Cümə günü, 2024-04-12, 7:43 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əhli-Bəyt

Entries in section: 79
Shown entries: 51-79
Pages: « 1 2

Əli (ə), ömrünün son anlarında
     
  Məşhur tarixçılərdən ibn Qutəybənin etirafına görə Murtəza Əli ələyhis-salam ömrünün son anlarında - İbn Mülcəm o həzrətə qəfil hücum edib qılıncla mübarək başını yaraladıqda buyurdu:

"Kəbənin Rəbbinə and olsun qurtuldum!" (Əl-İmamə vəl-siyasə; s. 160, Babi-Hələbi-Misir çapı.Əsəd əl-ğabə; İbn Əsir, 4\37,  Misir çapı. Əl-İthaf; Seyid Murtəza Zibdi, 10\319, Qahirə çapı. Tarixi- İbn Əsakir, "İmam Əli (ə)" bölməsi)
İmam Əli (ə) | Baxis: 638 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hәzrәt Әlinin(ә) müsibәti

      İmаm Hәsәn (ә) vә imаm Hüsеyn (ә) Әlini (ә) dәfn еdib qаyıdırdılаr. Kufәnin qаpısının yахınlığındаkı хаrаbаlıqdа kоr bir fәqirin nаlә еtdiyini gördülәr. Оndаn sоruşdulаr: Nә üçün bеlә аğlаyıb nаlә еdirsәn? Fәqir dеdi: Bir ildir ki, bu şәhәrdәyәm. Hеç kimim yохdur. Hәr gün mеhribаn bir kişi mәnim yаnımа gәlib hаlımı sоruşаr vә mәnә yеmәk vеrәrdi. Аmmа üç gündür ki, оndаn хәbәrim yохdur vә yаnımа gәlmir. Sоruşdulаr: Оnun аdını bilmirsәn?
İmam Əli (ə) | Baxis: 601 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Hüseynin (ə) kəramət və möcüzələri
Kəramət elə bir əməldir ki, bəşərin adət etdiyinin əksinə olur. Allah möcüzə etmək qabiliyyətini peyğəmbərlərinə və İlahi Övliyalara vermişdir. Onlar bu yolla öz nübuvvət və imamətliyini sübut edirdilər. İnsanlar da bu kəramət və möcüzədən sonra onlara itaət edir və göstərişlərini yerinə yetirirdilər. Peyğəmbər (s) və Məsum İmamların (ə) tək istəyi biz müsəlmanların hidayət olması və saleh əməl sahibi olmamızdır.
İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 797 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Mövludun mübarək, ey İlahi Vəhyin Xəzinəsi!

 Allah Təala buyurur: "Hüseyni (ə) öz vəhyimin xəzinəsi qərar verdim. Onu şəhadətlə əziz tutdum. Həyatını səadətli şəkildə sona verdim. O, ən üstün şəhiddir, ən üstün məqamı vardır. Kamil sevgini onun yanında qərar verdim və onun itrətini savab və cəza meyarı qərar verdim”.
İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 727 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Bu gün İmam Hüseynin (ə) mövludu günüdür

Bu gün həyatı boyu şücaət və azadlığı sevməsi, zülm və haqsızlığa qarşı mübarizədə məktəb yaratmış İmam Əlinin (ə) və peyğəmbər qızı xanım Zəhra(s.ə)-nın ikinci övladı İmam Hüseynin (ə) mövludu günüdür. O hicri 4-cü ildə Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir.

İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 715 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

 İncildə Hz. Mehdi (ə.s) -1
İNCİLdə HZ. MEHDİ (A.S)ın GƏLİŞİNDƏN ƏVVƏLKİ DÖVRÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİ:
İsa, Zeytun Dağında oturarkən şagirdləri tək olaraq yanına gəldilər. "Söylə bizə" dedilər, "Bu dediklərin nə vaxt olacaq, sənin gəlişini və çağın bitimini göstərən əlamət nə olacaq?" İsa onlara bu qarşılığı verdi: "Əsl  kimsə sizi sapdırmasın!
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 742 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hansı peyğəmbər (ə) behiştə axırıncı daxil olacaq?

 Allahın bəzi insanlara əta etdiyi nemətlərdən biri mal-dövlətdir. Bu mal-dövlət axirətdə ona əzab gətirə bilər. Hər bir insan bu sərvəti müxtəlif yollarda xərcləyə bilər. Bunu bilməliyik ki, bir gün gələcəkdir ki, Allah Təala həmin sərvətin hesabını bizdən alacaqdır.

Peyğəmbərlər | Baxis: 937 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-05-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Həzrət Davudun (ə) behiştdəki yoldaşının məqamı

 Həzrət Davud (ə) Allaha buyurur: "Mənim behiştdəki həmdəmim və yoldaşım kimdir?”. Davuda xitab olunur: "Sənin behiştdəki yoldaşın evdar bir qadındır”.


Həzrət Davudun (ə) təəccübü səbəb olur ki, o, həmin qadının evinə getsin və qapını döysün. Qadın qapıya gəlir və Davudu görür və ona deyir: "Mənim haqqımda vəhy gəlmişdir ki, mənim evimə gəlmisən?”.
Peyğəmbərlər | Baxis: 776 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Peyğəmbərlər (ə) bəşəriyyətə nəyi çatdırdılar?

Peyğəmbərlərin (ə) məbus olmalarının hədəfi bu idi ki, insanlara Allahı tanıtsınlar və Ona yaxınlaşmağın yollarını öyrətsinlər. Onlar gəldilər və cəmiyyətdə ədaləti bərqərar etdilər. Bütün İlahi peyğəmbərlər (ə) Allah tərəfindən göndərilmişdir. Onların iki mühüm hədəfi var idi. Biri o idi ki, bəndə ilə Xaliq arasında rabitə yaratmaq və o birisi isə - bəşər insanları arasında saleh rabitələr qurmaq.
Peyğəmbərlər | Baxis: 762 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Əli (ə) kimi qonaqpərvər olaq!

Qqonaqpərvərlik - insan əxlqının fəzilətli sifətlərindəndir ki, bir çox mədəniyyətlər və millətlər tərəfindən bəyənilir. Bir çox millətlər iftixar edir ki, qonaqpərvərdirlər. Deyə bilərik ki, hər bir bəşər övladının bu sifət xoşuna gəlir.

İmam Əli (ə) | Baxis: 566 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-07 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

Əmirəl-möminin Əliyyibni
ƏbiTalibin (ə) qəzavətləri 


Bir gün Əli (ə) səhabələrlə söhbət edirdi. Bir kişi onun yanına gəlib dedi: – Ya Əmirəl-möminin! Livat etmişəm, məni pakla!
O Həzrət buyurdu: – Ay kişi! Belə sözlər danışma. Bəlkə əqlin qarışmışdır?!
Sabahı gün o yenidən Həzrətin yanına gəlib dedi: – Ya Əmirəl-möminin! Livat etmişəm, məni pakla!
İmam Əli (ə) | Baxis: 670 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Xanım Fatimə (ə) - ni bəzi səhabələr incitdilər

Buxari, Səhihinin "Məğazi Kitabı, Xeybər Qəzvəsi Babında" belə yazır.

"Urvə Aişədən nəql edir ki: Rəsulullahın (s. a. a.) qızı Fatimə (s. a.), Əbu Bəkrə xəbər göndərərək Allahın Mədinə və Fedekdə Rəsuluna qaytardığı mallardan olan mirasını və Xeybərin xümsündən qalan malları istədi.
İmam Fatimə (ə) | Baxis: 715 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Fatimeyi Zəhranın şəhadəti

Bu günlər həzrət Fatimeye Zəhranın şəhadət günləridir. Həzrət Fatimə atasının rehlətindən sonra çox az yaşadı, bəzi rəvayətlərdə Peyğəmbərimizdən 45 gün sonra, bəzi rəvayətlərdə 75, bəzilərində isə 95 gün sonra Axirət dünyasına köç etdiyi göstərilir. Yaşadığı bu müddət ərzində dövrün İmamı Əli həzrətlərinin (Ona salam olsun!) qanuni haqqını – İmam kimi xalqın başına keçməsini müdafiə etməyə çalışdı. Bunun üçün əlindən gələni əsirgəmədi.

İmam Fatimə (ə) | Baxis: 1254 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-31 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

Həzrət Zəhranın (s.ə) mübarək məzarı haradadır?

Həzrət Zəhranın (s.ə) mübarək cismi gecə dəfn edildiyi üçün, məzarı da gizli qalmışdır. Bəs Həzrət Peyğəmbərin (s) bu əziz qızının məzarı niyə gizli qalmışdır?

O gün ki, Həzrət Zəhra (s.ə) mübarək gözlərini bu fani dünyaya bağlayır, heç kim Xanımın (s.ə) məqamını olduğu kimi tanımır və qəbul etmirdi.
İmam Fatimə (ə) | Baxis: 784 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-31 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Hәyat yoldaşından İmam Əliyə (ə) şikayәt

Hәzrәt Әli (ә) öz xilafәti dövründә şikayәtlәrә şәxsәn özü baxar vә bu işi başqalarına tapşırmazdı. Çox isti vә qızmar günlәrdә, camaatın çoxu günün yarısını evlәrindә keçirdiyi vaxt Hәzrәt Әli (ә) Darul-imarәnin divarının kölgәsindә, çöldә oturardı ki,әgәr kiminsә şikayәti olarsa, heç bir vasitә vә maneә olmadan öz şikayәtini edә edә bilsin.
İmam Fatimə (ə) | Baxis: 940 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-31 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

İmam Əli (ə) ağac və torpağı salamlayanda, nə baş verdi?
 Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əlini (ə) Yəmənə göndərir ki, insanlar arasında sülh yaratsın, İmam Əli (ə) Həzrətə (s) buyurur: "Ey Allahın Rəsulu! Oranın cəmiyyəti çoxdur. Onların içərisində elə insanlar var ki, ömürləri keçmişdir, ancaq mən cavanam”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Əli! Nigaran olma! Yəmənin yaxınlığında Əfiq adlı yerə çatanda dayan və yüksək səslə de: "Ey ağac! Ey torpaq! Allahın Rəsulu Muhəmməd (s) sizə salam göndərmişdir””.
İmam Əli (ə) | Baxis: 765 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İslam Peyğəmbərinin (s) mübarək mövludu tarixi

(Əhli-beyt (ə) saytına istihadən)

 Bütün tarixçilərin nəzərinə görə əziz Peyğəmbərimiz (s) 570-ci miladi ilində dünyaya gəlmişdir. Həzrətin (s) vəfat tarixi 632-ci miladi ilidir. Peyğəmbərimizin (s) o zaman 63 yaşı var idi.
Peyğəmbərlər | Baxis: 977 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-28 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Peyğəmbərimizin (ə) ömrünün son saatları

(Həvzəh saytına istinadən)
Rəhmət Peyğəmbərinin (s) vəfatı İslam tarixində ən qəmli hadisə kimi qeyd edilmişdir. İmam Əli (ə) Həzrətin (s) ruhsuz bədəninə qüsl verəndən sonra onu kəfənlədi və sonra da üzündəki kəfəni kənara çəkib, Həzrətə (s) belə xitab etdi: "Atam, anam sənə fəda olsun!
Peyğəmbərlər | Baxis: 948 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(2)

İmam Əlinin (ə) bəsirətli olmağın zəruriliyi barədə buyuruşları

Bəsirət sözünün iki mənası vardır: biri elmdir və o biri isə kobudluq mənasındadır. Rağib İsfəhaninin nəzərinə görə bəsirət - qəlbi idrak edən qüvvədir.

Bəsirət hər nə qədər elmə və qəlb idrakına aid olsa da, buna da diqqət etmək lazımdır ki, hər elm bəsirət deyildir. Hər bir alim də bəsir deyildir.
İmam Əli (ə) | Baxis: 846 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 3.0/1 | Serhler(0)

Proqramlı həyatla bağlı İmam Əlinin (ə) tövsiyəsi

Nizamlı və proqramlaşdırılmış iş görmək - insan həyatına həmişə müsbət təsir qoymuşdur. İmam Əli (ə) həyatının son anlarında davamçılarına iki mühüm həyati amili tövsiyə etmişdir: "Sizi nəfsinizi saxlamağı və işinizdə nizamlı olmağı tövsiyə edirəm”.
İmam Əli (ə) | Baxis: 758 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 4.0/1 | Serhler(0)

Müasirinin dilindən Həzrət Əlinin (ə) təsviri
Günlərin birində Müaviyyə (lən) Zərrara deyir: "Əlini mənə təsvir et”. Zərrar deyir: "Məni bu işdən üzrlü bil”. Müaviyyə yenə deyir: Əlini təsvir etməkdən başqa yolun yoxdur. Zərrar deyir: "İndi ki, çarəsizəm, deyərəm. Allaha and olsun ki, Əlini tanımaq bizim dərk və düşüncələrimizdən uzaqdır. Danışığı haqla batili tanımaq vasitəsidir. Həzrətdən ədalətdən başqa bir şey görünməmişdir.
İmam Əli (ə) | Baxis: 691 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dost da, düşmən də Əliyə (ə) ağlayırdı...

 Günlərin birində Müaviyyə (lən) Zərrara deyir: "Əlini mənə təsvir et”. Zərrar deyir: "Məni bu işdən üzrlü bil”. Müaviyyə yenə deyir: "Əlini təsvir etməkdən başqa yolun yoxdur". Zərrar deyir: "İndi ki, çarəsizəm, deyərəm. Allaha and olsun ki, Əlini tanımaq bizim dərk və düşüncələrimizdən uzaqdır. Danışığı haqla batili tanımaq vasitəsidir. Həzrətdən ədalətdən başqa bir şey görünməmişdir.
İmam Əli (ə) | Baxis: 617 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Həsənin (ə) ibadəti
Məsum İmamlar (ə) tarix boyu insanlar üçün əxlaq nümunəsi olmuşdular. İmam Həsən (ə) də bu cür İmamlardan biri idi. İmam Həsənin (ə) şəxsiyyətinin uca məqamını o halda görmək olur ki, kiçik yaşlarından Peyğəmbərdən (s) eşitdiklərini insanların ixtiyarına qoyurdu. İbni Zəbağ Maliki bu xeyir və bərəkət sahibi haqqında belə yazır:
İmam Həsən (ə) | Baxis: 816 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Ey kaş, yetim olaydım ki...”İmam Əlinin (ə) hökuməti - ədalətli hökumət idi. O, yetimlərə qarşı o qədər mehriban və xoşrəftar idi ki, bəzi səhabələri hətta yetim olmağı arzulayırdılar.
İmam Əli (ə) | Baxis: 889 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-10 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

HÜSEYNin QANI

ALTI AYLIQ ŞƏHİD


Səhərin erkən saatlarında başlayan qanlı müqavimət, artıq yerini sükunətə buraxmışdı. Quru səhrada minlərlə şəxsiyyət düşmən ordusu qarşısında yaransız qalan Hüseyn (ə.s), fəryadına hələ bir cavab ala bilmiş də deyildi. Həyata qarşı dəqiqə dəqiqə xariciləşir, sanki yeni bir dünyayla tanış olurdu. Bir an üçün köhnəyə dönmüş; çəkdiyi çətinlikləri, daddığı ağrıları tək-tək nəzərdən keçirirdi:
İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 1799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Hüseynlə (ə) Həzrət Yəhyanın (ə) oxşarlıqları

İmam Səccad (ə) nəql edir: "İmam Hüseyn (ə) (Kərbəla yolunda) heç bir yerdə atdan düşmədi, məgər o yerdə ki, böyük peyğəmbər olan Yəhya ibni Zəkəriyyanı (ə) öldürmüşdülər. Bir gün onu yada salaraq buyurdu: "Allah yanında dünyanın alçaqlığı elə onunla kifayətdir ki, Yəhya ibni Zəkəriyyanın (ə) başını Bəni-İsrayilin zinakarına bağışladılar””.
İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 854 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-03 | Reytinq: 5.0/3 | Serhler(0)

Aşura-eşqin başqa bir adı

Aşura - Allah aşiqlərinin insani xüsusiyyətlərinin bir-birini qabaqladığı gün idi. Onlardan biri Kərbəlanın ən başlıca səbəbkarı İmam Hüseyn  (ə) idi.

Aşura günü İmam hüseyn (ə) Allahla bağladığı və zərrə qədər də nigaranlıq hissi küçirməməsi özünü daha çox biruzə vüerirdi. 

İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 861 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-25 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İmam Hüseyn (ə) zəvvarlarının dünya və axirət xeyri
İmam Hüseynin (ə) hərəmini ziyarət etməyin fəziləti çoxdur. Buna aid bəzi məqamlara nəzər salaq. Məclisi, Əhli-beytin (ə) böyük alimlərindən olan və əmisi olan Süleymandan nəql edir: "Kufədə olan zaman qonşularımdan biri mənim evimdə idi.
İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 769 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-24 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İmam Hüseyn (ə) əzadarlığının tarixi

Həzrət Muhəmməd (s) insanlığı zülmətdən nura çıxartdı. Həzrət elə bir dövürdə insanlığa töhfə olundu ki, insanlar cəhalət bataqlığında qərq olurdu. İslam peyğəmbəri insanlara insan kimi yaşamağı öyrətdi. Onun buyuruqlarına tabe olanları insanlığın ən üstün qülləsinə yüksəltdi.
İmam Hüseyn (ə) | Baxis: 1227 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-11-23 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

1-50 51-79