Bazar ertəsi, 2024-07-22, 2:37 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Exlaq

Məhəbbət

Allah-Taala məhəbbət barəsində buyurur: «İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini (Allaha) şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir». («Bəqərə», 167)
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1043 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-05-21 | Sherhler (0)


DİGƏR İZDİVACLAR
Nə qədər ki, Xədicə sağ idi həzrət Peyğəmbər (s) başqa qadınla evlənməmişdi. Xədicənin vəfatından sonra Peyğəmbər (s) on dəfədən çox evlənmişdir. İmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuşdur ki, həzrət (s) on beş qadınla evlənmiş, onlardan ikisi ilə yaxınlığı olmamışdır. («Vəsail» 14-cü cild).
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 993 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-05-19 | Sherhler (0)


PİS ƏXLAQ OLMAQ QƏBİR ƏZABINA SƏBƏB OLAR

İmam Sadiq (ə) belə buyurur: "Səd ibn Məazın ölüm xəbərini Rəsulullaha (s) çatdırdıqda, Həzrət qalxıb səhabələrilə birlikdə onun evinə getdi. Rəsulullahın əmri ilə, Sədə qüsl verdilər
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1042 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-12 | Sherhler (0)

XƏDİCƏNİN ELÇİLİYİ
Növcavanlıq dövrü ötüşmüş, cvanlıq dövrü də aram-aram vidalaşmaqda idi. Həzrət Peyğəmbər (s) iyirmi beş yaşında idi. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 838 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-05-09 | Sherhler (0)


HARAM AYLARIN HÖRMƏTİ
Ərəblər arasında İbrahim dininin qaydaları, o cümlədən müqəddəs haram ayların hörmətini saxlamaq vardı. Həyatı müharibələrdə ötüşən ərəblər döyüşün qadağan olduğu haram aylara yaxşı münasibətdə idilər.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 918 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-05-09 | Sherhler (0)

Nemətləri axirətə aparan
Sahibi olduğu hər bir şeyin İlahi bir nemət olduğunu kifayət qədər dərk etməyən insan həyat səhnəsinə addımını atandan etibarən hər gün yeni bir nemət izinə düşür.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 869 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-06 | Sherhler (0)


MÜƏYYƏN BİR DƏYƏRİN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİNDƏ
 HƏDDİ AŞMAĞIN NÜMUNƏLƏRİ
İslam dininin təsdiq edərək yüksək qiymətləndirdiyi qəti və inkaredilməz insani dəyərlərdən biri də xalqa və Allah bəndələrinə xidmət etməkdir. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 948 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-04 | Sherhler (0)

DUA EDƏNLƏRİN NÖVLƏRİ
İnsanlar Allaha diqqət baxımından eyni səviyyədə deyillər. Onları bu baxımdan dörd dəstəyə bölmək olar. Əlbəttə, bu dörd dəstənin hər biri ayrılıqda daha xırda qruplara bölünür:

Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 899 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-04 | Sherhler (0)


İNSANİ DƏYƏRLƏRİN İNKİŞAFINDA TARAZLIĞIN ZƏRURİLİYİ
Hər bir mövcudun kamilliyi digər bir mövcudun kamilliyi ilə fərqlidir. Məsələn «kamil insan» ilə «kamil mələk» arasında fərq vardır. Mələyin, özünün mümkün kamilliyinin ən yüksək 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 894 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-04 | Sherhler (0)


ƏBU TALIB VƏ PEYĞƏMBƏRİN (S) HİMAYƏSİ

HƏZRƏTİN (S) PORTRETİ
Bəni-haşim arasında Peyğəmbəri (s) himayəyə götürəcək müvəhhid, pak adamlar vardı.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 792 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-02 | Sherhler (0)HƏLİMƏ SƏDİYYƏ
Həlimə nəsli ədnana yetişən Əbdüllahın qızıdır. Onun nəsli Peyğəmbərin (s) on yeddinci babası Nizarda Peyğəmbərə (s) bağlanır. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 881 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-02 | Sherhler (0)


ÖVLADLARA AD QOYMA
SÜDƏMƏRLİK VAXTI


Həzrət Peyğəmbərdən (s) ana südü haqda nəql olunub ki, körpə üçün ən yaxşı qida ana südüdür.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 902 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-02 | Sherhler (0)

Sözgəzdirən
İnsanı Allah yolundan uzaqlaşdıran və əxlaqi rəzilətlərdən sayılan dil bəlalarından biri də söz gəzdirməkdir. «Qurani-Məcid»də sözgəzdirənlər tənqid edilərək buyurulur:
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 968 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-02 | Sherhler (0)


İslam  əxlaqında valideynə necə dəyər verilir?

İslam dinində mühüm əhəmiyyət kəsb edən əxlaqi məsələlərdən biri də valideynə olan ehtiramdır. 

Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 915 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-30 | Sherhler (0)

BESƏTDƏN ƏVVƏL PEYĞƏMBƏRİN (S) DİNİ
Besətdən əvvəl hicazda asimani bir dinin, halal-haramın olması barədə deyilənlər düzgün deyil. Çünki Quran, rəvaytə və tarix şahidlik edir ki, bütpərəstliklə, bəzilərinin məsihilik və yəhudiliyə etiqadı ilə yanaşı xüsusi ilə Məkkədə rəsmi din İbrahim (ə) dini idi.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1012 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-29 | Sherhler (0)


İNSANİ ŞƏXSİYYƏT AXTARIŞINDA
QƏFLƏT İNSANLIĞA ZİDDİR
Əvvəlki mövzularda qeyd etmişdik ki, insan özünü tərbiyələndirməkdə azaddır və ağac kimi bağbana möhtac deyil. Eyni zamanda insan tərbiyə yolunu özü seçir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1299 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-29 | Sherhler (0)


HƏZRƏT PEYĞƏMBƏRİN (S) ƏSİL-NƏSLİ
PEYĞƏMBƏR (S) NƏSLİNİN ETİQADI
İsmail Babildən ailəsi ilə Hicaza köçmüş mühacir olsa da, tarixi mənbələrə görə o ilahi təlimlə ərəbcə danışmış ilk şəxsdir və ərəb nəsli onunla bağlıdır.
Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 880 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-29 | Sherhler (0)


Böyük Peyğəmbərimizin (s) əxlaqsızlığın şəri barədə xəbərdarlığ

Rəsullah (s) buyurur: "Məndən sonra öz ümmətimin kişiləri üçün yüngül qadınlardan daha təhlükəli və ziyan gətirən fitnə görmürəm”.

Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 940 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-26 | Sherhler (1)


Peyğəmbərimizin (s) çəkindirdikləri

Şeyx Səduq Peyğəmbərdən (s) rəvayət etmişdir ki, o həzrət (s) bir çox şeyləri nəhy etmişdir. Bu nəhylərin bə`ziləri məkruh, bə`ziləri  də mühərrəmatlardır. Biz onların müəyyən qismini burada qeyd edirik:

Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 913 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-04-26 | Sherhler (0)


Bəşərin qəlbi, ağlı və gözü


Əvvəl maddə, sonra ruhun olması matеrializm fəlsəfəsinin əsasını təşkil еdir. Ruh, məna maddənin məhsuludur. Bütün mənəvi dəyərlərin kökü maddədən irəli gəlir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 887 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-25 | Sherhler (0)


ÖVLADLARIMIZI NAMAZ QILMAĞA NECƏ HƏVƏSLƏNDİRƏK?

(Ustad Ənsarianın nəzərlərinə istinadən)

Uşaqların namaz qılmağa həvəsləndirilməsi üçün bir neçə yol vardır:
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 901 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-22 | Sherhler (0)


GÖZÜN XƏYANƏTi

Əmanətə xəyanət o əmələ deyilir ki, gizli şəkildə həyata keçirilər və insan da yanına qoyulan şey və söz əmanətindən icazəsiz istifadə edər.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1130 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-20 | Sherhler (0)DARƏ VƏ İSLAHEDİCİ AMİLLƏR
Yuxarıda qeyd olundu ki, insanın daxilində iki qüvvə daima mübarizədədir. O qüvvələrin biri insanı xüsusiyyətlər, o biri isə nəfsani qüvvələrdən ibarətdir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 967 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-19 | Sherhler (0)


ƏMURUN HƏRƏKƏTİNİN SƏBƏBİ
MƏDƏNİYYƏT VƏ ƏRƏB
İslamdan əvvəl ərəb mədəniyyətinin çətinliyi şirkə uğramaq idi. Çünki şirk bütün etiqadi, əxlaqi və ictimai çirkinliklərin mənbəsidir. Ona görə də şirk ən böyük günahıdır.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 889 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-19 | Sherhler (0)

ÖZÜMÜZDƏN NƏ DÜZƏLDİRİK?

Yüksək (ali) elmlərdə isbat olunmuşdur ki, insan ruhunun yaranması cisimdən başlayır, lakin onun davam edib qalması ruha bağlıdır. Yəni insanın mələkuti ruhu onun əvvəlki cismani surətindədir ki, tədrici olaraq hərəkət və təkamül vasitəsilə insani ruhun ilkin (ən aşağı) mərhələsinə yəni, insan mərhələsinə çatır. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 850 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-18 | Sherhler (0)


İMAM MUHƏMMƏD BAQİRİN (Ə)
 ÖVLAD TƏRBİYƏSİ İLƏ BAĞLI
 METODOLOGİYASI

Tərbiyə insan üçün ən mühüm məsələlərdən biridir. Onsuz dünya və axirət səadətinə çatmaq olmaz.

Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1358 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-04-16 | Sherhler (1)
Cənnət və Cəhənnəm arasında


Sən dünyaya gəldiyin gün hamı güldü, amma sən ağladın. Allahın sənə bəxş etdiyi ömrü elə başa vur ki, dünyanı dəyişdikdə hamı ağlasın, amma sən güləsən.

Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1062 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-15 | Sherhler (2)


İBRAHİMİN (Ə) İSTƏKLƏRİ
Kəbə yenidən qurulandan sonra İbrahim öz istəklərini Allaha bildirdi: «Pərvərdigara, bu torpaqları əmin-aman qərar ver, bizi və övladlarımızı bütlərin ibadətindən uzaq et» («İbrahim» 35)
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1021 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-15 | Sherhler (0)


Bir dilin 40 günahı!
İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: Allah üçün ən yaxşı əməl dilə nəzarətdir. Adəm övladının çox günahı onun dilindəndir. Əgər insanlar bir şəxsin dilindən qorxarsa, həmin şəxs cəhənnəm əhlidir!..
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1164 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-12 | Sherhler (3)ÖZÜNÜTANIMANIN ƏMƏLİ YOLLARI

Əvvəl ona diqqət etmək lazımdır ki, insanda olan əxlaqı sifətlər iki cür olur: fəal və qeyri-fəal.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1086 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-05 | Sherhler (0)
Pis və yaxşı işlərə razı olmaq
Əgər bir insan günah iş görürsə və başqası da onun bu əməli qarşısında susub dayanırsa və onun bu əməlinə razı olursa, o da bu günahda şərikdir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1034 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-05 | Sherhler (0)


İmam Sadiq: "Ən yaxşı dost eybimi mənə deyən dostdur”

Qurani-Kərimin buyurduğuna əsasən, insan daim əmmarə (azdırıcı) nəfsin hədəfində olduğundan hər addımda büdrəmək təhlükəsi var.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 959 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-01 | Sherhler (0)Salamlaşmanın savab və fəziləti
Sizə salam verildiyi zaman onu daha gözəl tərzdə və ya (eyniylə sahibinə) qaytarın! Şübhəsiz, Allah hər şeyi hesaba alandır 
("Nisa" surəsi, ayə 86)
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1638 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-01 | Sherhler (0)


OTURUB-DURMALI OLDUĞUMUZ İNSANLAR

(Dəyərli əxlaq alimi Ustad Ənsarianın nəzərlərinə istinadən) 

 İslam maarifi oturub-durmaq üçün üç nəfəri bizə tanıdır: 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 1144 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-29 | Sherhler (2)
TƏNHALIQ
Tənhalıq əsrin ən böyük faciəsidir. Qərbdə bu günədək intihar mövzusunda bir çox kitablar yazılmış və yazılmaqdadır.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 957 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-29 | Sherhler (0)

Allaһa daim bəndəlik etmək ən uca məqamlardandır
Bundan əvvəl qeyd etdik ki, insan tohidinkamalında ixlasa çatan kimi, qəlbi Allahdan başqa varlıqlardan uzaqlaşıb, yalnız Pərvərdigara bağlanır. Bu anda o, elə bir məqama çatır ki, həqiqətən də Allahı öz üzərində daimi olaraq hazır və nəzarətçi hiss edir, özünü də Onun qarşısında daim bəndəçilik və itaət halında saxlayır. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 939 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-23 | Sherhler (0)

Ən sevimli insanlar kimlərdir?

İslam dini əxlaqın gözəlliyinə üstünlük verən din və ya düşüncə sistemidir. Həzrət Məhəmməd (s) "İslam gözəl əxlaqdır” buyurmuşdur. Həzrət Peyğəmbərin (s) gözəl əxlaqa təşviq edən çox gözəl sözləri vardır. 

Ardını oxu...

Kateqoriya: Exlaq | 896 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-21 | Sherhler (0)


İslamda nümunəvi qadınlar – Fatimə (ə) 
 Həzrət Peyğəmbərin (s) buyurduğu kimi bu, kişinin cihadı müqabilində qadının cihadıdır. Göründüyü kimi vəzifə fərqi heç də fəzilət fərqi deyildir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 908 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-16 | Sherhler (0)

YALAN
Yalan böyük günah və olduqca mənfi xüsusiyyət olduğu üçün qətiyyətlə pislənmişdir. Yalan, danışanın 
      etimad və etibarını itirməsi ilə yanaşı, cəmiyyətdə etimadsızlıq, şəkk və tərəddüd toxumunu səpir. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 989 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-09 | Sherhler (0)


Yer üzündə fəsad törətməyin aqibəti

Allah-taalanın həzrət Musaya öyüdlərinin sonunda Allah qorxusu məsələsinə nəzər saldıq. Allah-taala həzrət Musadan tələb edir ki, Bəni-İsrailə belə desin: "Onlara de ki, ...”


Ardını oxu...
Kateqoriya: Exlaq | 846 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-03 | Sherhler (0)

« 1 2 3 4 5 6 7 »