Bazar ertəsi, 2024-07-22, 1:09 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » ExlaqMərhəmət

Həqiqətən insаnlаrın sizə оlаn еhtiyаcı Аllаh tərəfindən sizə vеrilən bir nеmətdir.

Imаm Əli (ə).

Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 908 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-24 | Sherhler (0)


İNSAN VƏ HEYVAN
AGAHLIQ NURU VƏ HEYVANLARIN İSTƏK DAİRƏSİ
DÜŞÜNCƏ VƏ İNSANIN İSTƏK DAİRƏSİ
İNSANIN DİGƏR CANLILARDAN ÜSTÜNLÜYÜ
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 958 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-23 | Sherhler (0)


ALLAHIN MÖMİNLƏR ÜZƏRİNDƏ VİLAYƏTİ
Allahın insanlar üzərində bir neçə növ hakimiyyəti (vilayəti) vardır:
Mütləq hakim olduğu üçün bütün insanlar üzərində ümumi hakimiyyəti vardır və O hər şeyə hakimdir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 972 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-23 | Sherhler (0)


Köksün kenişliyi və onun nişanələri
Allahın təkliyinə etiqad qəlbin təsdiq etməsi ilə olmalıdır. İnsan qəlbinin həqiqətlərdən xəbərdar olması onun qəlbinin nurlanmasına səbəb olur. Xatircəmlik və Allah eşqi nuraniliyin əlamət və nişanələrindəndir. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 911 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-20 | Sherhler (0)
Saleh əməl
Saleh əməl, nəfsi halların zülmət və onun qoşunlarının nuraniyyətə və təsdiqə çevrilməsi üçün faydalıdır. Saleh əməl iki növdür: qəlbi əməllər və qalibi əməllər.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 891 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-18 | Sherhler (0)

AYAQ YOLUNUN QAYDALARI
Məsum övliyaların bəzən paltar, mənzil və ətraf mühitin təmizliyi haqda etdikləri tövsiyələrlə tanış olduqdan sonra, ayaq yolunun qayda-qanunları və oranın təmizliyi barədə olunan dəyərli tövsiyələrə işarə etməyi məqsədə uyğun hesab edirik.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1127 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-11 | Sherhler (0)
İmam Hüseyn qəhrəmanlığının təhlili 
Yaxşılığa dəvət edib pislikdən çəkindirməyin şərtləri
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1034 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-11 | Sherhler (0)


Xoşbəxtliyin bəzi sirrləri (2)
Sevimli Peyğəmbərimiz (s) buyurur ki, dünya və axirətdə heç bir ləzzət evlənmədən daha ləzzətli ola bilməz. Insan ailə qurmaqla həm Allah dərgahına yaxınlaşıb savab qazanır, həm də bir sıra günahlardan qorunur. 
Ardını oxu....
Kateqoriya: Exlaq | 1296 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-04 | Sherhler (0)


ALLAIN RƏSULU (S) HƏYAT NÜMUNƏSİDİR 
Allah-taala ən gözəl buyruqlarında həzrət Peyğəmbəri (s) bütün həqiqət ölçülərinin nümunəsi kimi tanıtdırır, onun ilahi simasını nümayişə qoyur və bütün insanları bu simadan nümunə götürməyə çağırır. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1009 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-02 | Sherhler (2)


Xoşbəxtçiliyin bəzi sirləri (1)
Sevimli Peyğəmbərimiz (s) buyurur ki, dünya və axirətdə heç bir ləzzət evlənmədən daha ləzzətli ola bilməz. Insan ailə qurmaqla həm Allah dərgahına yaxınlaşıb savab qazanır, həm də bir sıra günahlardan qorunur. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 788 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-01 | Sherhler (0)

Nəfsinə аrха çеvirməklə özünə üz tut!

Imаm Əli (ə)

           

Nəfs dеdikdə ilk оlаrаq аğlımızа bizi yаlnız pis işlər görməyə vаdаr еdən bir qüvvə gəlir. Nəfs insаnın tənəzzül yоlunun bаşındа durub qоnаq qаrşılаyаn еv sаhibi kimidir. 

Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 978 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-01 | Sherhler (0)


"Nəhcül-Bəlağə" dən öyüdlər
Ey Allah bəndələri! Hardadır o nemətlər qoynunda ömür sürənlər?! Harda qaldı özlərini hər şeyi bilən kimi göstərənlər?!Onlara ömür (möhlət) verildi. Lakin qəflətdə qaldılar. Sağ-salamat ikən hər şeyi unutdular. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 910 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-30 | Sherhler (0)
DUANIN SƏBƏBİYYƏT PRİNSİPİ İLƏ ZİDDİYYƏTİ VARDIRMI?
MƏGƏR DUA XALQ ÜÇÜN SÜSTLÜK VƏ TƏNBƏLLİK SƏBƏBİDİR?
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 896 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-28 | Sherhler (0)


Allahın sevdikləri
«Biz sevgidən hasil olduq, sevgi ilə yaradıldıq, sevgiyə doğru yönəldik və könlümüzü sevgiyə verdik ». Sevginin nə olduğundan xəbərdarıqmı? Sevgi bir cazibə qüvvəsidir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1202 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-01-27 | Sherhler (0)
Peyğəmbərdən dərs almalı bir xislət – sədaqət!
Onun həyatının nə besətdən öncəki, nə də sonrakı hissəsi asan olmamışdı. Amma bərəkətli ömrü bəşər üfüqündə yeni bir səhifə açmışdı. Besətin əvvəllərində bunu anlayacaq çox az şəxs vardı. 
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 968 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-26 | Sherhler (1)

İbadətin müstəviləri
İbadət namaz, oruc və bu kimi əməllərdən daha üstün bir anlayışdır. İnsanın dürüst niyyətli olması, gördüyü işlərə ilahi rəng, ilahi məna verməsi həmin işləri qiymətsiz metalı qızıla çevirən bir iksir kimi, ibadətə, bəzən ibadətdən də üstün bir əmələ çevirə bilər.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 912 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-25 | Sherhler (2)

İNSAN MUXTAR
 (İXTİYAR SAHİBİ OLAN) 
BİR VARLIQDIR
İnsan müxtəlif cəzbedici qüvvələrdən təsirlənmək və onlardan hansısa birini seçmək bacarığına malik olmaqla başqa varlıqlardan fərqlənir. İnsanda olan bu qüvvə onda iradə və ixtiyar qüvvəsinin də olmasını bildirir.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 968 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-24 | Sherhler (0)

ÖZÜNÜ TANIMAQ VƏ NƏFSI SAFLAŞDIRMAQ

İnsanın yalnız bir həqiqəti (nəfsi) var, lakin o müxtəlif cəhətlərə və yönlərə malikdir. İnsanın vücudu idraksız və şüursuz torpaq maddəsindən başlanır, mələkuti - mücərrəd bir cövhərlə sona çatır. Allah-taala Qur`ani Kərimdə buyurur: 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1177 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-19 | Sherhler (1)

  İradə
     Allah-Taala iradə barəsində buyurur: «Səhər-axşam Rəbbinin rizasını diləyərək Ona ibadət edənlərlə birlikdə özünü səbirli apar».(«Kəhf», 28)
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 947 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-18 | Sherhler (0)
Şeytanın tələləri
Şeytan cin tayfasındandir və oddan yaradılmışdır. Şeytan cənnətdən qovulmamışdan öncə Allaha yetmiş min il ibadət etmişdir, hətta məlaikə məqamına belə çatmışdır.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1085 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-17 | Sherhler (1)


HƏSƏD
1-Sirli və azdırıcı meyl.
2-Bədxah insanlar məhrumiyyət və nakamlıq odunda yanarlar.
3-Din bədxah insanları danlaq atəşinə tutur.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 922 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-16 | Sherhler (0)


Gunah etmek ucun bir gosterish

Bismillahir-rəhmanir-rəhim

 

Günah eləmək üçün bir göstəriş

Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 1465 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-06 | Sherhler (2)Ocaq söhbətləri
"Başqalarının ixtiyarında olan dünya malına hörmətlə yanaşan şəxs mənəvi baxımdan insanların ən üstünüdür"
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 885 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-05 | Sherhler (0)Niyyət
Allah-Taala niyyət barəsində buyurur: «De ki, Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür!»(Ənam, 162)
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 903 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-25 | Sherhler (0)

Elm və mərifət

Həqiqətən Allah-Taala bizə təfəkkür, idrak qüvvəsi verib, əql bəxş etdiyinə görə, bizə əmr etmişdir ki, Onun xəlq etdiyi mövcudat barəsində fikirləşək, şüurumuzu işə salıb dərindən təfəkkür edək, hikmətində, kainatdakı nişanələrində dərindən düşünüb, o...
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 878 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-25 | Sherhler (0)

ATASINA LAQEYD OLANIN AQİBƏTİ
Yusif (ə) Misir padşahı olandan sonra qardaşları ərzaq məhsulları almaq üçün həmin vilayətə gedirlər. O, qardaşlarının vasitəsilə köynəyini atasına göndərir. Həmin köynəyi həzrət Yaqubun (ə) kor olmuş gözlərinə sürtən kimi gözləri açılır.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1420 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-22 | Sherhler (3)


Gunah insanligin dusmeni
Sevgiyə və pərəstişə hər kəsdən daha çox layiq olub heç bir şeyə ehtiyacı olmayan Allahın adıyla. Həmin Allahın adıyla ki, insanı məxluqatın ən şərəflisi xəlq etmiş və onu kamala çatdırmaq üçün dünyaları onun ixtiyarında buraxmışdır. Həmin mehriban Allahın adıyla ki, bizlərə pislikləri tanıdıb, yaxşılıqları ən gözəl şəkildə nişan verdi... 
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 798 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-05 | Sherhler (0)


İffət
Həzrət Əli (ə) buyurur: «İbadətlərin ən fəzilətlisi iffətli olmaqdır.» İffət yəni həya. Yəni günahdan uzaq durmaq. Yəni insanın günah, eyibli işlərlə öz arasında sərhəd salması. Buna deyirlər iffət.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 966 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-11-30 | Sherhler (0)


EŞQ VӘ PӘRӘSTİŞ
İnsanda güc vә qüdrәt istәyindәn tamamilә fәrqlәnәn bir meyil ‒ cismәn vә ruhәn nәyә isә bağlanmaq meyli vardır. Psiхоlоqlar tәrәfindәn kifayәt qәdәr araşdırılmamış bu meyil haqqında danışmaq оlduqca çәtindir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 837 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-11-29 | Sherhler (0)

 
 
Ata-anaya yaxşılıq

Valideynlərinə ehsan və yaxşılıq edən insanlar haqqında söz açmazdan əvvəl burada mühüm bir məsələyə işarə edirik:
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1106 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-11-03 | Sherhler (0)


İSLAMDA UŞAQ TƏRBİYƏSİ

Əgər ata-ana körpəlikdən düzgün təlim-tərbiyə yolunu tapa bilməsə, həmin uşaq bir vaxt valideynlərlə üzbəüz dayanıb ağzına gələni deyə bilər, təhqir edər. Belə bir vəziyyətdə ata-ana nə edə bilər? Heç nə! Bacardığını et, polisə get! Bununla məsələ həll olurmu? Bəs, həll yolu nədir?
Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 1123 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-10-13 | Sherhler (0)

 
İslamda "zina"- yəni xəyanət haqqında...
O niyə xəyanət edir?
Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lənətə düçar olarlar. Onları (qiyamət günü) çox böyük bir əzab gözləyir.
("Nur" surəsi, ayə 23)

Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 6509 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-10-12 | Sherhler (0)

 
ƏDƏB

Özünü ağır, vüqarlı aparmaq, digərləri ilə əxlaqi dəyərlər əsasında davranmaq, yerində danışmaq, camaatın hörmətini saxlamaq və s. kimi məsələlər hamısı ədəbin müxtəlif mərhələləridir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 901 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-10-05 | Sherhler (0)

 
 
 
DİL YАRАSI

Bu gün müхtәlif millәtlәr аrаsındа "dil yаrаsı kimi bir tә`bir gеniş yаyılmışdır.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 908 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-10-01 | Sherhler (0)

 
 
Təqva əhli

Təqva, nəfsi Allahın əmr və qadağanları ilə müxalifət etməkdən qorumaq və Allahın razılığına tabe etməkdən ibarətdir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 941 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-09-14 | Sherhler (0)

 
 
 
GÜNAH ETMƏYƏ MARAQ

İNSANIN GÜNAHLA BAĞLI TƏRİFİ
QƏLBİ SAĞLAM SAXLAMAQ
YAXŞI VƏ PİS NİYYƏT HAQQINDA
MƏHƏBBƏT VƏ ƏDAVƏTİ SAFLAŞDIRMAQ
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 918 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-09-12 | Sherhler (0)

 
 
 
Həzrət Məhəmmədin (s) əxlaqı barəsində Quran ayələri və hədislər
 
"Şübhəsiz ki, sən böyük bir əxlaq üzərindəsən!”(1- Qələm surəsi, 4-cü ayə)
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 897 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-09-12 | Sherhler (0)

 
Quran və böyük günahlar

Əmr ibn Əbid İmam Sadiqin (ə) yanına gəlib "ən-Nəcm" surəsinin 32-ci ayəsini oxudu: "".
Əmr "fəhşa" sözünü dilə gətirən kimi susdu. İmam Sadiq (ə) "Niyə susdun?"- soruşdu. Əmr "Qurani-kərim baxımdan böyük günahları tanımaq istəyirəm", - dedi. "Qurani-kərim baxımdan böyük günahlar bunlardır", - İmam Sadiq (ə) buyurdu:
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 909 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-09-05 | Sherhler (0)

 
Doğruya çatmaq

"Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır! Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.” (Şəms Surəsi, 9-10)
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 977 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2010-09-04 | Sherhler (0)

 
EYB AXTARMAQ

1-Özündən xəbərsizlik.
2-Eyb axtaranlar.
3-Dini təlimlərin araşdırılması.
İmam Əmirəl-mö`minin Əli əleyhissalam buyurur: Haqq ilə batil arasındakı məsafə dörd barmaq qədərindədir. (Gözlə qulaq arasındakı məsafə nəzərdə tutulur.) Gözlə gördüklərin həqiqət, qulaqla eşitdiklərinin əksəriyyəti isə batildir.
Biharul-ənvar /75/196.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1308 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-09-03 | Sherhler (0)

« 1 2 3 4 5 6 7 »