Cümə günü, 2024-04-12, 9:57 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Tarix
Həcc karvanının ilk dayanacağı
 
Mədinə... Həcc karvanının ilk dayanacağı. Əziz Peyğəmbərimizin (s) mübarək hərəmi, Bəqi qəbiristanlığı, Həzrəti Fatimənin (s) yeri bilinməyən məzarı... Hər bir hacı bu şəhərə daxil olarkən İslam tarixinin əzəmətini hiss edir. Bu şəhərin hər küçəsindən Rəsuli-Əkrəmin (s) və Əhli-Beytin (ə) ətri gəlir.
Kateqoriya: Tarix | 1041 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-09-01 | Sherhler (1)

Əmirəl-mömininin (ə) şəhadət tarixçəsi
Əmirəl-möminin (ə) şəhadəti haqqında hədislərimizdə və tarixdə çox sayda mövzular daxil olmuşdur. Burada tarixin əzəmətli şəxsiyyətinin məzlumiyyəti bəyan edilir.
Peyğəmbəri-Əkrəm (s) bu şəhadət haqqında qabaqcadan xəbər vermişdi. O, bu xəbəri verən zaman göz yaşları mübarək yanağından axırmış. 
Kateqoriya: Tarix | 1028 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-08-10 | Sherhler (0)

NƏBİNİN YADIGARININ DÜNYADAN KÖÇMƏK ARZUSU
(Təbyan saytına istinadən)
Tarix boyu şahid olmuşuq ki, bütün insanlar Allahdan uzun ömür və can sağlığı arzu etmişdilər. Buna peyğəmbərlər (ə) də aiddir. 
Kateqoriya: Tarix | 927 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-04-25 | Sherhler (0)

Hicr Əshabı - Səmud qövmü

Quranın 15-ci surəsinə "Hicr" adı verilmişdir. Hicr nəyin adıdır? Bu bir vaxtlar yaşamış qövmlərdənbiri olub, yoxsa hansısa yer adıdır?

Kateqoriya: Tarix | 1259 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2012-04-24 | Sherhler (0)

Nadir tarix
 İlk vəhyin nazil olunduğu və Həzrət Muhəmmədin (s.ə.s) peyğəmbərliyin verildiyi yer
Davud (ə) peyğəmbər tərəfindən qətlə yetirilən Fələstinli pəhləvan Calut barədə kiçik bir tanışlıq.
Kateqoriya: Tarix | 1089 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-03-30 | Sherhler (0)

Hilful-fuzul peymanı
Ibn Ishaq belə rəvayət edir:"  Həzrət Muhəmməd (s.ə.s) peyğəmbərliyə təyin olunmazdan 20 il əvvəl Yəmənin Zubeyd qəbiləsindən olan bir nəfər şəxs tivarət məqsədilə Məkkəyə gəlir. Əmr ibn Asın atası As ibn Vali onun mallarını alır, lakin pulunu vermir. Yəmənli tacir Qureyş camaatından kömək istəsə də, heç kim ona məhəl qoymur. 
Kateqoriya: Tarix | 1094 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-03-18 | Sherhler (0)

Zühur tarixi
Onlar sözləri ilə Allahın nurunu (Onun dinini və kitabını) söndürmək istəyirlər, halbuki Allah kafirlərə xoş gəlməsə belə, yalnız Öz nurunu (hətta zamanın keçməsi, ağılların kamilləşməsi və bütün aləmin islahedicisinin gəlməsi ilə olsa da) kamilləşdirmək istəyir. ("Tövbə" surəsi, ayə 32)
Kateqoriya: Tarix | 1422 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-03-18 | Sherhler (0)

Masonluq (4,5)
Mason arxivləri 

I. V. Stalinin masonluğa münasibəti. Ikinci dünya müharibəsi sübut etdi ki, masonluğun insanlığa qarşı apardığı düşmən siyasətini ifşa etməklə, ona qarşı mübarizə aparmaq olar. 
Kateqoriya: Tarix | 1179 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

Masonluq (3)
Mаsоnluq və din 
Dövrümüzə qədər mаsоnluq əlеyhinə yаzılаn bütün əsərlərdə mаsоnlаrın dinsiz və din düşmənləri оlduqlаrı isrаrlа vurğulаnmışdır. Mаsоnlаr isə hər vаsitə ilə bu iddiаlаrın yаlаn оlmаsını sübut еtməyə çаlışmış, özlərinin bütün dinləri qəbul еtdiklərini, həttа аtеist оlаnlаrı mаsоnluğа qəbul еtmədiklərini və mаsоn lоjаsındа üç müqəddəs kitаbı əsаs tutduqlаrını iddiа еdirlər. 
Kateqoriya: Tarix | 1171 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

Masonluq (2)
Masonluğun sistemi 
Ümumdünya mason ordeninin son məqsədi cəmiyyətin və ayrı-ayrı fərdlərin mənəvi, zehni və fiziki inkişafına təsir göstərib, millətlər, dinlər arasındakı fərqi silmək və dünya hökmranlığına, Astrey şahlığına nail olmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün masonlar yorulmadan, səbr və təmkinlə əsrlər boyu iş aparırlar.
Kateqoriya: Tarix | 1378 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

Masonluq (1)
Masonluğun tarixi və mahiyyəti 
"Bütün dövrlərdə, başqa vaxta nisbətən dünyanı indi daha çox gizli təşkilatlar idarə edir. Siyasətdə təsadüfən heç nə baş vermir. Əgər nəsə baş verirsə, deməli, belə nəzərdə tutulur." 
Franklin Delano Ruzvelt, sabiq ABŞ prezidenti
Kateqoriya: Tarix | 1284 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

ŞİA MEZHEBİNE OLUNAN HÜCUMLAR
Tarix boyu şiə məzhəbi saysız-hesabsız hücumlara, böhtan və iftiralara mə᾿ruz qalmışdır. Müsəlman qardaşlar arasında ədavət toxumu səpməyə çalışan qərəzli alimlər, bə᾿zi hallarda isə mə᾿lumatsız müsəlmanlar bu məzhəb haqda əsassız sözlər söyləmişlər. 
Kateqoriya: Tarix | 878 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)HƏZRƏT ƏLININ (Ə) BUYURUQLARI
HƏZRƏT ƏLININ (Ə) NƏZM ƏSƏRLƏRINDƏN
SON SÖZ
Kateqoriya: Tarix | 1058 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-28 | Sherhler (0)HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) İMAMƏTİNİ TƏSDİQ EDƏN ƏQLİ DƏLİLLƏR
SÜNNƏ ƏHLİNƏ BİR NEÇƏ SÖZ
HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) ÖVLADLARI VƏ SƏHABƏLƏRİ
Kateqoriya: Tarix | 1145 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-12-22 | Sherhler (1)

Hüseynin Kərbəlası
Kərbəla şəhəri paytaxt Bağdaddan 105 km məsafədə, Fərat çayının qərb sahilində yerləşir.
 Günlərin biri İmam Əlinin (ə) yolu Kərbəladan düşür. Dayanıb oradan səhraya nəzər salır, sonra buyurur:" Bura aşiqlər qurbangahı, şəhidlərin şəhadətə çatdıqları yerdir. O şahidlər ki, nə onlardan əvvəl ki, nə də sonrakı şahidlərə tay olmazlar"
Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur:" Balam Hüseyn Kərbəla adlanan torpaqda dəfn olunacaq. Ora yerlərin ən üstünü, İslamın günbəzi olacaq. Bir vaxtlar Nuhun mömin əshabı da orada tufandan nicat tapmışlar".
Kateqoriya: Tarix | 1378 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-21 | Sherhler (0)HƏZRƏT ƏLİ (Ə) HAQQINDA BAŞQALARININ NƏZƏRİ
ƏLİDƏN (Ə) QEYRİLƏRİNİN İMAMƏTİNİN İNKARI
SÜNNƏ ƏHLİNİN DƏLİLLƏRİNİN İNKARI
Kateqoriya: Tarix | 898 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-12-04 | Sherhler (0)HƏZRƏTİN İMAMƏTİ HAQQINDA
HƏZRƏT ƏLİ (Ə) HAQQINDA NAZİL OLMUŞ QUR’AN AYƏLƏRİ
HƏZRƏT ƏLİ (Ə) HAQQINDA PEYĞƏMBƏR (S) HƏDİSLƏRİ

Kateqoriya: Tarix | 1116 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-11-29 | Sherhler (3)
ƏLİNİN (Ə) YEMƏYİ VƏ GEYİMİ
ƏLİNİN (Ə) ƏDALƏTİ VƏ HAQPƏRƏSTLİYİ
ƏLİNİN (Ə) MƏHƏBBƏTİ VƏ CAZİBƏSİ
Kateqoriya: Tarix | 960 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-11-18 | Sherhler (0)ƏLİNİN (Ə) SƏBR VƏ HELMİ
ƏLİNİN (Ə) SƏXAVƏT VƏ İSARI
ƏLİNİN (Ə) FƏSAHƏT VƏ BƏLAĞƏTİ
Kateqoriya: Tarix | 989 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-11-13 | Sherhler (0)
ƏLİNİN (Ə) İMAN VƏ İBADƏTİ
ƏLİNİN ELM VƏ HİKMƏTİ
ƏLİNİN (Ə) ŞÜCAƏTİ VƏ HEYBƏTİ
Kateqoriya: Tarix | 1039 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-11-09 | Sherhler (0)HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) ŞƏHADƏTİ
ƏLININ (Ə) ŞƏXSIYYƏTI VƏ ƏXLAQI FƏZILƏTLƏRI
ŞƏXSİYYƏT MƏFHUMU
Kateqoriya: Tarix | 1075 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-11-03 | Sherhler (0)
HƏKƏMİYYƏ VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ
NƏHRƏVAN DÖYÜŞÜ

Kateqoriya: Tarix | 954 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-11-02 | Sherhler (0)
MÜAVİYƏ KİMDİR?
ƏMR AS
Kateqoriya: Tarix | 1048 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-10-28 | Sherhler (0)
CƏMƏL DÖYÜŞÜ
SİFFEYN DÖYÜŞÜ
Kateqoriya: Tarix | 1184 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-10-23 | Sherhler (0)ƏLININ (Ə) XILAFƏT DÖVRÜ
OSMANIN QƏTLƏ YETİRİLMƏSİNİN SƏBƏBLƏRİ
XƏLİFƏ SEÇİMİ

Kateqoriya: Tarix | 987 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-10-16 | Sherhler (0)FƏDƏKİN QƏSBİ
ÖMƏRİN ALTI NƏFƏRLİK ŞURASI
XƏLİFƏLƏRİN ƏLİDƏN (Ə) ASILILIĞI
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1085 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-08-27 | Sherhler (0)

PEYĞƏMBƏRDƏN SONRA
PEYĞƏMBƏRİN REHLƏTİ (DÜNYASINI DƏYİŞMƏSİ)
SƏQİFƏ QOVĞASI
İŞİN SONU
ƏBU-BƏKRİN XƏLİFƏLİYİ
BƏ’Zİ SƏHABƏLƏRİN ƏBU-BƏKRƏ E’TİRAZI
HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) ƏBU-BƏKRƏ QARŞI DƏLİLLƏRİ
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1030 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-08-27 | Sherhler (0)MƏKKƏNİN FƏTHİ
HÜNEYN VƏ TAİF DÖYÜŞLƏRİ
ƏLİNİN (Ə) İMAMƏTİ HAQQINDA E’TİBARLI SÖZ

Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 903 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-08-24 | Sherhler (0)


HİCRƏTDƏ ƏLİNİN (Ə) ROLU
ƏLİNİN HƏRBİ XİDMƏTLƏRİ
BƏDR DÖYÜŞÜ
ÜHÜD SAVAŞI
ƏHZAB (XƏNDƏK) DÖYÜŞÜ
XEYBƏR DÖYÜŞÜ
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1044 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-08-22 | Sherhler (0)Əli əleyihissalam kimdir?  (1)
PEYĞƏMBƏR (S) ZAMANINDA
Tarixçilərin yazdıqlarına görə həzrət Əli (ə) otuzuncu Fil ilində, rəcəb ayının on üçü, cümə günü Kə’bənin daxilində görünməmiş bir şəkildə dünyaya göz açmışdır. Təhqiqatçı alim höccətül-İslam Nəyyir deyir:
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 973 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-08-21 | Sherhler (0)SƏLMANIN HƏRBİ İXTİRALARI
SƏLMAN VƏ MƏDAİN HÖKUMƏTİ
SƏLMANIN VƏFATI
SƏLMAN HAQQINDA SÖHBƏTLƏR
SALMANIN ZİYARƏTNAMƏSİNİN TƏRCÜMƏSİ
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1078 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-07-30 | Sherhler (0)


SƏLMAN MƏHƏMMƏDİ (MƏHƏMMƏDİ SƏLMAN)

MÜQƏDDƏS MÜHARİBƏLƏRDƏ SƏLMANIN ROLU

DÖYÜŞ MEYDANINDA SƏLMANIN ŞÜCAƏTİ
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1189 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-07-27 | Sherhler (0)VİLAYƏT
ZÖHD
İBADƏT
KƏRAMƏTLƏR
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 926 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-07-22 | Sherhler (0)SƏLMAN KİMDİR?
SƏLMANIN ÖZÜ HAQQINDA DEDİKLƏRİ
SƏLMANIN FƏZİLƏTLƏRİ
ELM

Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1167 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-07-18 | Sherhler (0)Peyğəmbər məscidində yanğın

Həzrət Muhəmməd (s.ə.s) miladi təqvim ilə 622-ci ildə Allahdan hicrət əmri aldıqdan sonra müsəlmanlarla Məkkədən Mədinəyə köçmək əmri verilir, Özü isə Məkkəni tərk edən sonuncu şəxslərdən biri olur.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 978 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-06-29 | Sherhler (0)


Seyyidüş-şühəda Həmzənin həyatı
(4)
İslam qoşununun rəşadəti, xüsusi ilə Həmzə və Əli (ə) kimi insanların qəhrəmanlığı müsəlmanları qələbə ilə müjdələdi və düşmən məğlubiyyətin acısını daddı. Müsəlmanların aramsız hücumları qarşısında qaçmaqdan savayı yol qalmadı.

Ardını oxu...

Kateqoriya: Tarix | 930 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-06-19 | Sherhler (0)


Seyyidüş-şühəda Həmzənin həyatı
(3)
Təcavüzkar kafirlər və müşriklər müsəlmanların güclənməsindən çox narahat idilər. Onlar Mədinəyə hicrət etmiş müsəlmanların Məkkədəki evlərini qarət edir, xaraba qoyurdular. Artıq mövqelər aşkarlanmışdı. Müsəlmanlar belə bir qərara gəldilər ki, qüreyşin Məkkəyə xeyli mal aparan ticarət karvanını müsadirə etsinlər. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 882 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-06-16 | Sherhler (0)


Seyyidüş-şühəda Həmzənin həyatı
(2)
 
Əbu-Cəhl Məkkədə şirk başçılarından idi. O, cidd-cəhdlə bütpərəstliyi himayə edirdi. Bir gün həzrət Peyğəmbər (s) Səfa dağının yanından keçərkən Əbu-Cəhl onun qarşısını kəsdi, ona və İslama 
təhqirlər yağdırdı.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 917 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-06-12 | Sherhler (0)Seyyidüş-şühəda Həmzənin həyatı
(1)
 
Həmzənin həyat səhifələrini varaqladıqda onun iman və əməl baxımından fəzilətləri, yüksək məqamı ilə tanış ola bilsək də, Həzrət Peyğəmbərin (s) və məsum imamların (ə) buyuruqları onun məqamını daha aydın göstərir. Uyğun buyuruqlardan bəzilərini xatırlayaq
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 886 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-06-11 | Sherhler (0)


Vəhhabiliyə qısa bir baxış (2)

Vəhhabilər 1754-cü ildə Hürеymiləni, 1757-ci ildə Mərfuxə və Bürеydəni, 1767-ci ildə Vəşm..

Ardını oxu...

Kateqoriya: Tarix | 1055 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-05-21 | Sherhler (0)

1 2 3 »