Cümə axşamı, 2024-02-22, 10:25 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın

Entries in section: 529
Shown entries: 451-500
Pages: « 1 2 ... 8 9 10 11 »

İmam Sadiqin (ə) anası Ümmü Fərvə

Həzrət İmam Sadiqin (ə) əziz anası, Fatimə adlı möhtərəm qadın Ümmü Fərvə kimi tanınırdı. Ümmü Fərvə İmam Səccadın (ə) xalası oğlu Qasim ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin qızı idi. O, tanınmış şiə fəqihi və İmam Səccada (ə) ən yaxın səhabədən sayılırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 748 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-01 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Həyat yoldaşımı necə tənqid edim?
Kişiləri tənqid etməyin münasib üslubu.

1. Qadın incikliyini bildirməmişdən öncə onu kağız üzərinə yazsın. Əgər belə etsə, bu hadisədə özünə aid olan hissəni tez görər. Hadisəni yazmaq onu həm nisbətən sakitləşdirər, həm də incikliyinin səbəblərini daha dərindən aydınlaşdırar.
İslamda qadınlar | Baxis: 715 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bir daha hicab haqqında

Qаdının yаd kişilәr qаrşısındа öz bәdәn üzvlәrini örtmәsinin lüzumu İslаmın mühüm vә zәruri mәsәlәlәrindәn biridir. Qurаni-kәrimin özündә bu mәtlәb аşkаr şәkildә qеyd еdilmişdir. Dеmәli, hәmin mәsәlә islаmi bахımdаn аşkаr vә inkаrоlunmаz qаnunlаrdаn biridir.
İslamda qadınlar | Baxis: 686 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın və iffət

"Mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər (naməhrəmə baxmasınlar), ayıb yerlərini (zinadan) qorusunlar (və ya örtülü saxlasınlar); öz-özlüyündə görünən (əl, üz) istisna olmaqla, zinətlərini (zinət yerləri olan boyun, boğaz, qol, ayaq və s. naməhrəmə) göstərməsinlər;
İslamda qadınlar | Baxis: 784 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın müharibələrdə iştirak edə bilərmi?


Bəzi İslami rəvayət və göstərişlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, qadınların cihad etməsinə və döyüşə getməsinə icazə verilmir. Bəziləri bunu qadınların nöqsanı və çatışmamazlığı kimi qəbul edirlər, amma əslində belə deyildir. Bunun bir neçə səbəbi vardır:
İslamda qadınlar | Baxis: 667 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam və xristianlıqda subay qalmaq

Xristianlıqda rahiblik və mücərrədlik (subay qalmaq)
Xristianlıqda, xüsusən də katolik məzhəbində evliliyin müqəddəs addım kimi qiymətləndirilməsinə baxmayaraq, ailə qurmamaq və tək yaşamaq da çox yüksək dərəcədə qiymətləndirilmişdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 933 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ərinə qarşı məhəbbətli ol!

Əziz qadınlar! Ailə rabitələrinizi yaxşılaşdıra bilən məsələlərə səthi nəzərlə baxmayın. Onları öz həyatınızda tətbiq edin ki, qısa bir zamanda həyatınız yaxşılığa doğru dəyişilsin.
Hər bir kəs öz şəxsiyyətini sevir və istəyir ki, başqa insanlar da ona hörmətlə yanaşsınlar.
İslamda qadınlar | Baxis: 694 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadının iffəti və hicabı
Hicab qadının əzəmətini, şəxsiyyətini və gözəlliyini öz əri üçün qoruyur
Qadının gözəlliyini örtən, onu tərbiyəsiz və aludə insanların baxışlarından qoruyan örtük və ya hicab Qurandan qaynaqlanan ilahi bir göstərişdir.Hicabın ən gözəl nümunəsi həzrət Zəhra (s.ə) yadigarı olan çadra elm və tərəqqi üçün heç bir maneə törətmir.
İslamda qadınlar | Baxis: 757 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Məsumlarımız qadınlar haqqında nə buyurub?

İslami təlimlərə nəzər saldıqda qadınlar barəsində çoxlu təkidlərin mövcud olmasına rast gələrik və bu təkidlər qanundan daha üstün qəbul edilir. 
Əvvəl qızlardan başlayın
Allah Rəsulu (s) buyurub:
İslamda qadınlar | Baxis: 710 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QURAN NƏZƏRİNDƏ XANIMLARIN İCTİMAİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
(İslami saytlara istinadən)


Qadın mövzusu və qadına aid olan məsələlər qədim zamanlardan bəri dünyanın böyük dinlərinin və fəlsəfi məktəblərinin əsas mövzusu olmuşdur. Renessans dövrünün əvvəllərində Qərb və Avropada texnologiyanın inkişaf və tərəqqi etməsi ictimai münasibətlərə ciddi təsir qoyur.
İslamda qadınlar | Baxis: 930 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Аzərbаycаn milli geyimi tərkibində qаdın bаş geyimləri
Аzərbаycаn milli geyimlərinin əsаs elementləri, biçimi və funksionаllığı bütün zonаlаrdа eyni olsа dа, hər zonаyа uyğun olаrаq fərqli elementlərlə zənginləşirdi. Аzərbаycаn milli geyim dəstinin elementləri аşаğıdаkılаrdаn ibаrət idi:
İslamda qadınlar | Baxis: 1657 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab hifz olunması vacib olan dəyərlərimizdəndir

Nəzərə almalıyıq ki, baş örtüyü bizim milli-mənəvi dəyərimizdir və mədəniyyətimizin bir hissəsidir, başqa bir mədəniyyətin göstəricisi deyil. Necə ki, muğam bizim xalqın əvəzedilməz sərvətidir və zamanla köhnələ bilməz, baş örtüyü də hörmətə layiq və hifz olunmağı vacib olan dəyərlərimizdəndir.
İslamda qadınlar | Baxis: 706 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab yəni şəxsiyyət

Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Hicab geyinməyin vacibliyinin fəlsəfəsinin biridə qadının şəxsiyyətinin qorunmasıdır. Ümumiyyətlə geyim insanın cəmiyyət içində nüfuzunu artırır.
İslamda qadınlar | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HİCABA ƏL UZADAN ZİLLƏTƏ SƏSLƏNİRƏM

Sən ey zillət, mənə yadsan. Müsibət səni elə bürüyüb ki, qurtuluşun yoxdur. Elə zülmətə girmisən ki, işığın necəliyini unutmusan. Elə xəstəliyə mübtəla olmusan ki, şəfan yoxdur! Sən ey qəbahət! Yolunu kəsən hicablardan xəbərin var? Mənim hicabima nə deyirsən?
İslamda qadınlar | Baxis: 727 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicabın zərurəti (3)

Hicab barəsində təfsirçilərin rəyi
Bütün Quran təfsirçiləri o cümlədən, Təbərsi «Məcməul-bəyan» (cild 4, səh 138). Əllamə Təbatəbai «Əl-mizan» da (cild 15, səh 156), «Münhəcüs-sadiqin» kitablarının müəllifləri (cild 6, səh 295).
İslamda qadınlar | Baxis: 702 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HİCABIN ZƏRURƏTİ(2)
HİCAB BARƏSİNDƏ AZCA DÜŞÜNƏK!...


Hicabın fəlsəfəsi və qеyd olunmuş ayələrin nazil olma səbəbləri haqqında diqqət yеtirməklə dеyirik:

Hicab: yəni, qadınların kamilliyi haqqında fikirləşmək,
İslamda qadınlar | Baxis: 702 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Zamanın acı gerçəyi

Son zamanlar cəmiyyətdə qadın çox surətlə dəyişir. Dövrün təsirləri qadını tarixi xüsusiyyətlərdən məhrum edir və onu öz istədiyi formaya salır. Ona görə də, qadını bu əsrdə «necə olmalıdır?» sualı çox düşündürür.
Qadın anlayır ki, mühitin təsirləri altında, olduğu kimi qala bilməz.  
İslamda qadınlar | Baxis: 758 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BOŞANMAQ: ən axırıncı hərəkət nə üçün ən birinci?

Boşanma. Təlaq. Halal olan, amma Allahın bəyənmədiyi bir addım. Ailələrini tərk etməkdə özlərini rahatlatmaq istəyənlər adətən ən ilkin bununla özlərinə təskinik tapmağa çalışır. Amma əslində isə bu, ən sonuncu addımdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 781 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HİCAB BARƏSİNDƏ XÜSUSİ "GÖSTƏRİŞ

Qadınların hicaba və iffətə riayət etməklə evdən çıxmalarının şəri baxımdan heç bir eybi yoxdur. Qadınlar daha artıq ehtiyata riayət edərək iş görə bilər, vacibatı yerinə yetirmək və dini məsələləri öyrənmək üçün təşkil olunan məclislərdə iştirak edə bilərlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 864 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

NAMUSUN QORUNMASI–QEYRƏT

Namusu qorumaq, qeyrətli olmaq hər bir mömin şəxsə vacibdir. İslam nəzərindən bu iş xeyli tövsiyə olunmuşdur. Qadın və kişinin küçə-bazarda, xiyabanlarda, məktəb və universitetlərdə, xüsusilə əgər qadınlar yarıçılpaq halda olarsa, onda bu halda qeyrət və abır-həya cəmiyyətdən yığışılar, əxlaqi və cinsi pozğunluq yayılar.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 933 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Hicabın zərurəti (1)
İslam dinində niyə «hicab» qanunu qoyulmuşdur? Onun zərurəti nədir və nə üçün lazımdır?

İslam insan üçün insan olduğuna görə-istər kişi, istərsə də qadın xüsusi əhəmiyyətə qaildir və bu mətləb Qurani-kərimdə gəlmişdir:
İslamda qadınlar | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADİN NƏ İSTƏYİR?

İslama görə, Allah qarşısında kişi ilə qadın arasında heç bir fərq yoxdur. Mənəvi baxımdan insanın üstünlüyü onun hansı cinsə mənsub olması ilə deyil, öz şəxsi keyfiyyətləri - təqvalı olub olmaması ilə ölçülür.
İslamda qadınlar | Baxis: 708 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QАDIN HÜQUQUNUN QОRUNMАSI VӘ ОNUN MӘ’NӘVİ DӘYӘRİNİN YÜKSӘLDİLMӘSİ 
Әvvәldә qеyd еtdik ki, kişilәr tәbii оlаrаq fiziki cәhәtdәn qаdınlаrdаn üstündür. Оnlаrın tәfәkkür vә әqli bахımdаn dа qаdınlаrdаn üstünlüyünә hеç bir şәkk-şübhә yохdur. Qаdın bu iki sаhәdә kişinin qаrşısındа müqаvimәt göstәrmәk qüdrәtinә mаlik dеyildir. .
İslamda qadınlar | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BƏRƏKTLİ AİLƏ 

Həzrət Fatimə (salamullahi əleyha) Əli (əleyhissalam) ilə birgə böyümüşdü, onu qayğıkeş bir ər və atasının ətrafında dolanan yüksək bir insan kimi tanımışdı.
Artıq bu iki insanın qəlbi xüsusi bir şəkildə bir-biri ilə qovuşmuşdu. Belə ki, heç birinin cahiliyyətlə əlaqəsi yox idi. İkisi də həyatlarının ilk il...
İslamda qadınlar | Baxis: 745 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab İslam dininə məxsusdur,
yoxsa başqa dinlərdə də vardır?


Qurani-Kərimin «Əraf» surəsinin 20-ci ayəsində Adəm və Həvva haqqında buyurulur: «Şeytan onların ikisini aldatdığı zaman qadağan olmuş ağacdan yedilər. Onların övrətləri göründü, öz övrətlərini ağacın yarpaqları ilə örtdülər».
İslamda qadınlar | Baxis: 787 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın geyimi Quran ayələrində və hədislərdə 
"Hicab” sözünün leksik mənası hazırda danışıqda istifadə edilən mənadan fərqlidir. Bizim əsrimizdə hicab, geyim mənasını daşıyır. Halbuki lüğət elmində bu söz müxtəlif şəkillərdə mənalanıb. Bu kəlmə dəyişməsəydi, "sətr”, yəni örtük mənasını daşısaydı daha məqsədə uyğun olardı
İslamda qadınlar | Baxis: 1037 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərdə qadına qarşı kobudluğu əks etdirən fikirlərin tənqidi

İslam dininin qadına qarşı uca baxışı ilə yanaşı dini mətnlərdə qadın cinsinə qarşı bədbin baxışlara, təhqiramiz sözlərə və kobudluğa səbəb olan bir sıra hədislərə rast gəlmək olur. Qadına qarşı olan bu mənfi baxışlar cürbəcür amillərin nəticəsidir.
İslamda qadınlar | Baxis: 710 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın və şəxsiyyət

Qadın! Bu ad səslənəndə İlahinin xüsusi zəriflik və incəliklə yaratdığı bir məxluq gözlərimiz önünə gəlir. Qadın deyəndə bəşəriyyətə böyük dühalar bəxş etmiş ana adlı bir varlıq önündə baş əyməli oluruq. Ana adı deyəndə damarlarımızda bərkimiş lətif, cənnət qoxulu ana südü yada düşür.
İslamda qadınlar | Baxis: 738 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda hicab

Naməhrəm kişilərin qarşısında qadının hicabda olması islam dininin əsas hökmlərindəndir. Bu hökmün islama aid olduğuna heç bir şəkki-şübhə yoxdur. Qurani-Kərim ayələrində, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt imamlarının hədislərində qadının hicabda olması açıq şəkildə bildirilmişdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 891 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kənizlərlə evlilik

«Nisə» surəsinin 25-ci ayəsinin təfsiri

"Sizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduqları mömin (cavan) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz.

İslamda qadınlar | Baxis: 867 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ata fəryadı

Bu günlərdə oğlu başqa dini qəbul etdiyi üçün bir atanın yanğı və acı ilə ağladığını gördüm. Oğlunun hərəkətləri və dostları atanı çox qəzəbləndirmişdi. Yanğı ilə deyirdi: «Onu kasıblığımla oxutdurdum, adam elədim, indi övladımı torlarına salıblar, o qədər uşağın başını doldurublar ki, mənim üzümə qayıdır, aqvalideyn olur. Görəsən onu bu yoldan çəkindirəcək bir kəs varmı?»
İslamda qadınlar | Baxis: 859 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

Yəhudi əqidəsində qadın

 Bəzi dinlərin şərhində bir çox səhlənkarlıqlara yol verildiyindən həmin dinin başçıları dini qayda-qanunları öz şəxsi istəklərinə uyğun olaraq yönəldə bilmişlər. Belə ki, bəzi dinlərdə insan cinslərindən biri heyvanlarla bir səviyyədə yer tutmuş və onlara yalnız heyvani  
İslamda qadınlar | Baxis: 824 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fatimə (s) insanlara nümunə

Özü üçün örnək və nümunə seçməyən çox az insan təsəvvür etmək olar. Etiqad, mədəniyyət, dil və milliyətindən asılı olmayaraq, bütün insanlar həyatlarında verdikləri qərarlarının örnək və nümunələrinə uyğun olmasına çalışırlar. 
İslamda qadınlar | Baxis: 682 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Günahkar qadınların cəhənnəm əzabları haqda

Bu mübarək hədisi imamzadə Əbduləzim İmam Məhəmməd Təqidən (ə), o, İmam Rzadan (ə), o, İmam Musa Kazimdən (ə), o, İmam Cəfər Sadiqdən (ə), o, İmam Məhəmməd Baqirdən (ə), o, İmam Zeynul-abidindən (ə), o İmam Hüseyn (ə), o da atası imam Əlidən (ə) nəql edir:
İslamda qadınlar | Baxis: 728 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın cahiliyyət dövründə

Qədim Hind, Çin, Rum və ərəb cəmiyyətlərində qadına elə anormal münasibətlər olub ki, indi də dünyanın bəzi nöqtələrində həmin münasibətlərə təsadüf edilir. Bu baxışlara əsasən daim kişinin xidmətində dayanmağa borclu olan qadın, heyvan kimi bir mövcud sayılır. 
İslamda qadınlar | Baxis: 735 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın müasir dünyamızda

 Bu baxış insani cəmiyyət tərəfindən heç vaxt qəbul edilməmiş, hətta dinsiz cəmiyyətlər qadını cahiliyyət buxovundan azad etmək üçün təlaş göstərmişlər. On yeddinci əsrdən başlayaraq bu hərəkat yüksəlmişdir.  
İslamda qadınlar | Baxis: 702 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAM QANUNLARINDA QADINLA KİŞİ NİYƏ FƏRQLƏNDİRİLİR?

İslam dinində bəzi mövzularda qadınla kişi arasında qanun və hökm cəhətindən fərqlər mövcuddur. Məsələn; qadın qazi, rəhbər və şər’i hakim ola bilməz. Kişi öz həyat yoldaşını boşaya bilər, lakin qadın bunu edə bilməz. Qadın öz qardaşlarına apardığı irsin yarısına malik olur, qadına cihad vacib deyil və s. 
İslamda qadınlar | Baxis: 781 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ОVRӘTİN ÖRTÜLMӘSİ

Sоnrаkı cümlәdә buyurulur: "Vә yәhfәzu furucәhum” –yә’ni "mö’minlәrә dе ki, öz оvrәtlәrini (cinsiyyәt üzvlәrini) hаrаm işlәrdәn qоruyub hifz еtsinlәr.” Оlа bilsin, mәqsәd budur ki, iffәtli оlsunlаr, özlәrini yаrаmаz işlәrdәn: zinаdаn, fаhişәlikdәn vә bu qәbildәn оlаn sаir çirkin işlәrdәn sахlаsınlаr.
İslamda qadınlar | Baxis: 706 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Islamda qadinlar baresinde be'zi gosterisler.

Diqqәt yеtirmәk lаzımdır ki, hеç bir müsәlmаn qаdın bаşqа qаdının gözәlliklәrini öz әrinә dеmәmәlidir. Bu vәzifә müsәlmаn qаdınlаrı bir-birinә qаrşı хаtircәm еdir. Lаkin оnlаr qеyri-müsәlmаn qаdınlаr qаrşısındа хаtircәm dеyillәr vә mümkündür ki, оnlаr öz әrlәri üçün müsәlmаn qаdınlаrın gözәlliklәrini dеsinlәr.

İslamda qadınlar | Baxis: 866 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda qadın

İfratçı cahiliyyət və təfritçi iyirminci əsr nəzəriyyələri qarşısında qadının yaranış və hüququna islami baxış da vardır. Bu baxış fitrət və həqiqətə əsaslanır, qadının bütün fərdi və ictimai hüquqlarını kişilər kimi qadının fitrətinə əsasən tənzimləyir. Qadını kəramətləndirən və onun səadəti ilə nəticələnən yeganə yol vəhy və Peyğəmbər yoludur.
İslamda qadınlar | Baxis: 916 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ACI HADİSƏLƏR MÜQABİLİNDƏ SƏBİR ETMƏK

Qurani-kərimin ayələrindən, rəvayətlərdən və keçmişdəkilərin hekayələrindən əlavə, öz təcrübələrimiz də göstərir ki, dünya xoşagəlməz və acı hadisələr, bəla, giriftarçılıqlar və müsibətlərə bürünüb. Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurur:
İslamda qadınlar | Baxis: 637 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kerbela qadinlari

 Hem Allah onlardan razi olsun, hem de onlar Allahdan...
Kerbela qiyaminin qehremanlari tek kishiler deyil, hem de kishi qeyretli ve kishiler qeder shucaetli qadinlar olublar. Onlar acliga ve susuzluga dozmekle beraber, oz heya ve namuslarini qoruyur ve eyni zamanda oz ibadetlerini yerine yetirirdiler.
İslamda qadınlar | Baxis: 1638 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

FӘTVАLАR 
Biz burа qәdәr örpәk vә qаdınlаrа bахmаq bаrәsindә оlаn müvаfiq vә müхаlif dәlillәri аrаşdırdıq. Hәmçinin İslаmın mö’tәdil vә dәqiq аyinindә qаdın vә kişinin rаbitәlәri mәcmusundа Аllаhın kitаbı, Pеyğәmbәrin (s) sünnәsi әsаsındа аydınlаşdırıldı ki, qеyd оlunаn dәlillәr әlin vә üzün örtülmәsinin vаcib оlmаmаsını bir dаhа tә’kid еdir, hаbеlә lәzzәt аlmаq vә rеybә mәqsәdi ilә оlmаyаn bахışlаrın cаiz оlmаsını qüvvәtlәndirir.
İslamda qadınlar | Baxis: 719 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab 

Əgər ata-ana körpəlikdən düzgün təlim-tərbiyə yolunu tapa bilməsə, həmin uşaq bir vaxt valideynlərlə üzbəüz dayanıb ağzına gələni deyə bilər, təhqir edər. Belə bir vəziyyətdə ata-ana nə edə bilər? Heç nə! Bacardığını et, polisə get! Bununla məsələ həll olurmu? Bəs, həll yolu nədir?
İslamda qadınlar | Baxis: 741 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HİCAB İSLAMIN QADIN ŞƏXSİYYƏTİNƏ VERDİYİ ƏN YÜKSƏK DƏYƏRDİR 

Geyim insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Insanın öz bədəninin müəyyən hissələrini örtməsi onun fitrətindən doğan bir hissdir. Odur ki, "insanların geyimdən istifadə etmələri fitridir" deyənlər əsla yanılmırlar. Çünki bu iddianı Qurani-kərim də təsdiqləyir. 
İslamda qadınlar | Baxis: 598 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadınların şahidliyi

Qadınların hüququ barəsində olan bəhs, əsrlər boyu ideoloji məktəblərin və elmi məclislərin mübahisə mövzusu olmuşdur. Bu məsələdə müxtəlif nəzərlər olsa da, iki dəstə qadına (hər hansı bir hüquqa malik olma baxımından) daha çox zülm etmişdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 813 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Sadiqin (ə) anası Ümmü Fərvə

Həzrət İmam Sadiqin (ə) əziz anası, Fatimə adlı möhtərəm qadın Ümmü Fərvə kimi tanınırdı. Ümmü Fərvə İmam Səccadın (ə) xalası oğlu Qasim ibn Məhəmməd ibn Əbu Bəkrin qızı idi. O, tanınmış şiə fəqihi və İmam Səccada (ə) ən yaxın səhabədən sayılırdı.
Tarixdə qadınlar | Baxis: 761 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Ereini Cehennem odundan qurtaran qadin 
Hezret Zeyneb (r.e) Peygemberin (s.e.s) Hezret Xediceden olan ilk qizi idi. O, xalasi oglu Ebulasla aile qurur. Hezret Muhemmed (s.e.s) peygemberliyini elan etdikden sonra o da Islam dinini qebul edir. Lakin Ebulsa Islami qebul etmeyib butperest olaraq qalir. Hezret Zeyneb (r.e) ona haqq dinini anlatsa da, o bu dini qebul etmir.
İslamda qadınlar | Baxis: 856 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın İslamdan öncə 
Tarix bizə aydınlıqla göstərir ki, İslamdan əvvəl qadına bir insan kimi baxılmır, o, heyvanla insan arasında bir varlıq hesab olunurdu. Bə’zən isə onlara heyvandan da artıq yük yükləyirdilər. İndi də qeyri-İslami ölkələrdən bəzilərində, hələ də kişi ilə qadın eyni mövqedə deyil və qadının dəyərini kişinin dəyərindən çox aşağı bilirlər.
İslamda qadınlar | Baxis: 742 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÜNYANIN ƏN ZƏRİF MƏXLUQU

Övlad, Ana və Həyat yoldaşı kimi… 
QADIN eyni zamanda övlad, bacı, həyat yoldaşı, ana və s. statuslara sahib ola bilər. Sadalanan statusların hər biri bəşəriyyətin zərif nümayəndəsinə xüsusi münasibət, diqqət və qayğı tələb edir, əsasən də kişilər tərəfindən.
İslamda qadınlar | Baxis: 726 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 ... 351-400 401-450 451-500 501-529