Cümə günü, 2024-04-12, 9:59 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın

Entries in section: 529
Shown entries: 351-400
Pages: « 1 2 ... 6 7 8 9 10 11 »

ÜÇ ŞƏHİD VERMİŞ QADININ HEYRƏTLƏNDİRİCİ SÖZLƏRİ
Ühüd savaşında çoxlu sayda müsəlman şəhid oldu. Rəsuli Əkrəm (s) və həzrə Əli (ə) ağır yaralandılar. Düşmənlər Peyğəmbərin (s) öldürülməsi haqda şayiə yaydılar. Bu xəbər Mədinə qadınlarını çox narahat etdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 773 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

CƏMİLƏ VƏ ONUN QƏHRƏMAN ƏRİ

Əbu Amirin oğlu Hənzələnin toyu gecəsinin səhəri Ühüd döyüşü baş verdi. Onun Cəmilə ilə toy və qonaqlıq gecəsi idi. Hər iki tərəfin qohumları dəvət olunmuşdu. Digər tərəfdən də Peyğəmbər (s) döyüş üçün ümumi səfərbərlik elan etmişdi. Hənzələ iki yol ayrıcında qalmışdı ki, nə etsin?
Tarixdə qadınlar | Baxis: 792 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SƏFİYYƏNİN QARDAŞININ CƏSƏDİ KƏNARINDAKI RUHİYYƏSİ
Seyyidüş-şühəda Həzrət Həmzə Ühüd savaşında şəhid oldu. Qəlbi kinli düşmən onun pak cəsədini "muslə” edərək bədən üzvlərini kəsib ayırdı. Döyüşün sonunda Peyğəmbər (s) gördü ki, Həmzənin (ə) bacısı Səfiyyə (Həzrət Peyğəmbərin (s) bibisi) Həmzənin (ə) cəsədinə tərəf gəlir. Həzrət (s) Zübeyrə buyurdu:
Tarixdə qadınlar | Baxis: 766 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İKİ ŞƏHİD ANASI NƏSİBƏ
"Ümmü Əmmarə” adı ilə tanınan Nəsibə, Rəsulullah (s) dövrünün qəhrəman qadınlarındandı. O, Peyğəmbərin (s) bütün döyüşlərində, döyüşçülərə su vermək və yaralılara tibbi yardım göstərmək kimi işlərdə yaxından iştirak etmişdi. Ühüd döyüşü başlandığı gün çiyninə su tuluğu alıb Ühüd cəbhəsində susayan İslam döyüşçülərinə su verirdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 750 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

YARALILARA TİBBİ YARDIM GÖSTƏRƏN ŞÜCAƏTLİ QADINLAR
Cihad bəzi məsələlərə görə qadınlara vacib olmasa da, cəbhədə döyüşçülərə kömək etmək, məsələn; yaralıları daşımaq, onların yaralarını sarımaq, su vermək kimi işləri yerinə yetirmək, onların bacardıqları xidmətlərdəndir. Bu yolla onlar cihadda iştirak edə bilərlər. Aşağıdakı bir neçə nümunəyə diqqət yetirək:
Tarixdə qadınlar | Baxis: 729 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADINLARIN SİYASİ İŞLƏRDƏ İŞTİRAK ETMƏSİ
Hicrətin səkkizinci ilində Məkkə İslam döyüşçülərinin, Allah Peyğəmbərinin (s) və İmam Əlinin (ə) əli ilə fəth edilərək müsəlmanların ixtiyarına keçdi. Kafirlər təslim oldular və Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib o Həzrətə (s) beyət etdilər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 808 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MUSƏBİN HƏYAT YOLDAŞI ZEYNƏB
Müsəlman, igid bir cavan oğlan olan Musəb ibn Umeyr Ühüd savaşında şəhid oldu. Həzrət Peyğəmbər (s) Ühüd savaşından sonra Mədinəyə qayıdanda, onu qarşılayanların içində gözü Musəbin həyat yoldaşı Zeynəbə sataşdı. Həzrət (s) ona buyurdu: "Qardaşının (Əbdullahın) şəhid olmasına görə səbir et”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 797 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZƏHRA (S) MƏKTƏBİNİN ŞAGİRDİ FİZZƏ
Bəzən müəllimi onun şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq olar. Həzrət Zəhranın (s) şagirdlərindən biri xidmətçisi Fizzə idi. O, iftixar etdiyi xidməti müddətində Zəhrayi Əthərin (s) məktəbindən dərslər öyrənmiş, onu elm və əməldə həyata keçirmiş və həmişə Əhli-beytin (ə) yanında nur kimi parlamışdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 852 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÜMMÜ HƏKİM
Həzrət Peyğəmbərdən (s) sonrakı dövrdəki nümunəvi qadınlardan biri də Əkrəmənin həyat yoldaşı Ümmü Həkimdir. Əbu Cəhlin oğlu Əkrəmə İslamı qəbul edəndən sonra, müsəlmanlarla rumluların savaşında şəhid oldu. Əbu Süfyanın oğlu Yezid bu qadınla evlənmək istədi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 797 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÜMMÜ VƏRƏQƏ ƏNSARİNİN ŞƏHİDLİK ARZUSUNDA OLMASI

Ümmü Vərəqə Ənsari Abdullah ibn Harisin qızıdır. O özü şəhid olmaq ümidi və döyüşçülərə kömək etmək məqsədiylə Həzrət Peyğəmbərdən (s) Bədr savaşında iştirak etməsinə icazə verməsini xahiş etdi. Peyğəmbər (s) ona gələcəkdə şəhid olacağını müjdə verdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 740 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÜŞMƏNİN MÜQABİLİNDƏ DURAN QƏHRƏMAN QADIN XƏVLƏ

Həzrət Rəsulullahın (s) vəfatından sonra müsəlmanlarla rumlular arasında böyük müharibə başladı. Düşmənin sayı müsəlmanlardan bir neçə dəfə çox idi. İslam ordusunun başçısı Xalid ibn Vəlid Zərar ibn Əzvər adlı bir şəxsi kəşfiyyat üçün düşmən ordusuna göndərdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 712 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÖRD ŞƏHİD ANASI XİNNƏSA
İslamın güclü mübəlliğlərindən (təbliğatçı) sayılan Xinnəsanın digər adı da Təmazur idi. O öz qəbiləsini İslama inandırmış və nəticədə qəbiləsinin bütün üzvləri hamılıqla iman gətirmişdi. Xinnəsa camaatı öz söhbətləri və şerləri ilə İslam dininə dəvət edərdi. (Hicrətin 14-cü ilində)
Tarixdə qadınlar | Baxis: 784 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏMR İBN HƏMİQİN HƏYAT YOLDAŞI AMİNƏ MÜAVİYƏNİN ZİNDANINDA
Əmr ibn Həmiq Həzrət Əlinin (ə) qoçaq və ixlaslı dostlarından idi. Həzrət İmam Əli (ə) şəhid olandan sonra, o, həmişə və hər bir fürsətdə Müaviyəni ifşa edib camaatı onun əleyhinə qaldırırdı. Onun bu hərəkəti Müaviyənin qulağına çatdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 781 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HÜCR İBN ƏDİNİN MÜDAFİƏSİNDƏ ƏNSAR QADINI HİNDİN GÖSTƏRDİYİ ŞÜCAƏTLİK
Hücr ibn Ədi İmam Əlinin (ə) zamanında Müaviyənin əleyhinə olan inqilabçılardan idi. Həzrət Əli (ə) şəhid olandan sonra onun apardığı mübarizənin davam etdirən Hücr ibn Ədi və yeddi dostunu Müaviyə Dəməşqin yaxınlığında "Mərci Əzra”da şəhid etdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 718 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MÜQAVİMƏTLİ QADIN SUDƏ

Həzrət Əlinin (ə) qoşunu ilə Müaviyənin qoşunu arasında baş verən Siffeyn döyüşü on səkkiz ay davam etdi. Bu, nurun zülmə qarşı savaşı idi. Sudə evdə oturub nurun, yəni Əlinin (ə) qoşununa kömək edə bilməməsini özünə ar bilirdi. Dözə bilməyib özünü cəbhəyə çatdırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 727 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QƏHRƏMANLIQ GÖSTƏRMİŞ BİR NEÇƏ QADIN

Sudə kimi qəhrəmanlıq göstərmiş digər bir neçə qadın Müaviyənin qarşısında durmuş, söz demiş və onu məhkum etmişdilər. Məsələn, Darmiyyə Həcuniyyə, Ümmül-Xəyr, qızı Curəyş, Ümmü Sənan, Kufədən Zərqa, kor olmuş qoca qadın Bəkkarə Hilali və sair kimi qadınlar.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 703 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÖRD ŞƏHİD ANASI ÜMMÜL-BƏNİNDƏN BİR XATİRƏ

İmam Əlinin (ə) dərrakəli həyat yoldaşı Hizam ibn Xalidin qızı Ümmül-Bənin bəni-Kilab qəbiləsinin şücaətli bir ailəsindən idi. İmam Əlinin (ə) qardaşı Əqil, o Həzrət (ə) üçün elçilik etdi. Onun adı Fatimə idi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 739 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kərbəla qadınlarının müqavimətinə baxış
KƏRBƏLA QƏHRƏMANI HƏZRƏT ZEYNƏB (Ə)

Həzrət Zeynəbi (ə) hamımız yaxşı tanıyırıq. Qəhrəman, şücaətli, müqavimətli və yorulmaz bir qadın olub. Dünyadakı şücaətli qəhrəmanlar onun şəxsiyyəti, çalışqanlığı və şücaəti qarşısında baş əyiblər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 787 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quran ayələri ilə danışan qadın -
Zəhra məktəbinin yetişdirməsi Fizzə


Bəzən müəllimi şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq mümkündür. Həzrət Zəhranın (ə) yetişdirmələrindən biri də, onun evində xidmətçi olan Fizzə olub. Fizzə Zəhrayi-Əthərin (ə) məktəbindən dərs almış və yiyələndiyi elmi əməli olaraq həyata keçirən bir xanım idi. O, Əhli-beytin (ə) yanında həmişə bir nur kimi parlamışdır.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 753 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) QIZI ÜMMÜ GÜLSÜM

Zeynəbin (ə) bacısı Ümmü Gülsüm də yaranmış fürsətlərdən müxtəlif sahələrdə zalımlara qarşı istifadə etmiş və atası İmam Əlinin (ə), anası Fatimeyi-Zəhranın (s) bir nümunəsi (oxşarı) idi. Ümmü Gülsüm Zeynəb-Kübradan (ə) sonra - hicrətin 6-cı, ya 7-ci ilində - Mədinə şəhərində dünyaya gəldi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 862 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SƏBİR QƏHRƏMANI ÜMMÜ SƏLİM
Ümmü Səlim Məkkədə İslamı qəbul edən tənha qadın idi. O, İslama vəfalı olan bir müsəlman kimi vəzifəsini yerinə yetirirdi. Əri vəfat etdiyi üçün Mədinədən Əbu Təlhə Ənsari adlı bir cavan oğlan ona elçilik etdi. Əbu Təlhə gözəl oğlan və hörmətli ailədən idi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 788 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həlimə Sədiyyə
Peyğəmbər (s) hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl atası Əbdullah dünyasını dəyişdi. İki, ya altı yaşı olmamış anası da dünyadan getdi. Əbdül-Müttəlib Məhəmmədə (s) süd vermək üçün pak və iffətli bir qadın axtarırdı. Çünki o həzrət (s) hər kəsin südünü qəbul etmirdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 797 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KƏRBƏLADAKI TƏZƏ EVLƏNMİŞ VƏHƏBİN HƏYAT YOLDAŞI VƏ ANASI
60-cı hicri ilinin zilhiccə ayı idi. Köçəri yaşayan və mal-qara sahibi olan xaçpərəst əqidəli Vəhəb və anası həmişəki kimi ilin müxtəlif fəsillərində bu yerdən başqa yerə köçürdülər. Həmin il onlar yaşıl-yamaclı və yaxşı ab-havalı (Kərbəla yaxınlığında) Sələbiyyə çöllüyündə xeymə qurdular.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 726 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZÜHEYR İBN QƏYNİN HƏYAT YOLDAŞI DƏYLƏM

Zuheyr ibn Qəyn öz tayfasının başçısı idi. O öz karvanı ilə birgə Kufədən həccə getmişdi. Məkkədə İmam Hüseynin (ə) hərəkət etməsi xəbərini eşitdi. Amma İmam Hüseynlə (ə) birgə olmaq üçün mənəvi hazırlığı yox idi. Buna görə də İmam Hüseynin (ə) karvanı ilə rastlaşmamaq üçün karvanını Məkkədən Kufəyə qaytarırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 589 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Əyyubun (ə) həyat yoldaşı

İslamdan əvvəlki dövrlərdə yaşamış nümunəvi qadınlardan biri də Həzrət Əyyubun (ə) «Rühmə» adlı həyat yoldaşıdır. Həzrət Əyyub (ə) həyatın ən ağır hadisələri ilə üzləşmişdi; Uşaqları evin altında qalaraq ölmüş, bağları yanmış, bütün var-dövləti, mal-qarası tələf olmuş və axırda özü də uzun sürən bir xəstəliyə tutulmuşdu.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 774 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İsmayılın (ə) anası Hacər
Əvvəllər kəniz olmuş Hacər, Həzrət İbrahim Xəlilin (ə) həyat yoldaşı oldu. O, bir neçə dəfə çox ağır və acı hadisələrlə rastlaşdı. Onlardan biri də bu idi ki, Allah İbrahimə (ə) oğlu İsmayılı Məkkənin susuz və yandırıcı çöllüyündəki uca dağların yanında qoymağı əmr etdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 767 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İbrahim Xəlilin (ə) anası

Həzrət Musanın (ə) qeyd olunan macərasına oxşar bir hadisə Həzrət İbrahimin (ə) "Buna” və yaxud "Nuna” adlı anasının da başına gəldi. Nəmrudun gördüyü yuxuya əsasən və ya kahinlərin verdiyi xəbərə görə, o, gələcəkdə bu il doğulacaq uşağın əliylə həlak olacaqdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 571 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şuəybin qızları
Şuəybin qızlarının Musa (ə) ilə rəftarları, qadınların necə fikirləşmələri və rəftar etmələri mühüm bir dərsdir.
Həzrət Musa (ə) Fironun qüdrətli vaxtında məzlumları onun və adamlarının zülmündən müdafiə edirdi. Ancaq bir gün zalımlardan birinin zülmünün qarşısını alanda, onun başına bir yumruq zərbəsi endirdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 744 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmranın qızı Həzrət Məryəm (ə)

İmranın qızı Həzrət Məryəm (ə) da İslamdan qabaqkı dövrdə yaşamış nümunəvi qadınlardandır. Allah, Asya kimi, onu da Quranda möminlər üçün örnək olaraq xatırladaraq buyurur: «Məryəm ismətli və namuslu bir qız idi. Biz Cəbrayıl vasitəsi ilə ona üfürdük (o Həzrət İsaya (ə) hamilə oldu).
Tarixdə qadınlar | Baxis: 767 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Yukabed» və «Kəlsəmə»

Taleyin ən ağır imtahanları qarşısında səbr və dözüm göstərən qadınlardan biri də Musanın (ə) anası «Yukabed» və bacısı «Kəlsəmə» olub.
Firon rejiminin cəlladları dünyaya gələn bütün oğlan uşaqlarının öldürülməsinə əmr vermişdilər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 734 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fironun həyat yoldaşı Asya


Ağır, acı hadisələr müqabilində qəhrəmancasına dözüb səbr edən qadınlardan biri də Fironun həyat yoldaşı, Məzahimin qızı Həzrət Asyadır.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 812 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KƏRBƏLA MEYDANINDA ŞİR ÜRƏKLİ QOCA ANA

Aşura günü Cunadə ibn Haris Ənsari meydana gedib şəhid olandan sonra, oğlu Əmr də döyüşə girdi və kafirlərdən bir dəstəsini öldürəndən sonra şəhid oldu. Ondan da sonra atası şəhid olmuş cavan bir oğlan meydana gedəndə anası ona dedi: "Meydana get və peyğəmbər övladının düşməniylə döyüşüb İmamı (ə) müdafiə et”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 657 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Boşanmanın qarşısını necə almaq?

  Həyatın ən şirin anlarından biri - toy günüdür. Ancaq çox təəsüf ki, cavanların bir çoxu bu şirinliyi boşanmanın acısına çevirirlər.
Çox təəsüf ki, boşanma mövzusu bu gün cəmiyyətdə böyük bir problemə çevirlmişdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 792 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADINLARA HANSI İŞLƏR QADAĞANDIR?

Qadınların təbiəti, əxlaqi səciyyələri bə.zi hallarda kişilərlə heç də bərabər olmayıbonların xhərbiri digərinə nisbətən imtiyazamalikdir. Qadınlar analıq hissinə malik olduqlarına görə kişilərə nisbətən övladın qorunub-saxlanması, təlim-tirbiyə işlərində ön cərgədədirlər.
İslamda qadınlar | Baxis: 1225 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADININ EVDƏN KƏNARDA İŞLƏMƏSİNİN HƏDDİ-HÜDUDU
İslam fəqihləri və islamşünasların nəzərində ybelə bir məsələ var ki, islamın hər hansı bir məsələ barəsitndə sükut etməsi onun icazə verilən bir əməl olması mənasınadır. Hər işin əsaləti də halal və mübah olmasıdır., Bu məsələ əql ilə, aqillərin getdiyi yol və adi camaatın nəzəriilə müvafiqdir.  
İslamda qadınlar | Baxis: 889 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HEYZLİ QADININ NƏ ETMƏSİ GÜNAHDIR

Paklıq vəziyyəti pozulmuş (yəni heyz olmuş) qadının vacib ibadətlərinin bir qismi məhdudlaşır. Bunların hökmü həm Qurani-kərimin bəzi ayələrində, həm də Islam Peyğəmbərinin sünnəsində öz əksini tapmışdır.
İslamda qadınlar | Baxis: 1189 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

EVLƏNMƏDƏN ƏVVƏL QADINA BAXMAQ

Naməhrəm şəxslərə ləzzət və şəhvət nəzəri ilə baxmaq insanın Allah eləməmiş, daha böyük günaha–zinaya mürtəkib olmasına, iman, şərəf və heysiyyətinin aradan getməsinə, Allahın qəzəb oduna–cəhənnəm oduna düçar olmasına səbəb olur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1360 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda qadının işləməsi

Artıq qadın kişi ilə bərabər işləməyə başlamış, üstəlik ərləri də buna imkan yaratmışlar. Cəmiyyətdə nizam-intizam o qədər sürətlə dəyişib ki, artıq qadınların işləməsi zərurət halını alıb. Ailənin xoşbəxtliyini təmin etmək üçün qadınlar da kişilər kimi fəaliyyət göstərirlər.
İslamda qadınlar | Baxis: 1233 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Müştərək həyatı xilas etməyə dair 12 məsləhət

Əgər həyatınızı sevinc və məhəbbət dolu yaşamaq istəyirsinizsə, bu məqsədə çatmaq üçün bacarığınızı əsirgəməyin. Həyatınızın hər anına sevgi və səmimiyyətdən sipər çəkin.  
İslamda qadınlar | Baxis: 837 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicablı harayı
2010-cu ilin noyabır ortalarından təhsil almadan məhrum olmuşam. Səbəbi nə əxlaqımın, nə nizam-intizamım, nə də təhsilim oldu. Bunun bir səbəbi var idi. O da adi müsəlman qadını kimi dinimə sadiq qalmağım idi. Sinfin əlaçı şagirdlərindən biri olduğum halda, indi məktəb üzünə həsrət almışam.
İslamda qadınlar | Baxis: 2564 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(3)

Naməhrəm, məhrəm
Məhrəm qadının evlənə bilmədikləri kəslərdir.

Məhrəmlik üç yolla bərqarar olur.
1.Nəsil yolu ilə
2.Evlənməklə
3.Süd içməklə
İslamda qadınlar | Baxis: 1147 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

İslam örtüyü qadın üçün təhqirdir, yoxsa qadın şəxsiyyətinə verilən qiymətdir?
İslam bədxahlarının İslama ən çox irad tutduğu məsələlərdən biri İslam örtüyü – qadın hicabıdır. Onlar ya nadanlıqları və məlumatsızlıqları, ya da qərəzçilikləri və düşmənçilikləri üzündən belə hesab edirlər ki, İslam örtüyü İslam cəmiyyətində qadının təhqir olunmasının bir əlamətidir.
İslamda qadınlar | Baxis: 830 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadınlar haqqında tarixi məlumatlar

Gənc nəslin dini çatışma-mazlıqları və əxlaqi pozğun-luqlarının kökünü onların əqidə və düşüncə tərzlərində axtarmaq lazımdır. Bu nəslin dini düşüncə səviyyəsinə lazımınca diqqət verilmədiyindən qeyd olunan məsələ son dərəcə vacib və ehtiyac duyulan məsələlər sırasındadır.Bu gənc nəslə düzgün yol göstərilməsində yaranan problemlərin əksəriyyəti cavanların məntiq və təbii tələbatlarını anlamamaqdan, həmçinin onlarla qarşılaşan şəxslərin öz elmi və əxlaqi çatışmamazlıqlarından irəli gəlir.
İslamda qadınlar | Baxis: 1494 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fatİmeyİ-Zəhra (ə) Quran ayələrİ baxımından

O alicənab xanımın böyüklüyü, əzəməti və müqəddəsliyi haqqında çox söz deyilmiş, çox yazılmışdır. Amma bütün bunlardan daha üstünü o fəzilət və əzəmət sahibinə məxsus əlamətlərin, nişanələrin Qurani-Kərimdə öz əksini tapmasıdır.
İslamda qadınlar | Baxis: 897 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

QADININ ÜRFANİ ŞƏXSİYYƏTİ

Quranda qadın haqqında çox söz deyilmişdir. O cümlədən: qadın - İlahi camalın təcəssümüdür.

Yaradılış - Allahın təcəllisidir. Hər bir varlıq isə Onun və Onun adının təcəssümüdür. Xilqət - Xaliqin müxtəlif xəlq olmuşların simasındakı təcəllisindən ibarətdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 856 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab taxmaq vacibmidir?

Allaha həmd olsun. Hicab taxmaq Allahın əmridir. Hər bir mömin qadına hicab taxmaq fərzdir, yəni vacibdir. Hicabı tərk edən qadın günahkardır, buna görə Allah qatında cavab verəcəkdir. Allah istərsə bağışlar, istərsə cəzalandırar. Fəqət ümumiyyətlə hicabın vacib olduğunu bir insan inkar edərsə, yəni «hicab vacib deyil, Allahın əmri deyil» deyərsə küfrə düşmüş olar.
İslamda qadınlar | Baxis: 1159 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicablısan, ya başıbağlı ?
Bir gün bu gözəllik, bu sağlamlılıq hamısı gedəcək.

Hicablısan, ya başıbağlı ?
Bu sualı oxuyanlar düşünə bilərlər ki, hicablı elə başıbağlı deyilmi?
Bəli, hicablı başıbağlıdır, ancaq hər başıbağlı hicablı deyildir.
İslamda qadınlar | Baxis: 1215 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab İslam dinin qadın ismətinə və qadın şəxsiyyətinə verdiyi ən böyük dəyərdir.
Hicab İslam dinin qadın ismətinə və qadın şəxsiyyətinə verdiyi ən böyük dəyərdir.

Bismillahir Rəhmanir Rəhim
Geyim insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Insanın öz bədəninin müəyyən hissələrini örtməsi onun fitrətindən doğan bir hissdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 1030 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranda adı çəkilən qadınlar

Allah-Taala dünyadakı insanların hidayəti üçün Quranı nazil etmiş və onların hidayəti istiqamətində müxtəlif üsullardan (vəd verməklə, hədələməklə, xəbərdarlıq etməklə, xoş müjdə verməklə, hekayə formasında, zərb məsəllərlə və s.) istifadə etmişdir. Biz bu yazıda Quranda örnək kimi təqdim olunan qadınları nəzərdən keçirəcəyik.
İslamda qadınlar | Baxis: 1528 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Hicab məcburidir, ya yox və məcburiyyət deyəndə nə nəzərdə tutulur?”
"Məcburi hicabla razısınız, yoxsa yox?” sualı doğru deyil.

Yanlış bir sual:

"Hicab məcburidir, ya yox və məcburiyyət deyəndə nə nəzərdə tutulur?”
İslamda qadınlar | Baxis: 1723 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 ... 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-529