Cümə günü, 2024-04-12, 7:49 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əqidə » Əqidə

Entries in category: 62
Shown entries: 51-62
Pages: « 1 2

Sort by: Tarix · Ad · Retinq · Serhler · Yukleme · Baxis
QURANDA NİFAQ VƏ İKİÜZLÜLÜK
Bu məsələ ilə əlaqədar Qurani-kərimdə bir çox incəliklər bəyan olunmuşdur. Biz onların bir neçəsini qeyd etməklə kifayətlənirik:
1-Quranda "ikiüzlülük” küfrü gizlətmək və imanı aşkar etmək mənası daşıyır. Yəni münafiqlər zahirdə (Allaha peyğəmbərlərə) şəhadət verir, batində isə (onları) inkar edirlər.("Münafiqun” surəsi, ayə: 1-3; "Ali-İmran” surəsi, ayə: 167; "Əl-mizan”, 9-cu cild, səh. 325 və 19-cu cild, səh. 278. )
2-Quran baxımından ikiüzlülüyün əsas amili nadanlıqdır.("Tövbə” surəsi, ayə: 97. )
Əqidə | Baxis: 736 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

QURANDA İMAN
Qurani-kərimdə qeyd olunan imanın bütün yönləri haqda çox danışmaq olar. Lakin biz bu bəhsin incə nöqtələrinə işarə etməklə kifayətlənirik:
1-Quran baxımından iman insanın ixtiyari işlərindən biridir. Məlum olduğu kimi, Allah tərəfindən hansısa bir əmr insanın qüdrətinə, nəticədə onun ixtiyari olmasına bağlıdır.
Əqidə | Baxis: 665 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

MÖMİNLƏRİN MƏQAMLARI
Qurani-kərimdə müxtəlif məqamlara işarə olunmuşdur. Möminlər bu məqamlara malik olmaqda azaddır. "Möminlərin dərəcələri” bu məqamlardandır. Bu məqamların geniş şəkildə izahı və onlara malik olmaq yolları barəsində söhbət etmək bizim bu kitabın həcminə uyğun gəlmədiyindən Quran baxımından möminlərin bəzi məqamlarına qısa şəkildə işarə etməklə kifayətlənirik:
Əqidə | Baxis: 678 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

İSLAMIN MƏNASI
Qurani-kərimin bəzi ayələrində "İslam” və ondan düzələn digər sözlərdən istifadə olunmuşdur.("Ali-İmran” surəsi, ayə: 19 və 85; "Bəqərə” surəsi, ayə: 28; "Hücurat” surəsi, ayə: 14; "Zuxruf” surəsi, ayə: 69 və s.)
İslam dedikdə bəzən insanı Allah-taalaya tam təslim etmək istəyən ilahi dinlərin, bəzən Allahın yeganəliyi və Onun rəsulu həzrət Məhəmmədin (s) haqq olmasına dildə şəhadət vermək, bəzən də iman nəzərdə tutulur.("Yunis” surəsi, ayə: 84. )
Əqidə | Baxis: 667 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

ƏQİDƏLƏRİN AŞKARLANMASI
Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurmuşdur: "Möminin əqidəsi (imanı), kafirin inkarı (küfrü) onların rəftar və əməllərində müşahidə olunur.”("Üsuli-kafi”, 1-ci cild, səh. 76. )
İnsanların əməl və rəftarları Allaha, vəhyə, risalətə və dini məsələlərə mərifət əsasında aşkarlanır və onların əqidələrini göstərir.
İndi isə Qurani-kərim baxımından münafiqlərin, kafirlərin və möminlərin əməl və rəftarlarının xüsusiyyətlərinə diqqət yetirin:
Əqidə | Baxis: 684 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-04-02 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Yerlə səma arasında namaz qılan şeytan

"Biharul-Ənvar” da İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, qədim zamanlarda ibadət və itaətə çox bağlı olan bir abid var idi. O, ibadət və itaətində çox çalışqan olduğundan şeytan onda süstlük yarada bilmirdi. Bir gün İblis nərə çəkib övladlarını ətrafına toplayıb deyir: - Bu abidin əlindən aciz qalmışam. Siz bir çarə yolu bilirsinizmi? Biri deyir:
Əqidə | Baxis: 861 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-19 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

İmamın (ə) bircə duası ilə Quran hafizi oldu

(İslami saytlara istinadən)
 Əbu Umrə, Zazan adı ilə məşhur idi və o, İmam Əlinin (ə) xüsusi tərəfdaşlarından idi.
Səəd Xəfaf nəql edir: "Eşitdim ki, Zazan yanıqlı səslə Quran oxuyur. Ona dedim: "Sən Quran ayələrini çox gözəl tilavət edirsən. Kimdən öyrənmisən?”.
Əqidə | Baxis: 750 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-18 | Reytinq: 5.0/1 | Serhler(0)

Kamil İnsan (2)
Cismi və ruhi nöqsanlar 
İnsan sağlam və ya nöqsanlı ola bilərmi? Sağlamlıq və nöqsan bəzən insanın cismi ilə bağlı olur. Bəzi insanların cismi baxımdan sağlam, bəzilərinin isə nöqsanlı və xəstə olmalarında heç bir şübhə yoxdur. Məsələn, bəziləri kar, kor, bəziləri iflic və bu kimi fiziki nöqsanlara düçar olublar. Amma bunlar insanın özünə aiddir.
Əqidə | Baxis: 774 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Kamil İnsan (1)

Kamil İnsan və onun ruhi-psixoloji nöqsanları

"Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtahana çəkdiyi zaman o, Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi. Belə olduqda, Allah-təala ona: "Səni insanlara imam təyin edəcəyəm” dedi.
Əqidə | Baxis: 767 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2013-03-10 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Allah bəndələrini heç bir zaman unutmur

 İmam Əli (ə) Nəhcul-bəlağənin 185-ci xütbəsində Allah əzəməti və İlahi nemətlərin əhəmiyyəti haqqında söz açmış və buyurmuşdur: "Əgər insanlar Allahın qüdrətinin əzəməti və nemətlərinin böyüklüyü haqqında düşünsəydilər, düz yola qayıdardılar. Yanar alovdan qorxardılar”
Əqidə | Baxis: 599 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-12-14 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sui zənn və bədbinlik (2)

Bədbinliyin fərdi zərərləri
Bədbinlik ictimai bir problem kimi, fərdi baxımdan da zərərsiz deyil və biz də burada ona aid neçə misalı nümunə gətiririk:
Əqidə | Baxis: 725 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

Sui zənn və bədbinlik (1)

Bədbinlikdən uzaq olan sağlam cəmiyyət
Cəmiyyətdə əmin-amanlıq və təhlükəsizlik hökm sürməyincə sağlam mühitdən söz gedə bilməz. Bunun sayəsində azad quruluş və azadlığın sayəsində də hər hansı fikri, cismi, maddi və mənəvi dəyər və məhsul layiqincə qiymətləndirilə bilər.
Əqidə | Baxis: 732 | Yukle: 0 | Elave etmis: Ənfal | Tarix: 2012-10-18 | Reytinq: 0.0/0 | Serhler(0)

1-50 51-62