Cümə axşamı, 2024-06-20, 3:23 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Digər məlumatlar

Entries in section: 440
Shown entries: 251-300
Pages: « 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 »

Bütü sındırmaq günahdırmı?

Cavab: Beş ülul-əzm peyğəmbərdən biri olan İbrahimin (ə) ilahi məqamı kimsədə şübhə doğurmur. Allah-təala İbrahim haqqında buyurur: «Yadına sal ki, Rəbbi İbrahimi bir neçə sözlə imtahana çəkdiyi zaman o, Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi.

Sual-cavab | Baxis: 608 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Atəşin gülzara döndüyünü görən Nəmrud iman gətirdimi?
Cavab: Bütpərəstliklə fəal mübarizənin nəticəsi olaraq, zalım padşah Nəmrud İbrahimi odda yandırmaq qərarına gəldi. Zalım istismarçılar, adətən, avam kütlələrin qəlbini ələ almaq üsullarını gözəl bilirlər.
Sual-cavab | Baxis: 620 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dənizin dibindəki canlılara ruzi çatdıran Allah, bizi ruzisiz qoyacaq?

İmam Əli (ə) buyurur: "Əgər insanlar Allahın qüdrətinin əzəməti və nemətlərinin böyüklüyü haqqında düşünsəydilər, düz yola qayıdardılar. Yandıran atəşdən qorxardılar”.
Digər məlumatlar | Baxis: 767 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-20 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Həsən Əsgərinin (ə) mövludu mübarək olsun!

Tarixi mənbələrə görə əziz 11-ci İmamımız Həsən ibn Əli (Allahın salamı və rəhməti hər ikisinin üzərində olsun) 232-ci ildə Mədinə şəhərində anadan olmuşdur. Hələ kiçik idi ki, atası ilə bir yerdə Samiraya sürgün edilir. Onları əsgəri nizamında hərbçilərin nəzarəti altında sakin edirlər. Özü və atası İimam Əliyyən-Nəqi (ə) əsgəri rejimində sakin olduqları üçün bu iki Məsuma (ə) Əsgəreyn (ə) ləqəbini vermişdilər.
Digər məlumatlar | Baxis: 893 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Ruhların bir-birilə rabitəsi varmı?

İmam Əli (ə) buyurur: "(Bərzəx aləmində) ölülər bir-birinin qonşularıdır, ancaq bir-birləri ilə ünsiyyət bağlamazlar. Elə dostlardır ki, bir-birini görməyə getməzlər. Tanışlıq əlaqələri aralarında gizlidir, qardaşlıq bağları qırılmışdır.
Digər məlumatlar | Baxis: 990 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bir mühakimədə iki hökm ola bilərmi?
Cavab: «Ənbiya» surəsinin 78-ci ayəsində xarab edilmiş əkin sahəsinə işarə olunur. Dini rəvayətlərdə isə, bu hadisə ətraflı şərh olunur.
Davud peyğəmbərin (ə) dövründə bir qoyun sürüsü gözəl bir bağa girib, onu xarab edir. Bağ sahibi şikayət üçün Davudun yanına gəlir.
Sual-cavab | Baxis: 680 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Nə üçün səbirdən danışılanda «Əyyubun səbri» məsəl çəkilir?

Cavab: Allah-təala öz peyğəmbəri barədə buyurur: «Əyyubu yada sal. Bir vaxt o, Rəbbinə dua edərək belə demişdi: «Mənə bəla üz verdi. Sən rəhimlilərin rəhimlisisən» ("Ənbiya" surəsi, ayə 83).
Sual-cavab | Baxis: 588 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bər-bəzəkli yaşayışın imana təsiri varmı?


Cavab: Allah-təala Qurani-kərimin müxtəlif ayələrində insanı ibadət üçün xəlq etdiyini buyurur. Bu da aydındır ki, qəlbdə Allah sevgisi olmadan əyilib-düzəlməyin heç bir faydası yoxdur. Quranda bu barədə buyurulur: «Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildirlər»["Maun" 4-5].
Sual-cavab | Baxis: 607 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ananın otağına icazəsiz daxil olmaq olarmı?

Cavab: «Nuh» surəsinin 127-ci ayəsində buyurulur: «Ey iman gətirənlər, başqalarının evlərinə sahiblərindən icazə almadan və onlara salam vermədən girməyin».
Ayədəki göstəriş bütün xalqlar və mədəniyyətlər tərəfindən məqbul hesab edilir.
Sual-cavab | Baxis: 617 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Ərzəlil-umur» nədir?
Cavab: «Ərzəlil-umur» deməklə, Qurani-kərimdə ömrün ən rəzil dövrü nəzərdə tutulur. Bu, qocalığın elə bir dövrüdür ki, insan bütün biliklərini yaddan çıxarır. Onun biliyi, qarşıya çıxan işlərdə tədbiri eynən uşağı xatırladır. Uşaq kimi xırda bir məsələyə görə narahat olur, bir anda həm sevinir, həm hövsələdən çıxır. Hətta hərəkətləri də uşaq hərəkətlərinə bənzəyir.
Sual-cavab | Baxis: 700 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qəlbdə həqiqətə şübhə doğuran kimdir?
Cavab: Batilə arxa çevirib, həqiqətə üz tutan insan şeytanın hədəfinə çevrilir. «O şeytan ki, insanların ürəklərinə vəsvəsə salır» ("Nas" 5.) Quran ayələrindən məlum olur ki, bu vəsvəsələrdən kimsə suğortalanmamışdır: «(Ya Məhəmməd) Səndən əvvəl də elə bir rəsul, elə bir nəbi göndərmədik ki, şeytan onun arzu-diləyinə bir xələl qatmasın. Lakin Allah şeytanın vəsvəsəsini batil edər» ("Həcc" 52).
Sual-cavab | Baxis: 589 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın qurbanlığa ehtiyacı varmı?
Cavab: Bəşər tarixində qurbanlıq haqqında ilkin məlumatla Adəm peyğəmbərin iki oğlunun əhvalatında rastlaşırıq. «Onlar qurban gətirdikləri zaman birinin qurbanı qəbul edilmiş, digərinin isə qəbul olunmamışdır» ("Maidə" 27). Bütün səmavi kitablarda, eləcə də, Qurani-kərimdə ilahi hədlər gözlənilməklə,
Sual-cavab | Baxis: 615 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cansız cəsəd qəbirdə necə əzab çəkə bilər?

Cavab: Qəbir əzabı həm cismə, həm də ruha aiddir. Amma bu cism adi cismdən fərqlənir. Maddi bədəni tərk edən ruh "bərzəx bədəni” adlanan bir bədənə daxil olur. İnsan yatdığı vaxt ruhun maddi bədənlə əlaqəsi son dərəcə zəifləyir və o, bərzəx bədəninə oxşar bədənlə hərəkət edir.
Sual-cavab | Baxis: 655 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İsmətli qadına zina isnad etməyin cəzası nədir?

Cavab: İslam dinində böyük günahlardan biri də, böhtandır. Allah-təala iman gətirmiş bəndələri birliyə çağırır və müsəlman cəmiyyətini parçalayan bütün əməlləri ittiham edir. Cəmiyyətdəki nizamı pozan, hakimləri ədalətsiz qərarlar çıxarmağa sövq edən böhtançılar üçün ciddi cəzalar nəzərdə tutulur
Sual-cavab | Baxis: 658 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hal-hazırda ölənlərin məskəni haradadır?
Cavab: Qiyamət günü Adəmdən bu yana bütün ölənlərin dirilib, qiyamət sorğusuna çəkiləcəyini, kiminin behiştə, kimininsə cəhənnəmə sakin olacağını bilirik. Bəs, hal-hazırda dünyadan köçənlər qiyamət gününədək harada gözləyir? Qurani-kərimdə buyurulur: «(Ölənlər geri qayıda bilməz) onların qarşısındakı qaldırılacaq günədək aralıq (bərzəx) vardır»("Möminun" 100).
Sual-cavab | Baxis: 636 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-17 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Bismillah!" deməklə suyun üzündə də gəzmək olar...

Dini təlimlərdə bizə həmişə tövsiyə edilir ki, hansısa bir işə başlamamışdan qabaq "Bismillah” deyək. Yəni həmin işi Allahın gözəl adı ilə başlayaq. Çünki hədislərdə oxuyuruq ki, əgər bir işi Allahın adını çəkmədən başlasaq, həmin işin nəticəsi olmayacaq və batil olacaqdır.
Digər məlumatlar | Baxis: 800 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Gündəlik namazların əvvəl (fəzilətli) vaxtları
Bir çoxlarımız namazı əvvəl vaxtda qılmağı sevirik. Bəs bu vaxt nə vaxtdır?

Fəzilətli vaxt: namazın elə vaxtıdır ki, o zaman namaz qılmaq fəzilətə malikdir. Ondan xaric olmaq fəzilətli sayılmaz.
Digər məlumatlar | Baxis: 834 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Qiyamət sorğusunda peyğəmbər nəslindən olmağın faydası varmı?
Cavab: İslam peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) layiqli nəvəsi dördüncü imam Zeynəl-Abidin (ə) buyurur:«Allah-təala behişti, Həbəşi qul da olmuş olsa, Ona itaət edən saleh əməl sahibləri üçün yaradıb. Cəhənnəmi isə, Qüreyş övladı da olmuş olsa,
Sual-cavab | Baxis: 631 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Mələklər nə üçün yaradılıb?
Bu suala bir din alimi sualla cavab verdi. "Mələklər nə üçün yaradılıb?” soran müsahibindən "çiçəklər nə üçün yaradılıb?” soruşdu. Bəli, İslam təlimlərində heç bir sual yasaqlanmasa da faydalı və gözəl bir şeyin nə üçün yaradılması barədə soruşmamaq mümkün sayılır.
Sual-cavab | Baxis: 637 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Xuşu» nədir?
Cavab: İnsanın hər hansı bir sahədə çalışması, hələ müvəffəqiyyət deyildir. Hədəfə doğru aparan yolda maneələr mövcuddur və bu maneələri dəf etmədən hansı müvəffəqiyyətdən danışmaq olar?!
İnsanın nəfs istəkləri ilə mübarizəsi, ömrün sonunadək davam edən müharibəni xatırladır.
Sual-cavab | Baxis: 656 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qəlb necə ölür?

İmam Baqir (ə) buyurur: "Hər bir insanın qəlbində ağ bir nöqtə var. Hər günah zamanı onun üzərində qara bir nöqtə yaranır. Tövbə etsə qara nöqtə gedir, günahı davam etdirsə bu nöqtə böyüyür, nəhayət ağ nöqtənin üzəri örtülür. Ağ nöqtə qapandıqdan sonra bu insan xeyir yola dönə bilmir.”
İmam Əli (ə): "Gözün yaşı yalnız qəlbin bərkiməsi və günah səbəbindən quruyur.”
Sual-cavab | Baxis: 668 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

 Deyirik ki, insan yaranмışların əşrəfidir. Bu o deмək deyilмi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kaмil varlıqdır, hətta мələkdən də üstündür?

Cavab: İnsanlar və мələklər digər мövcudlar kiмi Allahın мəxluqlarıdır. Aммa insanda мələkdə olмayan fövqəladə istedadlar vardır. Əgər insanda nəfs varsa, мələkdə nəfs yoxdur.
Sual-cavab | Baxis: 610 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kasıblığa görə evlənməmək olarmı?
Cavab: Yaranış qanunları ilə yanaşı addımlayan İslam dinində, evlənmə ilahi əmr kimi qəbul olunmuşdur. Allah-təala buyurur: «Aranızdakı subay kişiləri və ərsiz qadınları, əməlisaleh kölə və cariyələrinizlə evləndirin!» ("Nur" 32).
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Evlənən şəxs dininin yarısını hifz etmişdir» ("Səfinətül-Bihar" c.1, səh.561).
Sual-cavab | Baxis: 594 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Doğrudanmı, Quranda qadınlara örtünmək əmr olunmayıb?
Cavab: Qurani-kərimdə din haqqında az bilib, çox danışanlar haqqında ayələrə tez-tez təsadüf olunur. Bütün cəmiyyətlərdə belə cahil insanlar kifayət qədərdir. Onlar insanların dini biliklərinin azlığından istifadə edərək, öz nəfs istəklərini sübuta yetirmək üçün
Sual-cavab | Baxis: 681 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Nur» ayəsi kimə şamildir?
Cavab: Qurani-kərimin «Nur» surəsinin 35-ci ayəsi «Nur» ayəsi kimi məşhurdur: «Allah göylərin və yerin nurudur...».
Qurani-kərimdə və İslam rəvayətlərində yeddi şey «nur» kimi xatırlanır:
1. Qurani-kərim ("Maidə" 15);
2. Allaha iman ("Bəqərə" 257);
Sual-cavab | Baxis: 670 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqi dost varmı?
Cavab: Dini dəyərlərin ayaq altına alındığı cəmiyyətlərdə xəyanət, eqoizm kimi çirkin sifətlərin artması tam təbiidir. Məhz belə cəmiyyətlərdə «dost yoxdur», «dost mənim cibimin pulu» kimi əsassız fikirlər dolaşmaqdadır.
Qurani-kərimin müxtəlif ayələrində «dost» kəlməsi işlədilir və dostlarla münasibətin necə qurulmasına işarə olunur.
Sual-cavab | Baxis: 611 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kafirlərin xeyir əməllərinin savabı varmı?
Cavab: «İbrahim» surəsinin 18-ci ayəsində buyurulur: «Rəbbini inkar edənlərin əməlləri fırtınalı bir gündə küləyin sovurub apardığı külə bənzəyir. Onlar etdikləri əməllərdən heç bir fayda əldə edə bilməzlər».«Furqan» surəsinin 23-cü ayəsində isə belə oxuyuruq: «Biz onların etdikləri əməlləri qəsdən dağınıq zərrələrə döndərdik».
Sual-cavab | Baxis: 618 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qurani-kərim nə üçün bir dəfəyə yox, tədricən nazil olub?
Cavab: İslami rəvayətlərə əsasən, Quran iki dəfə nazil olmuşdur: birinci dəfə Qədr gecəsində tam şəkildə, ikinci dəfə iyirmi üç il ərzində tədricən.
«Fürqan» surəsinin 32-ci ayəsində buyurulur: «Kafirlər «Quran ona bütöv şəkildə nazil olmalı idi» dedilər. (Ya Məhəmməd) Sənin ürəyinə qətiyyət vermək üçün Biz onu ayə-ayə nazil etdik».
Sual-cavab | Baxis: 612 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Heyvan, yoxsa nəfsini özünə tanrı edən insan daha çox zəlalətdədir?
Cavab: «Furqan» surəsinin 44-cü ayəsində nəfsinə itaət edənlər haqqında buyurulur: «Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə ondan daha çox zəlalətdədirlər».
Uyğun mövzuda araşdırma aparan təfsirçilər bu qənaətdədirlər ki, heyvanlar altı cəhətə görə nəfsini özünə tanrı edən insandan üstündürlər:
Sual-cavab | Baxis: 626 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şirin su şor suya qatışmadan dura bilərmi?
Cavab: «Fürqan» surəsinin 53-cü ayəsində buyurulur: «Birinin suyu çox şirin, digərininki isə olduqca şor olan iki dənizi qovuşduran, aralarında sədd qoyan Odur». Ayədə Allah-təala əzəmətinin dəlili olan yaranış nizamının incəliklərindən danışılır.
Sual-cavab | Baxis: 597 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Tövbə nədir və necə olmalıdır?


Əgər sürücü diqqətsizlik edərsə, yolunu itirər və diqqətini cəmləyəndə səhv getdiyi yolları yenidən qayıdar. Ancaq əgər yoluna davam edərək desə ki, mən yolumu azmışam, maşın düz yola qayıtmayacaqdır. Heç bir sərnişin sürücünün bu xətasını bağışlamaz.
Sual-cavab | Baxis: 574 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Nə üçün Allah-təala Qurani-kəriмdə bəzən "Мən” yox, "Biz” kəlмəsini İşlədir?


Sual: Allah Əhəd, Vahid, yeganə olduğu halda, kəlaмlarında nə üçün "Biz” kəlмəsindən istifadə edir?
Sual-cavab | Baxis: 613 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Günah savabla əvəz oluna bilərmi?
Cavab: «Fürqan» surəsinin 70-ci ayəsində oxuyuruq: «(Günahkarlar əzaba düçar olarlar) Ancaq tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə çevirər».
Sual-cavab | Baxis: 588 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sual: Nə üçün Quranda bəzi ayələr, eləcə də, мüəyyən әhvаlаtlаr təkrarlanır?

Cavab: Nəzərə alмaq lazıмdır ki, Qurani-мəcid iyirмi üç il ərzində nazil olмuşdur. Bu iyirмi üç il мüxtəlif hadisələrlə мüşayiət olunмuşdur. Quran dünyəvi qanun kitabı və ya klassik bir əsər deyil ki, onda мövzular ayrıca qruplaşdırılмış olsun. Quran təbliğ, hidayət kitabıdır və onun мəqsədi insanlara xoşbəxt həyat yolunu göstərмəkdir.
Sual-cavab | Baxis: 629 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Güc çatmayan məsələni necə həll etmək olar?
Cavab: «Fürqan» surəsinin son ayəsində buyurulur: «De ki, duanız olmasa, Rəbbimin yanında heç bir dəyəriniz yoxdur».
Ayə və rəvayətlərdə duanın əhəmiyyətinə kifayət qədər işarə olunmuşdur. Nəfsini paklandırmaq, kamil bir insan olmaq qərarına gəlmiş insan üçün ilk yardımçı duadır.
Sual-cavab | Baxis: 663 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslamda şerə və şairə münasibət necədir?
Cavab: İslamın «insan azadlıqlarını məhdudlaşdıran» bir ideologiya kimi təqdim olunmasında maraqlı olanlar, Quranın bir ayəsini ayrıca götürərək, manevr edirlər. Belə ayələrdən biri «Şüəra» surəsinin 224-cü ayəsidir. Ayədə buyurulur:
Sual-cavab | Baxis: 561 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Süleyman peyğəmbərin macəraları bizə nə öyrədir?
Cavab: Qurani-kərim «Nəml» surəsinin 16-43-ca ayələrində Süleyman haqqında buyurur:
«Biz Davuda və Süleymana elm verdik...».
«Süleyman Davuda vərəsə oldu və dedi: «Ey insanlar bizə quş dili öyrədildi...».
Sual-cavab | Baxis: 600 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Nə üçün Quranda başqalarının qeybətini etmək qardaş meyitinin ətini yeməyə bənzədilir?
Cavab: «Hucurat» surəsinin 12-ci ayəsindəki bu bənzətmənin müxtəlif səbəbləri var:
1. Ölü özünü müdafiə edə bilmədiyi kimi, qeybəti olunan şəxs də söhbətdə iştirak etmədiyindən özünü müdafiə edə bilmir.
Sual-cavab | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Məktub necə yazılmalıdır?
Cavab: Həzrət Əli (ə) öz nümayəndələrinə yazırdı: «Qələmlərinizin ucunu iti edin. Sətirləri bir-birinə yaxın yerləşdirin. Məktublarınızdan artıq sözləri çıxarın. Daha çox mənaya diqqət edin. Uzunçuluqdan çəkinin, çünki müsəlmanların büdcəsində artıq xərcə imkan yoxdur» (Xisali-səduq).
Sual-cavab | Baxis: 646 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Paklıq nöqsan hesab oluna bilərmi?
Cavab: Paklıq bəşər övladı üçün ən böyük üstünlükdür. Belə olduğu təqdirdə, paklıq nümunəsi olan peyğəmbərlər və imamlar, övliyalar və zahidlər nə üçün, adətən, ya öz vətənlərindən didərgin düşmüş, ya da zindanlarda əzab-əziyyətə düçar edilmişlər?
Sual-cavab | Baxis: 553 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Muztərr» kimdir?
Cavab: «Muztərr» ərəbcədən tərcümədə, «əli hər yerdən üzülmüş» mənasını verir. «Nəml» surəsinin 62-ci ayəsində oxuyuruq: «(Bütlər yaxşıdır) Yoxsa əli hər yerdən üzülüb darda qalan kimsənin duasını qəbul edən, şəri sovuşduran, sizi yer üzünün varisləri təyin edən Kəs?!».
Sual-cavab | Baxis: 652 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qiyamətdən əvvəl gerçəkləşəcək rəcət hadisəsinin fəlsəfəsi nədir?

Cavab: Şiə müsəlmanların etiqad etdiyi rəcət, 12-ci imam Mehdinin (ə) zühurundan sonra, qiyamət ərəfəsində bir qrup xalis mömin və xalis kafirin mükafat və cəza üçün dünyaya qayıdışıdır.
Sual-cavab | Baxis: 627 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fikri çaşqınlıqla necə mübarizə etməli?
Ayətullah Safi Gülpayqani bir suala cavab olaraq fikri çaşqınlıqla mübarizə aparmağın yolunu göstərib.


HaqqYolu - Ayətullah Safi Gülpayqani bir suala cavab olaraq fikri çaşqınlıqla mübarizə aparmağın yolunu göstərib.
Sual-cavab | Baxis: 433 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam kasıbçılığı bəyənirmi?
Cavab: Bər-bəzəkli, kübar həyat tərzini tənqid edən İslam, kasıbçılığın təbliğindən olduqca uzaqdır. İslam bütün sahələrdə təfrit və ifratı pisləyərək, orta həddin daha faydalı olduğunu önə çəkir. Ayə və hədislərdə dünya yox, dünyaya ifrat bağlılıq nəhy olunur. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Dünya, axirətə çatmaq üçün gözəl bir yardımdır»("Vəsailuş-şiə" c.12, səh.17).
Sual-cavab | Baxis: 610 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Günahdan çəkinmək istəyən insan nə etməlidir?

Cavab: Xəstəxana, idman zalı, həbsxana nə üçündür? Heç şübhəsiz ki, insanın mənəvi və fiziki tərbiyələndirilməsi üçün! Amma ötəri bir xəstəliklə əlaqədar həkimə müraciət edən şəxs düzgün müalicə olmazsa, ağır xəstəliyə düçar ola bilər. Az olmayıb ki, gözləri zəif görən insan göz cərrahiyyə əməliyyatından sonra kor olub.
Sual-cavab | Baxis: 609 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı musiqi haramdır?
Cavab: Quranın ayələri və Əhli-beyt (ə) hədislərində musiqinin xüsusi bir növü olan «ğina» haram buyurulmuşdur. Bəzi dinşünasların fikirincə, İslam ümumiyyətlə bütün musiqiləri qadağan edir. Əslində, Peyğəmbər dövründə musiqiyə sərt münasibətin əsasını həmin dövrdə yalnız ğinanın mövcudluğu təşkil edir.
Sual-cavab | Baxis: 631 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Lovğa yeriş insanı hara aparır?

Cavab: Loğman öz oğluna belə nəsihət verir: «...Yer üzündə lovğa-lovğa gəzib dolanma. Həqiqətən, Allah özündən razı və lovğalanıb fəxr edən şəxsi sevməz. Yerişində müvazinət gözlə»("Loğman" 18-19).
Sual-cavab | Baxis: 639 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Baqirin (ə) müsibətli şəhadəti
 Bəni-Uməyyə övladlarının vəhy əhlinə olan kin və küdurəti xüsusi məkan və zamana aid deyildi. Üməyyə səltənətliyi süqut etdikdən sonra da onlar Əhli-beytin (ə) düşməni kimi ad çıxartmışdılar. Tarix aydın şəkildə göstərir ki, bu çirkin əməl bir nəsildən başqasına necə ötürülürdü. Onlar vəhy əhlini təhqir etməkdən və onları incitməkdən əl çəkmirdilər. Onlar hətta bu əməldə bir-biri ilə yarışırdılar da.
Digər məlumatlar | Baxis: 585 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Təqva əhli də cəhənnəmə daxil olacaqmı? - ARAŞDIRMA
 
(Tebyan saytına isyinadən) 

"Sizdən (insanlardan) Cəhənnəmə girmək astanasında olmayan və ya ona daxil olmayan bir kəs yoxdur. Bu iş sənin Rəbbinin öhdəsində qəti və (Onun əzəli istəyinə əsasən) labüddür. Sonra (etiqad və əməllərində) təqvalı olmuş kəsləri (ora düşməkdən və ya daxil olduqdan sonra) qurtaracaq, zalımları isə (əzabın çoxluğundan) diz üstə düşdükləri halda orada boşlayacağıq”. ("Məryəm” 71-72).
Digər məlumatlar | Baxis: 627 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Susmaq nə vaxt qızıl deyil?
Cavab: El arasında «danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır» məsəli, İslam dinində sükuta verilən dəyəri bir daha təsdiq edir. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Sükut, düşüncə rahatlığının əsasıdır». İmam Əli ibni Musa ər-Riza (ə) isə belə buyurur: «Elm, helm və sükut, düşüncə əlamətidir. Sükut hikmət qapılarından biridir»
Sual-cavab | Baxis: 801 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-02-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 ... 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-440