Bazar ertəsi, 2024-02-26, 0:24 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » TarixRAHİB BÜHEYRA

MƏZLUMLARIN MÜDAFİƏSİ

QARA DAŞIN MƏNŞƏYİ

Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 879 | Elave etdi: Mursəlat | Tarix: 2011-05-09 | Sherhler (0)

Vəhhabiliyə qısa bir baxış
 (1)
Həzrət Əlinin (ə) xilafəti dövründə İslam dünyasında böyük bir fitnə yarandı.Müsəlmanların bir qrupu Quranın ayələrinin zahiri mənalarını əldə əsas tutaraq dinə bidət gətirdilər. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 992 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-05-03 | Sherhler (0)Tarixdə baş verənlər
Hzrət Muhəmməddən (s.ə.s) İmam Məhdinin (ə) qeybə çəkilməsi dövrünə qədər İslam dünyasının müxtəsər xronologiyası.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1037 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-10 | Sherhler (0)


Tarixin qəssabları kimlərdir? (Təhlil)
Yaxın tarixdə törədilmiş qətliamları araşdırmaq qərarına gəldim.

Belə gördüm ki, törədilən qətliamların əksəriyyəti, bəlkə də hamısı, Amerika və Avropa ölkələri tərəfindən bir başa, yaxud da vasitəçilərlə törədilib.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 994 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-04-05 | Sherhler (0)

Əmirəl-Мöminin Əli ибн Əbutalib əleyhissəlamın həyati 
(4)
Osmanın maliyyə və idarə pozğunluqları beytül-malı yüz faiz qeyri-şəri yollarla istifadə etməsi Bəni-Üməyyə qəbiləsindən və öz ....
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 906 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-21 | Sherhler (0)Əmirəl-möminin Əli ibn Əbutalib əleyhissəlamın həyati (3)
Əli (əleyhissəlam) Peyğəmbərdən (səlləllahu əleyhi və alih) sonra İslam hökumətini idarə etmək üçün ən səlahiyyətli şəxs olmuşdur. 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 913 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-16 | Sherhler (0)Tarixdə baş verənlər
 Hz. Muhəmməddən (s.ə.s) İmam Məhdinin (ə.f) qeybə çəkilməsi dövrünə qədər İslam dünyasının müxtəlif xronologiyası
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1113 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-07 | Sherhler (0)

Əli əleyhissəlamın Ühüd döyüşündəki misilsiz şücaəti

Qüreyş müşriklərinin ruhiyyəsi Bədr döyüşündəki məğlubiyyət nəticəsində çox zəiflədi. Buna görə də, onlar qərara aldılar ki bu məğlubiyyətin əvəzini çıxmaq ...
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1040 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-03-03 | Sherhler (0)

Əmirəl-Мöminin Əli ibnƏbutalib
 əleyhissəlamın həyati

(1)
Həzrət Əli (əleyhissəlam) «Amul-fil»-in (fil ilinin) otuzuncu ilində (hicrətdən iyirmi üç il əvvəl) rəcəb ayının on üçü Kəbə evində dünyaya göz açmışdır.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1119 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-02-22 | Sherhler (0)
21 il geriyə
... 19-dan 20- nə keçən gecə qan yaddaşımız heç vaxt sağalmamaq üzrə güllələnmişdir! 
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1457 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2011-01-19 | Sherhler (0)

YA QƏMƏRİ BƏNİ HAŞİM
Tasua günü İmam Hüseyn (ə) öz əshabını azad buraxdıqda Hz. Əbülfəz (ə) qardaşına deyir:" Səndən sonra yaşamaq bizə haram olsun. Səzə xatir ölmək bizə baldan da şirindir".
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1791 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-15 | Sherhler (1)


Kərbəlada nələr oldu?
Kərbəla hadisəsi tarixi cinayət olmaqla yanaşı, həm də bir rəmzdir. Peyğəmbərin (s.ə.s) yolunu davam etdirən və haqq-ədaləti özündə əks etdirən İmam Hüseynin (ə) və fasiq əməvi səltənətini özündə əks etdirən Yezid rəmzi.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 827 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-14 | Sherhler (0)


Kərbəlada baş verməyənlər
İmam Hüseyn (ə) Əhli-Bəyti ilə birlikdə Kərbəla bəşəriyyətində fədakarlıq və səadət dersi keçir. Amma bəzi şəxslər ondan sui-istifadə edərək baş verənlərə dair uydurulan saxta rəvayətləri, sözün əsl mənasında, gəlir mənbəyinə çevirmişlər.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 928 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-14 | Sherhler (0)


Kərbəla

Hijrətin 1431-ji ili, Məhərrəm ayı. Düz 1370 il bundan qabaq indiki İraq ərazisində yerləşən və Kərbəla adlanan məntəqədə Hüseyn ibn Əli (ə) azsaylı tərəfdarları ilə...
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 921 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-12 | Sherhler (0)


Şah Abbas və Şeyx Bəhayi

Günlərin biri Şah Abbas Şeyx Bəhayini yanına çağırib deyir: "İstəyirəm səni ölkənin baş qazısı  təyin edəm. Heç şübhə etmərəm ki, camaatın maariflənməsində əldə etdiyin uğurları qazılıqda da qazana biləcəksən"
Ardını oxu....
Kateqoriya: Tarix | 1258 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-12 | Sherhler (0)Kufəlilərin dəvəti
İmam Hüseyn (əleyhissəlam) şəban ayının üçündə Məkkəyə çatıb orada düşərgə saldı və hökumətin əsl mahiyyətini açıb söyləməyə məşğul oldu.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 793 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-12-10 | Sherhler (0)

 
Hürufilik

Hürufilik ilk dəfə Şəhabəddin Fərzullah Əstərabadi (1339-1394) tərəfindən yaradılıb. Hələ çox gənc yaşlarında Fərzullah ilahiyat elmləri ilə maraqlanmağa başlayır, 18 yaşlarında sufiliyə yönələrək həcc ziyarətinə gedir.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1644 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-10-17 | Sherhler (0)

 
VƏHHABİLƏRİN CİNAYƏTLƏRİ 
İLK CİNAYƏT


1217-ci hicri (1795-ci miladi) ilində vəhhabilər İraqa tərəf qoşun yeritdilər. Yolları üstündə çatdıqları bütün şəhər və kəndləri viran edib günahsız insan cəsədlərindən təpə düzəldir və qanı su yerinə axıdırdılar.
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 928 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-10-12 | Sherhler (0)

 
Qüds günü

«Qüds günü müsəlmаnlаr üçün əhəmiyyətli günlərindəndir. Həmçinin bu günlərdə işğаl оlunmuş Аzərbаycаn tоrpаqlаrı dа yаdа sаlınmаlıdır.» Şeyxül-İslаm Hаcı Аllаhşükür Pаşаzаdə.  
Ardını oxu...
Kateqoriya: Tarix | 905 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-09-03 | Sherhler (1)

 
Mektub

Peygember (s.e.s) Ilahi gosterishi texire salmadan etraf menteqelerin qeyri-muselman hakimlerine devet mektublari gonderir ve onlara Islam dinini qebul etmelerini qebul edir. 
Ardini oxu...
Kateqoriya: Tarix | 952 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-07-05 | Sherhler (0)


Peygemberin evliliyi

Hezret Muhemmed (s.e.s) peygemberliyini elan etdikden sonra Mekke zadeganlari onun yanina gelerek butun istediklerini yerine yetirmeye hazir olduqlarini, hetta en adli-sanli qebilenin, en zengin ailenin qizi ile aile qurmasina hazir olsalar da, ondan bu cavabi eshidirler:"
Ardini oxu...
Kateqoriya: Tarix | 1801 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2010-06-01 | Sherhler (2)

 
İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmı (5)
ӘMR BЕ MӘRUF VӘ NӘHY ӘZ MÜNKӘRIN NÖVLӘRI
Birinci:
Tаsuа günü ахşаmüstü bаş vеrdi (yuхаrıdа bәyаn еtdik.)
İkincisi:
Ardi...
Kateqoriya: Tarix | 871 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2010-02-24 | Sherhler (0)


ӘMR BЕ MӘRUF VӘ NӘHY ӘZ MÜNKӘRIN NÖVLӘRI


Dеdiyimiz kimi, әmr bе mәruf vә nәhy әz münkәr iki hissәyә bölünür: Nәzәri vә әmәli. Bunlаrın hәr birisi özü-özlüyündә müstәqim vә qеyri-müstәqim hissәyә аyrılır.

Kateqoriya: Tarix | 887 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2010-02-24 | Sherhler (0)

 
İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmı
ӘMR BЕ MӘRUF

NӘHY ӘZ MÜNKӘRIN
ŞӘRTLӘRI
 
Əmr bе mәruf vә nәhy әz münkәrә bаşlаmаzdаn әvvәl, оnun nеcәliyini vә şәrtlәrini öyrәnmәliyik.

Ardini oxu...
Kateqoriya: Tarix | 830 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-02-20 | Sherhler (0)

 
İmаm Hüsеynin (ә) qiyаmı (2)
 İKINCI АMIL DӘVӘT

Bәzilәrinin dеdiklәrinә әsаsәn, kufәlilәrin dәvәti bu hәrәkаtın әsаs sәbәbi imiş. Müаviyәnin ölmündәn sоnrа kufәlilәr Hәzrәti İmаm (ә)-ı Kufәyә çаğırıb, оnu хәlifә tәyin еtmәk istәyirdilәr

Kateqoriya: Tarix | 849 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2010-02-17 | Sherhler (0)

 
İMАM HÜSЕYN (Ә)-IN
 İNQİLАBI HӘRӘKАTINDА
MÜHÜM АMİLLӘR

İmаm Hüsеyn (ә)-ın inqilаbi hәrәkаtındа üç әsаs аmilin mühüm rоlu оlmuşdur. Ümumiyyәtlә hәmin üç mühüm аmil bu böyük hаdisәni fоrmаlаşdırmışdır.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Tarix | 836 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2010-02-16 | Sherhler (0)

 
 
Kebenin dashini qoyanlar

Mescidulheram mescidinin merkezinde yerlehsen Kebe Evi Islam dininin en muqeddes ve qedim ibadetgah yeridir.
Ardini oxu...
Kateqoriya: Tarix | 8200 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2010-01-22 | Sherhler (0)


Israil ovladlari
Israil ovladlarinin bashlarina gelen ehvalatlar o qeder ehemiyyet kesb edir ki, Quranin 17-ci suresine onlarin adi verilir.
 (Bu surenin diger adi "Isra"dir)
Ardini oxu...
 
 
Kateqoriya: Tarix | 1817 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2010-01-18 | Sherhler (0)
ALLAH RƏSULU HÜSEYNinə AĞLAYIR 
 Bəzən səbəb 1400 il sonra hələ ağrılı verici bir hadisə üçün ağlayırsınız deyildiyində belə bir cavab verirəm: Biz o uca insan üçün şahidliyindən sonra ağlayırıq lakin sevimli Peyğəmbərimiz daha şəhid olmadan əvvəl ağlamışdır.
Ardini oxu...

Kateqoriya: Tarix | 1171 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-12-25 | Sherhler (0)ALLAME TEBATEBAİin QƏLƏMİNDƏN

İMAM HÜSEYNin HƏYATI

   Böyük Filosofu və Quran Təfsirçisni Allame Tebatebainin qələmiylə: İmam Hüseynin Eşq və Fədakarlıq Dolu Həyatı İmam Hüseyn (ə.s) Hz. Əli (ə.s) və Peyğəmbəri Əkrəmin qızı Hz. Fatimənin (ə.s) ikinci oğuludur.

Ardini oxu...


Kateqoriya: Tarix | 1389 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-12-25 | Sherhler (0)

 


İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynin (ə) başına nələr gəldi?

İMAMLARIN DƏRƏCƏ VƏ MƏQAMLARI
Ardini oxu...

 
Kateqoriya: Tarix | 2339 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-12-22 | Sherhler (0)

.
 
 
Qədir-Xum  

BAĞIŞLAYAN VƏ MEHRİBAN ALLAHIN ADI İLƏ

  Bəzilərinin fikrincə, hazırda "Qədir" məsələsi və hәzrәt Əlinin (ə) imamlığı haqqında danışmaq (o dövrlə uzun müddət fasilə düşməsini nəzərə alaraq) faydasız və ziyanlıdır. 

Ardini oxu...

Kateqoriya: Tarix | 962 | Elave etdi: Fussilət | Tarix: 2009-12-04 | Sherhler (0)

 
  
ŞİƏLİYİN YARANMASI VƏ İNKİŞAF ETMƏSİ

*Şiəliyin yaranması;
*Azlıq təşkil edən şiələrin çoxluqda olan sünnülərdən ayrılması və ixtilafın səbəbləri;
*İki məsələ: Canişinlik və elmi mərcəiyyət;
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Tarix | 1158 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-10-29 | Sherhler (0)

 
 
 Xanım Məsumənin (ə) məzarı
 
 Xanım Məsumənin (ə) məzarının ölçüləri 120x120x295 sm-dir. Məzarın yerləşdiyi zərihin daxili ölçüləri 200x440x480 sm-dir.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Tarix | 872 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-09-29 | Sherhler (0)

 
Əli (ə) səhabələri ittiham еtdi!
  
Həzrət Zəhranın (ə) xütbəsindən təqribən 25 il sonra İmam Əli (ə), Pеyğəmbərlə (s) çiyin-çiyinə yaşamış, amma daim onun ölümünü gözləmiş "müqəddəs" səhabələrin xilafət davalarını bеlə təsvir еtmişdir.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Tarix | 880 | Elave etdi: es-selat | Tarix: 2009-09-28 | Sherhler (0)

 
 
Imam Eli (e) sehadeti
  
Ramazan ayinin 19-cu gecesi mominlerin Emiri Imam Eli (e)Kufe  mescidinde siyasi dusmenlerinden olan Ebdurrehman ibn Mulcem terefinden subh namazini qilarken qetle yetirilir.Imam Eli (e) iki gun agir yarali qaldiqdan sonra  Ramazan ayinin 21-cu gununde sehid olur.
Ardindan oxu...
 
Kateqoriya: Tarix | 3748 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-09-06 | Sherhler (4)

 
 
Xanim Zeyneb (s.e)-nin kerbelada dersleri.
Bağışlayan ve mehriban Allahın adı ile !
1. Kerbela deyende İmam Huseyn (e) aşiqi olan her bir insanın qelbi chox ağrıyır, chox yanır.
Ardindan oxu...
Kateqoriya: Tarix | 7114 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-08-04 | Sherhler (2)

 
 
Bagishlayan ve mehriban Allahin adi ile
  
O hezretin adi Fatime, meshhur leqebi ise "Me'sume"-dir. Atasi, shielerin yeddinci imami Musa ibn Ce'fer (imam Kazim) eleyhis-salam, anasi ise sekkizinci imam hezret Rza (eleyhis-salam)-in anasi sayilan Necme Xatun (eleyha-salam)-dir.
Kateqoriya: Tarix | 1787 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-07-07 | Sherhler (0)

 
 
24 iyun ( Receb/1)Imam Muhemmed Baqirin (e) tevelludu gunudur.
  
  
IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAM
IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Məhəmməd
Ləqəbi: Baqir
Künyəsi: Әbu Cə᾽fər
Atası: Həzrət Səccad (ə)
Təvəllüd tarixi: Hicri 58-ci il
Kateqoriya: Tarix | 1472 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-24 | Sherhler (0)

 
EHL-İ BEYT KİMLƏRDİR?

     Allah Təala buyurur ki: "Doğrusu Allah, ancaq siz Əhl-i Beytdən pisliyi aradan qaldırmaq və sizi tərtəmiz etmək ister."ı
Əhl-i Sünnə, bu ayətin Peyğəmbərin (s. a. a.) yoldaşları haqqında olduğunu söyləyərlər. Bu ayətdən əvvəlki və sonrakı ayətləri isə buna dəlil olaraq göstərərlər. Əhl-i Sünnə' e görə Allah, Peyğəmbərin arvadlarından pisliyi xərcmiş və onları tərtəmiz etmişdir...Ardindan oxu...
Kateqoriya: Tarix | 2073 | Elave etdi: el-kafirel_kufri | Tarix: 2009-06-24 | Sherhler (0)

« 1 2 3 »