Cümə günü, 2020-02-28, 5:32 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » 2013 » Sentyabr » 04

"Ey iman gətirənlər! Heç vaxt (siz kişilərdən) bir dəstə digər bir dəstəni lağa qoymasın. (Lağa qoyulan) həmin dəstə onlardan yaxşı ola bilər. Qadınlar da başqa qadınları (lağa qoymasınlar). Ola bilər həmin dəstə onlardan yaxşı olsun. Bir-birinizdə eyb axtarmayın və bir-birinizi çirkin ləqəblərlə çağırmayın. (Mömini) imandan sonra fisq (günahkar adı ilə xatırlamaq) pis ad qoymadır. Kim tövbə etməsə, məhz onlardır zalımlar!” ("Hucurat” 11)
Kateqoriya: Müxtəlif | 412 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


Təbliğ etmək yəni dini əhkamını, əxlaqını, əqidəni insanlara çatdırmaqdır. Bu, hər bir müsəlmanın vəzifəsidir ki, dindən xəbəri olmayanları dini təlimlərlə tanış etsin. Təbliğin üç növü vardır:
1. Əməli təbliğ.
Kateqoriya: Müxtəlif | 349 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


Quran ayələrində və hədislərdə oxuyuruq ki, valideynin Allah yanındakı məqamı çox ucadır, xüsusilə də anaların. Heç kim bu insanların dəyərini Allah yanında azalda bilməz.
Kateqoriya: Müxtəlif | 406 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


mam Sadiq (ə) buyurur: "Küsməkdə heç bir xeyir yoxdur”. Məfəzzəl İmam Sadiqdən (ə) nəql edir ki, Həzrətdən (ə) eşitmişəm ki, buyurub: "İki nəfər bir-biri ilə küsərək ayrılarsa, onlardan biri bəraət və ya lənətə layiqdir”. Mötəb Həzrətdən (ə) soruşur: "Bəs məzlumun təqsiri nədir?”. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 422 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


Alim və ariflərdən biri bahalı atlardan birinə minib səfərə çıxır və bir nəfəri nalə çəkən halda görür. Səbəbini soruşur və həmin şəxs deyir ki, mən əliləm və yol gedə bilmirəm. Acam və yolumu itirmişəm. Alim atdan düşür və onu ata mindirir ki, şəhərə aparsın. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 458 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


 Səduq, "Xisal" kitabında yazır ki, Malik ibn Ənəs deyir: " (Cəfər ibn Məhəmməd) Sadiqin (ə) hüzuruna gedirdim və o da mənim üçün yastıq qoyur və mənə dəyər verirdi. Buyurardı: " Ey Malik, səni sevirməm."
Kateqoriya: Müxtəlif | 391 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


İnsanı Allahdan uzaqlaşdıran əxlaqi rəzilliklərdən biri də söz gəzdirməkdir. Söz gəzdirmək - yəni başqalarının arxasınca danışmaq, eybini axtarmaq, sözü başqalarına ötürməkdir.
Qurani-Kərim bu haqda buyurur: 
Kateqoriya: Müxtəlif | 403 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


Mübarək dinimiz xudbinliyi təhlükəli sifətlərdən biri kimi tanıtmışdır. Çox təəssüf ki, insanın mal və dövləti və rifahı artıqca, bu sifət cəmiyyətdə artmağa başlayır. Bu sifət insanları bir-birindən uzaqlaşdırır, özgələşdirir. Əllamə Məclisi bu haqda buyurur: "Xudbinlik - yaxşı əməllərini çox hesab etmək, başqalarına minnət qoymaq, özünü səhv dairəsindən kənarda görməkdir”.
Kateqoriya: Müxtəlif | 411 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Ey Əbazər! Aqil insan gecə-gündüzünü dörd hissəyə bölə bilər. Vaxtının bir hissəsində dua etsin, vaxtının bir hissəsini əməllərini mühasibə etsin, vaxtının bir hissəsini Allahın xəlq etdikləri haqqında düşünsün, vaxtının bir hissəsini isə nəfəsini halalla bəhrələndirsin ki, bu vaxt o biri üç vaxtın kömək və yardımçısıdır”.
Kateqoriya: Müxtəlif | 395 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


"Məni yad etməkdən üz döndərən kəs üçün isə (qeyb aləmindən qırıldığı, nəfsi qane olmadığı, gözü doymadığı, arxalandığı dayaqlar süst olduğu və hadisələrdən qorxduğu üçün, var-dövləti çox olsa belə) mütləq sıxıntılı həyat olacaqdır”. ("Taha” 124).
Kateqoriya: Müxtəlif | 435 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


Allahın rəhmət və kərəmindən hər nə qədər danışsaq, yenə də azdır. Əgər desək ki, anadan da mehribandır, səhv etmərik.
Pərvərdigar sevgi və mehrlə biz insanları xəlq etmişdir. Allahda heç bir nöqsan yoxdur 
Kateqoriya: Müxtəlif | 415 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04


İntiqam sözü "nəqəm” sözündən alınmışdır və mənası bir şeyi inkar etmək və onun eybini tutmaqdır. Bu inkar ola bilsin ki, dil vasitəsilə olsun və ola bilər ki, cəza ilə.
İntiqamın müxtəlif mərhələləri vardır. Ola bilsin ki, məzəmmət, tənbeh ya da cəzalandırmaqla olsun. Quranın nəzərinə görə intiqam həmin inkardır.
Kateqoriya: Müxtəlif | 382 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-09-04