Cümə günü, 2020-02-28, 4:37 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » 2013 » Avqust » 05

Dəyərli İslam alimlərinin rəyinə əsasən, Ramazan ayının əvvəlinin və eləcə də, Fitr bayramının məlum olması üçün beş yol vardır; 

1. Gərək insan özü ayı görsün.
2. Sözlərindən yəqinlik hasil olan bir neçə şəxs "biz ayı gördük” desinlər.
 3. Şaban ayının əvvəlindən otuz gün keçsin (beləliklə Ramaza ayının əvvəli olduğu sübuta yetir). Həmçinin Ramazan ayının əvvəlindən otuz gün keçmiş olsun ki, bununla da, Şavval ayının biri, yəni, Fitr bayramı olması sübut olunur.

Kateqoriya: Müxtəlif | 379 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05


Firtə - lqğətdə "İslam" və "yaradılış" mənalarını versə də, dini terminologiyada müsəlmanın öz himayəsində olan şəxslər üçün ödədiyi müəyyən zəkat nəzərdə tutulur. Fitrə zəkatı  Ramazan ayının sonuncu günü məğrib namazından fitr namazının günorta namazına qədərdir.
Kateqoriya: Müxtəlif | 412 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05


Borc vermək - ətrafımızda olan insanlara münasibətdə rəhimli və diqqətli olmaq deməkdir. Bu gözəl əməlin savabı da özü kimi böyükdür. Allah yer və göy üzünün bərəkətini bizə açmışdır. Ona görə də borc vermək və ya infaq etmək mal-dövlətimizi azalda bilməz. Bəlkə əksinə əlimizdə olanları da artırar.
Kateqoriya: Müxtəlif | 386 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05


Qohumluq əlaqəsi ancaq imanlı qohumlara aid deyildir. Bəlkə əxlaqi və İlahi vəzifədir ki, hər bir qohum qarşısında yerinə yetirilməlidir. İstər mömin olsun, istərsə də deyil. Ancaq bu rabitə o yerə qədər davam etməlidir ki, dini əhkamlara ziyan vurmasın.
Kateqoriya: Müxtəlif | 434 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05


Kitabların bəzisi məzlumdur və bir ömür insanla söhbət edib, fikirlərini verə bilərlər. Ancaq insanlar onlardan bəhrlənməzlər. Bəzi kitabların sözləri haqdır. Ancaq kimsə ona inanmaz.
"(Həmin gün) Allahın peyğəmbəri deyəcəkdir:
Kateqoriya: Müxtəlif | 350 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05


Peyğəmbərlərin lazımlılığı haqqında bəyan etdiyimiz dəlillərin eynisi, peyğəmbərlərin qəyyum və xəlifələri üçün də etibarlıdır. Bir peyğəmbərin qəyyumları, digər bir peyğəmbər zühur edənə qədər var olmalıdır. Çünki qəyyuma olan ehtiyac müəyyən bir zaman və ya hal ilə məhdud deyil. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 394 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05


Bivəfadırsa əgər yar, o bilər – mən bilərəm,
Ya vəfa əhlidi dildar, o bilər – mən bilərəm.

Nə düşüb xəlqə axı hər şeyə rişxənd eləyir,
Qeyri dindardı ya dindar, o bilər – mən bilərəm.

Məni cadulər ilən salma gözündən o gülün,
Çalma kandarıma mismar, o bilər – mən bilərəm.
Kateqoriya: Müxtəlif | 348 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05


Ailədə kiçik bir münaqişə baş verən zaman adətən hər iki tərəf bir-birindən küsür və inciyir. Onlar belə hiss edərlər ki, bir-birindən bir müddət ayrı qalsalar daha yaxşı olar. Əgər inciklik üçün şərait yaranarsa, küsməmək qeyri-mümkün olar. Ancaq əgər küsməyin köklərini və amilini tanısaq, onun qarşısını ala bilərik.
Kateqoriya: Müxtəlif | 324 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2013-08-05