Cümə günü, 2024-04-12, 8:31 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın

Entries in section: 529
Shown entries: 401-450
Pages: « 1 2 ... 7 8 9 10 11 »

Bəlkə günah özümüzdədir?

Eşitmisiniz, ağlamayan uşağa süd vermirlər? Bu günkü məqaləm özümüzə aiddir. Elə məhz özümüzə! Deyirəm, bəlkə əleyhimizə baş verən hadisələr elə öz günahımızdı? Yadımdadı indiki kimi, 2- 3 il bundan qabaq ruhanilərə ancaq bu sözü deyirdik: Axı hicaba aid heç bir moizəniz, diskiniz yoxdur?
İslamda qadınlar | Baxis: 747 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Ləyaqətimiz varmı Həzrəti Zəhradan deyək?
Elmini gizlədən Alim qıtlığı.
Mütəal Allahın adı ilə
Azadxeber.az saytı İmam Əsr Höccət ibnil Həsən Əskəri (ə.f.ş)-ə və bütün Həzrəti Fatimətəz Zəhra aşiqlərinə baş sağlığı verir. Allah Mütəal bizləri xanım Fatimənin yanında üzü qara olanlardan etməsin inşallah.
İslamda qadınlar | Baxis: 961 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadına Cənnəti bəxş edəcək 33 səbəb

Heç bir şübhə yoxdur ki, müsəlman olan hər bir kəsin bu dünyada yeganə arzusu onun Cənnət qarşısında yolunu bağlayan maneələri dəf etmək və bu işdə bütün imkanlarını sərf etməklə bu uca neməti qazanmaqdır!
İslamda qadınlar | Baxis: 808 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 5.0/3 | Serhler(0)

Hicabın yaranma səbəbləri

Nеcә оldu ki, bütün millәtlәrin, yахud bәzi qәdim хаlqlаrın аrаsındа hicаb yаrаndı?

Hicаbın yаrаnmа sәbәblәri nәdir? Nеcә оldu ki, bütün millәtlәrin, yахud bәzi qәdim хаlqlаrın аrаsındа hicаb yаrаndı? Bildiyimiz kimi, İslаmın bütün göstәrişlәri müәyyәn fәlsәfә (hikmәt) vә mәqsәdlәr әsаsındаdır.
İslamda qadınlar | Baxis: 811 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Fatimeyi-Zəhra kimdir?
Fatimənin (ə.s) kim olduğunu bilin!

Həzrət Fatimeyi-Zəhra kimdir?

Həqiqətən də Biz sənə kövsər əta etdik…
İslamda qadınlar | Baxis: 820 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Müqəddəs kitabda "Qadın" haqqında

Məhrəmlərlə evlənməyin haram olunması 
" Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qızları, süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınız himayənizdə olan qızları (ögey qızlarınız) ilə evlənmək haram edildi.
İslamda qadınlar | Baxis: 1040 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA QADININ YERİ -1

İnsan oğlu bu dünyaya ayaq basıb toplu olaraq yaşadığı gündən bəri həm təbii olaraq meydana gəlişi və həm də ictimai həyatını davam etdirmək üçün qadın cinsinə ehtiyac duymuş, heç bir zaman kişi həyat və davamlılığında qadından ehtiyacsız olmamışdır.
İslamda qadınlar | Baxis: 739 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA QADININ YERİ -2

Qadın atasının və ya vəlilərindən birinin evində olduğu müddətcə kişinin malı saylı, heç bir şeyə sahib ola bilməzdi; hətta xüsusi paltarı və zinət vəsaitləri belə ev rəisinə aid idi; haqqında ön görülən hər cür siyasət tətbiq oluna bilər, hər cür cəzaya, hətta ölüm cəzasına belə çarpdırıla bilər, bir hədiyyə, hədiyyə, borc və borc olaraq digərlərinə verilərdi;
İslamda qadınlar | Baxis: 828 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA QADININ YERİ -3


Köhnə mədəni millətlərin ortaq qanun və qaydalarında qadın bu mövqeyə sahib idi. Yəhudilik və Xristianlıq baxımından isə əllərində olan ilahi kitabları Tövrat və İncil lazımınca qadının cəmiyyətdəki yeri az qala mədəni millətlər cəmiyyətində olduğu kimidir.
İslamda qadınlar | Baxis: 698 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sönməz günəş

Bu, nə şаirаnə bir ilhаmın məhsulu, nə də qəhrəmаnlıq dаstаnıdır. Nə dəli-divаnə bir ürəyin həyəcаnlı sözləri, nə də cоşğun bir qələmdən qоpmuş rоmаntikаdır. Əslа, bunlаrın hеç biri dеyil. Əksinə, yаlnız və yаlnız bеlə bir böyük həqiqətin kiçik bir hissəsinin bəyаnıdır ki, о, qаdın оlmаsınа bахmаyаrаq İslаm mədəniyyətinin bütün sаhələrində
İslamda qadınlar | Baxis: 640 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Nurun gəlişi

Allahın adı ilə! İslam dünyasında Əyyami-Fatimiyyə kimi tanınan, İslam Peyğəmbərinin (s) əziz qızı, canının bir parçası, barəsində "Fatimə mənim canımın bir parçasıdır”- dediyi Xanım Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadət günləri arxada qaldı. Qarşıdan Xanımın (s.ə) səadətli, nurani və mübarək təvəllüd günü gəlir.
İslamda qadınlar | Baxis: 792 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab müxtəlif dinlərdə və millətlərdə

Ola bilsin bəzi insanlar güman etsinlər ki, hicab müqəddəs İslam dininə və bəzi ilahi dinlərə məxsusdur. Amma belə deyil, demək olar ki, dünyada bütün millətlərdə qadınlar hicablı olublar. Ola bilsin geyim forması fərqli olub, amma harada qadın olubsa, hicabı və örtüyü olub, çünki hicab qadının fitrəti ilə bağlıdır.
İslamda qadınlar | Baxis: 1116 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZALIM VƏ MƏZLUM
Həzrət Əli (ə) buyurur: "Zülmün yaranmasında iki şəxs məsuliyyət daşıyır: zalım və bu zülmü qəbul edən şəxs”. Bu iki şəxsin həmkarlığı sayəsində zülm yaranır. Zalım havaya zülm edə bilməz. Zülm çəkic və zindan arasında döyülən dəmir parçasıdır. Əgər zindan, yəni zülmü qəbul edən yoxdursa, hansı zülmdən danışmaq olar?!
İslamda qadınlar | Baxis: 796 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 5.0/3 | Serhler(1)

Quranda qadınlar
Fatimeyi-Zəhra (ə)
"Kövsər" surəsi
Həzrət Muhəmməd (s.ə.s) sadiq həyat yoldaşı Həzrət Xədicə ilə ailə qurduqdan sonra ondan 4 qız uşağı dünyaya gəlir. Cahil ərəblər arasında nəslin yalnız oğlan uşaqları ilə davam etməsinə dair mövcud olan yanlış təfəkkür tərzi onun bir çoxları tərəfindən qınanılmasına səbəb olur.
İslamda qadınlar | Baxis: 811 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab, yoxsa çadra?

2010-cu ilin ən yadda qalan hadisələrindən biri də HİCAB QADAĞASIdır. Yeni il gəlsə də bu barədə yeni qərar dəyişikliyi hələ ki, yoxdur. Hicab qadası barədə minlərlə xəbər yayımlandı, mətbuatda onlarla məqalə yazıldı... Ziyalılar, qələm sahibləri buna münasibət bildirdilər.
İslamda qadınlar | Baxis: 1307 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

"Hicab" kəlməsinin mənası
Bu bаrədə öz nəzərimizi bəyаn еtməzdən qаbаq bir məsələni хаtırlаtmаğı lаzım görürük. О dа bundаn ibаrətdir ki, görəsən müаsir dövrdə qаdın örpəyi ünvаnı ilə işlədilən "hicаb” kəlməsinin əsl mənаsı nədir? Hicаb kəlməsi həm örtmək (məsdər), həm də örtük və hicаb mənаsınа işlədilir ki, əksər hаllаrdа pərdə mənаsını dа ifаdə еdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fatimə Zəhra (s) ən yaxşı ülgü

Təvəllüdü

-Təvəllüdü ilə Məkkə nura və mənəviyyata qərq oldu.
-Besətin 5-ci ili, Hicrətdən 7 il öncə Cəmadiüssani ayının 20-si dünyaya göz açdı.
-Kövsər hozunun suyu ilə yuyuldu.
İslamda qadınlar | Baxis: 757 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dinlərdə hicab
Dinlərdə hicabın qaydasını və şəklini araşdırıb müqayisə edəndə ortaya belə bir fakt çıxır ki, bəzi dinlərdə hicaba çox sərt riayət olunmuşdur. Məsələn, Zərdüşt dininə mənsub qadınlar tam hicaba bürünməli imişlər. Yəni uzun paltar, topuğa qədər şalvar geyinməli və bunların üstündən çadraya bürünməli, amma üzlərində də niqab olmalı imiş.
İslamda qadınlar | Baxis: 1186 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 4.0/1 | Serhler(0)

RİYАZӘT VӘ TӘRKİ-DÜNYАLIQ

Hicаb mәsәlәsini riyаzәt vә tәrk-dünyаlıq fәlsәfәsi ilә әlаqәlәndirәnlәrin nәzәrincә, qаdın bәşәriyyәt аrаsındа kişlәrin әn böyük еyş-işrәt vә lәzzәt sәbәbi оlduğundаn, kişilәrlә bir yеrdә оlduqdа, istәr-istәmәz lәzzәtlәrin аrdıncа düşәcәklәr.  
İslamda qadınlar | Baxis: 685 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicabın zəruriliyi

Sual: Hicab məsələsi İslamda önəmli bir məsələ sayılır. Digər tərəfdən İslam qanun-qaydaları İslam respublikasında, xüsusilə də dindar şəhərlərdə, o cümlədən müqəddəs Qum şəhərində riayət olunmalıdır. Allaha şükürlər olsun, müqəddəs Qum şəhərində bu günə kimi bu qanunlara riayət olunmuşdur
İslamda qadınlar | Baxis: 717 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın cazibəsi

Həyatın daimi qanunlarından biri cazibədir. Öz-özlüyündə inanılmaz qələbələr sahibi, ən böyük fatehlərin qəlblərinə hakim kəsilən, ən güclüləri aciz qoyan qadının gözəllik cazibəsi. Zahirindən asılı olmayaraq qadın olan hər bir məxluqun varlığında zatən mövcud olan əsrarəngiz qüdrət.
İslamda qadınlar | Baxis: 799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Xanım Fatimə (s.ə)

Peyğəmbər (s) –ın Fatiməyə (s.ə) olan məhəbbəti. Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: "hər zaman behişti arzulasam, Fatimənin (s. ə) boğazından öpürəm. Peyğəmbərin, (s) məhbubu kişilərdən Əlidir (ə) qadınlardan Fatimə (s. ə) Peyğəmbər (s) buyurmuşdur:
İslamda qadınlar | Baxis: 755 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicablı başıbəlalı

Fransada bir il ərzində təxmunən 300 qadın üzübağlı gəzdiyinə görə cərimə olunub.

France-Press agentliyinin məlumatına görə, bu haqda ölkə rəsmləri məlumat yayıb. Söhbət müsəlman qadınlarının taxdığı müxtəlif üz örtükləri - burqa və niqaba qoyulan qadağandan gedir.
İslamda qadınlar | Baxis: 883 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

 Heyzli qadına haram olanlar

*Dəstəmaz, qüsl, yaxud təyəmmumlə yerinə yetirilən ibadətlər (amma qüsl və dəstəmaz lazım olmayan ibadətləri yerinə yetirə bilər: meyit namazı qılmaq və s.;

İslamda qadınlar | Baxis: 1148 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Qadın ailənin əsasıdır”

Ustad Təhriri ilə müsahibə

İslamda, qadın ailənin əsasıdır. Ailənin ideal yaşayış tərzinə çatması üçün xanımın rolu danılmazdır. Həzrət Ayətullah Behcətin xüsusi şagirdlərindən olan Höccətül-İslam Təhriri ilə müsahibəmiz məhz bu barədədir.
İslamda qadınlar | Baxis: 708 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab
Hicabın hikməti nədir? İslami hicab necə olmalıdır? İslam dinində hicab nə üçün vacibdir?


Allah-Taala Qurani-Kərimdə buyurur:
İslamda qadınlar | Baxis: 1719 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ana Olaraq Qadının Dəyəri


Cənnət anaların ayagı altındadır
Cənabı Haqq buyurur:
"Anaya yaxşı davranın." (Nisa Surəsi / 36)
"Ata-anaya yaxşılıq edin" (Ən'am Surəsi /151)
İslamda qadınlar | Baxis: 760 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cəbrayil (ə) Həzrət Peyğəmbərə (s) qadınlara münasibət barədə nə dedi?
İslam dinində həyat yoldaşına yaxşı münasibətin imanla birbaşa əlaqəsi vardır. Başqa sözlə desək, müsəlmanın imanı nə qədər güclü olarsa, həyat yoldaşına o qədər yaxşı münasibət bəsləyəcəkdir. Müsəlmanın imanı artdıqca həyat yoldşaşına qarşı münasibəti də yaxşılaşır.
İslamda qadınlar | Baxis: 717 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Elmi Baxımdan hicab

Hicab: Bədən cizgilərinin və mahremiyet yerlərin örtən İslamın iffət paltarının, saya bilməyəcəyimiz qədər üstünlükləri və faydaları vardır. İslamın ilahi əmrlərindən olan hicabın sərhədlərini kişi qadın bütün Müsəlmanları qoruması lazımdır. 
 
İslamda qadınlar | Baxis: 653 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 3.0/1 | Serhler(0)

Ana Və Ata 1

Rəbbin, tək Özünə tapınmanızı və ana ataya yaxşılıq etməyi əmr etmişdir. Əgər ikisindən biri və ya hər ikisi, sənin yanında ikən qocalacaq olsa, onlara qarşı «Of» belə demeyesin, onları azarlamayasın. İkisinə də  həmişə şirin söz söyleyesin. 
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1870 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

BOŞANMA ƏN ÇOX UŞAQLARA ZƏRƏR VURUR
Son zamanlarda boşanma ictimai bir problemə çevrilmişdir. Çox təəsüf ki, günü-gündən artmaqdadır. Bu gün biz özümüz çox sayda ailənin dağılmasına şahidik və boşanmalar zamanı ən çox zərər görən tərəf uşaqlar olur. Boşanma onların mənəviyyatına sağalmaz yaralar vurar.
Uşaq | Baxis: 803 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Digər bir neçə qəhrəman qadın

İslamın ilk dövrlərində digər şücaətli qadınlar da olub. Onlar müxaliflərin çox ağır işgəncələri altında özlərinin səbir və dözümləri ilə İslamı müdafiə etmiş və düşmən qarşısında təslim olmaq həsrətini, onların qara qəlblərində saxlayaraq şərəfli ölümü qəbul edib və heç vaxt təslim olmayıblar.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 759 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BİR ŞƏHİD ANASINDAN İBRƏT DƏRSİ

Bədr döyüşündə Süraqənin oğlu Harisənin boğazından bir ox dəydi və o, şəhid oldu. Onun şəhid olması xəbəri Mədinəyə çatanda anası və bacısı mənzildən çölə çıxdılar. Anası ətrafındakı qadınlara dedi: "And olsun Allaha! Peyğəmbər (s) gələndə, ondan oğlumun behiştdə, ya cəhənnəmdə olduğunu soruşmayınca ağlamayacam.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 776 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏZRƏT RƏSULULLAHIN (S) İLK HƏYAT YOLDAŞI XƏDİCƏ (Ə)

Qüreyş tayfasından olan Xuvəylidin qızı Xədicə (ə) Məkkənin tanınmış və sərvətli qadınlarından idi. Çox iffətli və ismətli olduğu üçün cahiliyyət zamanında ona "Tahirə” (ismətli xanım) deyirdilər. O iki dəfə ailə həyatı qurmuş və ərlərinin hər ikisi dünyadan getmişdilər
Tarixdə qadınlar | Baxis: 809 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Həsən Əsgərinin (ə) anası Həzrət Süsən (ə)

Həzrət Süsən (ə) adlı-sanlı tayfada doğulmuş, çox hörmətli və savadlı bir xanım idi. O xanım Allahın izni ilə Mədinəyə gələrək imam Hadinin (ə) həyat yoldaşı olmaq şərəfinə layiq oldu. O, Süsən, («Kəşful-ğummə», c.3, səh.271; Əyanuş-şiə, c.2, səh.40) Səlil və Hüdeys («Bihar», c.50, səh.236)
Tarixdə qadınlar | Baxis: 688 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Süməyyə - ilk şəhid qadın

İslamın əvvəlində Əmmarın atası, yəni Süməyyənin əri Yasərə İslamı qəbul etdiyinə görə, şəhid olana qədər şallaq vurdular. Sonra isə Süməyyənin ardınca gəldilər. Onu hədələdilər ki, əgər Peyğəmbəri (s) inkar etməsə, onun ayaqlarının hər birini dəvəyə bağlayıb iki tərəfə çəkib şaqqalayacaqlar.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 741 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Dülgər Hizbilin həyat yoldaşı Fironun qarşısında

Firon tarixin böyük diktatorlarından idi. O, camaatı bütpərəstlik və özünə pərəstişə məcbur etməklə, illərlə Misirə hakim olmuşdu. Yoxsul və ac camaat onun zalım, haqsızlıqla dolu və sıxıntılı hakimiyyətindən təngə gəlmişdilər.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 742 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KOR ATA VƏ DİLAVƏR QIZ

Əfifin oğlu Əbdullah İmam Əlinin (ə) xalis şiələrindən idi. İmam Əli (ə) birlikdə döyüşlərdə iştirak etmişdi və o Həzrətin (ə) ordusunun önündə gedənlərdəndi. Cəməl savaşında onun bir gözünə ox dəydi və o, gözünü itirdi. Siffeyn döyüşündə bir gözü ilə iştirak etdi.
İslamda qadınlar | Baxis: 714 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BİR KƏNİZİN HAQQ SÖZÜ XƏLİFƏNİ QƏFLƏTDƏN OYATDI

Yeziddən sonra "İkinci Müaviyə” xilafət kürsüsünə əyləşdi. Onun xilafəti qırx gün davam etdi. O yatanda, gözəl kənizlərindən birini baş tərəfində, digərini isə ayaq tərəfində oturdardı ki, təhlükədən amanda qalsın.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 685 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÖMƏR İBN ƏBDÜL-ƏZİZİN HƏYAT YOLDAŞI FATİMƏ

Ömər ibn Əbdül-Əzizin (səkkizinci əməvi xəlifəsinin) həyat yoldaşı Fatimə Əbdül-Məlikin (beşinci əməvi xəlifəsinin) qızı idi və onun qardaşlarının hamısı qəsbkar xəlifə idilər. Ancaq o çox mərifətli bir qadın idi və mənəviyyatı madiyyatdan üstün tutardı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 630 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MƏTANƏTLİ NATİQ QADIN HÜRRƏ

Qəhrəman və natiq qadınlardan biri, öz güclü məntiqi və şücaəti ilə tarixin rəhimsiz və qaniçəni Həccac ibn Yusif Səqəfini diz çökdürən, misilsiz qəhrəmanlıqla onu məhkum edən və axırda da onun təriflərini eşidib azad olan Həlimə Sədiyyənin nəvəsi Hürrədir.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 704 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam Peyğəmbərinin (s) anası Həzrət Amənə

Məkkənin Əbd Manaf tayfasında məişət vəziyyəti orta durumda olan ailədə pak bir qız yaşayırdı. Onun paklığı və nuraniliyi hələ uşaqlıq və gənclik dövründə məsum çöhrəsində görünürdü. Heç kəs bilməzdi ki, o, yaradılış aləminin ən böyük şəxsiyyətinin, yəni həzrət Məhəmmədin (s) anası olmağa layiq görüləcək.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 668 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Əlinin (ə) anası Fatimə bint Əsəd

Fatimə bint Əsəd İmam Əlinin (ə) anası və Əbu Talibin (ə) həyat yoldaşı idi. O bir müddət Peyğəmbərə (s) himayədarlıq edərək Ona məhəbbət bəsləyən mehriban bir ana kimi olmuşdu. Fatimə İmam Əli (ə) ilə birlikdə Məkkədən Mədinəyə mühacirət etmişdi.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 630 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynin (ə) anası Fatimeyi Zəhra (ə)
Həzrət Zəhra
(ə) besətin beşinci ilində, cəmadiys-sani ayının iyirmisi, cümə günü dünyaya gəldi. Onun atası İslam Peyğəmbəri (s), anası isə Xədicə Kübra (ə) idi. Fatimənin fəzilətləri saysız-hesabsızdır. Hətta onların mündəricatını da burada göstərmək mümkün deyil.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 785 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Səccadın (ə) anası Həzrət Şəhrəbanu (ə)

İmam Səccadın (ə) anası Şəhrəbanu axırıncı Sasani padşahı, üçüncü Yəzdgirdin qızı idi. Ona Səlamə və Qəzalə də deyirdilər. İslam ordusu İranı fəth etdikdən sonra Şəhrəbanu əsir kimi Mədinəyə gətirildi və burada öz seçimi ilə İmam Hüseynlə (ə) ailə qurdu.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 689 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Baqirin (ə) anası Fatimə (ə)

İmam Baqirin (ə) əziz anası Fatimə (ə) (Ümmü Əbdullah) İmam Həsən Müctəbanın (ə) qızı idi. İmam Sadiq (ə) onu yad edib, şəni və məqamı haqqında buyurub: "O çox doğru və düz danışan idi. İmam Həsənin (ə) ailəsində onun kimi bir qadın olmayıb”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Müqəddəs Məryəm hicab taxdığı halda mən hicabı necə qadağan edə bilərəm

Italiya Naziri: Müqəddəs Məryəm hicab taxdığı halda mən hicabı necə qadağan edə bilərəm
Tarixdə qadınlar | Baxis: 736 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Sadiqin (ə) anası Ümmü Fərvə

Həzrət İmam Sadiqin (ə) əziz anası, Fatimə adlı möhtərəm qadın Ümmü Fərvə kimi tanınırdı. Ümmü Fərvə İmam Səccadın (ə) xalası oğlu Qasim ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin qızı idi. O, tanınmış şiə fəqihi və İmam Səccada (ə) ən yaxın səhabədən sayılırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 694 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) ŞƏHRƏBANUYA SUALI VƏ ONUN CAVABI

Şəhrəbanunu əsir kimi Mədinəyə gətirəndə, Həzrət Əli (ə) ondan soruşdu: "Atandan fil süvariləri (və İran ordusunun məğlubiyyəti) barəsində hansı sözləri xatırlayırsan?”
Tarixdə qadınlar | Baxis: 637 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Baqirin (ə) anası Fatimə (ə)
İmam Baqirin (ə) əziz anası Fatimə (ə) (Ümmü Əbdullah) İmam Həsən Müctəbanın (ə) qızı idi. İmam Sadiq (ə) onu yad edib, şəni və məqamı haqqında buyurub: "O çox doğru və düz danışan idi. İmam Həsənin (ə) ailəsində onun kimi bir qadın olmayıb”.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 624 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 ... 301-350 351-400 401-450 451-500 501-529