Cümə günü, 2022-12-09, 2:51 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın » Ailə xoşbəxtliyi

Entries in category: 235
Shown entries: 101-150
Pages: « 1 2 3 4 5 »

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
Qızın razılığını almaq lazımdırmı?

Bəzən insan azğınlıq edib, özünü ən üstün, ən yaxşı və ən ağıllı hesab edir. Heç kimə haqq və qiymət vermək istəmir. Hamını alçaq, rəzil, aşağı və özünü üstün hesab edir. Özünü mütləq ixtiyar sahibi bilib, hamının yerinə fikirləşir, qərar verir və danışır. Bacardığı qədər başqalarını öz iradə, qərar və istəklərinə tabe və əməl etdirməyə çalışır və s...
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 752 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İXLASLI NİYYƏT
Peyğəmbər (s) dahiyanə bir kəlamında buyurur: «Allah-təala yalnız Ona görə qohumluq əlaqələrini qorumaq üçün ailə quran şəxsi mələklərin tacı ilə bəzəyəcək».
İzdivacın bir çox müsbət nəticələri vardır: Kişi ilə qadının bir-biri ilə ünsiyyəti, yalqızlıqdan xilas olmaq, ruzinin artması, dinin yarısının qorunması, Haqqın rizasının cəlb olunması, cinsi ləzzət, övlad sahibi olmaq, arxa, dayaq tapmaq və s
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 728 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

TƏQVA VƏ ƏDALƏT
Qadın və kişi bir-birlərinə qarşı olan islami vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Bütün bunlar yalnız təqva və ədalət sayəsində mümkündür.
Təqva pis əməllərdən çəkinmək, bəyənilməz davranışdan uzaq olmaq, ədalət isə bütün məsələlərdə ifratdan, təfritdən çəkinmək deməkdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 700 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

FƏZİLƏTLİ SİMALAR
Mömin kişi və qadınların bəzi xüsusiyyətləri vardır ki, bu xüsusiyyətlərin nəticələri onların həyatında öz əksini tapır: həyatı şirinləşdirir, pak və axirətin abadlaşmasına səbəb olan bir nəsil meydana gəlir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 739 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Uğurlu nikah üçün 25
qızıl qayda


1. Ailə həyatında ziddiyyətlə qarşılaşdıqda bunu faciə kimi qəbul etməyin. Çünki heç bir insan səhvsiz deyil. Unutmayın ki, hətta ideal ailələrdə belə, ziddiyyət mövcud olur.
2. Qərarları qəbul edərkən ağıl və məntiqinizdən yararlanın və ya mütəxəssislə məsləhətləşin.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 436 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MEHRİBANLIĞIN
AİLƏ
HƏYATINDA ROLU


Ailə məsuliyyətlərini yerinə yetirmək güzəşt, geniş ürək, siyasət, ağıl, səbr, alicənablıq, bağışlamaq və elm tələb edir. Evin böyüklüyü ailəni qorumaq və ondan muğayat olmaqdadır. Necə ki, "bir millətin və ya cəmiyyətin başçısı onun xidmətçisidir” demişlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KİŞİNİN ÖZ SƏHVİNİ ETİRAF ETMƏSİ

İxtilafın yaranmasında müqəssir kişidirsə, gərək öz səhvini iqrar edib çəkinmədən üzr istəsin. Çünki bunun özü mərdlik və onun tələbidir. Əgər kişi təqsirkar olub öz səhvini boynuna almazsa nə qadını nə danlaya bilər, nə də nəsihətinin müsbət təsiri olar. Bu zaman kişinin özü daha artıq nəsihətə möhtacdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 627 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QARŞILIQLI GÜZƏŞT VƏ XƏTALARI ÖRTMƏK

Ər-arvadın ailədə möhtac olduqları iki mühüm xüsusiyyət qarşılıqlı güzəşt və xətaları örtməkdir.
Bu gözəl xislət özünü ilahi peyğəmbərlərin və məsum İmamların (əleyhimussalam) rəftarında tam və bariz şəkildə göstərmişdir. O alicənab və nümunəvi insanlar çox güzəşt edib xəta və səhvləri gizlədirdilər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 641 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏDİSLƏRDƏN DAHA BİR NÜMUNƏ

İmam Sadiq (əleyhissalam) bu barədə buyurub:
"Qüdrət sahibi olan zaman əfv edib bağışlamaq Allah peyğəmbərləri və təqvalı insanların adətidir.”
Həzrət Əmirəl-möminin Əli (əleyhissalam) əfv etmək haqqında buyurmuşdur: "Qüdrət sahibi olduğunuz zaman əfv edin ki, Allahın sizə verdiyi qüdrətin şükrü əfv etməkdir.”
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 613 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QARŞILIQLI ANLAŞMANIN TƏSİRİ

Ailədəki mənəviyyat, ləzzət və şirinlik ailə üzvlərinin bir-biri ilə keçinərək qarşılıqlı anlaşması sayəsindədir. Əgər ailə üzvləri bir-birini düşünüb yola gedərlərsə ailədəki nəzm və nizamın möhkəm olacağına şübhə ola bilməz.
Sünnülərin rəhbərlərindən biri olan Əhməd ibni Hənbəl özünün tanınmış "Müsnəd” kitabında Ayişənin dilindən belə nəql edir:
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 593 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Elçilik

Həqiqətən, evlənmək istədiyiniz zaman elçiliyə gedin!

Allah-Taala Qurani-Kərimdə buyurur:”Allah məxluqatı əvvəlcə (yoxdan) yaradır, (öləndən) sonra yenidən dirildir. Sonra da siz (Qiyamət günü) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.”
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 2499 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏSAS MƏSƏLƏLƏRDƏN BİRİ AİLƏDİR
Əvvəla, ərin öz xanımı qarşısında hansı öhdəlikləri var?
1.Ailənin bütün ehtiyaclarını ödəyəcək büdcənin təmini.
Yəni ailənin dolanışıq xərcləri kişinin öhdəsinədir. Kişi qadının bütün şəri və qanuni ehtiyaclarını ödəməlidir. Bu ehtiyaclar sırasında qadının geyimi, yeməyi, məskəni də nəzərdə tutulur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 618 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailədə qadın və kişinin vəzifələri

Qurani Kərimin Rum surəsinin 21-ci ayəsində buyurulur:"...Onun (qüdrət) nişanələrindən (biri də), ünsiyyət qatmağınız üçün sizə zövcələr yaratmasıdır. Onlarla sizin aranızda dostluq (məhəbbət) və mərhəmət yaratdı. Həqiqətən bunda, anlayıb-düşünən qövm üçün böyük ibrətlər vardır."
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 706 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı ailədən qız alaq?

Yalan, aldatmaq, hiylə təravətli və yaşıl həyat ağacını içəridən və çöldən yeyən ağ qarışqadır.Ağ qarışqa ağacı yedikcə onun ortası boşalır, çürüyüb tökülür və yüngül bir külək əsəndə dibindən qopub düşür. Yalan, hiylə və iki üzlülük də belədir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 742 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

SƏRVƏTİN XEYİR VƏ ZİYANI
İnsanın ailəsini idarə etməsi üçün sərvətə olan ehtiyacı tam mənada təbiidir. Sərvət, ticarət, öz-özlüyündə, insana heç bir bağlılığı olmadan heç bir xeyir və ziyana malik deyil. Misal üçün, dəmir sərvətdir, müxtəlif şəkillərə düşür. Bir çox əşyalar ondan hazırlanır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 655 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HALAL VƏ HARAM
Şübhəsiz ki, insanın zəhmətinin məhsulu olan, şəriətdə təyin olunmuş yollarla əldə olunan mal halal, şəriətdə təyin olunmayan, rüşvət, oğurluq, qarət və s. kimi qeyri-şəri yollarla əldə olunan mal isə haramdır.
Halal qazanc əldə etmək üçün atılan addım ibadət olaraq savaba, haram qazanc əldə etmək üçün atılan addım isə günah olaraq Allahın nifrətinə səbəb olur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1117 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 1.5/2 | Serhler(0)

İSLAM PEYĞƏMBƏRİ VƏ HALAL XÖRƏK
Bir rəvayətdə deyilir: «Bir şəxs süd qabı ilə həzrət Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib, «Bu südlə iftarınızı açın»-deyə xahiş edir. Həzrət «Bu süd kimindir?»-deyə soruşur. Həmin şəxs deyir: «Bunu sizin üçün bir qadın göndərmişdir». Rəsulullah «Qayıt və bu südü haradan əldə etdiyini soruş!»-deyə buyurur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 546 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

RUZİNİN ARTMA SƏBƏBLƏRİ
Quranda və rəvayətlərdə ruzinin artmasının bəzi səbəbləri müşahidə olunur. Hansı ki, bu səbəblər ruzinin artmasından əlavə, ailə və cəmiyyətin əxlaqi tərəqqisinə də təkan verir.
Həzrət Əli (ə) buyurur: «Ruzi xəzinələri gözəl əxlaqdadır»;("Bihar" c.77, səh.389)
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 845 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HARAM MAL
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Allah-təala buyurmuşdur: «Malı haradan qazanmağına etina etməyən şəxsi qiyamətdə hansı qapıdan oda daxil edəcəyimə etina etməyəcəyəm»;("Bihar" c.103, səh.11) «Qeyri-halal yolla qazanc əldə edən şəxsin qazandıqları onun cəhənnəm azuqəsi olacaq».
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 406 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

TÖVBƏKAR ALLAHIN SEVİMLİSİDİR
Müqəddəs Məşhəd şəhərinə etdiyim səfərlərdən birində şam azanı vaxtı bir kişi ilə rastlaşdım. Sanki, neçə illərdir məni tanıyırmış kimi davranırdı. Bir neçə dəqiqə söhbətdən sonra məndən müvəqqəti olaraq yerləşdiyi yerə getməyimi xahiş etdi. Onu ilk dəfə görməyimə baxmayaraq, dəvətini qəbul etdim.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 651 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

NAMAZ
Düzgün şəkildə namaz qılmaq yalnız ailə başçısının üzərinə düşən vəzifə deyil. Namaz, Quranın buyurduğuna əsasən, hamıya vacibdir. Ailə üzvləri namaz qılmadıqda, ailə başçısı olduqca mülayim şəkildə onları başa salmalı və bu xeyirli işə rəğbətləndirməlidir:
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1008 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DİN ALİMLƏRİ
Peyğəmbərlər və imamlardan sonra Quran və hədisləri dərindən bilən şəxslər, fəqih və din mütəxəssisləri Allahın yer üzündə höccətidirlər. Camaat onlara tabe olmalıdır. Onlara - lazımi şəraitə malik olan alimlərə - tabeçilik imam və peyğəmbərə tabeçilikdir. Belə ki, insan bunun sayəsində nicat tapmağa müyəssər olur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 610 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QURAN
Quran ilahi kitab, hidayət nuru, daha ideal həyata gedən yolun bələdçisi, işləri tənzimləyən, düzgün yol, haqqı batildən ayıran və ulu Tanrının yer üzərindəki höccətidir.
Kişi və qadın bu misilsiz nemət qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Onların məsulliyyəti onu öyrənmək və həyatın bütün sahələrində ona əməl etməkdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 427 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

AİLƏ BAŞÇISININ AĞIR MƏS ULİYYƏTİ
ÖZÜNÜZÜ VƏ AİLƏNİZİ CƏHƏNNƏM ODUNDAN QORUYUN


«Təhrim» surəsinin bir ayəsində ailə başçısının ağır, eyni zamanda dünya və axirət mənfəətinə malik bir məsuliyyətinə toxunulur. Əgər hamı bir nəfər kimi, xüsusilə də ailə məsuliyyətini daşıyanlar bu ayəyə diqqət yetirsəydilər, ailələrinin bir çox problemləri həll olunardı
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 613 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Əvvəl ölç, sonra biç!
Əvvəl tanı, sonra al!

Həyatda kimə etimad edir və inanırsınız? Hansı şəraitdə və hansı şərtlərlə? Sizcə başqalarının sözünə və iddialarına inanmaq, etimad etmək və razılıq vermək olar?
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 549 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KİŞİNİN QADIN ÜZƏRİNDƏ OLAN HÜQUQLARI
Ailə həyatının möhkəm təməlinin əsas hissəsi qadının kişinin haqlarını qoruması ilə əldə olunur. Bu sahədə qadın yalnız Allah-təalanı və qiyaməti düşünərək ərindən söz eşitməli və ətrafdakıları onun həyatına dəxalət etməyə icazə verməməlidir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 918 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA ƏR VƏ ARVADIN HÜQUQLARI
AİLƏ HÜQUQU

Ər və arvadın qarşılıqlı hüquqları Quranda və rəvayətlərdə lazımınca qeyd olunmuşdur. Belə ki, bu hüquqlara nəzər salarkən, onların İslamın möcüzələrindən olduğu qənaətinə gəlmək olar. Çünki heç bir din ər və arvad hüquqlarına bu şəkildə toxunmamışdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 888 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Islamda ailə
HAMİLƏLİK, SÜDVERMƏ VƏ AD QOYMA
HAMİLƏLİK DÖVRÜ
Ananın hamiləlik dövrü analıq məhəbbəti, Allahın rəhmət nişanəsi olmaqla yanaşı, olduqca ağır və çətin dövrdür.
Qadının əri, hər iki tərəfdən olan qohumlar onu anbaan qorumalıdırlar.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 687 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cəhənnəm sahili

Sərvətə görə evlənmək, cəhənnəmin kənarında və qapısında dayanmaqdır.

Yəqin bilirsiniz ki, ata-ananın övladın boynunda saysız haqları vardır. Amma heç bilirsiniz ki, övladların da ata-ananın üzərində haqları vardır?
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 580 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA ÖVLAD
ÖVLADIN DƏYƏRİ

Övlad – istər oğlan, istərsə də qız – Allahın bəndələrinə bəxş etdiyi ən faydalı nemətlərdəndir.
Həzrət İbrahimin (ə) övladı yox idi və bu onu narahat edirdi. Allah-təala öz ləyaqətli bəndəsinə yaşlı vaxtlarında İsmayıl və İshaqı bəxş etdi.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 492 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA QIZ ÖVLADININ DƏYƏRİ
ÖVLAD BƏXŞ ETMƏKDƏ HAQQIN İRADƏSİ

Haqq-təala müqəddəs varlıq olaraq yerin və göyün maliki, qadir, alim, rəhman və rəhimdir. Onun Öz bəndələri haqqında iradəsi onlara olan lütfü, eşqi və mərhəmətidir. Onun bəndəsi üçün istədiyi hər bir şey bəndəsinin dünya və axirətinin xeyrinədir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 731 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ANANIN ÖVLAD TƏRBİYƏSİNDƏ ROLU
ÖVLAD VƏ YAXUD ANA VARLIĞININ MƏHSULU

Quranda və rəvayətlərdə çox işlənilən «umm» sözünün mənası «kök», «qaynaq» deməkdir. Çünki uşaq azı altı, çoxu isə doqquz ay ananın bətnində qalır. Öz cisim və ruhunu qadının orqanizmindən alır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 651 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Evi kim idarə etməlidir?

Ər-arvadın müştərək həyatda hər şeydən çox qarşılıqlı anlaşmaya ehtiyacları vardır ki, bu iki şeyi aram, güzəştli, səmimi olmaq və hüquqlara riayət etməklə qazanmaq olar. Onlara lazımdır ki, həyatın müxtəlif məsələlərində danışıb-düşünməklə anlaşıb ortaq nəticəyə çatsınlar və güzəştlə öz istək və meyillərinə hörmətlə yanaşıb, bir-birini başa düşüb şirin həyat yaşasınlar.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 416 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsanın ən mühüm seçimi

Ayətullah Xameneinin gənc cütlüklərə müraciəti
Evlilik və ailə qurmaq hər bir insanın həyatında baş verən ən mühüm hadisələrdən biridir və bu hadisə hər bir şəxsin həyatını özünəməxsus tərzdə dəyişdirə bilər.
Yəqin ki, siz yanlış bir seçim üzündən həyatı böyük dəyişikliklərə məruz qalmış və bununla da həyatda seçdiyi yolunu yanlış istiqamətə yönəltmiş insanlarla tanışsınız.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 631 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Din və nigah
Peyğəmbər (s) buyurur: «Haqqın rəhməti dörd yerdə insana tərəf üz tutur:
yağış yağarkən, övlad məhəbbətlə atanın üzünə baxarkən, Kəbə evinin qapısı açılarkən və iki nəfərin bir-biri ilə ailə qurub yeni həyata qədəm qoyduqları zaman»;
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 631 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam qanunlarında qadınla kişi niyə fərqləndirilir?

İslam dinində bəzi mövzularda qadınla kişi arasında qanun və hökm cəhətindən fərqlər mövcuddur

Məsələn; qadın qazi, rəhbər və şəri hakim ola bilməz. Kişi öz həyat yoldaşını boşaya bilər, lakin qadın bunu edə bilməz.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 626 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İbrahimi dinlərdə evlilik məsələsi

Bəşəriyyət tarix boyu evlilik fenomeni sahəsində ya ifrata, ya da təfritə yol vermişdir. Bir qrup insanlar evlilik məsələsinin müsbət təsirlərinə fikir vermədən onu əzməyə, məhv etməyə çalışmışlar və cinsi əlaqələrin heç bir formada həyata keçirilməsinə icazə verməmişlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 763 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda ailə

Ailə qurmamış bir gəncin – istər oğlan, istərsə də qız, istər kişi və istərsə də qadın – pak, günahsız qalması, fəsaddan uzaq düşməsi qeyri-mümkündür.
Milyonlarla insan arasında ailə qurmamış pak, saf, iffətli, özünü günahdan uzaq tutan bir gənc kişi və ya qadın tapmaq olduqca çətindir. Əgər ailə qurmadığı halda pak, günaha mürtəkib olmayan bir gənc tapsaq, onun Allah övliyalarından olduğunu etiraf etməliyik.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 769 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HƏYATIN SONU
Enişli-yoxuşlu həyat yolunun sonu ölüm, əzəmət dolu bir dünyaya keçmək və öz əqidələrinin, əməllərinin səmərəsi, məhsulu ilə qarşılaşmaqdır.
Quran qadın və kişilərə diri ikən axirətləri haqqında düşünməyi tövsiyə edir:
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 647 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ÇOX TƏLƏBKAR OLMAQ

Ev işlərində, kişi üçün müvəffəqiyyət şəraitindən biri budur ki, çox tələbkar olmasın.
Hədsiz tələbkar olmağın, bəhanə axtarmağın müxtəlif nümunələri vardır ki, ev mühitində bəhanə axtarmaq bu məsələyə aiddir. Bəzən insan cəmiyyətdə və ya evdə bəhanə gəzir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 739 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yalan düşdüyü yeri xarabalığa çevirir! 

Kişi sevir ki, evə qayıtdığı zaman evi işıqlı və ətirli görsün. Amma yalan evi qaranlıq, məsələləri şübhəli, naməlum, qeyri-həqiqi şeyləri həqiqi kimi nişan verir, əlaqə və etibarı sındırır. Məgər yalançının sözünə etimad, etibar etmək olarmı?

p>
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 678 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda evlənmək və ailə qurmaq


Həzrət Peyğəmbər i- Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Asimanın rəhmət qapıları dörd yerdə açılır: Yağış yağdıqda, övlad ata-ananın üzünə (məhəbbətlə) baxdıqda, Kəbənin qapısı açıldıqda və nikah baş verdikdə.”
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 662 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

GÖZƏL ƏXLAQIN DƏYƏRİ

Qadın və kişi özlərinin və övladlarının səadəti naminə Quranın və rəvayətlərin təkid etdiyi bir çox əxlaqi məsələlərə riayət etməlidirlər.
Gözəl əxlaq sahibi olub, əxlaqi çirkinliklərdən qorunmaq çətin iş deyil. Əxlaqi məsələlərə riayət etmək, az bir müddətdə əxlaqi çirkinliklərdən çəkinmək mümkün olan işdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 649 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Evlilikdən qaçan gənclərlə nə etməli?

Evlilikdən qaçan gənclər həm uzun müddət evlənmədiklərinə görə valideynlərini nigaran edir və həm də orta yaşa çatdığı üçün xüsusi xarakterə və xüsusiyyətə malik olaraq, valideynləri üçün problemlər yaradırlar. Təbiidir ki, uşağın başqaları ilə rabitə yaratmaq və ya dost seçmək kimi bir vəzifəsi yoxdur. Körpə isə daima böyüklərdən asılı olur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 625 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

AİLƏDAXİLİ YÜKLƏNMƏ

Son günlər vətənimizdə ailədaxili diqqətsizlikdən şikayətçilərlə rastlaşırıq. Xüsusən yeni övladı dünyaya gəlmiş xanımlar özlərini narahat hiss edirlər. Bu məsələyə münasibət bildirmək qərarına gəldik. İki gənc evləndikdən sonra övladları dünyaya gələn andan problemin narazılıq tərəfi daha da qabarıq hiss olunur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 599 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ər-arvad mübahisələri barəsində

Sənin etdiyin yaxşılıqlar, gözəl işlər varsa, onları xatırlatmaqla özünü göstərməyə çalışma.

Hər bir evdə ər-arvad arasında problemlər mütləq və mütləq olmalıdır. Bu isə öz növbəsində iki tərəf arasında həmrəyliyin olmamasından irəli gəlir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 629 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailə təməli

Ailə - ərəb mənşəli söz olub olduqca maraqlı etimoloji kökə malikdir.

Ailə - bir-birinə dayaq olan, bir-birinə dəstək verən iki tərəf mənasını ifadə edir. Daha dəqiq desək, ailə - tərflərindən biri kənara çəkildikdə, digəri tab gətirə bilməyib yerə çökən hər hansı bir əşyaya deyilir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 771 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-20 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailədə gözəl əxlaq

Kişinin müxtəlif növ ixtilaf və çətinliklərin əmələ gəlməsində təqsiri olmasa belə, yoldaşı ilə pis və tündlüklə rəftar etməyə haqqı yoxdur. Ər və arvadın isti ailə ocağını, uşaqların ilk təlim-tərbiyə məktəbini soyutmağa haqları yoxdur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 621 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-20 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailə insana nə bəxş edir?

Allah Təala buyurur: "Onların yanında aramlıq tapasınız deyə sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı və sizin aranızda (ər-arvadın, yaxud insanların arasında) dostluq əlaqəsi, batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün (Allahın tovhidi, qüdrəti və hikmətinə dair) nişanələr vardır”. ("Rum” 21).
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 545 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-20 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADINLARLA RƏFTARDA ISLAMI NÜMUNƏLƏR

Həzrət Peyğəmbər (s) və mə`sum imamların həyatına nəzər saldıqda görürük ki, onlar öz həyat yoldaşları ilə mülayim və mehriban rəftar etmişlər. Bu böyük insanlarda mərhəmət elə bir həddə olmuşdur ki, hətta bə`zi zövcələri onların bu xüsusiyyətlərindən sui-istifadə etmişdir
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 602 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-20 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 101-150 151-200 201-235