Cümə günü, 2024-04-12, 10:04 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əxlaq

Entries in section: 599
Shown entries: 51-100
Pages: « 1 2 3 4 ... 11 12 »

İbadətlə necə fəxr etmək düzgündür?

İmam Əli (ə) buyurur: "Xeyir, yaxşılıq və saədət ondan asılı deyildir ki, zəhmət çəkəsən, əziyyət çəkəsən, tər tökəsən, sərvətini və övladını artırasan. Övlad və mal dalınca getməmişdən qabaq mərifət, elm, agahlıq və bilik yükünü artır. Əziyyət çək və təmrin et. Hövsələni, səbrini, dözümünü artır. Allaha ibadət etməklə fəxr et. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 612 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Malik Əştər - İslamın həqiqi xidmətçisi və Allahın həqiqi saleh bəndəsi

Malik ibni Haris Yəğus Nəxəyi Kufi Əştər adı ilə məşhur idi. İmam Əlinin (ə) yavəri, məğlubedilməz qəhrəmanı və döyüşlərin şiri idi. İmam Əli (ə) ona etimad bəsləyirdi və daima onun qəhrəmanlığını tərifləyir və dillər əzbəri edirdi. Malik Əştərin ictimai-siyasi səhnədə ilk hüzuru Dəməşq və Yərmuk fəthindən başlayır.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 677 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

"Qəzəblənmə, insanlara əl qaldırma, özün üçün istədiyin şeyləri başqaları üçün də istə” – behiştə daxil olmağın resepti

İnsafın mənası - ədalət, başqalarına xidmət, özün üçün istədiklərini başqaları üçün də istəməkdir, özün üçün istəmədiklərini başqaları üçün istəməməkdir. Bu həqiqət gərək istər ailədə, istər qonşular arasında, istər ictimada, istər dünyada hakim prinsip olsun. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 605 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-22 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allah yanında ən hörmətli insan kimdir?

"Təqvalı olun ki, bəlkə nicat tapasınız”. ("Bəqərə” 189). Nicat yolu dörd həqiqətlə olur: zillətsiz izzət, cəhalətsiz elm, yoxsulluq olmayan sərvət, ölüm olmayan həyat. Bütün bunların hamısı təqvalı qəlbdən çıxar. (Erfan)
"Bilin ki, Allah təqvalılarladır”. ("Bəqərə” 194). "Kim öz əhdinə vəfa etsə və təqvalı olsa, şübhəsiz ki, Allah da təqvalıları sevər”. ("Ali-İmran” 76).
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 968 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-22 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

4 vacibata görə 7 mənfəət

Allah Quranda insanları düzgün rəhbərliyə itaətə dəvət edir. Düzgün rəhbərliyi tanımaq çətin bir iş deyildir - peyğəmbərlər (ə), İmamlar (ə), fəqihlər.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1027 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-16 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Vücudum günaha batarsa, Ölüm Mələyini göndər ki, həmin an mənim canımı alsın...


O kəslər ki, Allahın halal və haramına riayət etmirlər, cəhənnəm yolunun yolçularına çevrilirlər. Əmirəl-möminin (ə) xütbələri toplusu olan "Nəhcul-bəlağə”yə diqqət edəndə görmək olur ki, İmamın (ə) kəlamlarının əsas mehvəri - təqvadır. (Erfan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 783 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-16 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Libaslar neçə cür olur? Düzgün libası necə seçməli?

İmam Sadiq (ə) buyurur: "Mömin üçün ən gözəl libas - təqva libasıdır”. Çünki libas elə bir şeydir ki, insanın zahiri eybini örtür. İnsanı soyuqdan və istidən qoruyar. Təqva, Qiyamət  günündə insanı bu günün əzablarından və əziyyətlərindən hifz edər. Ona görə insan üçün ən gözəl libasdır. Təqva libası insanı həm zahiri və həm də batini çirkinliklərdən qoruyar. (Erfan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 921 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Şeytanın (lən) üç səhvi

 
Biz dəfələrlə şeytanın dastanını eşitmişik. Ancaq şeytanın bu əhvalatından necə ibrət götürəcəyimizə diqqət etməmişik. Əgər ibrət götürsəydik, onun getdiyi yolu getməzdik. (Tebyan)

Şeytan üç səhv edir. Əgər biz insanlar bu səhvlərdən birini belə etsək, şeytanın aqibətinə düçar olarıq. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 916 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsanların 3 qrupu. Allahın sevdiyi qrupa necə daxil olmaq olar?


İnsanlar neçə qrupa bölünürlər? Şərti olaraq, insanları üç qrupa bölmək olar:
 
1. Nə imanları var və nə də əməlləri.
2. İman və əməlləri naqisdir.
3. Həm imanları vardır və həm də əməlləri.
 
İndi bu qruplara ayrı-ayrılıqda nəzər yetirək.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 973 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-12-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Günah etmə! Sən Allahı görmürsənsə, Allah ki, səni görür...

 Biz hamımız Allahın nəzarətinin altındayıq. O, hikmət sahibi bizim bütün əməllərimizi görür və fikirlərimizdən xəbərdardır. Qiyamət gələn zaman, İlahi məhkəmə qurulan kimi Allah onları gözlərimizin önündə nümayiş etdirəcəkdir. (Tebyan)
İmam Əli (ə) bu haqda buyurur: "
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 681 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Günahın insana 12 ağır təsiri


"Mənayi-əxbar” kitabında İmam Səccad (ə) bizlərə bəzi günahları və onların xeyir əməllərinə qoyduğu təsirləri tanıtdırmışdır. (Tebyan)
1. Bəzi günahlar insanın peşman olmasına səbəb olar. İmam Səccad (ə) insanı peşman edən günahları sayaraq buyurmuşdur: "Allahın haram bildiyi insanı öldürmək.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 777 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsan namaz qılanda, günah və xətaları ağac yarpaqları kimi tökülər

 İnsan həyatda hər gün bir çox çətinliklərlə üzləşir. Ola bilsin ki, namaza layiqli səviyyədə diqqət göstərə bilmir. Belə ki, namazı diqqətlə və qəlb hüzuru ilə qılmaq - hər bir möminin arzusudur. (Tebyan)
Namazqılanın şərəfli məqamı daima İslam dininin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1033 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

Başqasının bəndəsi olmayaq ki, Allah bizi azad xəlq etmişdir...

 İnsanların bu dünyada çox sayda çətinliklə üzləşməsinin səbəblərindən biri də budur ki, insan Allah Təala yanındakı məqamından xəbərdar deyildir. Ona görə də öz qədrini bilmir və hacətlərinin həyata keçməsi üçün əlindən gələni edir. İnsan əgər bilsəydi ki, Allah yanındakı məqamı nə qədər əzimdir, bundan daha pak və daha izzətli yaşayardı.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 735 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yol getməyin öz ədəbi vardır

Yol getmək sadə bir məsələ kimi görünsə də, insanın daxili və əxlaqi halından xəbər verər. Çünki insanın ruhiyyəsi hər bir əməlində özünü göstərər. (Tebyan)
İslam dini həyatımızın hər bir sahəsinə diqqət yetirdiyi kimi, yol getməyin ədəbi haqqında da bizlərə tövsiyələr vermişdir. Belə ki, Quranda oxuyuruq:
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 932 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

Xoş əxlaqa malik olmaq insanı sağlam edər və ruzini artırar

Xoş əxlaqa malik olan insanın sağlam bədəni, güclü ruhiyyəsi və gözəl həyatı vardır. O, həyatında səadətə nail olmaq qabiliyyətinə malikdir. (Tebyan)
Xoş əxlaqa malik olmaq dindarlığın açar ünsürü və insan müvəffəqiyyətinin mühüm amilidir.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 848 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsanlar sevinən zaman onların qəlbləri qəmgindir. Onlar axirəti fikirləşərlər...


Əgər kiminsə Əhli-beyt (ə) davamçısı olub-olmadığını yoxlamaq istəyirsinizsə, onda onu imtahana çəkin. İmtahan edə biləcəyimiz şeylərdən biri də namazın vaxtına düzgün riayət edib-etməməsidir. Yoxsa ancaq qazanc dalıncadır? (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 647 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Behiştin dərəcələri Quran ayələrinin sayına görədir

 Məsum İmamlar (ə) Quranı hifz etməyi həmişə tövsiyə etmiş və onun gətirdiyi xüsusi mənəvi məqamdan söz açmışdılar.
İmam Sadiq (ə) buyurur: "Quranın hafizi ki, ona əməl edər, mələklərlə oturub-qalxacaqdır”. Çünki o zaman ki, bir Quran hafizi mələklərin etdiyi əməllərə oxşar əməllər edər, onlarla bir yerdə və eyni dərəcədə olar. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 577 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Niyə bəzən nemətlər bizdən alınır? Alınmış nemətləri necə qaytaraq?

 "Allah (itaətsizlik və nemətə nankorluğun aqibəti barəsində düşməndən və pis hadisələrdən) amanda və xatircəm olan, ruziləri hər tərəfdən bol-bol gələn cəmiyyəti məsəl çəkib. Belə olan halda onlar Allahın nemətlərinə nankorluq etdilər, Allah da etdiklərinin cəzası olaraq onlara aclıq və qorxu libası geyindirdi və onlara onun tamını dadızdırdı”. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 610 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Səccadın (ə) kəramətiylə qırılan zəncirlər, istək yerinə yetirən daşlar, itaətkar dəvələr

 On dörd Məsumu (ə) tanımaq - zəruri və mühüm məsələlərdəndir. Bu məsələni dərk etməkdə heç bir üzr və bəhanə qəbul olunmaz. Hər kim bu dünyadan İmamını (ə) tanımadan köçərsə, ölümü cahiliyyət dövrünün ölümü kimi olar, özü isə kafirlər və münafiqlərlə bir tutular. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 837 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Bizim ən qatı düşmənimiz – öz nəfsimizdir

 İnsan daima nəfsinin istəkləri ilə mübarizə aparmalıdır. Çünki əgər mübarizə etməsə, bütün mehribanlıqlar və yaxşılıqlar nəfsimizin xidmətində olar. Bu zaman nəfs bütün yaxşılıqları tapdalayaraq, onları sənin əlindən çıxardar. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 808 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Əgər həya olmasaydı...

 
Çox sayda hədislərdə həyanın təsirlərinə toxunulmuşdur. Onlardan bəzilərinə işarə edək.
1. Allaha məhəbbət. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Allah həyalı insanı sevir və inadkar insanın həyasızlığına nifrət edir”. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 810 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-29 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ayətullah Behcətin nəzərində namazın sirləri

 Namaz - insanın Allahla görüşməsinin ən ali vaxtıdır. Namaz - ruhun ləzzətidir. Qürbün mərhələləri vardır ki, onların ən alisi namazdır. Namaz mömini meraca aparar. (Tebyan)
Ayətullah Behcətə (r) namazla bağlı bəzi suallar verilmiş və alim də cavab vermişdir ki, bunlara işarə edək.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 1099 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-28 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

DÜŞÜNCƏ ZƏİFLİYİ

Əgər insan elə bir ictimai mühitdə yaşayırsa ki, bu mühit İslam həqiqətlərinin dərk olunmasında bir maneədir, bu insanın aqibəti necə olacaq? Diqqət etsək görərik ki, yer üzündə əksər insanlar üçün ictimai maneələr mövcudur. İslam və Əhli-beyt həqiqətlərinin təbliğ olunduğu cəmiyyətdə yaşayanlar Allaha şükr etməli və həqiqi iman qazanmaq üçün səy göstərməlidir.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 807 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

İMAN NƏ VAXT NİCATVERİCİDİR?

Maraqlıdır ki, iman necə əldə olunur? Bəziləri belə hesab edirlər ki, iman yalnız inanmaqdan ibarətdir. Guya Allaha inanan insan bütün günahlara batsa belə, behiştə gedəsidir. Bu fikirdə olanlar Mürciə adı ilə məşhurdur. Xəvaric adlanan digər bir qrup isə bu fikirdədir ki, böyük günaha yol verən mömin kafir olur. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 720 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-28 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Həzrət Peyğəmbərin (ə) ailəsi ilə rəftarı

 Əziz Peyğəmbərimiz (s) əxlaqı bütün bəşər üçün bir nümunədir. İnsanın ailəsinə göstərdiyi gözəl rəftarı, əxlaqı o Həzrətin (s) təkamül yolunda əldə etdiyi nailiyyətlərdən xəbər verir. O kəs ki, ailə üzvlərinə qarşı xoş rəftar göstərərsə, deməli, ümumiyyətlə xoş əxlaqlı insandır.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 709 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-19 | Reytinq: 5.0/2 | Serhler(1)

Niyə insan çox vaxt bildiklərinə əməl etmir?

 Niyə insan çox vaxt bildiklərinə əməl etmir? Ola bilsin ki, bunun səbəbi - bildiklərimizə  lazımlı qədər diqqət etməməyimizdir. Bəzən bildiklərimiz diqqətimizin  mərkəzində olur və həmişə zehnimizdədir.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 637 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Bəyənilən və bəyənilməyən zarafatlar

Zarafat etmək - gülüş gətirən amillərdən biridir. Zarafat edən zaman istəyirik ki, quru və soyuq mühitdə bir canlılıq yaradaq, sevinc yaradaq. Bəzən də bəziləri insanları təhqir etmək üçün zarafat edərlər. Ona görə də bu zarafat bəzən göz yaşına çevrilir. Zarafat öz simasını itirir. (Tebyan)
Zarafatın əsl siması - tövazökarlıqdır.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 677 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Riyanı müalicə etmək üçün əməli tövsiyələr

  Bir çoxlarımızın düçar olduğumuz əxlaq rəzilliklərindən biri - riyadır. Əks mənası - ixlasdır. Riya insanın yaxşı əməllərini məhv edər. Behiştə daxil olmaq üçün əməl xalis olmalıdır. Ona görə də o əməl ki, riya ilə bir yerdə olar, Allah tərəfindən qəbul olunmaz. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 630 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İnsan varlığının 4 tərkibi
 
İnsan - Quranın buyurduğu kimi, İlahi əmanətdir. O, Allahın gözəl adlarını bilir, hidayət oluna bilir və kəramətə malikdir. "Və bütün adları Adəmə öyrətdi (dünyanın bütün varlıqlarının nəsli kəsilənədək adlarını bir dildə və ya bəşəriyyətin gələcəkdə olacaq bütün dillərində və yaxud bütün ad sahiblərinin həqiqətlərini, xüsusiyyətlərini və nişanələrini ona öyrətdi).
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 860 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Niyə "Aşura” ziyarətində bu qədər lənət vardır?

 
Lənət haqqında demək olar ki, mənası İlahi lütfdən uzaq olmaqdır. Quranda kafirlər və zalımlar da lənət olunmuşdular. Belə ki, Quran buyurur: "Allah kafirlərə lənət etmiş (axirətdə Öz rəhmətlərindən uzaqlaşdırmış) və onlar üçün yanar od hazırlamışdır”. ("Əhzab” 64).
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 934 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-15 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İblisin (lən) yolunda olan ən böyük maneə

  İblis lənətliyin bu dünyada gördüyü ilk iş - insanı üsyana və itaətsizliyə təşviq etməkdir. Ancaq əgər insan onun bu dəvətini qəbul etməsə, şeytan heç bir zaman ona hakim ola bilməz.(Tebyan saytına istinadən)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 844 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-15 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam Əli (ə): "4 nöqtəyə riayət etsən, aqibətinin xeyirli olmasını təmin edərəm”

  İnsanlara bir yaxşılıq edən zaman onlar əllərini qadlırıb bizim üçün dua edərlər: "Allah sənin aqibətini xeyirli etsin!”. Bəs aqibətin xeyirli olması nə deməkdir? (Tebyan)
İmam Əli (ə) "Nəhcul-bəlağə”nin 69-cu xütbəsində buyurur: "4 nöqtəyə riayət etsən, aqibətinin xeyirli olmasını təmin edərəm”.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 484 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Dünya məhəbbəti - hər bir səhvin başıdır

  Bağışlayan və Mehriban Allah bizə çox yaxındır. Ancaq biz Ondan uzağıq. Onu səhralarda, dağlarda və ya səmalarda axtarmaq lazım deyildir. O, insanın olduğun hər yerdə vardır. O, Qaim, Qəyyum və Heyydir. Eşidir və görür.  Allah buyurur: "Mənim bəndələrim səndən Mənim barəmdə soruşanda (de ki,) Mən həqiqətən, (hamıya) yaxınam”. ("Bəqərə” 186).
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 591 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-13 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmam (ə) buyurdu ki, sui-zənn etdiyin o cavanı razı salmalısan
 
  Seyyid Muhəmməd Ətaran nəql edir: "Aşura günü sinə vuranların arasında idim. Və gözəl cavan oğlanlardan biri sinə vuraraq qadınlara tərəf baxırdı. Mən taqət gətirmədim və qeyrət edib ona sillə vurdum. Onu sinə vuranların cərgəsindən çıxartdım. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 701 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İmam Hüseynə (ə) əza saxlayan hindlini od yandırmadı

 Cəhənnəm atəşi dünya atəşindən daha güclüdür və bu cür atəşi İmam Hüseyn (ə) sevgisi söndürə bilər. Cəhənnəm atəşindən zəif olan dünya atəşinin insanı yandırmaması da təəccüblü görünməz. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 776 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Mənfi və müsbət göz yaşları

 Məsum İmamlar (ə) biz Əhli-beyt (ə) davamçılarını həmişə Əba Abdullah (ə) müsibətinə ağlamağa təşviq etmişdilər. Ona görə də vəhy əhlinin müsibətinə ağlamağın, xüsusilə də İmam Hüseyn (ə) müsibətinə ağlamağın çox mühüm əhəmiyyətə malik olması bəlli olur. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 657 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kin və nifrəti aradan aparmağın 5 üsulu

 
 Quran ayələri və Məsumlardan (ə) gələn hədislər bizə həmişə səadət yolunu göstərmişdir. Bu tövsiyələr və göstərişlər içərisində kin və nifrətlə mübarizə aparmağın da yolları bəyan edilmişdir. Bu tövsiyələrdən istifadə edərək, həyatımızda rahatlığa çata bilərik. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 660 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-12 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İftira yağdıran və böhtan atanın yeri cəhənnəmdir

  Böhtan və töhmət başqasının razı olmadığı şey haqqında yalan deməkdir. Başqa sözlə desək, başqasına yalanı nisbət verməkdir. Yəni, həmin şəxs bu günahı işlətməmişdir, ancaq yalan danışaraq, onu bu günahla ittiham edirsən. Ya onda olmayan hansısa bir eybi ona nisbət verirsən. İstər onun yanında olsun, istərsə də qaib olan zaman fərqi yoxdur, hər iki halda yalandır.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 685 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-12 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(1)

Eqoistliyə görə məhv olan abid və səmimiyyətə görə xilas olan günahkar

  Bəni-İsrayildən olan bir kişinin 40 il idi ki, işi oğurluq idi. Bir gün Həzrət İsa (ə) Bəni-İsrayildən olan bir abid ilə yol gedirdi. Abid Həzrət İsanın (ə) arxasınca hərəkət edirdi. Oğru öz-özünə dedi: "Bu, Allahın peyğəmbəridir. Yanında da həvarilərindən biri var.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 778 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(1)

Rəhmani fikirlərlə şeytani fikirləri necə ayırmaq olar?

 Çox hallarda rəhmani fikirlə şeytani fikir arasında fərq qoymuruq və bilmirik ki, hansı fikir rəhmanidir və hansı şeytani. Fikirləri ayırd etməmək insanı sərgərdan edir. Bəs şeytani və ya rəhmani ola biləcək fikirlərimizin qarşısındakı vəzifəmiz nədir?
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 811 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Ümidi olan günahkarın aqibəti

  Malik ibni Dinarın vaxtında günah işlər görən bir kişi var idi və heç vaxt xeyir işlər düşünməmişdi. Nəhayət, ölüm mələyi onun ətəyindən yapışır. O, ölüm mələyini görəndə başa düşür ki, ölümü gəlib çatıbdır. Öz əməllərinə bir nəzər salır. Ancaq orada ümid ediləsi bir şey görmür. Dərindən bir ah çəkir və Allaha tərəf hərəkət edir. Şəhər əhalisi onun ölümünə çox sevindilər. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 821 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-07 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(2)

Tövbə etmiş şəxsin 4 nişanəsi

  Tövbə - Allahın lütf və inayətidir ki, insanlara əta etmişdir. Həqiqi tövbə günahın bütün ziyanlarını və aqibət cəzasını aradan aparar. Günah sanki bataqlıqdır ki, insan hər nə qədər ona batarsa, daha dərinliklərə çəkilər. Özünü məhvə yaxın edər. Ancaq insan tövbə edən zaman həmin günahlardan əl çəkəcəyini, bir daha onlara qayıtmayacağını qərara alır. Bunun özü böyük bir qələbədir. Çünki bu zaman Allahın rəhmət qapıları üzünə açılar. 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 815 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-07 | Reytinq: 3.0/1 | Serhler(0)

Halal ticarət insanın axirətini abad edər

  "Odur ki, ölçü və tərəzini düz edin, camaatın malından kəsməyin və yer üzü (peyğəmbərlərin dəvəti və səmavi şəriətlər vasitəsilə) düzəldikdən sonra onda fitnə–fəsad törətməyin. Əgər imanınız varsa, bunlar sizin üçün daha yaxşıdır”. ("Əraf” 85).
Bu mübarək ayədə görmək olur ki, Həzrət Şüəyb (ə) insanlara buyurur ki, mal satan zaman nə tərəzidə, nə metrdə və nə də litrdə insanları aldatmayın. Çünki bu zaman insanların malı sizin boynunuzda olar və bu da qul haqqıdır.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 744 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-07 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sehr və cadudan müdafiə üçün effektiv yollar

  "(Ya Peyğəmbər!) De: «Pənah aparıram sübhün Rəbbinə, (bulaqların və bitkilərin çıxması ilə yarılan yerin, övladların doğulması ilə əmələ gələn qohumluq əlaqələrinin və ölülərin dirilməsi üçün yarılan qəbirlərin Rəbbinə)! Yaratdıqlarının şərindən (şər sahib olan – şeytanlar, xəbis cinlər və maddi şərlərdən). 
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 997 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-06 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Mömin, imanı miqdarında imtahan verər

 Mömin təkamül yolunda daima çətinliklərlə üzləşir. Allah Təala belə təqdir etmişdir ki, möminlər və Allahın dostları imtahan versinlər - çətinliyə, yoxsulluğa və bəlaya düçar olsunlar. Bu halı peyğəmbərlərin (ə) həyatında da müşahidə etmək olar. (Tebyan)
Həzrət Peyğəmbər (s
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 799 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allahın adını tələffüz etmək insanı stresdən qoruyur

 "Musa (öz qövmünə) dedi: «Əgər siz və yer üzündə olanların hamısı Allaha kafir olsanız, yaxud Onun nemətlərinə qarşı nankorluq etsəniz (Ona bir zərər vurmazsınız, çünki) həqiqətən Allah ehtiyacsızdır və sifət və işləri mədh olunandır (ki, mələklər və möminlər Onu dilləri ilə, yaratdıqlarının kamilliyi isə Onu öz halları ilə mədh edirlər)»”. ("İbrahim” 8).
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 850 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-02 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Dünyada azalan şey, axirətdə artar

 İnsan belə güman edir ki, axirət aləmi bu dünya kimidir. Bir müddətdən sonra insan orada olan nemətlər, rahatlıq, əziyyət və ictimai və iqtisadi narahatçılıqlara adət edir. Ancaq belə deyildir. (Tebyan)
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 804 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QƏFLƏT AZĞINLIQLA NƏTICƏLƏNIR

Mömin insan təhlükədə olduğunu bir an da unutmamalıdır. Çünki onun ayağı altda daim süqut edə biləcəyi cəhənnəm dərəsi qaynamaqdadır. O, bir tərəfi ilahi mərhəmət, digər tərəfi əbədi əzab olan fəzadadır. Onun süqut etməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 636 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İMAN

İnsanı idarə və islah edən amillərdən beşincisi imandan ibarətdir. İman keçən bəhslərdə saydığımız amillərin hamısından üstündür. Çünki o biri amillər insanı yalnız adi halda islahedici qüvvəyə malikdir. Lakin iman isə bütün hallarda, yəni həm adi halda, həm də insanın daxilində nəfsani qüvvələrin coşduğu zaman onu idarə və hidayət edən yeganə amildir.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 659 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sözün yerini bilmək

 Nə qədər ki, insan kəlmə kəsib danışmır, onun haqqında hansısa rəy vermək, yaxud onu tanımaq mümükün deyil. İnsanın şəxsiyyəti, düşüncələri sözlərinin vasitəsilə üzə çıxır. Bəzən o, sözünün qədrini bilmir, bəzən isə yerini. Əksinə, elə insanlar da var ki, həm sözünün qədrini bilir, həm yerini. Həmin insanlar elə bu xasiyyətinə görə cəmiyyətdə özünə hörmət qazanır. Harda susub, harda danışmaq lazım gəldiyini bilən insan doğrudan da fərasətlidir.
Gözəl əxlaq dinin yarısıdır | Baxis: 719 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-11-01 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-100 101-150 151-200 ... 501-550 551-599