Cümə axşamı, 2024-06-20, 1:37 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əhli-Bəyt » İmam Məhdi (ə.f)

Entries in category: 17
Shown entries: 1-17

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis

İmam Zaman ağa (ə.f) nə vaxt zühur edəcəkdir?

Məhdəviyyət mövzusunda ən mühüm məsələ - zühurun vaxtıdır. Məsumlar (ə) zühurun zamanını İlahi sirr adlandırmış və vaxt təyin etməyi inkar etmişdilər. Quran ayələrindən və hədislərdən belə nəticə çıxartmaq olur ki: - Zühurun dəqiq zamanı haqqında elm ancaq Allaha məxsusdur.

İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 1929 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-05-21 | Reytinq: 2.0/3 | Serhler(0)

Zühurun əlamətlərindən biri: Süfyani (lən) qiyamı

 Zühurun əlamətlərinin biri ilə tanış olaq. Burada söhbət İmam Məhdinin (ə.f) zühuru ilə əlaqədar Süfyaninin (lən) qiyamından gedir.
İmam Səccad (ə) buyurur: "Süfyaninin qiyamı - qəti və mütləq məsələlərdəndir. Hər bir qiyam edənin qarşısında bir Süfyani mövcud olar”.
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 1337 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-02-17 | Reytinq: 3.5/2 | Serhler(1)

İmam Zaman ağanın (ə.f) Həzrət Nuha (ə) və Həzrət İlyasa (ə) hansı bənzərliyi var?

 Nübuvvətin və imamətin bünövrəsini bir şey təşkil edir. Bu iki məqam zəncirvari halqa kimi bir-birinə birləşmişdir. İslami hədislərdə İmam Zaman ağanın (ə.f) bəzi peyğəmbərlərə (ə) aid bənzər cəhətlərinə işarə edilmişdir. (Tebyan)
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 922 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-22 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

İmam Zaman ağanın (ə.f) Saleh adlı oğlu vardırmı?

 "Nüdbə duasında İmam Zamanın (ə.f) künyələrindən biri kimi Əba Saleh adını oxuyuruq. Bəs İmamın (ə.f) belə bir övladı vardırmı ki, onu Əba Saleh adlandırırlar?
İmam Zaman (ə.f) haqqında nəql edilən mötəbər kitablara nəzər salandan sonra belə nəticəyə gəlinmişdir ki, İmamın (ə.f) belə bir məşhur künyəsi olmamışdır. 
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 1001 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2014-01-13 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

İmam Zaman ağa (ə.f) zühur edəndən sonra nələr baş verəcəkdir?

 Zühurun ilk zamanlarında İmam Zaman ağa (ə.f) ilə düşmən ordusu arasında çox ağır döyüşlər olacaqdır. Bu döyüşlər qələbə ilə nəticələnəcək və sonra da hökumət təşkil ediləcəkdir. Həzrətin (ə.f) hökumətindəki hər bir kəs ancaq ümmətin mənfəəti üçün işlər görəcəklər. 
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 1233 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-10-22 | Reytinq: 3.0/2 | Serhler(1)

İmam Zaman ağanın (ə.f) zahiri siması necədir?


Hədislərin araşdırmasından belə nəticəyə gəlmək olur ki, İmam Zaman ağanın (ə.f) xarici görünüşü Həzrət Peyğəmbərə (s) çox bənzəyir. Siması çox xoş və mülayimdır. Həzrətin (ə.f) siması o qədər gözəldir ki, onu görənlər Allaha belə dua edirlər: "Allahım! O gözəl simanı mənə bir də göstər və gözlərimi onun gözəlliyi ilə bir daha nurlandır”.

İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 677 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-09-21 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Zühuru gözləyənlər gərək namazı dərk etsin

Namaz - dinin sütunudur. İnsan namazın vasitəsilə meraca gedər. Namaz o qədər mühümdür ki, nəinki axirət və İlahi qürbə yaxınlaşmaq üçün, əslində bu dünyamız üçün də böyük təsirə malikdir.
Hədilsərin birində oxuyuruq ki, bir nəfər Həzrət Peyğəmbərin (s) yanına gəlir və yoxsulluqdan şikayət edir. Həzrət (s) buyurur: "Məgər namaz qılmırsan?”
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 918 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-08-19 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(3)

Nə üçün İmam Zamanın (ə.f) zühur dövrü hələ gəlib çatmayıb?

Zaman o qədər irəli hərəkət etməlidir ki, bir baxımdan hər nə qədər fəsad ilə dolsa da digər cəhətdən hakimiyyət təşkil edib İmam Zamanın (ə.f) rəhbərliyi altında dünyaya hökmranlıq etmək istəyən insanlar da vücuda gəlməlidir. Hələ ki, bu cür layiqli insanlar dünyaya gəlməyib.
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 804 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-08-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Quranda İmam Zaman ağanın (ə.f) tərəfdarlarının keyfiyyətləri

   Zühur zamanını dərk etmək - ondan əvvəl yaşayanlar üçün asan deyildir. Məsumlardan (ə) gələn hədislərə söykənərək, həqiqətlərin üzərində olan pərdəni kənara çəkmək olar.

Zühur zamanının xüsusiyyətlərindən biri - elmin və mərifətin inkişaf etməsidir. Əlbəttə, bu, o demək deyildir ki, bəşər zühurdan əvvəl elmsiz və düşüncəsiz olmuşdur. Bəlkə məqsəd budur ki, insanların elm gözləri açılacaq və təfəkkür səviyyəsi yüksələcəkdir.

İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 862 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-07-23 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

O zaman ki, Həzrət Məhdi (ə) gələr...

 "O zaman ki, Həzrət Hüccət (ə) zühur edər, ədalətlə hökm edər. Heç kim başqasına zülm edə bilməz. Yollar onun vasitəsilə təhlükəsiz olar. Yer insanların istifadəsi üçün bərəkətini xaric edər. İşləri öz əhlinə tapşırar. Islamdan başqa bir din qalmaz. Hamı İslam dinini qəbul edər”.
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 555 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-07-04 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Zaman ağanın (ə.f) fərəci üçün dua etməyin mübarək nəticələri


 Ayətullah Seyyid Muhəmmədtəqi Musəvi İsfahani "Məkyail-Məkarim” kitabında İmam Zaman ağa (ə.f) üçün edilən "Fərəc” duasının gətirdiyi faydalar haqqında yazmış və dua etməyin yollarını bizə öyrətmişdir. Kitabın işarə etdiyi bəzi faydalara toxunaq.
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 666 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-26 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İMAM ZAMAN AĞANIN (ə.f.) QEYBİNİN SƏBƏBİ

 

  (İslami saytlara istinadən)

İmam Zaman ağa (ə.f.) nə səbəbə görə nəzərdən gizlidir və qeyb zamanı onunla rabitə yaradan kimsə varmı?

Cavab: İmam Zaman ağanın (ə.f.) qeyb zamanının həqiqi və əsl səbəbini bəyan etmək çətin məsələdir. Qeyb haqqında həm tarixi və həm də psixoloji nəzərə malik olmaq olar.
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 725 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Zaman ağa (ə.f.) harada yaşayır?

  Deyilənə görə İmam Zaman (ə) hər yerdə yaşayır. Ancaq insanlar onu tanımırlar. Ola bilsin ki, yoldan keçən biri olsun və bizim yanımızdan gəlib getsin.

İmam (ə.f.) cismi varlığa malik olduğuna görə necə ola bilər ki, eyni zamanda hər yerdə olsun? Əgər belədirsə, bəs Həzrət (ə.f.) harada yaşayır?

İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 713 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Zaman ağanın (ə) İlahi peyğəmbərlərə (ə) bənzərliyi

   İmam Sadiq (ə) buyurur: "O zaman ki, biizm Qaim (ə) Kəbə evinə söykənər, deyər: "Ey insanlar! O kəs ki, Adəmi və Şisi görmək istəyir, bilsin ki, mən Adəm və Şisəm. Hər kim Nuhu və oğlu Samı görmək istəyirsə, bilsin ki, mən həmin Nuh və Saməm. Hər şəxs ki, İbrahim və İsmayili görmək istəyir, bilsin ki, mən həmin İbrahim və İsmayiləm.
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 661 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-24 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İncildə Hz. Mehdi (ə.s) -3

İNCİLdə HƏZRƏTİ MEHDİ (A.S)ın HAKİMİYYƏT DÖVRÜ:

... Bəşərövladının [Hz. İsa (a.s)ın] gəlişi, şərqdə çaxıb qərbə qədər hər tərəfdən görülən şimşək kimi olacaq. [İman işığı bütün dünyanı örtəcək.] (Matda, 24:27)

O günlər qadın kişi qullarımın üzərinə Ruhumu tökəcəyəm, onlar da Peyğəmbərlər kimi bir əxlaqa sahib olacaqlar. (Elçilərin İşləri, 2:18)
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 848 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-21 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

İncildə Hz. Mehdi (ə.s) -2


İNCİLdə HZ. MEHDİ (A.S)ın GƏLİŞİNDƏN ƏVVƏLKİ DÖVRÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Nuhun günlərində necə oldusa, İnsanoğlunun [Hz. İsa (a.s)ın] günlərində [gəlişi əvvəlində] də elə olacaq. Nuhun gəmiyə mindiyi günə qədər insanlar yeyib içir, evlənib evləndirilirdilər. Sonra tufan gəlib hamısını yox etdi. (Luka, 17:26-27)
şaf edinin görkəmiylə yox edəcək. (Pavlusdan Selaniklilere II. Məktub, 2:8)İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 885 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-21 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(0)

 İncildə Hz. Mehdi (ə.s) -1
İNCİLdə HZ. MEHDİ (A.S)ın GƏLİŞİNDƏN ƏVVƏLKİ DÖVRÜN XÜSUSİYYƏTLƏRİ:
İsa, Zeytun Dağında oturarkən şagirdləri tək olaraq yanına gəldilər. "Söylə bizə" dedilər, "Bu dediklərin nə vaxt olacaq, sənin gəlişini və çağın bitimini göstərən əlamət nə olacaq?" İsa onlara bu qarşılığı verdi: "Əsl  kimsə sizi sapdırmasın!
İmam Məhdi (ə.f) | Baxis: 751 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-03 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)