Cümə günü, 2024-06-21, 3:17 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əqidə » Tövhid

Entries in category: 61
Shown entries: 1-50
Pages: 1 2 »

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
Çəyirtkəyə diqqət edən, tövhidi görər

Tövhid və Allahı tanımaq elə mühüm mövzulardır ki, "Nəhcul-bəlağə” kitabının əsl mahiyyətini təşkil edir. İmam Əli (ə) tövhid mövzusuna müxtəlif cəhətlərdən toxunmuş və onu müxtəlif amillərin köməyi ilə sübut etmişdir. İmam (ə) "Nəhcul-bəlağə”də müxtəlif heyvanlara işarə edərək, tövhidi isbat edir.
Tövhid | Baxis: 1131 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

İMANIN ƏSASLARI
İmanın neçə sütunu vardır? Həzrət Peyğəmbərin (s) buyuruqlarını qəbul etmək dinin sütunlarındandır. Bu buyuruqların ən mühümü «üsuli-din», yəni dinin əsasını təşkil edən tövhid (Allahın birliyi), nübüvvət (peyğəmbərlik) və məad (ölümdən sonra həyat) inamlarıdır. Bəs qalan buyuruqlar necə?
Tövhid | Baxis: 1080 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

 "Bismillah”ın bərəkəti ilə nicata çatmaq

Allah Təala insanlara hər bir işini "Bismillah” ilə başlamalarını öyrətmək üçün həm Quranı və həm də surələri "Bismilləhir Rahmənir Rahim!” cümləsi ilə başlamışdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Hər bir iş əgər Allahın adı ilə başlamazsa, həmin iş sona çatmaz”. (Tebyan)
Tövhid | Baxis: 833 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qəlbi diri saxlamaq üçün lazım olan zikrlər

  Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "سبحان الله و الحمد الله و لا اله الاّ الله و الله اکبر ("Subhənallah vəlhəmdulilləh və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər”)” zikrini çox deyin. Çünki Qiyamət günü bu zikrlər qarşıdan və arxadan mühafizə olunan mələklərlə gələcəklər”. (Tebyan)
Tövhid | Baxis: 1172 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-19 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

QƏFLƏTƏ SƏBƏB OLAN AMİLLƏRİN ƏQLİ CƏHƏTDƏN ARAŞDIRILMASI

Qeyd olundu ki, insanı uçuruma yuvarladan səbəb qəflətdir. Allahdan, məaddan və bəndəlik vəzifələrindən xəbərsizlik insanı heyvanlıq dərəcəsinə, bəzən ondan da aşağı alçaldır. Dinin əsaslarından xəbərdar olmayan insanın təkamül yolunda hərəkət etməsi qeyri-mümkündür. İndi aydınlaşdırmalıyıq ki, insanda qəfləti doğuran və yaxud insanı qəflətdən çıxaran səbəblər hansılardır. 
Tövhid | Baxis: 825 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahla dost olmağın 20 əməli yolu
 
 
Dini kitablar, əxlaq dərsləri Allaha yaxınlaşmağın yolunu namazda, orucda, həcdə, əmr-be-mərufda, xümsdə, zəkatda və bu kimi görürlər. Şübhəsiz ki, bütün bu ibadətlər Allahla rabitədə və insanın özünü islah etməsində çox dəyərli fenomenlərdir. Onlardan birini tərk etmək Allahla rabitədə, ruh və psixologiyada çətinliklər yaradar. Ancaq bəzi ibadətlər də vardır ki, çoxlarımız ondan qafilik. Onlara işarə edək.
Tövhid | Baxis: 1069 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-07 | Reytinq: 5.0/3 | Serhler(1)

Çətinliyə düşən zaman kömək edən ayələr

 

  Biz hamımız gün ərzində çox sayda çətinliklərlə üzələşirik. Çətinliklərimizin həll olması üçün müxtəlif yollara əl atırıq. İmamlara (ə) təvəssül edirik, bəzən də Qurandan ayələr oxuyuruq. Bizə çətinliklərimizdə yardım edə biləcək ayələrdən biri bu ayədir:
Tövhid | Baxis: 877 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-07-23 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahı tanımağın 5 bərəkəti


 Məsumların (ə) nəzərinə görə, Allahı tanımaq özü ilə 5 bərəkət gətirər.
 
1. Yaranmışlardan ehtiyacsız olmaq.
Əgər insan həqiqətən Allahı tanıyarsa, hiss edər ki, Allahdan başqasına ehtiyacı olmaz. İmam Əli (ə) buyurur: "O qəlbdə ki, Allah mərifəti yer alar, Allahın xəlqindən ehtiyacsız olmaq da yerini alar”.
Tövhid | Baxis: 853 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qurani-Kərim bizi təfriqədən, küfrdən və pis aqibətdən sığortalayır


Quran bizlərə kimin yaxşı və kimin pis aqibətli olacağını qabaqcadan xəbər verir. Bizə qeyb aləmindən xəbərlər gətirir. Quran kamil kitab olduğu üçün ona çox sayda suallar verilmişdir. Onlardan üçünə nəzər salaq.
Tövhid | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın varlığının isbatı (1)
ALLAHA İMAN

Qədim zamanlardan bəri, insanlar tam fəlsəfi-mücərrəd təfəkkür, yaxud dəlil-sübut metodu ilə əldə olunan düşüncə mərhələsinə yetişməmişdən əvvəl Allaha inanıb, iman gətirmiş, Ona ibadət edib qəlbən məhəbbət bəsləmiş və Onunla qırılmaz rabitədə olmuşlar. Eləcə də bu dərin bağlılıqlarını bütün varlıqları ilə duyub hiss etmişlər.
Tövhid | Baxis: 803 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın varlığının isbatı (2)
ALLAHIN İSBAT OLUNMASINDA BU METODDAN NECƏ İSTİFADƏ EDİRİK?

Ehtimal əsasında olan istiqrai (eksperimental) dəlillər ümumi şəkildə məlum olduqdan, onun istifadə olunma yerlərindən bir neçə nümunə təqdim etdikdən və onu qiymətləndirdikdən sonra, Allahın isbat olunması üçün də həmin metoddan istifadə edəcəyik. Burada da gətirilən dəlil beş mərhələdə bəyan olunur:
Tövhid | Baxis: 776 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın varlığının isbatı (3)
MADDƏÇİLİK TƏFƏKKÜRÜ VƏ YUXARIDAKI SUAL

İndi isə maddəçilərin bu barədə nə dediklərinə nəzər salaq.
Mexanika nəzəriyyəsinin (mütəhərrik maddənin ilkin olması) tərəfdarları burada heç bir çətinliklə qarşılaşmırlar. Çünki, qeyd etdiyimiz kimi, onlar həyat, hissiyyat və idrakı (təfəkkür qüvvəsini) yalnız zərrələrin və maddənin kiçik hissələri arasındakı mexaniki qüvvə vsitəsilə yaranan yığılma və dağılma hərəkətlərindən başqa, yeni bir şeydə bilmirlər.
Tövhid | Baxis: 857 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın varlığının isbatı (4)
İSLAM PEYĞƏMBƏRİNİN (S) NÜBÜVVƏTİ

Hikmətli Yaradanın varlığı həm elmi, həm də istiqrai yolla sübut olunduğu kimi, İslam Peyğəmbəri (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in nübüvvəti də elə insanın elmi və adi həyatda müxtəlif həqiqətlərin isbat olunmasında istifadə etdiyi həmin dəlillər əsasında isbat olunmalıdır.
Məsələnin bir qədər aydınlaşması üçün bu barədə bir neçə misal:
Tövhid | Baxis: 697 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın varlığının isbatı (5)
DİLƏR AMİLLƏRİN TƏSİRİ

Qeyd etmək lazımdır ki, risalətin təbii və hiss olunan amillərlə deyil, vəhy və qeybi yardımların vasitəsilə izah edilməsi həmin təbii amil və səbəbləri mütləq şəkildə inkar etmək mənasına deyildir. Çünki, təbii amil və şəraitlər varlıq dünyasının sabit ictimai qanunlarına əsasən təsirli sayılır. Lakin onların təsiri yalnız hadisələrin cərəyan etmə axarlarının enişli-yoxuşlu yollarındadır.
Tövhid | Baxis: 675 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İLAHİ SİFƏTLƏR

Allah təala bir sıra sifət və xüsusiyyətlərə malikdir ki, onları «sübuti» və «səlbi» sifətlərə ayırmaq olar.

Sübuti sifətlər

Allah təalanın uca məqamı və kamalından xəbər verən sübuti sifətlər aşağıdakılardan ibarətdir:
Tövhid | Baxis: 718 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAHI KİM YARATMIŞDIR?

Allahın varlığı haqda tədqiqat aparan şəxslər, həmçinin Onun varlığında şübhə edən insanlar arasında «Allahı kim yaratmışdır? kimi bir sual meydana çıxır ki, bu suala bir neçə mərhələdə cavab vermək olar:

Birinci: Allah təala başqasının məxluqu olsaydı, öz ilahi dəyərini əldən verər və biz, artıq bundan sonra ağıl və fitrətin hökmünə əsasən onun deyil, onu yaradanın ardınca gedib o (Allaha) sitayiş edərdik.
Tövhid | Baxis: 668 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

KAMİL İMAN VƏ YƏQİNİN (SEYRİ–SÜLUKUN) MƏRHƏLƏLƏRİ
Qeyd etdiyimizsuala cavabın aydın olması üçün bir neçə nöqtəyə diqqət yetirmək lazımdır:
1-Bəndənin Allah dərgahına yüksəlişi (seyri-süluku) üfüqi yox, şaquli bir seyrdir. Şaquli dedikdə, təbii müstəvidə yox, ilahi müstəvidəki məna nəzərdə tutulur. Yəni, üstün məkana yox, üstün məqama nail olmaq.
Tövhid | Baxis: 704 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAHIN ZATI HAQQINDA ANLAYIŞ

Bəşər cəmiyyəti Allahın gözlə görünməyən zatını dərk etməyə qadir deyil. Bu barədə fikirləşən, heyrət və sərgərdanlıqdan, azğınlıqdan başqa bir şey qazanmaz.
"Qeybi huviyyət”, "qeybi zat”, "zat məqamı”, "zat mərtəbəsi”, bəzən də ("ünəqa” və "qeybül-qüyub” – "qeyblərin qeybi” kimi) başqa sözlərlə ifadə olunan ilahi zat mütləq varlıqdır.
Tövhid | Baxis: 872 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAH CİSM VƏ MADDİ DEYİLDİR
Maddi və cismani varlıq məkana malikdir, hiss olunur. Buna günəşi, ayı, ağacı, havanı, işığı... misal göstərmək olar. Allah maddi deyil; çünki maddi varlıqlar məhduddur, nə qədər böyük olsalar da, sonsuz deyillər. Ən böyük kəhkəşanlar sona çatır və onlardan böyüyünü təsəvvür etmək olar. Lakin Allah qeyri-məhdud, sonsuz və mütləq kamaldır. Əks təqdirdə O möhtac və naqis olar.
Tövhid | Baxis: 640 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İLAHİ SİFƏTLƏRİN DƏRKİ
Əsassual bundan ibarətdir: İnsan əqli Allahın zatının hansı sifətlərə malik olduğunu başa düşməyə qadirdirmi? Onun zatına hansı sifətlər layiqdir, hansı sifətlər layiq deyil? Görəsən, insan əqli ilahi sifətləri dərk etməyə qadirdirmi? Əgər insan bu barədə fikirləşsə, müəyyən bir nəticəyə nail ola bilərmi?
Tövhid | Baxis: 607 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ZƏRURİ VARLIĞIN (ALLAHIN) MÜTLƏQ KAMİL OLMASI
"Vücud” sübutunda qeyd olunduğu kimi, mümkün varlıqlar öz varlıqlarını yalnız "zəruri varlıq”dan (Allahdan) alırlar. Bəs nə üçün "zəruri varlıq” mütləq kamil olmalıdır? O zat bütün varlıqların yaranmasına səbəb olduğu, eyni zamanda Özünün heç bir yaradanı olmadığı halda naqis ola bilməzmi? Nə üçün zamandan kənarda – mücərrəd varlıqlar üçün belə – hərəkət və dəyişiklik qeyri-mümkündür?
Tövhid | Baxis: 706 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ALLAHI GÖRMƏK OLARMI?

Bə'zi şəxslərin, xüsusilə də dinsizlərin iddiasına görə, insanın görmədiyi bir şeyə iman gətirib ona ibadət etməsi ağılsızlıqdır.
Bu suala da bir neçə mərhələdə belə cavab vermək olar:
Birinci: Birinci sualın cavabında qeyd etdiyimiz kimi, Allah təala cisim deyil və yalnız maddi olan şeylər gözlə görünüb, hiss ilə dərk oluna bilər.
Tövhid | Baxis: 771 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allah yoluna dəvət
 
"(Ya Rəsulum!) İnsanları hikmətlə (Quranla, tutarlı dəlillərlə), gözəl öyüd-nəsihət (moizə) ilə Rəbbinin yoluna (islama) dəvət et…” (1)

Bu ayəyə diqqət etdikdə, ilk öncə çağrının sanki peyğəmbərə (s), Əhli-beytə (ə) və peyğəmbərin canişinlərinə - məsum imamlara (ə) aid olduğunu görürük.
Tövhid | Baxis: 802 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın ərşı nə deməkdir?
 Quran ayələrinin bəzilərində ərş kəlməsinə və bu kimi ayələrər rast gəlirik. "Əraf” 54, "Yunus” 3, "Taha” 5, "Furqan” 59, "Hədid” 4 kimi.
Ərş nə deməkdir?
Ərş lüğətdə o şeyə deyirlər ki, üstündə tavanı olsun. Qədim insanların adəti belə idi ki, yerə mütəkkə düzüb, oturmaq üçün xüsusi yer düzəldərdilər. Hər bir evin bu cür bir guşəsi var idi və bir-birindən fərqlənirdi.
Tövhid | Baxis: 948 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-30 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

 Allahdan qorx! 

İnsan nə qədər Allahdan qorxsa, Onun Qatında o qədər üstün olar. Allah qorxusunda bir sərhəd yoxdur, hər insan bunu Allahdan diləyərək artıra bilər. Bu mövzuda Quranda rəsullar nümunə olaraq verilmişdir. Bu sayədə möminlər özlərini onlarla müqayisə edib, Allah qorxularını daha da artıra biləcəklərini anlaya bilərlər.
Tövhid | Baxis: 1018 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(4)

Kim Allaha şərik qoşur?

İnsan Allaha, zatında, sifət, fel (əməl) və ya ibadətlərində ortaq qoşarsa, bu açıq şirkdir.
Zatda şirk, üluhiyyət, zat və Allahın vəhdaniyyəti mərtəbəsində Allaha şirk qoşmaq, bunu etiraf etmək deməkdir. Bütpərəstlər, (atəşpərst) nur və zülmət (qaranlıq), Yezdan (Allah) və Əhrimən (pislik İlahı) kimi iki əsl və məbdəyə (başlanğıca) inanan məcusilər buna gözəl misaldır.
Tövhid | Baxis: 760 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahı necə çağırmalı?

Hədisi nəql edən deyir: "Mən İmam Sadiqə (ə) dedim ki, Quranda iki ayə var, onu axtarıram, ancaq tapa bilmirəm. İmam (ə) buyurdu: "Bu iki ayə hansıdır?” Dedim: "Allah Təala buyurur: "Məni çağırın ki, sizin dualarınızı qəbul edim”. Biz bu ayəni oxuyuruq, dua edirik, ancaq yerinə yetmir”.
Tövhid | Baxis: 788 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-27 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

Bütün təşəkkürlər Allaha qayıdır

İnsan çox zaman Allaha və ətrafdakılarına təşəkkür etmək yerinə naşükülük edir və gileylənir.

Bir nəfər evinə gələn zaman bir yemiş alır və həyat yoldaşına verir. Həyat yoldaşı yemişi kəsir və dadı xoşuna gəlmir. Gileylənməyə başlayır. Əri mülayim səslə deyir: "Bütün bu kobudluq kimə görədir?
Tövhid | Baxis: 738 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İlahi tofiqdən məhrum olmayaq
Əgər Allahın bizim ixtiyarımıza qoyduğu istedadlardan düzgün istifadə etməsək, ya da yanlış yollarda, günahda istifadə etsək, nəticədə cəzalandırılarıq. Bu zaman İlahi tofiq bizə şamil olmaz. Müvəffəqiyyət zəminəsini əldən vermiş olarıq. Daha çox süqut edərik.
Tövhid | Baxis: 743 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Vasitəçi

Təvəssülün lüğəti mənası məqsədə yеtişmək üçün vasitədən istifadə еtmək mənasını bildirir. İnsan öz muradına çatmaq üçün fеyz səbəblərinə təvəssül еtsin. Yəni, onları vasitə qərar vеrsin. Sözlərimizə aydınlıq götürmək üçün bir misal qеyd еdək. Əkinçiliklə məşğul olan hər hansı bir şəxs ən ümdə toxumsuz, şumsuz, susuz hеç bir məhsul əldə еdə bilməz.
Tövhid | Baxis: 788 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamdan imana yetişin.

Dinin əvvəli Allahı tanımaqdır. Müsəlman olan şəxsin mütləq Allaha ibtidai və əqli mərifəti vardır. Bu ümumi mənada olan islam kifayət deyildir, islamın ən xüsusi mənasına, yəni iman və qəlbi etiqad mərhələsinə çatmaq lazımdır. Qurani-kərim bu barədə buyurur: «Ey iman gətirənlər! Allahdan lazımınca qorxun.
Tövhid | Baxis: 880 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Həqiqət axtaranlar" silsiləsindən (2) Əqidə sеçərkən...

Məlumatı haradan alırıq? Bunu bizə kim tövsiyə еdir? Dini еtiqad sеçimində Azərbaycan cəmiyyətindəki durum hеç də münasib dеyil. Hazırda istənilən bir vətəndaşın əqidə sеçiminin asan başa gələcəyi mümkün dеyil. Bunun səbəbləri isə hər bir düşüncə sahibi üçün gün kimi aydındır. Əsas səbəblərdən biri ölkədə kifayət qədər dini sеktaların mövcudluğudur.
Tövhid | Baxis: 659 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Təkfini yaradılış

İnsan əqlin nuru ilə varlığın bütün mərhələlərinin Allah tərəfindən olduğunu biləndən sonra, onların kamilliklərinin də, İlahi mənbədən olduğuna diqqət edir. Varlığın əsli Allahdan olduğu kimi, onun camalı da Pərvərdigar tərəfindəndir. Başqa ifadəylə desək, ilkin kamillik olan varlığın həqiqəti İlahi mənbədən olduğu kimi, sonrakı kamillik də, camal və gözəl sifətlər də Ondandır.
Tövhid | Baxis: 737 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam - sülh və cihad

İnsan fitri olaraq sülh və əmin-amanlıq sеvən bir varlıqdır. O, bu fitri istəyinin öz həyatında daim hökmranlıq еtməsi üçün bütün ömrü boyu çalışır və mübarizə aparır. Lakin tarixə və indiki dövrümüzə nəzər saldıqda görürük ki, insanlığını itirmiş bir çox şəxslər bəşəriyyətin bu istəyini məhv еtməyə çalışmış, özünün hеyvani istəklərini həyata kеçirmək üçün milyonlarla insan qanının axıdılmasına səbəb olmuşlar.
Tövhid | Baxis: 826 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kiçik və müdrik varlıqlarKiçik və müdrik varlıqlar

Meşədə yarpaqların xışıltısı yuvalarının üzərini örtmək məqsədilə ağcaqayın budaqlarını, yarpaqları, yaxud maya göbələyini daşıyan qarışqa ordusunun yerdəyişməsindən xəbər verir. 6 mm. uzunluğunda olan qarışqalar həşəratlar və onların sürfələri ilə qidalanır və 300 minədək qarışqanın yaşadığı yeraltı yuvalar qururlar.
Tövhid | Baxis: 928 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Mübarək Rəcəb ayı

"Rəcəb, Behiştdə süddən ağ, baldan şirin bir çayın adıdır.” (İmam Kazim (ə)) Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim! Əlhəmdu lillahi Rəbbil-aləmin! Allah Təbarək və Təalanın rəhmət və mərhəmətindəndir ki, ehsan etdiyi saysız-hesabsız nemətlər müqabilində şükürsüzlüyə qapılan qullarını məhvə məhkum etməmiş, yol verdikləri hər nöqsan və günaha görə, onlara bəla göndərməmişdir.
Tövhid | Baxis: 764 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Həqiqət axtaranlar" silsiləsindən(1)


Əqidə sеçərkən…
Əldə olunan statistikaya əsasən yеr üzündə atеist ruhlu insanların sayı azalmaqdadır. Dünyanın tanınmış univеrsitеtlərindəki araşdırmalara görə bunun üçün iki əsas səbəb göstərilir: atеizmin öz еlmi dəyərlərini itirməsi və atеistlər içindən yüksək dərəcələrə örnək olacaq fərdlərin yеtişməməsi.
Tövhid | Baxis: 697 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Mənəvi cаzibədаrlıq

Islаmı yеr üzündə bərqərаr еtmək üçün Аllаhın sеçdiyi rəsulu Mühəmməd pеyğəmbər (s) 40 yаşındа ikən bu iş üçün məmur еdildi. Islаmın təbliği vəzifəsini dаşıyаn Mühəmməd (s) zаmаnın tələbinə görə dəvətini müəyyən müddət (3 il) gizli şəkildə həyаtа kеçirdi. 

Tövhid | Baxis: 700 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hinduizm

Çox təəssüflər olsun ki, indiki dövrdə insanlar öz olduqları Haqq dindən üz çеvirib batil dinlərə mеyl еdirlər. Təbii ki, bu da onların dini bilgisizliyindən qaynaqlanır.

Din insanlarla bərabər yaranmış bir qurumdur. Tarixə müraciət еtsək görərik ki, dini inanclar olmayan hеç bir millət və ya cəmiyyət yoxdur.
Tövhid | Baxis: 747 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Məktəb və idеоlоgiyа

Məktəb və idеоlоgiyа nədir və оnun tərifi nədən ibаrətdir? Cəmiyyət üzvü kimi insаnın hər hаnsı bir məktəb və idеоlоgiyаyа qоşulmаsı və dinə imаn gətirməsi hаnsı zərurətdən irəli gəlir?
Ümumiyyətlə məktəb və idеоlоgiyаnın оlmаsı hər hаnsı bir şəхs və yа cəmiyyət üçün zəruridirmi?
Tövhid | Baxis: 732 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ilahi vəhyin hədəfi


Islam aləmində geniş bəhs olunması zəruri olan məsələlərdən biri də "Imam və imamət" mövzusudur. Müxtəlif zamanlarda tarixi sənədlər əsasında söhbət açılıb, fikir mübadilələri aparılmasına baxmayaraq, kifayət qədər bu haqda danışılmamışdır. Dərin fikir və elmi bəhslərə yer verilməmişdir.
Tövhid | Baxis: 757 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Еşq

Qəlb Аllаhın hərəmidir. Аllаhın hərəmində Аllаhdаn qеyrisinə yеr vеrmə. 
Imаm Sаdiq (ə)
Yаrаdаn insаnı еlə hеyrətli хəlq еdib ki, insаn vücudunа nəzər yеtirdikdə bunun şаhidi оlur. Cismimiz о qədər incəliklə yаrаdılıb ki, bu dərinlik və хırdаlıqlаrı Аllаhdаn bаşqа hеç kim еdə bilməzdi. Аllаhın insаnın vücudundа lütfünün bir nümunəsi qəlbdir.
Tövhid | Baxis: 777 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Səqəleyn” hədisi və Islam birliyi

"Səqəleyn" hədisi həm şiə, həm də sünni alimlərinin hədis kitablarında nəql etdikləri mütəvatir hədislərdəndir. Həzrət Peyğəmbər (s) bu hədisdə Islam ümmətinə xitab edərək buyurmuşdur: "Mən sizin aranızda iki ağır əmanəti qoyub gedirəm. Onlardan biri Allahın kitabı, digəri isə Əhli-beytimdir.
Tövhid | Baxis: 735 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Islam ümməti (3)

 Islam mənbələrində Əhli-beyt (ə) sevgisi barəsindəki hədislər o qədər çoxdur ki, onları araşdırarkən məsələnin əhəmiyyətinin düşündüyündən qat-qat artıq olduğu məlum olur.
Tövhid | Baxis: 708 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam ümməti (2)

Bu hədisdə diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, Peyğəmbər (s), Əli (ə), Fatimə (s.ə), Həsən (ə) və Hüseyn (ə) gələndə Ümmü Sələməyə "Tənhi ən əhləl-bəyti" (Əhli-beytimdən uzaqlaş) buyurur. Bu, bir daha Peyğəmbərin (s) öz zövcələrini Əhli-beytdən hesab etməməsini göstərir.
Tövhid | Baxis: 638 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Islam ümməti (1)

Vəhdət Qurani Kərimin hər bir bir müsəlman üçün vəzifə hesab etdiyi məsələlərdən biridir. Allah Təala Ali Imran surəsinin 64-cü ayəsində Peyğəmbərə (s) kitab əhlinin müsəlmanlara onların arasındakı müştərək nöqtədə birləşməyə çağırmağı əmr edərək buyurur: "Söylə: "Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə tərəf gəlin!
Tövhid | Baxis: 694 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Son nəfəs

Bu hekayəni sürətli avtomagistralın işçilərindən biri nəql edir.

Günlərin bir günü biz qəflətən gurultulu səs eşitdik və bir maşının digər maşınla necə toqquşduğunu gördük. Bu, təsvir edilməsi çətin olan çox dəhşətli bir səhnə idi. Bir maşındakı iki şəxs çox ağır vəziyyətdə idilər, biz onları maşından çıxartdıq və yerə uzatdıq. Sonra isə digər maşına tərəf yollandıq və həmin maşının sürücüsünün artıq keçindiyini aşkar etdik.
Tövhid | Baxis: 696 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qurаn bахımındаn Islаm ümmətinin həmrəyliyi


«Аllаhа və оnun rəsulunа itаət еdin və bir-birinizlə çəkişməyin! Yохsа zəifləyib gücdən düşərsiniz. Səbr еdin! Şübhəsiz ki, Аllаh səbr еdənlərlədir.» (Ənfаl surəsi, аyə 46)

Islаm dini tоvhid dinidir və tоvhid, dərindən diqqət еtsək, Islаmın ən əsаs bünövrəsi və özülüdür.
Tövhid | Baxis: 704 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-17 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Din və məzhəbin əsaslari

Din və məzhəb əsasları beş hissədən ibarətdir:

Tövhid, Ədl, Nübuvvət, İmamət və Məad.

1-Tövhid:

Tövhid, Allah-taalanın vahid və yeganəliyi və Onun heç bir şərikinin olmamasından ibarətdir.
Tövhid | Baxis: 718 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ilahi bağlılığın təsirləri

Ibadət, dinin əsası və Ilahi məktəblərin ayrılmaz hissəsidir. Dinin sütunu etiqad sahəsində tövhiddirsə, əxlaqi yüksəliş baxımından ibadətdir. Ibadətsiz həqiqi din heç vaxt mövcud olmamışdır və bütün peyğəmbərlərin müştərək risaləti (peyğəmbərlik missiyası) məhz insanlar arasında bəndəlik ruhiyyəsini yaratmaq, bu ruhiyyəni genişləndirərək dərinləşdirmək və insanları Allahdan qeyrisinə ibadət etməkdən çəkindirmək olmuşdur.
Tövhid | Baxis: 692 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-61