Cümə günü, 2024-04-12, 8:44 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Digər məlumatlar

Entries in section: 440
Shown entries: 301-350
Pages: « 1 2 ... 5 6 7 8 9 »

Bətndəki körpənin oğlan və ya qız olacağını əvvəlcədən təyin etmək olarmı?

Cavab: «Loğman» surəsinin 34-cü ayəsinə əsasən, beş sahə haqqında bilik yalnız Allaha məxsusdur və bəşər övladı üçün bu elmlər müəssər deyil. Bu beşliyə daxildir:
1. Qiyamətdən xəbərdarlıq;
2. Yağış;
3. Ana bətnində körpə;
Sual-cavab | Baxis: 754 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Gecəni yatmaq, yoxsa oyaq qalmaq daha faydalıdır?
Cavab: Əhli-beyt hədislərindən birində buyurulur: «Alimin yuxusu cahilin ibadətindən üstündür». Maraqlıdır, necə ola bilər ki, yuxu ibadətdən üstün olsun? Başqa bir sual: mürəbbə baldan üstün ola bilərmi? Hamı bilir ki, bal misilsiz bir nemətdir və onu mürəbbə ilə müqayisə etməyə dəyməz. Bəs bala sirkə qatışsa necə? Əlbəttə ki, belə baldan mürəbbə yaxşıdır.
Sual-cavab | Baxis: 650 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Peyğəmbərlər təqiyyə edibmi?

Cavab: «Təqiyyə» ərəbcədən tərcümədə «çəkinmək» mənasını verir, insanın öz dini baxışlarını izhar etməkdən çəkinməsidir. «Əhzab» surəsinin 39-cu ayəsində oxuyuruq: «O peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini təbliğ edər, Ondan çəkinər və Allahdan başqa kimsədən qorxmazlar». Bu və digər ayələrdən məlum olur ki, peyğəmbərlərə öz risalətlərinin təbliğində təqiyyəyə icazə verilməmişdir.
Sual-cavab | Baxis: 503 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Peyğəmbərlik həvəsinə düşənləri necə anlatmalı?

Cavab: Allah-təala buyurur: «(Məhəmməd) Allahın rəsulu və peyğəmbərlərin sonuncusudur»("Əhzab" 40).
Əlbəttə ki, ayə və hədislər yalnız mömin müsəlmanlar üçün mötəbərdir. Peyğəmbərlik eşqinə düşmüş fırıldaqçıları isə, yalnız elm və məntiq yolu ilə susdurmaq olar. Belə ki, heç bir peyğəmbər göndərildiyi cəmiyyətdə dəlil-sübutsuz qəbul olunmamışdır.
Sual-cavab | Baxis: 640 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sual: "Möminin möminlə münasibəti necə olmalıdır?”
Cavab: Həzrət Peyğəmbər (Allahın salamı olsun Ona və pak Əhli beytinə!) buyurmuşdur: "Mömin möminin aynasıdır”. Bu olduqca gözəl bənzətmə bir çox nöqtələri əhatə edir ki, onların bəzilərini qeyd edirik:
Sual-cavab | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bilirsinizmi nadan adamın neçə nişanəsi var?

Etibarlı hədisdə Allahın Rəsulundan (s) nəql olunur ki, O Həzrət (s) buyurur: " Cahil insanın 6 nişanəsi var.


1. Yersiz qəzəb edər.


2. Faydasız danışar.
Sual-cavab | Baxis: 628 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam peyğəmbərinin zövcələrinin sayının fəlsəfəsi nədir?
Cavab: Həzrət Məhəmmədin (s) bir yox, bir neçə qadınla evlənməsi, bir sıra ictimai-siyasi çətinliklərin həlli məqsədini daşımışdır. Həzrət öz peyğəmbərliyini elan etdiyi zaman tək-tənha idi və onun risalətinə çox az adam iman gətirmişdi.
Sual-cavab | Baxis: 577 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsan öz ömrünü necə uzada bilər?

Cavab: Bu sual bəşər tarixi boyun insanları düşündürmüşdür. Amma bu sahədə araşdırma aparan əksər tədqiqatçılar, məsələyə sırf fizioloji baxımdan yanaşmışlar. İslam dini fizioloji amillərin insan ömrünə təsirini nəinki inkar etmir, hətta bu sahədə göstərişlər də verir. İnsanın normal yuxu və qidalanma rejimi, onun ömrünün uzunluğunda əhəmiyyətli rol oynayır.
Sual-cavab | Baxis: 627 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Nə üçün həm pis əməl sahiblərinin, həm də salehlərin başına bəlalar gəlir?

Bəzən insanlar bir bəlaya düçar olurlar ki, həm pislər və həm yaxşılar ziyan çəkir. Bəzən də yaxşı insanlar bəlaya düçar olur, amma pis insanlara bəla yetişmir. Onlar deyirlər: Bu iş tədbir və hikmətlə uyğunlaşmır. Bəs bunun dəlili nədir? Onların cavabında deyilməlidir:
Sual-cavab | Baxis: 605 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Var-dövlətin, inanclı şəxs üçün faydası varmı?!
Bütün dünya nemətləri insanın imtahanı üçün bir vasitədir. Allah yalnız axirət nemətlərini nəzərdə tutduğundan, dünya nemətlərini Allah ruzisi adlandıra bilmərik. «Ənfal» surəsinin 67-ci ayəsində buyurulur:«Siz puç dünya malını istəyirsiniz.
Sual-cavab | Baxis: 646 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sual: Hansı ətlər haram hesab edilir?

Bismillahir-rəhmanir-rəhimSual: Hansı ətlər haram hesab edilir?

Cavab: Bu barədə Allah Taala Qurani Kərimin "Maidə” surəsinin 3-cü ayəsində buyurur:
Sual-cavab | Baxis: 780 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qonaqdan ac olduğunu soruşmaq olarmı?

Cavab: Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Qonaq behişt bələdçisidir»("Biharul-Ənvar" c.75,səh. 460). Qonağa ehtiram göstərilməsi o qədər əhəmiyyətlidir ki, İslam qonağı səmadan enmiş hədiyyə kimi təqdim edir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Qonaq öz ruzisi ilə gəlir və ailənin günahlarını özü ilə aparır».
Sual-cavab | Baxis: 624 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsanlar nə üçün vədələrini pozurlar?
Hansı səbəbə görə insanlar verdikləri sözlərə əməl etmir və bağladığı əhd-peymanı sındırırlar? Quranda bu sualın cavabı açıq aşkar bəyan olmuşdur. Bəzən insanlar canlarının qorxusundan verdiyi sözləri geri götürürlər. Bəziləri isə maddi mənafelərinə görə bağladığı əhd-peymanı sındırırlar.
Sual-cavab | Baxis: 799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsan öz ömrünü necə uzada bilər?

Cavab: Bu sual bəşər tarixi boyun insanları düşündürmüşdür. Amma bu sahədə araşdırma aparan əksər tədqiqatçılar, məsələyə sırf fizioloji baxımdan yanaşmışlar. İslam dini fizioloji amillərin insan ömrünə təsirini nəinki inkar etmir, hətta bu sahədə göstərişlər də verir. İnsanın normal yuxu və qidalanma rejimi, onun ömrünün uzunluğunda əhəmiyyətli rol oynayır.
Sual-cavab | Baxis: 623 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ruhlarla əlaqə saxlamaq mümkündürmü?
Cavab: «Fatir» surəsinin 22-ci ayəsində buyurulur: «Dirilərlə ölülər eyni deyillər. Şübhəsiz ki, Allah (haqq sözü) istədiyi şəxslərə eşitdirər. (Amma ey Peyğəmbər) sən isə qəbirlərdə olanlara eşitdirən deyilsən».
Sual-cavab | Baxis: 622 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qurani-kərimin 114 surəsi olduğu halda, nə üçün «Yasin» surəsi daha çox tilavət olunur?

Cavab: Bu surə «ya» və «sin» müqəttə hərfləri ilə başlayır. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Yasin Allahın Rəsulunun adıdır. Çünki bunun ardınca buyurulur ki, «sən mürsəl (şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən». Surədə yaranış, qiyamət, həyat və ölüm haqqında müxtəlif səhnələrlə qarşılaşırıq.
Sual-cavab | Baxis: 669 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yuxuya əməl etmək olarmı?
Cavab: Yuxu üç qismdir: yozumu olan ilahi, doğru yuxular; insanı doğru yoldan azdıran şeytani yuxular; bir iş haqqında çox düşünməkdən yaranmış əsassız yorğunluq yuxuları.
Sual-cavab | Baxis: 710 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Məcburi şəkildə qılınan namaz qəbuldurmu?

Suаl: İslам fәqihlәri bildirirlәr ki, nамаz qılаnlаr Аllаhа itаәt мәqsәdi ilә nамаz qılмаlıdırlаr. Riyаkаrlıqlа, аd-sаn qаzаnмаq мәqsәdi ilә, bаşqаlаrını rаzı sаlмаq üçün qılınаn nамаz bаtildir. Çünki bеlә nамаzdа хаlis niyyәt оlмur.
Sual-cavab | Baxis: 531 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hər işdən öncə Allahın adı çəkilməsinin faydası nədir?

 Deyirlər ki, işə başlamazdan qabaq Allahın adını çəkin. Мəgər bunun işə təsiri varmı?

Cavab: Allaha diqqətin əməlin paklığına təsirini nəzərə aldıqda aydın olur ki, hər hansı bir işdən qabaq Allahın adı çəkildikdə insanın diqqəti həmin işin paklığına, düzgünlüyünə yönəlir.
Sual-cavab | Baxis: 616 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MÜNƏCCİM SÖZÜ ETİBARLIDIRMI?!

Nücum elminin həqiqət olması və peyğəmbərlərin (ə) elmindən sayılması şübhəsizdir. Məsum olmayan və bu elmi öyrənmiş münəccimlərin sözünə etina edib onların gələcək proqnozlarını qəbul etmək olarmı?! Əllamə Təbatəbai bu sualın cavabında deyir:
Sual-cavab | Baxis: 641 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Gözdəymə həqiqətdirmi?
Cavab: Bir çox insanların gözündə xüsusi bir təsir olduğu barədə gəzən söz-söhbətlərdə həqiqət varmı? Həzrət Peyğəmbərdən (s) bu barədə soruşulduqda, o buyurdu: «Qəzavü-qədəri qabaqlaya biləcək şey gözdəymədir»("Məcməül-Bəyan" c.10, səh.341).
Sual-cavab | Baxis: 650 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bağışlanmayan günah varmı?
Cavab: «Zumər» surəsinin 53-cü ayəsində buyurulur: «De ki, ey mənim özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim! Allahın rəhmindən ümidsiz olmayın. Allah bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən, O, bağışlayan və rəhm edəndir!».
Sual-cavab | Baxis: 703 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«İsrafilin suru» nədir?
Cavab: «Zumər» surəsinin 68-ci ayəsində buyurulur: «Sur çalınacaq, Allahın istədiyi kimsələrdən başqa, dərhal hamı öləcək. Sonra bir daha çalınan kimi, onlar qalxıb müntəzir olacaqlar!»
Sual-cavab | Baxis: 662 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Özünü islah etməmiş insan, başqalarını islah edə bilərmi?
Cavab: İslam dini öz ardıcıllarını cəmiyyətin islahına çağırır. Ümumiyyətlə, müəyyən bir yola bağlanmış insan, fitri olaraq başqalarını da bu yolda görmək istəyir. Amma bu işdə heç də hamı müvəffəq deyildir.
Sual-cavab | Baxis: 679 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-11 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qarışqa öz varlığı ilə bizlərə nəyi öyrədir?

Allahın xəlq etdiyi varlıqlar içərisində qarışqa kiçikliyinə görə fərqlənir. Kiçik olsa da, ancaq çox çalışqan və çox zəhmətkeş bir həşəratdır. İnsan bütün canlıların şərəflisi olmağına baxmayaraq, bu qarışqadan öyrənməli olduğu çox şeyləri vardır.
Digər məlumatlar | Baxis: 4068 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-10 | Reytinq: 1.5/2 | Serhler(0)

Yas mərasimləri niyə bu qədər təmtəraqlı keçir?

Qəm-qüssə evi bürümüşdür, evin atası dünyasını dəyişmişdir. Uşaqları atasının əzasına oturublar. Hərə öz tərəfindən bir iş görmək istəyir. Böyük oğul tabutun və qəbir qazanmasının ardınca qaçır. Qızı gəlib-gedənləri yola salmaq üçün yemək bişirir və evləri səliqəyə salır. O biri uşaqları isə yas mərasimi üçün çadır danışmağa gedirlər. Bütün hər birinin də öz xərci və öz mənfi nəticələri vardır.
Digər məlumatlar | Baxis: 673 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Siratül-müstəqim nədir?

Quran ayələrini araşdıran zaman Allaha ən yaxın yolun Siratül-müstəqim olduğunu görürük. Siratül-müstəqim nədir? Siratül-müstəqim - Allahpərəstlik, İlahi əmrlərə sadiq olmaqdır.

"De: "Şübhəsiz, Rəbbim məni doğru yola - sabit (və bəşəriyyətin səadətini təmin edən) bir dinə və haqpərəst olan və əsla müşriklərdən olmamış İbrahimin ayininə hidayət edib””. ("Ənam” 161).
Sual-cavab | Baxis: 712 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dünya və axirətdə fayda verəcək şey

Səduq nəql edir ki, Qeys ibni Asim deyir: "Mən Təmim qəbiləsinin bir neçə üzvü ilə yerdə Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlmişdim. Həzrətə (s) dedim ki, bizə moizə desin. Çünki biz səhrada yaşayan bir qəbilə idik və Peyğəmbərin (s) xidmətinə həmişə gələ bilmirdik. Həzrət (s) buyurdu:
Digər məlumatlar | Baxis: 706 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-06 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dəccal kimdir?

Hədislərdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, zühurun əlamətlərindən biri də Dəccalın qiyamıdır. Onun haqqında çox sayda ehtimallar verilir.

"Dəccal” sözü ərəb dilində "qızıl suyu” mənasını verir. O insanlar ki, çoxlu yalan danışır və batili haqq kimi cilvələndirirlər, onlara "Dəccal” deyirlər.
Sual-cavab | Baxis: 995 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cəhənnəm əhlinin siması necədir?
Cəhənnəm nədir? Cəhənnəm - yəni fürsətlərin yandığı yer. O kəslər ki, fürsəti əldən veriblər, onlar ki, öz insanlıq memarlığına düzgün nəzər salmayıblar, özlərini düzgün tanımayıblar, özlərindən düzgün istifadə etməyiblər - bunlar cəhənnəm əhli olarlar.
Sual-cavab | Baxis: 768 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Mütləq еhtiyacsız olan Allah nə üçün günahkarları cəhənnəmdə oda çəkir?

Cavab: Bir çox ayə və rəvayətlərin bildirdiyi kimi qiyamət günü mükafat və cəzaları insanların dünyadakı əmələrinin nəticəsidir. İnsan öz əməllərinin cəzasını çəkməyə borcludur.
Sual-cavab | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Göz yaşı ölüm mələyini gеri qaytara bilərmi?

Cavab: Qurani Kərimin müxtəlif ayələrinə əsasən Allah Təala dünya işlərini mələklər vasitəsi ilə gеrçəkləşdirir. Bu mələklərdən bir qrupu ruh alan mələklərdir. Onların aparıcısı «ölüm mələyi»dir.
Sual-cavab | Baxis: 677 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı malın zəkatı vardır?

Təqribən bütün fəqihlər öz risalələrində doqquz şeydə zəkatın olduğunu buyurmuşlar. Bunlar o dövrdəki ümumi camaatın istehsal və istifadə etdiyi həmin şeylərə aiddir. (Buğda, arpa, xurma, kişmiş, qoyun, inək, dəvə, qızıl və gümüş sikkələr.) Əlbəttə, bu doqquz şey üçün böyük fəqihlər öz risalələrində bir neçə şərait qeyd etmişlər.
Sual-cavab | Baxis: 638 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Məhəmməd (s) İslamdan əvvəl hansı dində idi?
Cavab: Həzrət Peyğəmbərin həyat tarixçəsində aparılan araşdırmalar sübut edir ki, İslamdan əvvəl Məkkə əhli bütpərəst olsa da, Həzrət yalnız bir olan Allaha etiqad etmişdir.
Sual-cavab | Baxis: 703 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmanın hansı mərhələləri vardır?
Cavab: İstər elm, istərsə də həqiqətə təzim ruhu mənasında imanın dərəcələri vardır. «Fəth» surəsinin 4-cü ayəsində buyurulur: «Möminlərin imanı üstünə iman artırmaq üçün onların ürəklərinə öz dərgahından xətircəmlik, rahatlıq və mənəvi möhkəmlik göndərən Odur».
Sual-cavab | Baxis: 671 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İman eşqdir, yoxsa ağılın dərki?
Cavab: Qurani-kərimin «Hücərat» surəsinin 7-ci ayəsində buyurulur: «...Allah sizə imanı sevdirmiş, onu, ürəklərinizdə süsləmiş küfrə, asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır».
Adətən, insanlar həqiqətin qəbulu üçün dəlil-sübut istəyirlər.
Sual-cavab | Baxis: 654 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Aşura günü oruc tutmaq olarmı?

Deyirlər ki, Aşura günündə oruc tutmaq yəhudilərdən qalıb. Belə ki hz. Peyğəmbər (s) Mədinəyə hicrətdən sonra oradakı yəhudilərin Bəni-İsrailin Fironun zülmündən qurtuş günü münasibətilə oruc tutduğunu görüb müsəlmanlara da bunu əmr edib. Amma sonradan ramazan ayında oruc tutmaq hökmü gəldiyindən tasua və aşura günləri oruc vacib yox, mustəhəb hesab edilib. Bütün bunlar doğtudurmu?
Sual-cavab | Baxis: 677 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ey inanlar ....


«Nəml» surəsinin 38-40-cı ayələrində Allah-təala belə buyurur: (Elçinin getməsindən sonra Süleyman; «Ey öndə gələnlər! Onlar mənə təslim olub gəlmədən öncə, sizdən kim onun taxtını mənə gətirə bilər?» dedi.
Cinlərdən bir ifrit dedi: «Sən yerindən qalxmamışn, mən onu sənə gətirərəm və şübhə yox ki, mən, əlbəttə etibar edə biləcək bir gücə sahibəm» dedi.
Digər məlumatlar | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ən xeyirlilər


Əbul Müəyyid Müvəffəq bin Əhməd Xərəzmi «Mənaqib» kitabının 17-ci bölümündə, sizin böyük müfəssirlərinizdən olan Hakim Əbül Qasım Ubeydullah bin Əbdullahil əl-Həskani «Şəvahidut-tənzil fi qavaidil-təfsil» və Məhəmməd bin Yusif Gənci əş-Şafei «Kifayətut-Talib», Sibt ibin Cuvzi «Təzkirətul-xuvasul-uməti fi mərifətil-əimməti»
Digər məlumatlar | Baxis: 607 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-27 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İblisin 10 dostu və 10 düşməni kimdir?

Bir gün Peyğəmbər (s) İblisdən soruşdu: "Mənim ümmətimdən olan dostların nə qədərdir?”
İblis cavab verdi: "On dəstə: zalım rəhbərlər, lovğa dövlətlilər, hardan gəlib, hara sərf olunmasının ondan ötrü heç bir fərqi olmayan haram yeyən, rəhbərin zülmü ilə müvafiqət edən alim, xain (camaatı aldadan) tacir,
Sual-cavab | Baxis: 614 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın halal və haram buyurduğu qidalar hansılardır?

Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz ruzilərin (təmiz və) halalından yeyin! (Bəqərə surəsi, ayə 172)

Qurani - Kərimdə haram qida məhsulları barədə çox qısa və üstü-örtülü məlumat verilir. Bu təbiidir. Çünki Quran insanların yemək rasionunu təyin etmək üçün deyil, onların haqqa hidayət olunmaları üçün göndərilmişdir. Peyğbər (s.ə.s) öz həyat tərzində onlara ən gözəl şəkildə təlim vermişdir.
Sual-cavab | Baxis: 695 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sual: İbadət dedikdə yalnız namaz və oruc nəzərdə tutulur?

Cavab: Allahın razılığını qazanmaq məqsədi ilə görülən bütün işlər ibadətdir. Körpə qızcığazı yaxşı işlərə həvəsləndirmək üçün ona sırğa almağınız da ibadətdir.
Mütaliəyə məşğul olan müəllimin məqsədi pul qazanmaqdırsa, bu mütaliə ibadət deyil.
Sual-cavab | Baxis: 671 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

CİNLƏR KİMDİR VƏ ONLARIN İNSANLARA ZƏRƏRİ TOXUNA BİLƏRMİ?

Günümüzdə toplumda ən çox qabardılan və məlumatsız insanları qorxudan, nəticədə kimlərinsə biznes marağına qulluq edən mövzulardan biri də cin mövzusudur. Və Cinlər elə təqdim olunur ki, insanlara toxuna bilərlər, gözlərinə görünə bilərlər, ay filankəsi cin vurdu və sair.
Sual-cavab | Baxis: 584 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

NƏ ÜÇÜN DAVUD PEYĞƏMBƏR ABİDİN CƏNAZƏSİNƏ NAMAZ QILMADI?

Bəni İsrail tayfasında bir abid şəxs vardı. Allah-Taala Davud peyğəmbərə vəhy etmişdi ki, bu şəxs riyakardır. Ona görə də həmin abid öləndə Davud (əleyhissalam) onun dəfnində iştirak etmədi. Başqaları gəldilər və 40 nəfər şəxs ona namaz qılıb dedilər:
Sual-cavab | Baxis: 630 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dinimizi dünyamıza fəda etməyək

Bütün insanlar sevir ki, həyatlarında həmişə ziyan deyil, xeyir görsünlər. Hədəflərinə çatmaq üçün ona görə həmişə planlı iş görərlər.

O kəslər ki, halal ruzi qazanmaq yolunu gedirlər, həyatda çox çətiniklərlə üzləşirlər. Onlar günlərinin çox hissəsini işdə keçirtdikləri, üçün dini vacibatlarını hövsələ və səbirlə yerinə yetirə bilmirlər.
Digər məlumatlar | Baxis: 667 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dünyadan narazılar – behişti bu dünyada axtaranlardır

"Allahım, torpağın bir daha həyat iyi vermir. Dünyanın nəyi ilə özümü xoş edim ki?”.


Əgər dünyanı olduğu kimi və bütün çətinlikləri ilə tanısaq, onda rahatlıqla yaşaya bilərik. Rahat yaşamaq dünyanı tanımaqla mümkündür.
Digər məlumatlar | Baxis: 691 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranda "Ulül-əmr" kimlərə deyilir?!

Cabir ibn Əbdüllah Ənsari deyir: Allah-təala Peyğəmbərinə ayə nazil etdi:
"Ey iman əhli! Allaha itaət edin, peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə tabe olun...” Bu ayə nazil olanda mən dedim:
Sual-cavab | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Donuz əti yeyəndə nə olar ki?

İslamda donuz əti yemək haram sayılır və donuz murdar heyvandır. Donuz əti yemək qadağası İncildə də yer alır. İncildə aşkar şəkildə donuz əti yemək qadağan edilib: ”Lakin gövşəyən,yaxud qoşadırnaqlı heyvanlar içində bunları yeməyin:donuz ,çünki o qoşadırnaqlı olsa da,gövşəmir,buna görə də sizin üçün haramdır
Digər məlumatlar | Baxis: 818 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Şirk pisdir, yoxsa zülm?

Şirk zülmün bir növüdür və zülm günah mənasındadır.
"Loğman” surəsində oxuyuru: "Loğman öz oğluna nəsihət verdiyi zaman dedi: Ey oğlum! Allaha şərik qoşma, şirk böyük zülmdür.” ("Loğman” surəsi, ayə 13)
Sual-cavab | Baxis: 713 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

("Amin" sözü haqqında)

Sual: Nə üçün bütün dinlərdə duadan sonra (xristian və yəhudi) "amin" deyirlər? Müsəlmanlar üçün onun yerinə deyə biləcəkləri başqa söz yoxdurmu?
Sual-cavab | Baxis: 769 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 ... 201-250 251-300 301-350 351-400 401-440