Cümə günü, 2024-04-12, 9:40 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Digər məlumatlar

Entries in section: 440
Shown entries: 151-200
Pages: « 1 2 3 4 5 6 ... 8 9 »

Həzrət Peyğəmbərdən (s) sonra ümmət səhvə düçar olmuşdusa, həzrət Əli (ə) nə üçün susurdu?


Cavab: Həzrət Əlinin (ə) ilahi məqamına şübhə edib, onu Peyğəmbərdən (s) sonrakı üç xəlifə ilə eyniləşdirənlər, həmin xəlifələrin müdafiəsinə qalxaraq deyirlər: «Əvvəlki üç xəlifənin doğru yoldan azdığını bilərək, həzrət Əli (ə) nə üçün susurdu?».
Sual-cavab | Baxis: 450 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Var-dövlətin haram buyurulmuş «kənz həddi» necə müəyyən olunur? 

Cavab: Tövbə surəsinin 34-cü ayəsində var-dövlət toplayanlar haqqında ümumi bir qanun zikr edilir: «Qızıl və gümüşü toplayıb gizləyənlər, onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ». Ayədəki yığılıb xərclənməyən sərvət «kənz»dir. 

Sual-cavab | Baxis: 623 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Peyğəmbərin (s) sevimli səhabəsi Əbuzər nə üçün sürgün edildi?


Cavab: Üçüncü xəlifə Osmana tutulan mühim iradlardan biri, həzrət Peyğəmbərin (s) sevimli səhabəsi Əbuzərin kimsəsiz səhra məntəqəsinə sürgün olunmasıdır. Əbuzər həmin şəxsdir ki, həzrət Peyğəmbər (s) onun haqqında belə buyurmuşdur: «Əbuzərdən düzgün bir kəsə səma kölgə salmadı, yer onu öz üstündə gəzdirmədi».
Sual-cavab | Baxis: 637 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fəqirlə miskin arasında fərq varmı?


Cavab: Təfsirçilərin fikirincə fəqir o şəxsdir ki, dolanışıq çətinliyi olsa da, işsiz deyil və kimsəyə ağız açmır. Miskin isə, böyük ehtiyac içində olan işsiz bir insandır və bu səbəbdən də, ağız açmağa məcburdur. Miskin sözünün lüğəti mənası, fəqirliyin təsirindən dayanmış kəsdir. Bu məna Qurani-kərimdə də təsdiq olunur.
Sual-cavab | Baxis: 621 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Zəkat nədir?


Cavab: İslam təkcə etiqad və əxlaq məsələləri ilə məşğul olan məktəb deyildir. Bu din öz ardıcıllarının mənəvi sağlamlığını təmin etməklə yanaşı, onların iqtisadi problemlərini də həll edir. İlkin İslam dövründən başlayaraq, bu günə qədər ehtiyaclı təbəqənin mənafeləri müdafiə olunmuşdur. həmin təbəqənin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan ən mühüm tədbirlərdən biri, zəkatdır.
Sual-cavab | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Çətin saatda şəkk-şübhənin çarəsi nədir?


Cavab: İnsanın Allah dərgahına yaxınlaşmasından, kamilliyə yetişməsindən narahat olan şeytanın ən qorxulu silahı, şəkk-şübhə yaratmaqdır. Allah, həqiqət, ədalət sevgisi ilə çırpınan ürəyi, yalnız bu yolla məbudundan döndərmək olar.
Sual-cavab | Baxis: 645 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quran riyakar insana necə təsir göstərir?


Cavab: Allah-təala buyurur: «...(hər bir surə) möminlərin imanını artırar, onlar sevinərlər. Qəlblərində mərəz olanların isə, çirkinliyi artar və onlar kafir olaraq ölərlər»["Tovbe" suresi, aye 124-125].
Sual-cavab | Baxis: 643 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

«Ziya» və «nur» arasında fərq varmı?


Cavab: Qurani-kərimdə rastlaşdığımız «günəşi ziyalı, ayı nurlu ... edən məhz Odur»[Yunis, 5] ayəsi «ziya» və «nur» kəlmələri arasında fərq qoyulduğuna bir işarədir. Amma bu barədə rəylər müxtəlifdir. Bu iki kəlmə arasında fərq olduğunu qəbul etməyənlər olsa da, bir qrup alim bu fikirdədir ki, ziya nurun mənbəsidir.
Sual-cavab | Baxis: 601 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quran nə üçün möcüzə hesab olunur?


Cavab: Həzrət Məhəmmədin (s) Şəqqül-qəmər kimi möcüzələri olduğu halda, nə üçün o məhz Quranı özünə möcüzə hesab etmişdir? Quranın möcüzə olması barədə ayə və hədislərdə kifayət qədər məlumat verilir. Maraqlıdır, Quranı başqa kitablardan fərqləndirən onun hansı xüsusiyyətidir?
Sual-cavab | Baxis: 598 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ruhi sakitlik necə əldə edilir?

Cavab: İnsanın psixoloji durumu onun səadətini təmin edən ilkin amillərdəndir. Həyəcan, qorxu, qəzəb kimi ruhi təlatümlər xoşbəxtlik yolunda ciddi manielərdir.
Əsrimizin insanları uyğun ruhi sarsıntılardan əziyyət çəkir, çox vaxt çıxış yolu tapmaqda aciz qalırlar.
Sual-cavab | Baxis: 649 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Vaxtında iman gətirmiş qövm hansıdır?


Cavab: «Əzab gəlməkdə ikən, Yunisin qövmündən başqa iman gətirib imandan faydalanacaq əhali kimdir?! Yunisin ümməti iman gətirən zaman, onları rüsvayedici əzabdan qurtardıq və müəyyən bir müddət gün-güzəran verdik»["Yunis" 98].
Sual-cavab | Baxis: 646 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Doğrudanmı, İslam qılınc dinidir?


Cavab: «İslam qılınc dinidir» atmacası ilə, yalnız Qurani-kərimdən xəbərsiz insanları aldatmaq olar. Allah-təala öz peyğəmbəri Məhəmmədə (s) belə buyurur: «Əgər Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur edəcəksən?!»
Sual-cavab | Baxis: 658 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qurani-Kərimdə
Namaz barədə
neçə yerdə danışılır?1. Bəqərə surəsində, 9 yerdə.
2. Ənfal surəsində, 2 yerdə.
3. İbrahim surəsində, 4 yerdə.
Sual-cavab | Baxis: 645 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kimlərə salam verməməlisiz?


1. Yəhudiyə
2. Nəsraniyə
3. Şərabxora
4. O şairə ki, öz şerində Möminlərə günah nisbəti verir.
Sual-cavab | Baxis: 676 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bilirsinizmi qiyamət günü kimlər Allah-təalanın bəndələri üçün yaratdığı kölgədə məskunlaşacaq?


Əziz Peyğəmbərimizdən (s) nəql olunan etibarlı bir hədisdə belə buyrulur:
" Qiyamət günü Allah-təalanın lütfünün kölgəsindən başqa bir kölgə olmayacağı halda Allah-təalanın Lütfünün kölgəsində 7 nəfər məskunlaşacaq.”
Sual-cavab | Baxis: 530 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı vaxtlarda Allah-təalanın rəhmət qapıları açılır? 


Dörd halda Allah-təalanın rəhmət qapıları açılar.
1. Yağış yağan zaman
2. Övladın ata-anasına məhəbbət dolu baxışları anda
3. Kəbə evinin qapısı açılan vaxtda
Sual-cavab | Baxis: 633 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsanın əməl dəftərində nələr yazılır?

İnsanın hesaba çəkilən günü əməl dəftərini əlinə verəcəklər. Quran ayələrinə və hədislərə görə insanın bütün əməlləri, rəftar və danışıqları, hətta niyyətləri belə burada qeydiyyata alınmışdır. "Əlbəttə, ölüləri dirildən və onların əvvəlcədən göndərdiklərini (həyatda olarkən etdikləri əməlləri) və izlərini (qoyub getdiklərini) yazan Bizik”. ("Yasin” 12).
Sual-cavab | Baxis: 759 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı şeylər insanın cəhənnəm odundan nicat tapmasına səbəb olur?


1. Oruc tutmaq.


2. Müsəlmanlardan qeybət emtəyi uzaqlaşdırmaq.


3. Camaatla xoş rəftar olmaq.
Sual-cavab | Baxis: 630 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bilirsinizmi gərək kimlərlə
oturub durasız ?Etibarlı bir hədisdə Allahın Rəsulu (s) buyurur:
"
5 dəstə ilə oturub durun.
...
1. O şəxslər ki, sizi şəkk şübhədən yəqinə tərəf səsləyir.
Sual-cavab | Baxis: 781 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Peyğəmbəri (s) qocaldan surə hansıdır? 

Cavab: «Nurus-səqəleyn»də həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurduğu nəql olunur: «Hud» surəsi məni qocaltdı»[2-ci cild, seh. 334].
Bu surənin ayələrindən alınan ümumi nəticə budur ki, müsəlmanlar heç vaxt düşmənin çoxluğu və hücumlarının şiddətinə görə meydandan qaçmamalıdırlar.
İbn Abbas nəql edir: «Həzrət Peyğəmbər (s) üçün heç bir ayə «Sənə əmr edildiyi kimi istiqamətlən»["Hud" suresi, aye 112] ayəsi qədər çətin gəlməmişdi».
Sual-cavab | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dünyanın məsxərələrinə
mübtəla olanlar kimlərdir?1. Hər kim dillə istiğfar edib, qəlbində peşman olmasa özünü məsxərə edib.


2. Hər kim Allah-təaladan tovfiq istəyib əməldə ciddiyət göstərməsə özünü məsxərə edib.
Sual-cavab | Baxis: 652 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət İsa (ə) şeytanla nə barədə danışıb?


Tarixdə qeyd olunur ki, Həzrət İsa (ə) şeytanı gördükdə qabağında beş yüklənmiş ulağ gördü. Həzrət İsa (ə) iblisdən soruşdu. Bu yüklər nədir? İblis dedi: Bunlar mənim ticarət yüklərimdir. Bunlar üçün müştəri axtarıram. Həzrət İsa (ə) yüklərin nədən ibarət olduğunu soruşdu. İblis dedi: Bunlardan biri zülmdür.
Sual-cavab | Baxis: 676 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dünya xoşbəxtliyində
dinin rolu varmı?Cavab: Bəziləri elə düşünür ki, din yalnız axirət xoşbəxtliyi üçündür və insanın dindar olub-olmamasının, dünya xoşbəxtliyinə heç bir dəxli yoxdur.
Sual-cavab | Baxis: 622 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı şeylər ömürü uzadır?


1. Ata-ananı sevindirmək.


2. Yaşlılara hörmət edib onları böyük tutmaq.


3. Sileyi rəhm (yaxınlar və qohumlarla əlaqə)
Sual-cavab | Baxis: 624 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Neçə şey duanın
qəbul olmasına səbəb olur?


1. Hər işdə Bismillah demək.

2. Duanı Salavatla başlayıb salavatla bitirmək.

3. Allahdan başqa hamıdan ümüd kəsib, yalnız Allahın rəhmətinə təvəssül etmək.
Sual-cavab | Baxis: 684 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

 Təyin olunmuş ruziyə
zəhmət çəkmədən nail olmaq
mümkündürmü? 

Cavab: Quran ayələrindən məlum olur ki, ruzi təkcə maddim nemətlərdən ibarət deyildir. Bu sözün lüğəti mənası «davamlı hədiyyə» deməkdir. Ruzi anlamı qida maddələri ilə yanaşı məskən, geyim, elm, düşüncə, iman kimi nemətləri də əhatə edir. «Ali-imran» surəsinin 169-cu ayəsində buyurulur: «Allah yolunda öldürülənləri ölü zənn etmə. Onlar öz Rəbbinin yanında ruzi içindədirlər».
Sual-cavab | Baxis: 683 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Tövbənin şərtlərini bilirsinizmi?


Həzrət Əli (ə) buyurur: "Tövbə qapısı açıq ikən günahının bağışlanacağından ümidini üzmə.”

1. Günahlardan peşman olmaq.
Sual-cavab | Baxis: 645 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı şeylər qəbr əzabına səbəb olur?


1. Allahın nemətlərini zay edib hədərə vermək.

2. Namaza etinasızlıq.

3. Söz gəzdirmək.
Sual-cavab | Baxis: 695 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dərmanların, ədəblərin, ibadətlərin və arzuların anası nədir?


Allahın Rəsulu (s) buyurur: " Ana dörd qismdir. Dərmanların anası, ədəblərin anası, ibadətlərin anası və arzuların anası. Dərmanların anası az yeməkdir, ədəblərin anası az danışmaqdır, ibadətlərin anası az günah etməkdr, arzuların anası isə səbrdir.
Sual-cavab | Baxis: 665 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın Rəsulunun (s) ziynətlər barədə
nə buyurduğunu bilirsinizmi?Həzrət Əli (ə) buyurur: " Bir nəfər ərəb Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlib dedi: - Ey Allahın Rəsulu (s) dünyanın zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: " 3 şeydir. Mal, övlad və qadınlar. O şəxs soruşdu:- Axirətin zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: " 3 şeydir. Elm, düz danışmaq və pərhizkarlıq.
Sual-cavab | Baxis: 643 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yeddiyüz fərsəx yol gəlib Həzrət Əlidən (ə)
7 sual soruşan kişinin suallarının nədən ibarət
olduğunu bilirdinizmi?Bir kişi Həzrət Əlinin (ə) yanına gəlib dedi: " Mən yeddiyüz fərsəx yol gəlmişəm ki, Sizdən 7 sual soruşum.” Həzrət Əli (ə) buyurdu: "Buyur soruş”. Həmin kişi soruşdu:
Sual-cavab | Baxis: 702 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yuxuya inanmaq olarmı?


Cavab: Yuxu istər adi insanlar, istərsə də alimlərin daim diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Axı yuxuda gördüyümüz çirkin və gözəl, qorxulu və ürək açan səhnələr nədir? Bunlar keçmişəmi aiddir, yoxsa gələcəyə?
Sual-cavab | Baxis: 860 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı evlərə Allah-təalanın rəhməti
nazil olmur?
Allahın Rəsulu (s) buyurur: " 7 Evə Allah-təalanın rəhməti nazil olmur.

1. O ev ki, təlaq verilmiş qadın ola.
Sual-cavab | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı əməllərə görə Müqərrəb Mələk olan Cəbrail (ə)
insan olmaq arzusunda olmaq istəyib?


Həzrət Muhəmməd (s) buyurur : " Əli (ə) can Cəbrail (ə) 7 əmələ görə insan olmaq arzusundadır.

1. Camaat namazında iştirak etmək
Sual-cavab | Baxis: 658 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Övladlardan birinə daha çox sevginin
nəticəsi nədir?Cavab: İslam dinində günah hesab edilən çirkin sifətlərdən biri həsəd, paxıllıqdır. Qəlbində həsəd tüğyan edən insanın ən yaxın adamını qətlə yetirməsi belə mümkündür. Paxıl insan bir nemətdən məhrum olduqda, başqalarının da o nemətdən məhrum olması üçün çalışır.
Sual-cavab | Baxis: 614 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həqiqi mömin əyləncəyə vaxt sərf edə
bilərmi?Cavab: İnsan dəmir maşın deyildir ki, durmadan işləsin. Əslində, maşının da hissələri işlədikcə qızır, soyuması və yağlanması lazım gəlir. İnsan isə maşından fərqli olaraq cismlə yanaşı, ruha da malikdir. İnsanın gözü, əl-ayağı yorulub, istirahətə ehtiyaclı olduğu kimi, ruhu da yorulur və dincini almaq istəyir.
Sual-cavab | Baxis: 651 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şiə hansı xüsusiyətlərə malik olmalıdır?


Əmirəl Möminin Həzrət Əli (ə) şiəni belə təqdim edir:
1. Mömin, zirək, yaddaşlı, qəlbən kədərli və hüzünlü olsada üzündə sevinc əlamətləri görünür.

2. Qəlbində həsəd və kinə yoxdur, söyüş söyməz və heç kimin qeybətini etməz.
Sual-cavab | Baxis: 713 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allah-təala 4 şeyi 4 şeydə gizlədib?


Həzrət Əli (ə) buyurur: " Allah-təala 4 şeyi 4 şeydə gizlədib.

1. Öz razılığını itaətlərdə gizlədib. Heç bir itaəti yüngül saymayın. Ola bilər ki, Allahın razlığı ondadır.
Sual-cavab | Baxis: 689 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dualar niyə qəbul olunmur?


Bir nəfər Allahın Rəsulundan (s) soruşdu ki, niyə bizim duamız qəbul olunmur.
Bir halda ki, Allah-təala buyurub ki, mənə dua edin qəbul edim. Allahın Rəsulu (s) buyurdu: " 10 şeyə görə dualarınız qəbul olunmur.
Sual-cavab | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şeytan neçə dəfə nalə çəkib fəryad edib?

Allahın Rəsulu (s) buyurur: " Şeytan 4 dəfə nalə çəkib fəryad edib.

1. lənət olunduğu gün.

2. Adəmin (ə) yerə gəldiyi gün.
Sual-cavab | Baxis: 688 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ən gözəl səbir hansıdır?


Cavab: Ayə və hədislərdə möminlər üçün zəruri hesab edilən sifətlərdən biri də, səbirdir. Üzücü hadisələr qarşısında dözüm göstərib, bədbinliyə qapılmamaq, insan şəxsiyyətinin ucalığına bir dəlildir. Oğlu Yusifin qanlı köynəyini görən Yəqub, «Mənə, yalnız tükənməz, dözümlü səbir gərəkdir»["Yusif" surəsi , ayə 18] deyir.
Sual-cavab | Baxis: 674 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Misir padşahı, Yusifə eşq elan etmiş arvadını
nə üçün cəzalandırmadı?


Cavab: Qurani-kərimdə buyurulduğu kimi, qardaşları Yusifi səhraya aparıb, orada onu bir quyuya atdılar. Yoldan keçən karvan əhli Yusifi tapıb, Misir padşahının vəzirinə satdı. Nəhayət, padşahın evində yerləşən Yusif, onun arvadının xəyanətkar hərəkətləri ilə üzləşdi.
Sual-cavab | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın kölgəsində olmaq nə deməkdir?

Cavab: Sözsüz ki, «Allahın kölgəsi» ifadəsi məcazi məna daşıyır. İnsan çətinliklər, gözlənilməz üzücü hadisələr zamanı, yalnız Allaha sığınmalı və ondan yardım diləməlidir. Allahın lütfü olmadan hər hansı çətinlikdən qurtulmuş qeyri-mümkündür.
Sual-cavab | Baxis: 643 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Behiştin neçə qapısı vardır?


Cavab: Ayə və hədislərdən məlum olur ki, behişt müxtəlif qapılara malikdir. Bu qapıların çoxluğunun səbəbi, heç də bir qapıdan daxil olmağın çətinliyi deyildir. Bu qapılar hər hansı tayfa və təbəqə üçün də nəzərdə tutulmamışdır. Bir çox saraylarda qapıların çoxluğunda məqsəd tamam başqadır.
Sual-cavab | Baxis: 617 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cəmiyyətdəki ictimai-siyasi dəyişikliklərin
səbəbkarı kimdir?
İnsan, yoxsa Allah?


Cavab: Allah-təala buyurur: «Hər hansı bir tayfa öz vəziyyətini dəyişməsə, Allah da onun vəziyyətini dəyişməz».(Rəd surəsi, ayə 11)
Sual-cavab | Baxis: 669 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Məsəl çəkməyin hansı faydaları var?


Cavab: Hər hansı bir məsələnin izahı üçün məsəl çəkməyin faydası inkar edilə bilməz. İnsanlar müxtəlif səviyyəli istedada malik olduqlarından dinlədikləri mövzunu anlamaya da bilərlər. Məsəl çəkildiyi zaman iti ağıla malik olmayanlar üçün də qaranlıq nöqtələr işıqlanır.
Sual-cavab | Baxis: 638 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranda qeyd olunan 2 pis və 2 yaxşı
qadınlar kimdir?
Sual-cavab | Baxis: 676 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranı təhrif etmək mümkündürmü?


Cavab: Bəşər tarixində dəyişikliyə məruz qalmamış yeganə kitab, Qurani-kərimdir. Qurandan əvvəl nazil olunmuş bütün səmavi kitablar təhrif olunmuşdur.
«Hicr» surəsinin 9-cu ayəsində buyurulur: «Şübhəsiz ki, Quranı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu qoruyub saxlayacağıq».
Sual-cavab | Baxis: 679 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Cinlər nə üçün gözə görünmür?


Cavab: «Cin», insanın hiss üzvlərinin duymadığı varlıq mənasını verir. «Məcnun» da «cin» kəlməsindəndir və «ağıl qüvvəsi fəaliyyətsiz olan insan»a deyilir. Ana bətnindən bürünmüş uşaq «cənin», torpağı ağaclarla örtülmüş bağ «cənnət» adlanır.
Sual-cavab | Baxis: 601 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Qurani-Kərimdə qeyd olunan
bəzi
nəsihətlər hansılardır?Qurani-Kərimdə qeyd olunan nəsihətlərdən bəziləri...

1. Tərəzidə aldatmayın

2. Kimsənin qətlində şərik olmayın
Sual-cavab | Baxis: 671 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-09 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 ... 351-400 401-440