Cümə axşamı, 2024-02-29, 1:58 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın » Ailə xoşbəxtliyi

Entries in category: 235
Shown entries: 201-235
Pages: « 1 2 3 4 5

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
Gelmishem otagina
oyadam seni


"(Ey moninler!) Qadinlariniz sizin (ovlad ekdiyiniz) tarlanizdir. Istediyiniz vaxt oz tarlaniza gelin!" ("Beqere" suresi, 223-cu aye)
"Zifaf" lugetde hediyye menasini ifade edir. Bizde nece, " zifaf gecesi" gelinlere hediyye olunur, yoxsa?
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 2382 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

Kebin

Kebin qadinin kishiye halal olmasi ucun oxunan razilashmaya deyilir. Ister daimi olsun, isterse de muveqqeti, terefler buna razi olmali ve mecburiyyet qarshisinda kebin kesdirmemelidirler. Qadinin raziligi ile yanashi, onun atasinin, yaxud ata terefden olan babasinin da raziligi esas shertdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 19151 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 2.5/22 | Serhler(0)

EVLİLİYİN 6 DÜŞMƏNİ

Ailə quran hər kəs mehribanlıq və sevgi ilə əhatə olunmuş bir mühit və səmimi münasibətlər planlaşdırır. Təəssüf ki, çox vaxt qurulan ailələr gözlənilən nəticəni vermir. Psixoloqların fikrincə, ailə həyatının ilk ili kritik il, risk zonası hesab olunur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 668 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailədə qadın və kişinin vəzifələri

Qurani Kərimin Rum surəsinin 21-ci ayəsində buyurulur:
"...Onun (qüdrət) nişanələrindən (biri də), ünsiyyət qatmağınız üçün sizə zövcələr yaratmasıdır. Onlarla sizin aranızda dostluq (məhəbbət) və mərhəmət yaratdı. Həqiqətən bunda, anlayıb-düşünən qövm üçün böyük ibrətlər vardır."
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 738 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Aile ve ya istixare
АİLӘ BАХIMINDАN YАNАŞMА

İnsаnlаrın tаnınmаsındа mühüm аmillәrdәn biri оnlаrа аilә prizmаsındаn yаnаşmаdır. Nәcib vә sаğlаm аilәdә tәrbiyә аlmış insаnlаrın әхlаqi vә mә`nәvi durumu dәrin vә prinsipiаl оlur. Bu sәbәbdәn dә оnlаrа dаhа çох е`timаd göstәrilә bilәr. Әlbәttә ki, bә`zәn qеyri-münаsib аilәlәrdә lаyiqli insаnlаr yеtişir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 3193 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 1.8/4 | Serhler(0)

İSLAM VƏ BƏŞƏR TARİXİNDƏ
QADININ YERİ 
AZĞIN İNSANIN QADIN HAQQINDA YANLIŞ TƏSƏVVÜRÜ 

Təkəbbürlə yaşayan, Haqq təlimlərindən uzaq düşən millətlər dünya və insana aid məsələlərdə yanlış təsəvvürlərə malikdirlər. Onlar bir çox vaxtlar varlıq aləmi, məxluqat haqqında həqiqətdən uzaq fikirlər yürütmüşlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 735 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailə həyatında
mehribanlığın rolu


Ailə məsuliyyətlərini yerinə yetirmək güzəşt, geniş ürək, siyasət, ağıl, səbr, alicənablıq, bağışlamaq və elm tələb edir. Evin böyüklüyü ailəni qorumaq və ondan muğayat olmaqdadır. Necə ki, "bir millətin və ya cəmiyyətin başçısı onun xidmətçisidir” demişlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1081 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ozunuze sual verin!
EVLƏNMƏDƏN ƏVVƏL ÖZÜNÜZƏ
BU SUALLARI VERMISINIZMI?

Evlilik insan həyatının dönüş nöqtələrindən biridir. Evliliyə indiki gənclər çox sadə gözlə baxırlar. Gənclərimizin aşağıdakı sualları evlənməyə qərar vermədən əvvəl özlərinə soruşmalarını və müsbət cavablar beynində verdikdən sonra evliliyə addım atmasını yaxşı olacağı qənaətindəyəm
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 658 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Islamda sevmek ve sevilmek

Belə bir rəvayət söyləyirlər: bir nəfər qədimdə Kəbə Evini ziyarət edəndə, gözü Kəbə Evinin divarındakı kağıza sataşır. Orada naməlum bir şair məkkəli bir xanıma olan böyük sevgisindən xəbər verirdi. O, boynuna alırdı ki, utandığına görə ona öz ürəyini aça bilmir və çıxış yolunu burada şeir yazmaqda tapır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 4678 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 2.6/5 | Serhler(0)

AİLƏ VƏ CƏMİYYƏTDƏ İLAHİ QÜVVƏ OLAN TƏQVA

TƏQVANIN HƏQİQƏTİ


Bu mənəvi kəlmənin kökü lüğətdə ən gözəl və ən əsl bir məfhum olan «وفى» kəlməsidir. «وفى», «pəhriz saxlamaq», «bütün varlığını ilahi qadağalardan qorumaq» deməkdir. وفى əslində, elə bir qüvvə, bacarıq, məharətdir ki, günahı tərk etmək, riyazət çəkmək və nəfsini haramın ləzzətindən qorumaq yolu ilə əldə olunur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 644 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İNSAN VƏ İZDİVAC

İzdivac, ailə qurmaq, nəsil artırmaq heyvan, bitki və cansızlarda təkvini qanunlar, qərizələrin düzgün yönəldilməsi ilə baş verir. Lakin insanlar bu həyati məsələni dini qanunlarda, Quranda, peyğəmbər və imamların buyruqlarında göstərilən qayda-qanunlar əsasında həyata keçirilməlidirlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMDA AİLƏ QURMAĞIN ÜLVİ MƏQSƏDLƏRİ

PAK AİLƏ


Ailə qurmamış bir gəncin - istər oğlan, istərsə də qız, istər kişi və istərsə də qadın - pak, günahsız qalması, fəsaddan uzaq düşməsi qeyri-mümkün nəzərə tapır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 659 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

LƏYAQƏTLİ QADININ SİFƏTLƏRİ

Ötən səhifələrdə ləyaqətli qadınların iki xüsusiyyətinə işarə olundu, beləliklə söhbətimizi onların başqa sifətlərini saymaqla davam etdiririk.
Ləyaqətli qadının digər gözəl və təqdirəlayiq sifətlərindən biri budur ki, öz ərini bütün dünyaya belə dəyişməsin. Bu məsələ bir neçə surətdə isbata yetir:
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 704 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailə səadətinə necə nail olaq? 
MEHRİBANLIĞIN AİLƏ HƏYATINDA ROLU

Ailə məsuliyyətlərini yerinə yetirmək güzəşt, geniş ürək, siyasət, ağıl, səbr, alicənablıq, bağışlamaq və elm tələb edir. Evin böyüklüyü ailəni qorumaq və ondan muğayat olmaqdadır. Necə ki, "bir millətin və ya cəmiyyətin başçısı onun xidmətçisidir” demişlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QАDININ HӘR ŞЕYLӘ MАRАQLАNMАSI

Әksәr qаdınlаr әtrаfdаkılаrlа bаğlı әn incә mәsәlәlәrә hәssаsdır. Bаşqаlаrının hәyаtındа bаş vеrәn әn kiçik dәyişiklik оnlаrın nәzәrindәn qаçmır. Bu хüsusiyyәti dоğurаn оndаkı cаsusluq, bаşqаlаrının işinә müdахilә hissidir, yохsа pәrdә аrхаsındа bаşqа bir sәbәb vаr? Hәr şеylә mаrаqlаnmаq qаdın üçün tәbii bir хüsusiyyәtdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 632 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Islamda aile
ƏXLAQ UYĞUNLUĞU
Ailə qurmaq vəzifəsi çətin olub onları yerinə yetirmək daha ağırdır. Belə ki, ilk növbədə gözəl əxlaq, mənzil tədarükü, əxlaq uyğunluğunu və s. tələb edir. Eləcə də süstlük, zəiflik və müxtəlif çatışmazlıqlar yaradır ki, bu da bəzən ədəb qaydalarının pozulmasına gətirib çıxarır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1183 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

AİLƏ VƏ CƏMİYYƏTDƏ İLAHİ QÜVVƏ OLAN TƏQVA
TƏQVANIN HƏQİQƏTİ

Bu mənəvi kəlmənin kökü lüğətdə ən gözəl və ən əsl bir məfhum olan «وفى» kəlməsidir. «وفى», «pəhriz saxlamaq», «bütün varlığını ilahi qadağalardan qorumaq» deməkdir. وفى əslində, elə bir qüvvə, bacarıq, məharətdir ki, günahı tərk etmək, riyazət çəkmək və nəfsini haramın ləzzətindən qorumaq yolu ilə əldə olunur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 640 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

VALİDEYNƏ İTAƏT

"Rəbibn yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi (onlara yaxşı gözlə baxıb gözəl davranmağı) buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında (yaşayıb) qocalığın ən düşkün çağına yetərsə, onlara: "Uf!” belə demə, üst-lərinə qışqırıb acı söz söyləmə.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 759 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Gənc ailələr üçün göstərişlər

HӘYАT YОLDАŞININ ӘХLАQİ VӘ ŞӘХSİYYӘTLӘ BАĞLI KЕYFİYYӘTLӘRİ

Hәyаt yоldаşı sеçimindә mövcud оlаn әsаs mе`yаrlаrdаn biri dә qаrşı tәrәfin әхlаqlı оlmаsınа әminlikdir. Kоbud, qаbа, sәrt insаnlа müştәrәk yаşаmаğın хеyli prоblеmi vаr. İslаmi rәvаyәtlәrdә bildirilir ki, pis әхlаqlı hәyаt yоldаşı insаnı vахtındаn qаbаq qоcаldаr.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Gənc ailələr üçün göstərişlər

QUR`АNİ-KӘRİM NӘZӘRİNDӘN АİLӘ RАBİTӘSİNİN ӘSАSI


Qurаni-kәrim sеvgi vә mәrhәmәti аilә rаbitәsinin әsаsı sаyır. Bu bаğlılıq şәhvәt vә mаddi tәmәnnа bаğlılığındаn üstün vә ucаdır. Qurаn tә`birincә: "Sizin üçün öz növünüzdәn zövcәlәr yаrаtdıq ki, оnlаrlа аrаmlıq tаpаsınız vә аrаnızdа sеvgi vә mәrhәmәt qәrаr vеrdik.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 638 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

АİLӘ TӘŞKİLİNDӘ İLK АDDIM

Аilә tәşkilindә ilk mәrhәlә düzgün niyyәt vә mәqsәdlә аddım аtmаqdır. Bu mәsәlәni әhәmiyyәtli еdәn аgаh vә düşüncәli dünyаdа yаşаmаğımız vә hәqiqi niyyәtlәrimizә, mәqsәdlәrimizә cаvаb vеrilmәsidir.
Mövlәvinin tә`birincә:Әmәlimiz nidа, dünyаmız bir dаğ,
dаğdаn dönәn bizi еtmәdә sоrаq
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 624 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İZDİVАC, ЕVLӘNMӘ АSTАNАSINDА

Bәşәriyyәtin әn gözәl vә ilаhi hisslәrindәn biri оnun аilә qurmаğа vә övlаd sаhibi оlmаğа mеylidir. İnsаnlаrın аilә fоrmаsındа yаşаyışı tаm tәbiidir. İnsаn еlә bir şәkildә yаrаdılmışdır ki, о fitri vә tәbii şәkildә аilә qurmаğа vә övlаd sаhibi оlmаğа mеyl göstәrir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 678 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Daimi nikah

Digər səmavi dinlərdən olan qadınlarla daimi nikah


Kitab əhli olan (yəhidi, xaçpərəst) qadınlarla evlənmək olarmı?
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 803 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ailədə davranış qaydaları

Ailə ictimaiyyətin tə`məl daşı hesab olunur. Əgər bu tə`məl daşı sağlam və düzgün ailə tərbiyəsi əsasında qoyularsa, pak bir mühitin ərsəyə gəlməsinə zəminə olacaqdır. Amma əgər ailədə təlim-tərbiyə sönük və puç əxlaq əsasında icra olunarsa təbii ki, qeyri insani bir cəmiyyətin formalaşmasına səbəb olacaqdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1313 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Islamda aile huququ

Yalniz ferdlerin heqiqete malik olmasina inanan, cemiyyeti sadece zehn ve xeyalin uydurmasi kimi tesevvur eden felsefi ideologiyanin eksine olaraq Islamda ve onun huquqi sisteminde aile cemiyyeti ozunemexsus heqiqete ve xususi hokmlere malikdir.Islamin muxtelif huquq kitablarina nezer saldiqda bu heqiqetin muxtelif yonleri ashkar suretde gorunur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1696 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Heyat yoldasini incitmek.

Hezreti Peygember (s.e.v.v.) buyurur; " Her kesin onu inciden heyat yoldasi varsa, Allah -teala onu namazlari ve yaxsi emellerini yoldasini ozunden razi salmayinca qebul etmez.
Bele bir qadin bututn geceleri oruc tutub,bendeleri azad etse ve coxlu sedeqe verse bele, cehenneme daxil olan ilk adam olacaqdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 6429 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 3.6/7 | Serhler(0)

Evlenmeyin feziletleri.

Evlenmek barede bir cox hedislerde neql olunmusdur.Onun deyeri ve kisinin oz zovcesi ile mehriban olmasi haqqinda ve evlenmekden imtina etmeyin qadagan edilmesi haqqinda cox revayetler soylenib. Imam Baqir (e) bu haqda buyurur;-Bu dunyada her bir ne'metim olsa bele, bu gece qadinsiz yatmaqdan xosum gelmez.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 817 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Boşanmanın qarşısını necə almaq?

  Həyatın ən şirin anlarından biri - toy günüdür. Ancaq çox təəsüf ki, cavanların bir çoxu bu şirinliyi boşanmanın acısına çevirirlər.
Çox təəsüf ki, boşanma mövzusu bu gün cəmiyyətdə böyük bir problemə çevirlmişdir.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 787 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

EVLƏNMƏDƏN ƏVVƏL QADINA BAXMAQ

Naməhrəm şəxslərə ləzzət və şəhvət nəzəri ilə baxmaq insanın Allah eləməmiş, daha böyük günaha–zinaya mürtəkib olmasına, iman, şərəf və heysiyyətinin aradan getməsinə, Allahın qəzəb oduna–cəhənnəm oduna düçar olmasına səbəb olur.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1339 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ana Və Ata 1

Rəbbin, tək Özünə tapınmanızı və ana ataya yaxşılıq etməyi əmr etmişdir. Əgər ikisindən biri və ya hər ikisi, sənin yanında ikən qocalacaq olsa, onlara qarşı «Of» belə demeyesin, onları azarlamayasın. İkisinə də  həmişə şirin söz söyleyesin. 
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 1858 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-02 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

BOŞANMAQ: ən axırıncı hərəkət nə üçün ən birinci?

Boşanma. Təlaq. Halal olan, amma Allahın bəyənmədiyi bir addım. Ailələrini tərk etməkdə özlərini rahatlatmaq istəyənlər adətən ən ilkin bununla özlərinə təskinik tapmağa çalışır. Amma əslində isə bu, ən sonuncu addımdır.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 782 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HİCAB BARƏSİNDƏ XÜSUSİ "GÖSTƏRİŞ

Qadınların hicaba və iffətə riayət etməklə evdən çıxmalarının şəri baxımdan heç bir eybi yoxdur. Qadınlar daha artıq ehtiyata riayət edərək iş görə bilər, vacibatı yerinə yetirmək və dini məsələləri öyrənmək üçün təşkil olunan məclislərdə iştirak edə bilərlər.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 865 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

NAMUSUN QORUNMASI–QEYRƏT

Namusu qorumaq, qeyrətli olmaq hər bir mömin şəxsə vacibdir. İslam nəzərindən bu iş xeyli tövsiyə olunmuşdur. Qadın və kişinin küçə-bazarda, xiyabanlarda, məktəb və universitetlərdə, xüsusilə əgər qadınlar yarıçılpaq halda olarsa, onda bu halda qeyrət və abır-həya cəmiyyətdən yığışılar, əxlaqi və cinsi pozğunluq yayılar.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 934 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)
Ailə – məşhurların dilindən
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 773 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-21 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Ailəsi ilə pis rəftar edənin aqibəti

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: "İnsanların ən pisi - ailəsinə tələbəkar olanıdır”. Bir nəfər soruşur: "Ailədə tələbkar olmaqda məqsəd nədir?” Buyurur: "O zaman ki, kişi evə daxil olur, arvadı qorxar və uşaqları qorxar və qaçarlar. Evdən çıxan zaman isə arvadı sevinər”.
Ailə xoşbəxtliyi | Baxis: 835 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

1-50 51-100 101-150 151-200 201-235