Bazar ertəsi, 2024-02-26, 2:06 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Xəbərlər arxivi

Maraqlıdır ki, iman necə əldə olunur? Bəziləri belə hesab edirlər ki, iman yalnız inanmaqdan ibarətdir. Guya Allaha inanan insan bütün günahlara batsa belə, behiştə gedəsidir. Bu fikirdə olanlar Mürciə adı ilə məşhurdur. Xəvaric adlanan digər bir qrup isə bu fikirdədir ki, böyük günaha yol verən mömin kafir olur. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 706 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-19


İmanın neçə sütunu vardır? Həzrət Peyğəmbərin (s) buyuruqlarını qəbul etmək dinin sütunlarındandır. Bu buyuruqların ən mühümü «üsuli-din», yəni dinin əsasını təşkil edən tövhid (Allahın birliyi), nübüvvət (peyğəmbərlik) və məad (ölümdən sonra həyat) inamlarıdır. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 610 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-19


Həbib - Məzahir ibni Əştər ibni Cəxvanın oğludur. O, Kufənin tanınmış simalarından olmuşdur. Bəni-Əsəd qəbiləsindəndir. (Erfan)
Kələbinin verdiyi məlumata görə Həbib – Həzrət Peyğəmbərin (s) səhabəsi olmuşdur.
Kateqoriya: Müxtəlif | 642 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-19


Əziz Peyğəmbərimiz (s) əxlaqı bütün bəşər üçün bir nümunədir. İnsanın ailəsinə göstərdiyi gözəl rəftarı, əxlaqı o Həzrətin (s) təkamül yolunda əldə etdiyi nailiyyətlərdən xəbər verir. O kəs ki, ailə üzvlərinə qarşı xoş rəftar göstərərsə, deməli, ümumiyyətlə xoş əxlaqlı insandır.
Kateqoriya: Müxtəlif | 473 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-19


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر ("Subhənallah vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər”)” zikrini çox deyin. Çünki Qiyamət günü bu zikrlər qarşıdan və arxadan mühafizə olunan mələklərlə gələcəklər”. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 628 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-19


İnsan - Quranın buyurduğu kimi, İlahi əmanətdir. O, Allahın gözəl adlarını bilir, hidayət oluna bilir və kəramətə malikdir. "Və bütün adları Adəmə öyrətdi (dünyanın bütün varlıqlarının nəsli kəsilənədək adlarını bir dildə və ya bəşəriyyətin gələcəkdə olacaq bütün dillərində və yaxud bütün ad sahiblərinin həqiqətlərini, xüsusiyyətlərini və nişanələrini ona öyrətdi). 
Kateqoriya: Müxtəlif | 658 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


Şeytan o kəsdir ki, insanı günah işlətməyə vadar edir, insanı ruhi cəhətdən xəstə edir. Allah insanı yaradan zaman Öz İlahi ruhundan ona üfürmüşdür. Sonra əmr edir ki, bütün mələklər ona səcdə etsinlər. Bu zaman İblis (lən) insanı səcdə edilməyə layiqli bilmədiyi üçün İlahi əmrdən boyun qaçırdır. Bu itaətsizliyinə görə də İlahi dərgahdan qovulur. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 658 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


Əba Abdullah (ə) əzadarlığı Həzrət Adəmlə (ə) Həvvanın (ə) xəlq olunduğu günə və hətta ondan da əvvələ təsadüf edir. O zaman ki, Cəbrayil (ə) Allahın tərəfindən ona varlıq aləminin ən gözəl adlarını öyrədirdi.
Kateqoriya: Müxtəlif | 611 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


Lənət haqqında demək olar ki, mənası İlahi lütfdən uzaq olmaqdır. Quranda kafirlər və zalımlar da lənət olunmuşdular. Belə ki, Quran buyurur: "Allah kafirlərə lənət etmiş (axirətdə Öz rəhmətlərindən uzaqlaşdırmış) və onlar üçün yanar od hazırlamışdır”. ("Əhzab” 64).
Kateqoriya: Müxtəlif | 601 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


İblis lənətliyin bu dünyada gördüyü ilk iş - insanı üsyana və itaətsizliyə təşviq etməkdir. Ancaq əgər insan onun bu dəvətini qəbul etməsə, şeytan heç bir zaman ona hakim ola bilməz.(Tebyan saytına istinadən)
Kateqoriya: Müxtəlif | 637 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


"Odur ki, ölçü və tərəzini düz edin, camaatın malından kəsməyin və yer üzü (peyğəmbərlərin dəvəti və səmavi şəriətlər vasitəsilə) düzəldikdən sonra onda fitnə–fəsad törətməyin. Əgər imanınız varsa, bunlar sizin üçün daha yaxşıdır”. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 684 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


Dini kitablar, əxlaq dərsləri Allaha yaxınlaşmağın yolunu namazda, orucda, həcdə, əmr-be-mərufda, xümsdə, zəkatda və bu kimi görürlər. Şübhəsiz ki, bütün bu ibadətlər Allahla rabitədə və insanın özünü islah etməsində çox dəyərli fenomenlərdir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 584 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


 Tövbə - Allahın lütf və inayətidir ki, insanlara əta etmişdir. Həqiqi tövbə günahın bütün ziyanlarını və aqibət cəzasını aradan aparar. Günah sanki bataqlıqdır ki, insan hər nə qədər ona batarsa, daha dərinliklərə çəkilər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 663 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-13


Məhərrəm bizlərə öyrədir ki, insan həyəcanlı halında belə aqilcəsinə rəftar edə bilər. Məhərrəm - eşq məktəbidir, məntiq və ağıl məktəbidir. Bu məktəbi İmam Hüseyn (ə) məktəbindən savayı heç bir yerdə görmək olmaz. Bu, elə bir məktəbdir, ki, həm Seyyidüş-şühəda (ə) bizə dərs verir və həm də vəfalı dostları və tərəfdaşları. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 674 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12


İmam Zaman ağanı (ə.f) İmam Hüseynə (ə) çox bənzədirlər. Əhli-beyt (ə) davamçıları elə bir Aşuranın və Kərbəlanın intizarındadır ki, İmam Zaman ağa (ə.f) ilə bir yerdə gələcəkdir. (Tebyan)
İmam Hüseynin (ə) zamanı - qəflət zamanı idi. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 584 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12

Kateqoriya: Müxtəlif | 625 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12


Cavab: Qurani-kərim və Əhli-beyt buyuruqlarında düşmənə zülm və hiylə yolu ilə qalib gəlmək pislənilir. Həzrət Əlinin (ə) hakimiyyəti dövründəki müharibələrdən birində İslam düşmənləri meşədə gizləndilər. Bir şəxs Həzrətə (ə) meşəni yandırmağı təklif etdi. İmam buyurdu: "Zülmlə qələbə qazanmaq olmaz.”
Kateqoriya: Müxtəlif | 693 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12


Cavab: Heç şübhəsiz ki, İmamın qiyamı mövcud hakimiyyətə qarşı idi. Bəzi məzhəblərdə belə bir qiyama qeyd-şərtsiz icazə verilmirsə də, şiəlikdə belə deyil.
Bu məsələnin siyasi fəlsəfəsi vardır. Əvvəlcə bilməliyik ki, insan nə üçün dövlətə itaət etməlidir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 620 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12


Cavab: Əvvəla, hər bir tarixi qərar həssas bir dönəmdə bir sıra səbəblərdən ortaya çıxır və hər iki tərəf bu fürsəti əvvəlcədən gözləyir. Peyğəmbər (s) sünnəsindən kənarlaşma və imamların ədaləti aşuradan sonra çox-çox əvvəlki gerçəklik idi. Salman, Əbuzər, Əmmar kimi pak səhabələr fürsət düşən kimi xalqı oyatmağa çalışardılar. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 609 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12


Məsumların (ə) həyatı sirlərlə və möcüzələrə dolu olan bir həyatdır. "Gözlər və onların görmə qabiliyyəti Onu dərk etməz və O, gözləri və görmələri dərk edər. O, lətif və xəbərdardır”. ("Ənam” 103).
Əlbəttə, o kəslər ki, pakdırlar və qəlbləri hər cür xata və günahdan məsumdur, dünyanın çox sayda həqiqətlərini görməyə qadirdirlər.  
Kateqoriya: Müxtəlif | 625 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12


Cəhənnəm atəşi dünya atəşindən daha güclüdür və bu cür atəşi İmam Hüseyn (ə) sevgisi söndürə bilər. Cəhənnəm atəşindən zəif olan dünya atəşinin insanı yandırmaması da təəccüblü görünməz. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 623 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-12


Seyyid Muhəmməd Ətaran nəql edir: "Aşura günü sinə vuranların arasında idim. Və gözəl cavan oğlanlardan biri sinə vuraraq qadınlara tərəf baxırdı. Mən taqət gətirmədim və qeyrət edib ona sillə vurdum. Onu sinə vuranların cərgəsindən çıxartdım. Birdən əlim bərk ağrımağa başladı və bu ağrı get-gedə artmağa başladı.
Kateqoriya: Müxtəlif | 603 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Qurani-Kərim insan üçün iki növ əcəl saymışdır: "Sizi (birinci ata-ananızı birbaşa, o ikisinin nəslini isə vasitə və mərhələlər keçməklə) palçıqdan yaradan, sonra (sizin hər biriniz üçün ömür) müddət(i) müəyyənləşdirən Odur. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 618 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


"Odur ki, ölçü və tərəzini düz edin, camaatın malından kəsməyin və yer üzü (peyğəmbərlərin dəvəti və səmavi şəriətlər vasitəsilə) düzəldikdən sonra onda fitnə–fəsad törətməyin. Əgər imanınız varsa, bunlar sizin üçün daha yaxşıdır”. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 597 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Bir gün Həzrət Süleyman (ə) dənizin kənarında əyləşmişdi. Gözü üzərində buğda dənəsi aparan bir qarışqaya sataşdı. Süleyman ona baxmağa davam etdi. Gördü ki, o, suya yaxınlaşan zaman sudan bir qurbağa çıxır və ağzını açar. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 632 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Məada inam hissi insanın ruh və əməlində dəyişikliklər yaradır. İnsan ancaq təbii deyil, həm də mənəvi aləm haqqında düşünməyə başlayır. Məad etiqadından yaranan bu dəyişliklər insanı kamala çatdırar və inkişaf etdirər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 582 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


 Qeyd olundu ki, insanı uçuruma yuvarladan səbəb qəflətdir. Allahdan, məaddan və bəndəlik vəzifələrindən xəbərsizlik insanı heyvanlıq dərəcəsinə, bəzən ondan da aşağı alçaldır. Dinin əsaslarından xəbərdar olmayan insanın təkamül yolunda hərəkət etməsi qeyri-mümkündür.
Kateqoriya: Müxtəlif | 616 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Həzrət İmam Əlinin (ə) ikinci xanımı Həzrət Fatimə Kəlabiyyə dörd oğlan övladının dünyaya gəlişi ilə "Ümmül-Bənin" adı ilə məşhur oldu. Bu dörd qardaş Həzrət Əbulfəzl Əbbas başda olmaqla Kərbəlada öz böyük qardaşları İmam Hüseynin (ə) hüzurunda idilər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 577 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Həzrət Zeynəb (s.ə)-İmam Əlinin (ə) dili, Həzrət Zəhra (s.ə) iffətinin hicabda olan günəşi, Həsənin (ə) həlimliyi idi. Zeynəbin (s.ə) kəlamları bir ox idi ki, düşmənin bağrını yarırdı və Həzrət Peyğəmbəri (s) yada salırdı. Əyilmiş qəddi isə anası məzlum Zəhranı (s.ə) xatırladırdı.
Kateqoriya: Müxtəlif | 612 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


İmam Hüseynin (ə) həyat tarixi, bəşər tarixində ən çox iz buraxan bir hadisə idi. Bu, elə bir hadisədir ki, indiyə qədər də səs-sədası əzadarlıq mərasimlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Maraqlısı budur ki, təhrikedici bir qüvvə yoxdur, ancaq pak dini və insani sevgidən qaynaqlanır. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 643 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Malik ibni Dinarın vaxtında günah işlər görən bir kişi var idi və heç vaxt xeyir işlər düşünməmişdi. Nəhayət, ölüm mələyi onun ətəyindən yapışır. O, ölüm mələyini görəndə başa düşür ki, ölümü gəlib çatıbdır. Öz əməllərinə bir nəzər salır. Ancaq orada ümid ediləsi bir şey görmür. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 577 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Şeytan - insan daxilində olan nəfsani bir qüvvədir ki, daima insanı pis işlərə tərəf sövq edir. Bütün yanlış əməllər, batil etiqadlar, inanclar, vəsvəsələrin mənbəyi və hiylə işlətmələrin hamısının kökü şeytani hisslərə qayıdır. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 618 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-06


Çox hallarda rəhmani fikirlə şeytani fikir arasında fərq qoymuruq və bilmirik ki, hansı fikir rəhmanidir və hansı şeytani. Fikirləri ayırd etməmək insanı sərgərdan edir. Bəs şeytani və ya rəhmani ola biləcək fikirlərimizin qarşısındakı vəzifəmiz nədir? 
Kateqoriya: Müxtəlif | 607 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-06


Bəni-İsrayildən olan bir kişinin 40 il idi ki, işi oğurluq idi. Bir gün Həzrət İsa (ə) Bəni-İsrayildən olan bir abid ilə yol gedirdi. Abid Həzrət İsanın (ə) arxasınca hərəkət edirdi. Oğru öz-özünə dedi: "Bu, Allahın peyğəmbəridir. Yanında da həvarilərindən biri var. Əgər mən də onlarla hərəkət etsəm, onlardan üçüncü olaram”.
Kateqoriya: Müxtəlif | 632 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-06


İslam dininin nəzərinə görə it də başqa heyvanlar kimi insana xidmət etmək üçün xəlq edilmişdir. Bu heyvan insanların mənzilini qoruyar və ova çıxan zaman yardım edərlər. Bu gün itlərdən narkotik maddələrin tapılmasında, zəlzələdən ziyan çəkənləri axtarllmasında və s. də istifadə olunur
Kateqoriya: Müxtəlif | 642 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-06


Məhərrəm ayının ilk ongünlüyündə ilk növbədə Məhərrəm ayının duasını oxumaq çox fəzilətlidir. Çünki bu ay ərəb təqviminin ilk ayıdır. Bu dua sağlamlığa, bəlaların uzaq olmasına və yaxşı əməllər əldə etmək üçün çox təsirlidir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 656 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-03


İmam Hüseyn (ə) qiyamının hədəfi
Allah taala Qurani-kərimdə buyurur: "(Ey müsəlmanlar!) Gərək aranızda (insanları) yaxşılığa çağıran və əmr be məruf və nəhy əz münkər edən bir dəstə camaat olsun! Həqiqətən bunlar nicat tapmış şəxslərdir.”
Kateqoriya: Müxtəlif | 604 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-03


Allah çox sayda Quran ayəsində valideynə yaxşılıq etməyi biz müsəlmanlara əmr edir və bu əməli İlahi nemətlərə şükür etməklə bərabər tutur. Allah buyurur: "Və Biz insana ata-anası barəsində tövsiyə etdik. Anası onu (hamiləlik dövründə öz bətnində) getdikcə artan bir zəifliklə daşıdı (uşağa süd vermək və) süddən kəsmək iki il ərzində olur. (Dedik) ki: «Mənə və ata-anana şükür et ki, (hamının) dönüş(ü) Mənə tərəfdir»”. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 586 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-03


Bu günləri Kufənin ab-havası həmişəkindən daha görməli olub. Kufə bazarında gəzdikdə qərarsızlıq və narahatlığı hiss edirsən. Dəmirçilərin can alan səsləri bir an da olsun kəsilmir. Hamı özü üçün qılınc, nizə və ox sifariş verir.
Kateqoriya: Müxtəlif | 613 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-03

« 1 2 3 4 5 6 ... 66 67 »