Cümə axşamı, 2024-06-20, 2:51 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əqidə » Nübüvvət

Entries in category: 9
Shown entries: 1-9

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis

Adəm və Həvva

Allah-taala milyon illər bundan əvvəl dünyanı, ulduzları və göyləri yaratdı; mələkləri nurdan, cinləri isə oddan xəlq etdi. Yer bu vəziyyətdə deyildi. Dənizlər onu bürümüşdü. Dalğalar çırpınır, güclü küləklər əsir, vulkanlar püskürürdü. Böyük səma daşları və kometalar yeri həmişə hücuma mə’ruz qoyurdu. Yerdə heç cür həyat nişanəsi yox idi; nə dənizlərdə  nə də quruda yaşayış əlaməti hiss olunmurdu.
Nübüvvət | Baxis: 1142 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-24 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Qur'anda Hezret Adem  (e)
 
 
Həzrət Adəmin dastanı, onun ilkin behiştdən çıxarılması və yer üzündə xəlifə olması Qur`anın yeddi surəsində, Bəqərə, Ə`raf, Hicr, İsra, Kəhf, Taha və Sad surələrində gəlmişdir. Bunların hər birində Həzrət Adəmin (ə) həyatından bəzi məqamlara işarə edilmişdir.
Nübüvvət | Baxis: 823 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Nuhun əzab istəyinə Allahın cavabı


İmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuşdur ki, həzrət Nuh 300 il qövmünü Allaha doğru dəvət edib, yalnız inadkarlıqla rastlaşdıqdan sonra bu insanları lənətləmək qərarına gəldi. Mələklər həzrət Nuhdan bu işdən çəkinməsini istədilər. Bu istəkdən sonra Nuh öz qövmünə 300 il möhlət verdi. Amma onlar tövbə və mütilik yolunu tutmadılar. Nuhun ömründən 600 il ötsə də, yenə qövmü ona iman gətirmədi.
Nübüvvət | Baxis: 577 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Musanın (ə) Allah Təalaya verdiyi suallar

Peyğəmbərlərin (ə) bir çoxu, xüsusilə də İslam Peyğəmbəri (s) Allah Təalaya maarif məzmunlu suallar verərdilər. Mehriban Allah da onların cavabını verərdi. Bu sualların bir çoxu əxlaqa aid olurdu. Bu sualların bir neçəsinə nəzər salaq.

Nübüvvət | Baxis: 730 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzqil nədən ibrət alır?

Davuddan tərki-övla baş verdikdə onun dağlarda və səhralarda əlacsız və ağlar gəzdiyi nəql olunur. Bir gün bir dağa çatdı. Oradakı mağarada abid Həzqil adlı bir peyğəmbər var idi. Həzqil dağların və heyvanların səsini eşitdikdə onun Həzrət Davud (ə) olduğunu bildi. Çünki Davud (ə) Zəbur oxuduqda hamı onunla birlikdə nalə çəkirdi.
Nübüvvət | Baxis: 710 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-30 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Həzrət Peyğəmbərdən (s) maraqlı məlumatlar

Əbuzər deyir: "Bir gün Peyğəmbər (s) məsciddə oturmuşdu. Məscidə daxil oldum. Fürsəti qənimət bilib həzrətə (s) yaxınlaşdım. Üzünü mənə tutub buyurdu:

–Əbuzər, məscidin təhiyyəti var.
Nübüvvət | Baxis: 721 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-22 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Birinci məsum

Sonuncu peyğəmbər

Həzrət Muhəmməd (s)

Tarixin ən parlaq siması, tək şərqə deyil, bütün dünyaya məxsus olan İslam peyğəmbəri Muhəmməd (s) olmuşdur Şərqin dahiləri dünya mədəniyyətinin yaranıb formalaşmasında çox mühüm xidmətlər göstərmişlər.
Nübüvvət | Baxis: 694 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Peyğəmbərlərin (ə) məqamı yüksəkdir, yoxsa mələklərin?

"De: «Əgər yer üzündə arxayın hərəkət edənlər (Allah xofu olmayan və peyğəmbərlərin göndərilməsinə möhtac) mələklər olsaydı, göydən onlar üçün peyğəmbərliyə mütləq bir mələk nazil edərdik» (çünki yer əhli göydən hidayət olunmalı və peyğəmbərlə onun ümməti arasında cinsi uyğunluq olmalıdır)”. ("İsra” 95).
Nübüvvət | Baxis: 821 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-30 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(3)

NÜBUVVƏT (PEYĞƏMBƏRLİK)
Peyğəmbərlər insanları düzgün yola yönəldir, onları Haqqa tərəf dəvət edirlər. Peyğəmbərlər insanları Haqqın ibadətinə səsləyir və onları zalım hakimlərin ibadətindən çəkindirirlər. Onlar insanlara sağlam yaşamağın, əməlisaleh olmağın yolunu göstərirlər.
Nübüvvət | Baxis: 799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)