
ƏXLAQİ YAXŞILIQ
GÖZƏLLİK
PƏRƏSTİŞ VƏ İBADƏT
 
 
 
Kateqoriya: Exlaq | 854 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2010-03-28 | Sherhler (0)

 
MÖMININ DÜNYAYA BAXIŞI

DÜNYAYA VURĞUNLUQDAN ÇƏKİNMƏK
SOSİAL BƏRABƏRSİZLİKLƏRİN FƏLSƏFƏSİ
AXİRƏT NEMƏTLƏRİNİN DÜNYA NEMƏTLƏRİNDƏN ÜSTÜNLÜYÜ
VAR-DÖVLƏT FAYDALI OLA BİLƏRMİ?
Kateqoriya: Exlaq | 826 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-03-16 | Sherhler (0)

 
Qəflətdən ayılmaq və məsuliyyət daşımaq

Allaha tərəf gedən şəxs üçün ikinci addım qəflətdən ayılıb, məsuliyyət daşımaqdır. İnsan bu böyük dünyaya əbəs yerə gəlməmişdir. "Qurani-Kərim”də buyurulur:
Ardini oxu..
Kateqoriya: Exlaq | 774 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-02-27 | Sherhler (0)

 
Qəflətdən ayılmaq
məsuliyyət daşımaq 
 
    Allaha tərəf gedən şəxs ü
ç
ün ikinci addım qəflətdən ayılıb, məsuliyyət daşımaqdır. İnsan bu böyük dünyaya əbəs yerə gəlməmişdir. "Qurani-Kərim”də buyurulur: ....
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 683 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2010-02-18 | Sherhler (0)

 
Xums
"Eger siz Allaha ve haqla batilin ayırd edildiyi gun - iki destenin bir-biri ile qarşılaşdığı gun (Bedr gunu) bendemize nazil etdiyimize iman getirmisinizse, bilin ki, heqiqeten elde etdiyiniz menfeetin beşden biri ...
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 877 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2010-02-15 | Sherhler (0)

 
Nəfsani qüvvələrin
 tarazlaşdırılması
 
Bu bəhsə qədər insan bədənində heç bir üzvün səbəbsiz yaranmadığı kimi, insan ruhunda və canında da hər bir qüvvənin həyatda rolu olduğu aydınlaşdı.
Kateqoriya: Exlaq | 848 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-02-14 | Sherhler (0)

 
 
ZİNA
 

Xeyli sayda zərərlərə malik olan böyük günahlardan biri də, zinadır. Burada yalnız onun cismi zərərlərinin bir hissəsinə toxunmaqla kifayətlənəcəyik.
Kateqoriya: Exlaq | 866 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-02-05 | Sherhler (0)

 
Dilin məsuliyyətləri


Əxlaq alimləri bu əqidədədirlər ki, dili islah etmək çox çətindir. Əlləri dinc qoyub başqasının üzünə sillə vurmaqdan, ayaqları nalayiq yerə getməkdən çəkindirmək mümkün olduğu halda, dilə sahib durub, onu islah etmək çox müşkül məsələdir.
Kateqoriya: Exlaq | 1531 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-02-03 | Sherhler (0)

 
SƏLƏMÇİLİK (Riba)

Sələmçilik böyük günahlardan biri sayılır. Bu əməlin sahibi bu işdən əl götürməzsə, Allah və onun Peyğəmbəri (s) ilə müharibəyə qalxmış kimi hesab edilir. Bu barədə Allah-taala Qurani-kərimdə buyurulur:
Ardindan oxu..
Kateqoriya: Exlaq | 881 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-30 | Sherhler (0)

 
 
NİFAQ
1-Şəxsiyyətimizi tərbiyə etməyə çalışmalıyıq.
2-Ən pis əxlaqi xüsusiyyətlər.
3-Nifaq evini yandırın!
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 949 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2010-01-28 | Sherhler (0)

BƏDBİNLİK


1-Həyatın qaranlıq və işıqlı anları.
2-Cismani zərərlər.
3-İslamın bədbinliklə mübarizəsi.

Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 947 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-22 | Sherhler (0)

 
NİKBİNLİK

1-Asayiş və arxayınçılıq;
2-Nikbinliyin verdiyi nəticələr;
3-İslam nikbinlik prinsipini genişləndirir.
 

Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1022 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-19 | Sherhler (0)


ZEKAT
 
"Onların mallarından zekat al! Bununla onların mallarını ve canlarını temizlenmiş ve pak etmiş olarsan. Onlara dua et, chunki senin duan onlar uchun aramlıq, rahatlıqdır. Allah (her şeyi) eşiden ve bilendir".
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 905 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-17 | Sherhler (0)


PİSXASİYYƏTLİK

1-Sevgi və dostluğun dəyərləri;
2-Pisxasiyyətlik narazılıqlara səbəb olur;
3-Peyğəmbər (s) ən gözəl örnəkdir.
Ardini oxu...
 
 
Kateqoriya: Exlaq | 1005 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-17 | Sherhler (1)


SƏBİRİN NÖVLƏRİ
 
Əxlaq alimlərinin buyuruqlarında səbir və dözüm üç hissəyə bölünür:
1. Günahlar müqabilində səbir.
2. İtaətdə səbir.
 
Ardini oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 861 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-15 | Sherhler (0)


 
 
GÜNAH ETMƏYƏ MARAQ
İnsanda günah etməyə olan maraqları tanımaq üçün bəzi mətləbləri aydınlaşdırırıq.

Ardini oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 1753 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-14 | Sherhler (0)İNSAN «MÜRƏKKƏB» [RUH VƏ CİSMƏ SAHİB OLAN]

BİR VARLIQDIR
 
 İnsan islam dini baxımından başqa mövcudlarla fərqli olaraq, mürəkkəb şəxsiyyətli bir varlıqdır. 

Ardini oxu...


Kateqoriya: Exlaq | 855 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-11 | Sherhler (0)


HAQQ
Hüquqlar barəsində bəhs edən hər bir kəs, hər şeydən əvvəl özü haqqı tanımalıdır. Ona görə də, əvvəlcə, lüğət elmində "haqq" kəlməsinin mənasını araşdırmalı daha sonra isə onun elmi termində mənası və növləri ilə tanış olmalıyıq.
Ardini oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 890 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-10 | Sherhler (1)


Özünü və Allahı dərketmə
(Mərifəti-nəfs)
Əxlaq alimləri nəfsin islahını və insan xoşbəxtliyini bu elmin son nailiyyəti hesab edirlər. Buna yetişmək üçün də yalnız bir yol vardır - özünüdərketmə.
Ardini oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 805 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-08 | Sherhler (0)


ALLAH VƏ HÜSEYN (əleyhissalam) EŞQİ
(1-ci hisse)

Eşq elə bir atəşdir ki, ürəyə düşən kimi, sevdiyindən başqa hər şeyi yandırar; aşiq eşqin səsindən özgə bir səs eşitməz, sevgilisindən başqa birisini görməz.
Ardini oxu...

 
Kateqoriya: Exlaq | 3479 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-12-19 | Sherhler (0)


 

 
SЕHR-CАDU
Bu isi gormemezden evvel ne edeceyini dusun!!!
Cаdugәrlik cаhiliyyәt dövrünün yаdigаrlаrındаndır. Qur`аn buyuruqlаrınа әsаsәn, bu iş yәhud qövmü аrаsındа yаyılmışdır. 

Ardini oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 910 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-12-13 | Sherhler (0)

 
 
Axirət azuqəsi 1-ci cild (Peyğəmbərin (s) Əbuzərə nəsihətləri)
Kateqoriya: Exlaq | 1883 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-11-30 | Sherhler (0)

 
 
İLAHİ ƏDALƏT

«Allah Özündən başqa heç bir tanrı olmadığına şahiddir. Mələklər və elm sahibləri də haqqa-ədalətə boyun qoyaraq (Haqqa tapınaraq) O qüvvət və hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq heç bir varlıq olmadığına şəhadət verdilər».[Ali-Imran 18]

Ardini oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 804 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-11-23 | Sherhler (0)


 

 
DАVRАNIŞIN MӘNАSI VӘ ОNUN NÖVLӘRİ

Hәmd оlsun dünyаlаrın Rәbbiinә, bütün mәхluqаtı yаrаdаn Аllаhа, sаlаvаt vә sаlаm оlsun Аllаhın bәndәsi, Оnun pеyğәmbәri, dоstu, mәhbubu, sеçilmişi, sirlәrinin hаfizi vә әmrlәrini tәbliğ еdәn

Ardini oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 1248 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-11-15 | Sherhler (0)

 

DUA BARƏSİNDƏ SÖHBƏTLƏR

"De ki, əgər sizin duanız olmasa, Rəbbim sizə heç bir qədir-qiymət qoymaz.” [Furqan suresi aye 77]

Ardini oxu..


Kateqoriya: Exlaq | 800 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-11-14 | Sherhler (0)

 

QURANDA QƏLB
"Qəlb” kəlməsi Quranda və hədislərdə çox işlənmişdir və yüksək əhəmiyyətə malikdir. Lakin qəlb dedikdə, məqsədin insanın döş qəfəsinin sol tərəfində yerləşən ət olub özünün 
 Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Exlaq | 864 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-11-11 | Sherhler (0)

« 1 2 3 4 5 6 7 »