Cümə günü, 2020-02-28, 4:29 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » 2013 » Noyabr » 08

Seyyid Muhəmməd Ətaran nəql edir: "Aşura günü sinə vuranların arasında idim. Və gözəl cavan oğlanlardan biri sinə vuraraq qadınlara tərəf baxırdı. Mən taqət gətirmədim və qeyrət edib ona sillə vurdum. Onu sinə vuranların cərgəsindən çıxartdım. Birdən əlim bərk ağrımağa başladı və bu ağrı get-gedə artmağa başladı.
Kateqoriya: Müxtəlif | 425 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Qurani-Kərim insan üçün iki növ əcəl saymışdır: "Sizi (birinci ata-ananızı birbaşa, o ikisinin nəslini isə vasitə və mərhələlər keçməklə) palçıqdan yaradan, sonra (sizin hər biriniz üçün ömür) müddət(i) müəyyənləşdirən Odur. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 413 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


"Odur ki, ölçü və tərəzini düz edin, camaatın malından kəsməyin və yer üzü (peyğəmbərlərin dəvəti və səmavi şəriətlər vasitəsilə) düzəldikdən sonra onda fitnə–fəsad törətməyin. Əgər imanınız varsa, bunlar sizin üçün daha yaxşıdır”. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 397 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Bir gün Həzrət Süleyman (ə) dənizin kənarında əyləşmişdi. Gözü üzərində buğda dənəsi aparan bir qarışqaya sataşdı. Süleyman ona baxmağa davam etdi. Gördü ki, o, suya yaxınlaşan zaman sudan bir qurbağa çıxır və ağzını açar. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 411 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Məada inam hissi insanın ruh və əməlində dəyişikliklər yaradır. İnsan ancaq təbii deyil, həm də mənəvi aləm haqqında düşünməyə başlayır. Məad etiqadından yaranan bu dəyişliklər insanı kamala çatdırar və inkişaf etdirər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 399 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


 Qeyd olundu ki, insanı uçuruma yuvarladan səbəb qəflətdir. Allahdan, məaddan və bəndəlik vəzifələrindən xəbərsizlik insanı heyvanlıq dərəcəsinə, bəzən ondan da aşağı alçaldır. Dinin əsaslarından xəbərdar olmayan insanın təkamül yolunda hərəkət etməsi qeyri-mümkündür.
Kateqoriya: Müxtəlif | 419 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Həzrət İmam Əlinin (ə) ikinci xanımı Həzrət Fatimə Kəlabiyyə dörd oğlan övladının dünyaya gəlişi ilə "Ümmül-Bənin" adı ilə məşhur oldu. Bu dörd qardaş Həzrət Əbulfəzl Əbbas başda olmaqla Kərbəlada öz böyük qardaşları İmam Hüseynin (ə) hüzurunda idilər. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 356 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Həzrət Zeynəb (s.ə)-İmam Əlinin (ə) dili, Həzrət Zəhra (s.ə) iffətinin hicabda olan günəşi, Həsənin (ə) həlimliyi idi. Zeynəbin (s.ə) kəlamları bir ox idi ki, düşmənin bağrını yarırdı və Həzrət Peyğəmbəri (s) yada salırdı. Əyilmiş qəddi isə anası məzlum Zəhranı (s.ə) xatırladırdı.
Kateqoriya: Müxtəlif | 415 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


İmam Hüseynin (ə) həyat tarixi, bəşər tarixində ən çox iz buraxan bir hadisə idi. Bu, elə bir hadisədir ki, indiyə qədər də səs-sədası əzadarlıq mərasimlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Maraqlısı budur ki, təhrikedici bir qüvvə yoxdur, ancaq pak dini və insani sevgidən qaynaqlanır. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 453 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08


Malik ibni Dinarın vaxtında günah işlər görən bir kişi var idi və heç vaxt xeyir işlər düşünməmişdi. Nəhayət, ölüm mələyi onun ətəyindən yapışır. O, ölüm mələyini görəndə başa düşür ki, ölümü gəlib çatıbdır. Öz əməllərinə bir nəzər salır. Ancaq orada ümid ediləsi bir şey görmür. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 379 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-11-08