Cümə axşamı, 2024-06-20, 1:47 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əhli-Bəyt » İmam Əli (ə)

Entries in category: 11
Shown entries: 1-11

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis

Meydanda və məsciddə Allahla olan Əli (ə)

O gecə qəmgin ulduzlar ah və nalə ilə bir yerə toplaşmışdı. Yer ağlayırdı. Göy nalə çəkirdi. Kufənin divarları qorxudan bir-birinə yaxınlaşmışdılar. Bəlkə onun qarşısını ala bildilər. Bu, bir insana hücum deyildi, bütün peyğəmbərlərə (ə), Övliyalara (ə), Salehlərə hücum idi.

İmam Əli (ə) | Baxis: 803 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-07-28 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Əli (ə), ömrünün son anlarında
     
  Məşhur tarixçılərdən ibn Qutəybənin etirafına görə Murtəza Əli ələyhis-salam ömrünün son anlarında - İbn Mülcəm o həzrətə qəfil hücum edib qılıncla mübarək başını yaraladıqda buyurdu:

"Kəbənin Rəbbinə and olsun qurtuldum!" (Əl-İmamə vəl-siyasə; s. 160, Babi-Hələbi-Misir çapı.Əsəd əl-ğabə; İbn Əsir, 4\37,  Misir çapı. Əl-İthaf; Seyid Murtəza Zibdi, 10\319, Qahirə çapı. Tarixi- İbn Əsakir, "İmam Əli (ə)" bölməsi)
İmam Əli (ə) | Baxis: 646 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Hәzrәt Әlinin(ә) müsibәti

      İmаm Hәsәn (ә) vә imаm Hüsеyn (ә) Әlini (ә) dәfn еdib qаyıdırdılаr. Kufәnin qаpısının yахınlığındаkı хаrаbаlıqdа kоr bir fәqirin nаlә еtdiyini gördülәr. Оndаn sоruşdulаr: Nә üçün bеlә аğlаyıb nаlә еdirsәn? Fәqir dеdi: Bir ildir ki, bu şәhәrdәyәm. Hеç kimim yохdur. Hәr gün mеhribаn bir kişi mәnim yаnımа gәlib hаlımı sоruşаr vә mәnә yеmәk vеrәrdi. Аmmа üç gündür ki, оndаn хәbәrim yохdur vә yаnımа gәlmir. Sоruşdulаr: Оnun аdını bilmirsәn?
İmam Əli (ə) | Baxis: 612 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-06-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Əli (ə) kimi qonaqpərvər olaq!

Qqonaqpərvərlik - insan əxlqının fəzilətli sifətlərindəndir ki, bir çox mədəniyyətlər və millətlər tərəfindən bəyənilir. Bir çox millətlər iftixar edir ki, qonaqpərvərdirlər. Deyə bilərik ki, hər bir bəşər övladının bu sifət xoşuna gəlir.

İmam Əli (ə) | Baxis: 579 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-07 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

Əmirəl-möminin Əliyyibni
ƏbiTalibin (ə) qəzavətləri 


Bir gün Əli (ə) səhabələrlə söhbət edirdi. Bir kişi onun yanına gəlib dedi: – Ya Əmirəl-möminin! Livat etmişəm, məni pakla!
O Həzrət buyurdu: – Ay kişi! Belə sözlər danışma. Bəlkə əqlin qarışmışdır?!
Sabahı gün o yenidən Həzrətin yanına gəlib dedi: – Ya Əmirəl-möminin! Livat etmişəm, məni pakla!
İmam Əli (ə) | Baxis: 681 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Əli (ə) ağac və torpağı salamlayanda, nə baş verdi?
 Həzrət Peyğəmbər (s) İmam Əlini (ə) Yəmənə göndərir ki, insanlar arasında sülh yaratsın, İmam Əli (ə) Həzrətə (s) buyurur: "Ey Allahın Rəsulu! Oranın cəmiyyəti çoxdur. Onların içərisində elə insanlar var ki, ömürləri keçmişdir, ancaq mən cavanam”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Əli! Nigaran olma! Yəmənin yaxınlığında Əfiq adlı yerə çatanda dayan və yüksək səslə de: "Ey ağac! Ey torpaq! Allahın Rəsulu Muhəmməd (s) sizə salam göndərmişdir””.
İmam Əli (ə) | Baxis: 772 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Əlinin (ə) bəsirətli olmağın zəruriliyi barədə buyuruşları

Bəsirət sözünün iki mənası vardır: biri elmdir və o biri isə kobudluq mənasındadır. Rağib İsfəhaninin nəzərinə görə bəsirət - qəlbi idrak edən qüvvədir.

Bəsirət hər nə qədər elmə və qəlb idrakına aid olsa da, buna da diqqət etmək lazımdır ki, hər elm bəsirət deyildir. Hər bir alim də bəsir deyildir.
İmam Əli (ə) | Baxis: 854 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 3.0/1 | Serhler(0)

Proqramlı həyatla bağlı İmam Əlinin (ə) tövsiyəsi

Nizamlı və proqramlaşdırılmış iş görmək - insan həyatına həmişə müsbət təsir qoymuşdur. İmam Əli (ə) həyatının son anlarında davamçılarına iki mühüm həyati amili tövsiyə etmişdir: "Sizi nəfsinizi saxlamağı və işinizdə nizamlı olmağı tövsiyə edirəm”.
İmam Əli (ə) | Baxis: 765 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-08 | Reytinq: 4.0/1 | Serhler(0)

Müasirinin dilindən Həzrət Əlinin (ə) təsviri
Günlərin birində Müaviyyə (lən) Zərrara deyir: "Əlini mənə təsvir et”. Zərrar deyir: "Məni bu işdən üzrlü bil”. Müaviyyə yenə deyir: Əlini təsvir etməkdən başqa yolun yoxdur. Zərrar deyir: "İndi ki, çarəsizəm, deyərəm. Allaha and olsun ki, Əlini tanımaq bizim dərk və düşüncələrimizdən uzaqdır. Danışığı haqla batili tanımaq vasitəsidir. Həzrətdən ədalətdən başqa bir şey görünməmişdir.
İmam Əli (ə) | Baxis: 699 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dost da, düşmən də Əliyə (ə) ağlayırdı...

 Günlərin birində Müaviyyə (lən) Zərrara deyir: "Əlini mənə təsvir et”. Zərrar deyir: "Məni bu işdən üzrlü bil”. Müaviyyə yenə deyir: "Əlini təsvir etməkdən başqa yolun yoxdur". Zərrar deyir: "İndi ki, çarəsizəm, deyərəm. Allaha and olsun ki, Əlini tanımaq bizim dərk və düşüncələrimizdən uzaqdır. Danışığı haqla batili tanımaq vasitəsidir. Həzrətdən ədalətdən başqa bir şey görünməmişdir.
İmam Əli (ə) | Baxis: 625 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-01-05 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Ey kaş, yetim olaydım ki...”İmam Əlinin (ə) hökuməti - ədalətli hökumət idi. O, yetimlərə qarşı o qədər mehriban və xoşrəftar idi ki, bəzi səhabələri hətta yetim olmağı arzulayırdılar.
İmam Əli (ə) | Baxis: 903 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-10 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)