Cümə axşamı, 2020-06-04, 8:31 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın » İslamda qadınlar

Entries in category: 153
Shown entries: 101-150
Pages: « 1 2 3 4 »

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
QАDIN HÜQUQUNUN QОRUNMАSI VӘ ОNUN MӘ’NӘVİ DӘYӘRİNİN YÜKSӘLDİLMӘSİ 
Әvvәldә qеyd еtdik ki, kişilәr tәbii оlаrаq fiziki cәhәtdәn qаdınlаrdаn üstündür. Оnlаrın tәfәkkür vә әqli bахımdаn dа qаdınlаrdаn üstünlüyünә hеç bir şәkk-şübhә yохdur. Qаdın bu iki sаhәdә kişinin qаrşısındа müqаvimәt göstәrmәk qüdrәtinә mаlik dеyildir. .
İslamda qadınlar | Baxis: 479 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

BƏRƏKTLİ AİLƏ 

Həzrət Fatimə (salamullahi əleyha) Əli (əleyhissalam) ilə birgə böyümüşdü, onu qayğıkeş bir ər və atasının ətrafında dolanan yüksək bir insan kimi tanımışdı.
Artıq bu iki insanın qəlbi xüsusi bir şəkildə bir-biri ilə qovuşmuşdu. Belə ki, heç birinin cahiliyyətlə əlaqəsi yox idi. İkisi də həyatlarının ilk il...
İslamda qadınlar | Baxis: 543 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab İslam dininə məxsusdur,
yoxsa başqa dinlərdə də vardır?


Qurani-Kərimin «Əraf» surəsinin 20-ci ayəsində Adəm və Həvva haqqında buyurulur: «Şeytan onların ikisini aldatdığı zaman qadağan olmuş ağacdan yedilər. Onların övrətləri göründü, öz övrətlərini ağacın yarpaqları ilə örtdülər».
İslamda qadınlar | Baxis: 590 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın geyimi Quran ayələrində və hədislərdə 
"Hicab” sözünün leksik mənası hazırda danışıqda istifadə edilən mənadan fərqlidir. Bizim əsrimizdə hicab, geyim mənasını daşıyır. Halbuki lüğət elmində bu söz müxtəlif şəkillərdə mənalanıb. Bu kəlmə dəyişməsəydi, "sətr”, yəni örtük mənasını daşısaydı daha məqsədə uyğun olardı
İslamda qadınlar | Baxis: 775 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Saxta hədislərdə qadına qarşı kobudluğu əks etdirən fikirlərin tənqidi

İslam dininin qadına qarşı uca baxışı ilə yanaşı dini mətnlərdə qadın cinsinə qarşı bədbin baxışlara, təhqiramiz sözlərə və kobudluğa səbəb olan bir sıra hədislərə rast gəlmək olur. Qadına qarşı olan bu mənfi baxışlar cürbəcür amillərin nəticəsidir.
İslamda qadınlar | Baxis: 541 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın və şəxsiyyət

Qadın! Bu ad səslənəndə İlahinin xüsusi zəriflik və incəliklə yaratdığı bir məxluq gözlərimiz önünə gəlir. Qadın deyəndə bəşəriyyətə böyük dühalar bəxş etmiş ana adlı bir varlıq önündə baş əyməli oluruq. Ana adı deyəndə damarlarımızda bərkimiş lətif, cənnət qoxulu ana südü yada düşür.
İslamda qadınlar | Baxis: 515 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda hicab

Naməhrəm kişilərin qarşısında qadının hicabda olması islam dininin əsas hökmlərindəndir. Bu hökmün islama aid olduğuna heç bir şəkki-şübhə yoxdur. Qurani-Kərim ayələrində, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt imamlarının hədislərində qadının hicabda olması açıq şəkildə bildirilmişdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kənizlərlə evlilik

«Nisə» surəsinin 25-ci ayəsinin təfsiri

"Sizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduqları mömin (cavan) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz.

İslamda qadınlar | Baxis: 638 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ata fəryadı

Bu günlərdə oğlu başqa dini qəbul etdiyi üçün bir atanın yanğı və acı ilə ağladığını gördüm. Oğlunun hərəkətləri və dostları atanı çox qəzəbləndirmişdi. Yanğı ilə deyirdi: «Onu kasıblığımla oxutdurdum, adam elədim, indi övladımı torlarına salıblar, o qədər uşağın başını doldurublar ki, mənim üzümə qayıdır, aqvalideyn olur. Görəsən onu bu yoldan çəkindirəcək bir kəs varmı?»
İslamda qadınlar | Baxis: 651 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

Yəhudi əqidəsində qadın

 Bəzi dinlərin şərhində bir çox səhlənkarlıqlara yol verildiyindən həmin dinin başçıları dini qayda-qanunları öz şəxsi istəklərinə uyğun olaraq yönəldə bilmişlər. Belə ki, bəzi dinlərdə insan cinslərindən biri heyvanlarla bir səviyyədə yer tutmuş və onlara yalnız heyvani  
İslamda qadınlar | Baxis: 622 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fatimə (s) insanlara nümunə

Özü üçün örnək və nümunə seçməyən çox az insan təsəvvür etmək olar. Etiqad, mədəniyyət, dil və milliyətindən asılı olmayaraq, bütün insanlar həyatlarında verdikləri qərarlarının örnək və nümunələrinə uyğun olmasına çalışırlar. 
İslamda qadınlar | Baxis: 516 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Günahkar qadınların cəhənnəm əzabları haqda

Bu mübarək hədisi imamzadə Əbduləzim İmam Məhəmməd Təqidən (ə), o, İmam Rzadan (ə), o, İmam Musa Kazimdən (ə), o, İmam Cəfər Sadiqdən (ə), o, İmam Məhəmməd Baqirdən (ə), o, İmam Zeynul-abidindən (ə), o İmam Hüseyn (ə), o da atası imam Əlidən (ə) nəql edir:
İslamda qadınlar | Baxis: 555 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın cahiliyyət dövründə

Qədim Hind, Çin, Rum və ərəb cəmiyyətlərində qadına elə anormal münasibətlər olub ki, indi də dünyanın bəzi nöqtələrində həmin münasibətlərə təsadüf edilir. Bu baxışlara əsasən daim kişinin xidmətində dayanmağa borclu olan qadın, heyvan kimi bir mövcud sayılır. 
İslamda qadınlar | Baxis: 473 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın müasir dünyamızda

 Bu baxış insani cəmiyyət tərəfindən heç vaxt qəbul edilməmiş, hətta dinsiz cəmiyyətlər qadını cahiliyyət buxovundan azad etmək üçün təlaş göstərmişlər. On yeddinci əsrdən başlayaraq bu hərəkat yüksəlmişdir.  
İslamda qadınlar | Baxis: 516 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAM QANUNLARINDA QADINLA KİŞİ NİYƏ FƏRQLƏNDİRİLİR?

İslam dinində bəzi mövzularda qadınla kişi arasında qanun və hökm cəhətindən fərqlər mövcuddur. Məsələn; qadın qazi, rəhbər və şər’i hakim ola bilməz. Kişi öz həyat yoldaşını boşaya bilər, lakin qadın bunu edə bilməz. Qadın öz qardaşlarına apardığı irsin yarısına malik olur, qadına cihad vacib deyil və s. 
İslamda qadınlar | Baxis: 566 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ОVRӘTİN ÖRTÜLMӘSİ

Sоnrаkı cümlәdә buyurulur: "Vә yәhfәzu furucәhum” –yә’ni "mö’minlәrә dе ki, öz оvrәtlәrini (cinsiyyәt üzvlәrini) hаrаm işlәrdәn qоruyub hifz еtsinlәr.” Оlа bilsin, mәqsәd budur ki, iffәtli оlsunlаr, özlәrini yаrаmаz işlәrdәn: zinаdаn, fаhişәlikdәn vә bu qәbildәn оlаn sаir çirkin işlәrdәn sахlаsınlаr.
İslamda qadınlar | Baxis: 533 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Islamda qadinlar baresinde be'zi gosterisler.

Diqqәt yеtirmәk lаzımdır ki, hеç bir müsәlmаn qаdın bаşqа qаdının gözәlliklәrini öz әrinә dеmәmәlidir. Bu vәzifә müsәlmаn qаdınlаrı bir-birinә qаrşı хаtircәm еdir. Lаkin оnlаr qеyri-müsәlmаn qаdınlаr qаrşısındа хаtircәm dеyillәr vә mümkündür ki, оnlаr öz әrlәri üçün müsәlmаn qаdınlаrın gözәlliklәrini dеsinlәr.

İslamda qadınlar | Baxis: 643 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda qadın

İfratçı cahiliyyət və təfritçi iyirminci əsr nəzəriyyələri qarşısında qadının yaranış və hüququna islami baxış da vardır. Bu baxış fitrət və həqiqətə əsaslanır, qadının bütün fərdi və ictimai hüquqlarını kişilər kimi qadının fitrətinə əsasən tənzimləyir. Qadını kəramətləndirən və onun səadəti ilə nəticələnən yeganə yol vəhy və Peyğəmbər yoludur.
İslamda qadınlar | Baxis: 720 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ACI HADİSƏLƏR MÜQABİLİNDƏ SƏBİR ETMƏK

Qurani-kərimin ayələrindən, rəvayətlərdən və keçmişdəkilərin hekayələrindən əlavə, öz təcrübələrimiz də göstərir ki, dünya xoşagəlməz və acı hadisələr, bəla, giriftarçılıqlar və müsibətlərə bürünüb. Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurur:
İslamda qadınlar | Baxis: 415 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kerbela qadinlari

 Hem Allah onlardan razi olsun, hem de onlar Allahdan...
Kerbela qiyaminin qehremanlari tek kishiler deyil, hem de kishi qeyretli ve kishiler qeder shucaetli qadinlar olublar. Onlar acliga ve susuzluga dozmekle beraber, oz heya ve namuslarini qoruyur ve eyni zamanda oz ibadetlerini yerine yetirirdiler.
İslamda qadınlar | Baxis: 1369 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 1.0/1 | Serhler(0)

FӘTVАLАR 
Biz burа qәdәr örpәk vә qаdınlаrа bахmаq bаrәsindә оlаn müvаfiq vә müхаlif dәlillәri аrаşdırdıq. Hәmçinin İslаmın mö’tәdil vә dәqiq аyinindә qаdın vә kişinin rаbitәlәri mәcmusundа Аllаhın kitаbı, Pеyğәmbәrin (s) sünnәsi әsаsındа аydınlаşdırıldı ki, qеyd оlunаn dәlillәr әlin vә üzün örtülmәsinin vаcib оlmаmаsını bir dаhа tә’kid еdir, hаbеlә lәzzәt аlmаq vә rеybә mәqsәdi ilә оlmаyаn bахışlаrın cаiz оlmаsını qüvvәtlәndirir.
İslamda qadınlar | Baxis: 545 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab 

Əgər ata-ana körpəlikdən düzgün təlim-tərbiyə yolunu tapa bilməsə, həmin uşaq bir vaxt valideynlərlə üzbəüz dayanıb ağzına gələni deyə bilər, təhqir edər. Belə bir vəziyyətdə ata-ana nə edə bilər? Heç nə! Bacardığını et, polisə get! Bununla məsələ həll olurmu? Bəs, həll yolu nədir?
İslamda qadınlar | Baxis: 548 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

HİCAB İSLAMIN QADIN ŞƏXSİYYƏTİNƏ VERDİYİ ƏN YÜKSƏK DƏYƏRDİR 

Geyim insan həyatının ayrılmaz hissəsidir. Insanın öz bədəninin müəyyən hissələrini örtməsi onun fitrətindən doğan bir hissdir. Odur ki, "insanların geyimdən istifadə etmələri fitridir" deyənlər əsla yanılmırlar. Çünki bu iddianı Qurani-kərim də təsdiqləyir. 
İslamda qadınlar | Baxis: 437 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadınların şahidliyi

Qadınların hüququ barəsində olan bəhs, əsrlər boyu ideoloji məktəblərin və elmi məclislərin mübahisə mövzusu olmuşdur. Bu məsələdə müxtəlif nəzərlər olsa da, iki dəstə qadına (hər hansı bir hüquqa malik olma baxımından) daha çox zülm etmişdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 578 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ereini Cehennem odundan qurtaran qadin 
Hezret Zeyneb (r.e) Peygemberin (s.e.s) Hezret Xediceden olan ilk qizi idi. O, xalasi oglu Ebulasla aile qurur. Hezret Muhemmed (s.e.s) peygemberliyini elan etdikden sonra o da Islam dinini qebul edir. Lakin Ebulsa Islami qebul etmeyib butperest olaraq qalir. Hezret Zeyneb (r.e) ona haqq dinini anlatsa da, o bu dini qebul etmir.
İslamda qadınlar | Baxis: 659 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın İslamdan öncə 
Tarix bizə aydınlıqla göstərir ki, İslamdan əvvəl qadına bir insan kimi baxılmır, o, heyvanla insan arasında bir varlıq hesab olunurdu. Bə’zən isə onlara heyvandan da artıq yük yükləyirdilər. İndi də qeyri-İslami ölkələrdən bəzilərində, hələ də kişi ilə qadın eyni mövqedə deyil və qadının dəyərini kişinin dəyərindən çox aşağı bilirlər.
İslamda qadınlar | Baxis: 542 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

DÜNYANIN ƏN ZƏRİF MƏXLUQU

Övlad, Ana və Həyat yoldaşı kimi… 
QADIN eyni zamanda övlad, bacı, həyat yoldaşı, ana və s. statuslara sahib ola bilər. Sadalanan statusların hər biri bəşəriyyətin zərif nümayəndəsinə xüsusi münasibət, diqqət və qayğı tələb edir, əsasən də kişilər tərəfindən.
İslamda qadınlar | Baxis: 541 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadının kişidən yaranması

Qadının kişidən yaranmasına dair müxtəlif hədislər mövcuddur. O hədislərin məzmunu qadının kişinin qabırğalarının birindən yarandığını bildirir. Həmin hədislərin bəzisini qeyd edirik: Tavus Yəmani imam Baqirdən (ə) soruşdu: «Həvvanı niyə «Həvva» adlandırıblar?» 
İslamda qadınlar | Baxis: 643 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Mömin qadınla cahil qadının müqayisəsi

And olsun nəfsi (insanı və ya insan nəfsini) yaradana; sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini (xeyir və şəri) öyrədənə ki, nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır! Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır”. ("Şəms” surəsi, ayə 7-10)
İslamda qadınlar | Baxis: 549 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadınları döymək olarmı???

Nisa surəsinin 34-cü ayəsinin təfsiri:

«Kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidirlər (onların hamisidirlər). Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və (kişilərin) öz mallarından (qadınlar üçün) sərf etməsinə görədir. Əməlisaleh qadınlar (ərlərinə) itaət edib  

İslamda qadınlar | Baxis: 568 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quran qadına münasibəti necə dəyişdi? 
İslam oğlanla qız arasında heç bir fərq qoymadı, qızın dünyaya gəlişini Allahın verdiyi hədiyyə hesab etdi
İslama qədər Qədim Çin, Hindistan, Roma və ərəb cəmiyyətlərində qadına çox pis münasibət olub. 
İslamda qadınlar | Baxis: 556 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İSLAMİ LİBASLAR BÜTÜN DÖVRLƏRİN DƏB VƏ MODASI İLƏ AYAQLAŞIR
Əynimizə paltar alanda əsasən nələrə fikr verək?!
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Geyim insanı ətraf mühitin təsirindən həm mənəvi, həm də maddi cəhətdən qoruyan amildir. Geyimin insan həyatında rolunun nə qədər önəmli olduğu hamıya məlumdur.
İslamda qadınlar | Baxis: 1954 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Orpek butun dinlerde

Allah-taala beşeri xelq etmişdir ki, heyatın butun sahelerinde mehz Onun bendeliyini yerine yetirsinler.
Bu yaradılışın son qayesidir.
Rebbimiz bu hedefe yetişmek uchun lazım olan qayda-qanunları oz peyğemberleri vasitesile beşere oyretmişdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 1233 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Quranda orpek

Quranda orpekle bağlı gelmiş ayeler izaha ehtiyaclı ayelerdendir.
Bezilerini chaşdıran da ele bu olmuşdur.
Buna gore de lazımınca diqqet yetirmeden, movzuyla bağlı tefsirlere nezer salmadan, diger alimlerin reyini soruşmadan telesik bu dini hokm haqda sehv fikir yurutmuşler.
İslamda qadınlar | Baxis: 1231 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Nece ortunek?

El ve uzden başqa bedenin her bir yeri ortulmelidir.
Ozu de bu zaman sadece ortunmek şert deyil.
Bele ki, qeyd etdiyimiz uzvler ele şekilde ortulmelidir ki, bedenin qabarıq hisseleri nezere charpmasın.
Bu barede de alimlerimiz yekdil fikirdedir. Maraqlanan tedqiq ede biler.
İslamda qadınlar | Baxis: 923 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Evde olarken

Qadın oz evinde, heyat yoldaşının, qardaşının, emi-dayının, bir sozle mehremlerinin yanında olarken tam serbestdir.
Bu zaman orpek gerek deyil.
Oz erinin yanın da ise tam serbestdir.
İslamda qadınlar | Baxis: 582 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Evde qalacagam?

Bezen valideynler, yaxud orpek bağlamaq ezminde olan bacılarımızı ere getmek problemi narahat edir.
Goresen orpek "evde qalmaq" sebebidirmi?.
Goresen orpekden qachanların hamısı vaxtında evlene bilirmi yaxud Allahın qanunundan ere getmek behanesile qachanlar xoşbext aile sahibi olurlarmı?!
İslamda qadınlar | Baxis: 549 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ögey analarla evlilik qadağandır

«Nisə» surəsinin 22-ci ayəsinin təfsiri

«Nisə» surəsi, ayə 22
وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً

Ayənin tərcüməsi:
İslamda qadınlar | Baxis: 615 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicab

BISMILLAHIR-REHMANIR-REHIM

Butun hemd-sena alemlerin Rebbi olan Allaha mexsusdur! Allahin salam ve salavati agamiz ve seyyidimiz Hezret Muhemmed ve onun pak Ehli-beytine, xususile Allahin yer uzunde saxladigi shexse (hezret Mehdiye) olsun! HIcab Uca ve Qudretli Allah deyib:
İslamda qadınlar | Baxis: 1583 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kamil orpek

*Baş, sachların gorunmediyi şekilde sade, sıxma-boğmaya salmadan ve munasib baş ortuyu ile, (yadları yamsılayan şekilde deyil!) muselman qadına yaraşan şekilde, boyunu ve qulaqları ortecek hedde ortulmelidir.
*Bedeni orten orpek bedenin chıxıntıları sezilmeyeceyi qeder gen olmalıdır.
İslamda qadınlar | Baxis: 509 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadının gözelliyi - hicab

İslamda qadının örtünmesi 
«Mö'min qadinlara de ki, gözlerini haram buyurulmus seylerden çevirsinler (namehreme baxmasinlar), ayib yerlerini (zinadan) qorusunlar, öz özlüyünde görünen (el ve üz) istisna olmaqla, zinetlerini (zinet yerleri boyun, bogaz, qol, ayaq, ve s. namehreme) göstermesinler.
İslamda qadınlar | Baxis: 5175 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 2.0/1 | Serhler(0)

Ehli sunne mensubunda Hicab

Ortulmenin shertleri:
Ineklerin quyruguna oxshayan deyenekle insanlari doyenler ve geyinmish lakin chilpaq gorunen, pisliye meyl eden ve meyl etdiren, bashlari xorasan devesinin eyri guveclerine benzeyen qadinlardir.
İslamda qadınlar | Baxis: 4431 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Qadinin en yaxsi xisusiyyetleri ne olmalidir?

Dəyərli əxlaq ustadı Ustad Hüseyn Məzahirinin nəzərlərinə əsasən

Hədislərin birində oxuyuruq ki, üç xüsusiyyət vardır ki, onların kişilərdə olması yaxşı sayılmaz, ancaq qadınlarda bu xüsusiyyətlər olmalıdır.
İslamda qadınlar | Baxis: 606 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadın və şeytanın onu aldatması

Qadın və şeytanın onu aldatması Bu məzmunlu hədislər azdır. Bu növ hədislərdə ilk növbədə Həvva şeytanın aldatmasına uyub və günaha mürtəkib olduğu və daha sonra Adəmin ona aldanıb günah etməsi qeyd olunur.
İslamda qadınlar | Baxis: 563 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kişi və qadın ünsiyyəti İslam baxımından

Ümumiyyətlə, kişi və qadın ünsiyyəti barədə üç müxtəlif baxış mövcuddur:
1) İfratçı baxış:
Bu ifratçı baxışda qız və oğlan, yaxud qadın və kişi arasında hər növ ünsiyyətin yaranması tamamilə qadağandır.
İslamda qadınlar | Baxis: 1362 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Digər dinlərdə qadının məqamı
Bütün zaman və dövrlərdə qadınların hüquqlarında ifrat və təfritlərə yol verilmişdir. Qadınların hüquqlarında ifrata yol verilməsinə dair sosioloqlar belə deyirlər:
Tarixin bəzi dövrlərində qadının ictimai, iqtisadi və siyasi sahələrdə ələ gətirdiyi müvəffəqiyyətlər bəşər həyatında dəyişikliklər yaradırdı.
İslamda qadınlar | Baxis: 624 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QADININ ÜÇ FORMASI
Müsəlman cəmiyyətində üç növ qadınla rastlaşırıq: müqəddəsnüma dindar qadın; son dövr artmaqda olan Avropa görünüşlü dindar qadın; bir də Fatimə görünüşlü, Fatimə xislətli qadınlar! Nə birinci, nə də ikinci qrup qadınlarla Fatimə arasında heç bir oxşarlıq yoxdur.
İslamda qadınlar | Baxis: 566 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qadına olan xüsusi diqqət

Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə) İmam Həsən Müctəbaya (ə) xitabən qadını belə vəsf edir:

«Qadın qəhrəman yox, xoşətirli bir güldür» («Nəhcül-bəlağə», 31-ci məktub). Əgər qadın bir gülə bənzədilirsə, deməli onun solmaması üçün ona daha çox qayğı göstərilməli və diqqət yetirilməlidir.

İslamda qadınlar | Baxis: 515 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Nəhcül-bəlağə»də qadın

Həmin dövrdə baş vermiş tarixi hadisələr

Həmin dövrdə baş vermiş tarixi hadisələr Əlinin (ə) sözlərinin açarıdır. Belə ki, həmin hadisələri araşdırmadan İmamın (ə) sözlərindəki məqsədi başa düşmək olmaz.
İslamda qadınlar | Baxis: 586 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hicabin yaranma sebebleri

Hicabin yaranma sebebleri nedir? Nece oldu ki, buyun milletlerin, yaxud be'zi qedim xalqlar arasinda hicab yarandi? Bildiyimiz kimi, Islamin butun gosterisleri mueyyen felsefe (hikmet) ve meqsedler esasindadir.
İslamda qadınlar | Baxis: 778 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-25 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 101-150 151-153