Bazar ertəsi, 2024-02-26, 1:51 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Xəbərlər arxivi

Allah Təala bu surədə buyurur ki, Mənim xəlq etdiyim hər şey - xeyirdir. Ancaq xəlq olmuş bu xeyirlər bəzən özündən şər icad edər. Allah da insana ixtiyar və iradə verdiyi üçün seçimi onun öhdəsinə buraxmışdır. Ancaq bizlərə elə yollar göstərir ki, bu şər qüvvələrlə mübarizə apara bilək. Bu yol - Xaliqə pənah aparmaqdır. Çünki tək Xaliq onların bu şərini dəf edə bilər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 582 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-31


Ayətullah Cavad Amuli buyurur: "Qurani-Kərim o zaman ki, hicabdan bəhs edir, buyurur ki, hicab qadına ehtiram və hörmət qoymaqdan ibarətdir ki, naməhrəm ona heyvancasına nəzər salmasın. Ona görə də qeyri-müsəlman qadınlara pis nəzərlə baxmamağı caiz bilir.
Kateqoriya: Müxtəlif | 590 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-31


Mömin təkamül yolunda daima çətinliklərlə üzləşir. Allah Təala belə təqdir etmişdir ki, möminlər və Allahın dostları imtahan versinlər - çətinliyə, yoxsulluğa və bəlaya düçar olsunlar. Bu halı peyğəmbərlərin (ə) həyatında da müşahidə etmək olar. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 595 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-31


Abdullah ibn Həbiri imanlı şəxsiyyətlərdən biri idi. Ömrünün çox hissəsini insanlara xidmətə sərf etmişdir. O, Bəni-Üməyyənin idarələrində işləmişdir. Bəni-Üməyyə süqut etdikdən sonra işsiz qalır. Ona görə də maddi imkanı zəifləyir. (Erfan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 575 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-31


"Musa (öz qövmünə) dedi: «Əgər siz və yer üzündə olanların hamısı Allaha kafir olsanız, yaxud Onun nemətlərinə qarşı nankorluq etsəniz (Ona bir zərər vurmazsınız, çünki) həqiqətən Allah ehtiyacsızdır və sifət və işləri mədh olunandır (ki, mələklər və möminlər Onu dilləri ilə, yaratdıqlarının kamilliyi isə Onu öz halları ilə mədh edirlər)»”. ("İbrahim” 8).
Kateqoriya: Müxtəlif | 597 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-31


Bu gün cavanlarımızı narahat edən ən mühüm məsələlərdən biri evlilikdir. Bu günün cavanı evliliyin necələyi ilə mətbuat və televiziya ilə tanış olur. Baxdığı çox sayda seriallarda evliliyin meyarlarını axtarır və özündən asılı olmayaraq, özü üçün meyar təyin edir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 466 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-31


nsan belə güman edir ki, axirət aləmi bu dünya kimidir. Bir müddətdən sonra insan orada olan nemətlər, rahatlıq, əziyyət və ictimai və iqtisadi narahatçılıqlara adət edir. Ancaq belə deyildir. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 591 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-31


İslam düşmənlərinin ideoloji müharibəsində əsas hədəflərdən biri hicab, qadınların İslam meyarları ilə geyimidir. İlkin İslam dövürlərində qadınlar ev libaslarının üstündən iri parçaya bürünüb və bədənlərinin zərifliyi nəzərə çarpmayıb.  
Kateqoriya: Müxtəlif | 595 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-30


Sual olunur ki, çadra, özü də qara çadranın üstünlüyünü təsdiqləyən hədis varmı? Çadradan istifadə etməməklə fiqhi göstərişlərə riayət etmək mümkün deyilmi?
Kateqoriya: Müxtəlif | 580 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-30


Müasir dünyamızda müsəlman qadının evdən kənarda işləməsi əsas mövzulardandır. Əslində dinimiz və milli adət-ənənənələrimizə görə evdarlıq qadın üçün ən bəyənilmiş məşğuliyyət sayılır. Qadına bir ana, həyat yoldaşı olaraq çox böyük qiymət verilir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 623 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-30


İnsan bəzən bir işin dalınca vəzifə və eşq olaraq yox, başqa məqsədlərlə gedir. İbadət də belədir. Təəssüf ki, bəziləri Allahın razılığı yox, insanların diqqətini cəlb etmək və ya kimlərisə aldatmaq məqsədilə ibadət edirlər.
Kateqoriya: Müxtəlif | 676 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-30


Bütün valideynlər bilmək istəyirlər ki, övladlarını necə düzgün tərbiyə edə bilərlər. Necə övlad təribyəsində müvəffəqiyyət qazana bilərlər? Görəsən onlarla o qədər mehriban olmaq lazımdır ki, hər nə istəyirlər eləsinlər?
Kateqoriya: Müxtəlif | 621 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-30


Həsəd nəfsani xəstəliklərdən ən rəzilidir. Həsəddə əsl meyar odur ki, özün üçün istəmədiyini başqası üçün istəyirsən və o şeyi ki, özün üçün istəyirsən, başqası üçün istəmirsən. Paxıl insanın bu dünyadakı hər anı qəm və qüssə ilə doludur. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 614 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-30


Allaha yaxınlaşmaq çətin deyildir. Yaxşı iş görmək də çətin deyildir. Allaha yaxınlaşmağın asan yolları vardır. Bu, düzdür ki, behiştin öz dəyəri vardır ki, bu da saleh əməldir. Bu yolda variantlar da çoxdur. Bu variantlardan biri - möminin qəlbini şad etməkdir. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 636 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23 | Sherhler (0)


Tələsmək odur ki, insan zehninə gələn bir fikri tələsik yerinə yetirməyə çalışar. Halbuki, onun gətirə biləcək nəticələri haqqında düşünməz. Bu, nəfsin zəif olmasına görədir. Şeytanın böyük tələlərindəndir ki, çox sayda Adəm övladını bu yolla həlakətə tərəf sürükləmişdir. (Tebyan)
Kateqoriya: Müxtəlif | 615 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


İnsan ruhunun qüdrəti o qədər böyükdür ki, indiyə qədər hələ də tanınmamışdır. Onun bu dünyadakı nümunəsinə telepatiya, uzun məsafədən fikrin çatdırılması, sehri misal çəkmək olar.
Kateqoriya: Müxtəlif | 618 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


O kəslər ki, cavidan – həmişəyaşar olmaq istəyirlər, Quran onlara belə xitab edər: "Harada olsanız, hətta ucaldılmış hasarlar və qəsrlərin içində olsanız belə, ölüm sizi haqlayacaqdır”. ("Nisa” 78).
Kateqoriya: Müxtəlif | 629 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


Zühurun ilk zamanlarında İmam Zaman ağa (ə.f) ilə düşmən ordusu arasında çox ağır döyüşlər olacaqdır. Bu döyüşlər qələbə ilə nəticələnəcək və sonra da hökumət təşkil ediləcəkdir. Həzrətin (ə.f) hökumətindəki hər bir kəs ancaq ümmətin mənfəəti üçün işlər görəcəklər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 581 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


İnsan yaradılışının hədəflərindən biri – onun imtahana çəkilməsidir. Quran buyurur: "Həqiqətən, Biz insanı (ilk iki insanın nəslini) qarışıqlardan ibarət olan bir nütfədən, yaratdıq, onu bir haldan başqa bir hala saldıq ki, imtahana çəkək. Nəhayət onu eşidən və görən bir varlıq etdik”. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 642 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


Mərhum Əllamə Məclisi Əhli-beyt (ə) haqqında maraqlı hədislərin ravisi və toplayanı idi. Onun nəql etdiyi əhvalatlar içərisində Süleyman Əməş adlı Əhli-beyt (ə) aliminin adı çəkilir və həmin alim belə nəql edir: "Mən Kufəliyəm. Çox sayda qonşularım var idi ki, onlara gedib-gəlir və oturub-dururdum.
Kateqoriya: Müxtəlif | 636 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


Əmirəl-möminin (ə) Həzrət Müctəba (ə) ilə Məscidul-həramda əyləşmişdi. Birdən ürəkləri yandıran və sızıltılı bir səslə inilti və zarıltı eşidir. O, deyirdi: "Ey Allahım! Bütün çətinliklərin həll açarı Sənin əlindədir! 
Kateqoriya: Müxtəlif | 597 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


Çox təəssüf ki, statistika göstərir ki, boşanma halları getdikcə artmaqdadır. Əgər boşanmanın qarşısı alınmazsa, cəmiyyətimizin gələcək taleyi qaranlıq olacaqdır.
Kateqoriya: Müxtəlif | 636 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-23


Həqiqi din olan tövhid dini üç müştərək əsasa malikdir:
 
1. Yeganə Allaha etiqad bəsləmək;
2. Axirət aləminə inam bəsləmək, bu dünyada olan əməllərə görə mükafat və cəza gününə iman bəsləmək;
Kateqoriya: Müxtəlif | 571 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-21


Yəhudi milləti Sami qövmündəndir. Bu qövm Nuhun (ə) oğlu Saminin nəslindəndir. Yəhudi nəsli Həzrət Yəqubdan (ə) başlayaraq, Həzrət İbrahimə (ə) çatır. Bu millət Babəli, Aşuri, Kənani qəbilələri ilə bir yerdə 4 min Miladi ilindən əvvəl Ərəbistanda bir yerdə yaşamışdılar.
Kateqoriya: Müxtəlif | 665 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-21


Hansı amillər ömrün uzunmasına gətirib çıxarar? Necə etmək olar ki, ölümü təxirə salmaq mümkün olsun?
"Allah hər bir ümmət üçün müəyyən bir zaman təyin etmişdir”. ("Əraf” 34). 
Kateqoriya: Müxtəlif | 554 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-21


İnsanın həyat prosesini tənzimləyən ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri – qorxu hissidir. Bu hisslə bir qədər yaxından tanış olaq.
Qorxu üç cür olur:
Kateqoriya: Müxtəlif | 440 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-21


Fəzil Əyaz dövrünün məşhur ariflərindən idi. O, nəql edir ki, dərvişlərdən biri çox yoxsul idi və ailəsinin toxuduğu bir əşyanı bir dirhəmə satır. Evinə qayıdan zaman yolda dalaşan iki nəfəri görür. Onlar bir dirhəmə görə bir-biri ilə dalaşırdılar. Qərara alır ki, pulu onlara versin və bu davaya son qoysun. Belə də edir və evə əli boş gəlir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 642 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-18


İmam Əli (ə) buyurur: "Heç vaxt sizdən qafil olmayan şeydən necə qafil olursunuz?”. İmam Əli (ə) bu ibrətli sözləri o zaman demişdir ki, mömin qardaşlarından birinin cənazə məclisində iştirak edirdi və bu zaman bir nəfərin uca səslə gülməyini eşidir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 596 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-18


Bizim hər birimiz həyata bir cür tərif veririk və hərəmizin bir növ həyatımız vardır. Bu dünyada hərəkət etməyi bacaran hər bir canlı özünəməxsus yaşayır. Ancaq hər şeydən dəyərlisi odur ki, həqiqi yaşamağın yollarını tanıyaq və hansı yaşayışın düzgün olduğuna agah olaq
Kateqoriya: Müxtəlif | 579 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-18


Yerin və göyün bütün xəzinələri Onun əlindədir. O, sənə dua etməyə icazə vermişdir. Onu yerinə yetirməyi də Öz öhdəsinə götürmüşdür. Səndən istəmişdir ki, Ondan istəyəsən və O da sənə əta etsin. O zaman ki, dostun və ya əzizin səni rədd edir, əgər sənin üçün çox əzizdirsə və əgər onu çox istəyirsənsə, onun yanına qayıtmağa can atırsan. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 599 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-18


"Salam” – Allah Təalanın Cəlal adlarından biridir. Yəni Allah insanların bir-biri ilə rabitə amilidir. Bu rabitələri Ona olan məhəbbət və sevgi ilə qurmaq lazımdır. Rabitə qurmaq dəyərli bir əməldir, çünki Allaha nisbət verilir.
Kateqoriya: Müxtəlif | 688 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-18


İmam Sadiq (ə) buyurur: "İbrahimin ibadət və bəndəliyi pak və xalis niyyətlə yerinə yetirilmişdir, xalisliyinə heç bir şey qarışmamışdır”.
Bəli, bu xalis ibadətdir və bu ibadətə şeytan şərik deyildir. O ibadətə ki, şeytan şərik olar, havayi-nəfsi qarışar, müşrikcəsinə bir ibadət olar. İxlas dairəsindən çıxan ibadət xalis deyildir.
Kateqoriya: Müxtəlif | 603 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


Quran insana nəsihət verir, qəlbdəki günahları yuyur. Quran oxumaqla hidayət nuru qəlblərimizi aydınladır. Bu Qurandır ki, həm insanlara və həm cəmiyyətə İlahi neməti nazil edir. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 538 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


Zilhiccə ayının 9-cu gününün –  Ərəfə gününün müstəhəb əməlləri sırasında birinci yeri qüsl tutur. Ərəfə günündə oruc tutmağın da savabı  böyükdür. (Nəzərdən qaçırmayaq ki, ertəsi gün, yəni Qurban bayramı günü oruc tutmaq haramdır).
 
Kateqoriya: Müxtəlif | 703 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


 Artıq Zilhiccə ayını yaşayırıq. Bir neçə gündən sonra müqəddəs Qurban bayramını qarşılayacağıq. Bu il Qurban bayramı oktyabrın 16-na (Zilhiccə ayının 10-u) təsadüf edəcək.
Kateqoriya: Müxtəlif | 641 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


Vəsvəsəlik - şeytanın tələlərindən biridir. Ancaq eyni halda təbii bir məsələdir ki, əgər ona  düzgün yanaşılarsa, rahatlıqla həll olar. Əlbəttə diqqət etmək lazımdır ki, onun müalicəsi zaman alacaqdır. Gərək yavaş-yavaş, tədricən olsun.
Kateqoriya: Müxtəlif | 582 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


 İnsanın süqut emtəsinə səbəb olan amillərdən biri də təkəbbürdür.
 Təkəbbür.
 Təkəbbür bəyənilməyin bir xislətdir və insanı öz hüquqlarından kənara çıxarır. Bu xüsusiyyət onun bütün varlığına nüfuz edir və günah işlətmək üçün stimul yaradır.
Kateqoriya: Müxtəlif | 605 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


 Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Ən üstün insan o kəsdir ki, ibadətə aşiq olar”. Əli ibadətin ətəyindən yapışsın, səmimi qəlbdən ibadəti sevsin və özünü ona vəqf etsin. Dünyası istər ağır keçsin, istərsə də asan - ona fərq etməz. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 569 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


Qurani-Məcid ailəmin bütün zahiri və batini işlərinin Müqəddəs Haqqın rəhbərliyi altında olduğunu vurğulayır. Allah insana hər bir varlıqdan daha çox nemət və bərəkət əta etmişdir. Bu bərəkətlərin bir çoxu Həzrət Haqqın Müqəddəs Zatını tərənnüm edir. Bu bərəkətlərdən biri də ağıldır. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 633 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-14


 İnsanların ölüm vaxtı məlum deyildir.
Bu zamanın insan üçün məchul olmasının iki nəticəsi vardır:
1. Allah insanı elə xəlq etmişdir ki, həmişə cavidanlıq – həmişəyaşarlıq ardınca olmuşdur. Ona görə də insan gələcək həyata həmişə ümid bəsləyərək, yaşayar. Əgər bu hal ondan alınarsa, həyatı sönər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 583 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-10-13

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 66 67 »