Cümə günü, 2024-04-12, 10:06 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » 2012 » Mart » 14
Masonluq (4,5)
Mason arxivləri 

I. V. Stalinin masonluğa münasibəti. Ikinci dünya müharibəsi sübut etdi ki, masonluğun insanlığa qarşı apardığı düşmən siyasətini ifşa etməklə, ona qarşı mübarizə aparmaq olar. 
Kateqoriya: Tarix | 1179 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

Masonluq (3)
Mаsоnluq və din 
Dövrümüzə qədər mаsоnluq əlеyhinə yаzılаn bütün əsərlərdə mаsоnlаrın dinsiz və din düşmənləri оlduqlаrı isrаrlа vurğulаnmışdır. Mаsоnlаr isə hər vаsitə ilə bu iddiаlаrın yаlаn оlmаsını sübut еtməyə çаlışmış, özlərinin bütün dinləri qəbul еtdiklərini, həttа аtеist оlаnlаrı mаsоnluğа qəbul еtmədiklərini və mаsоn lоjаsındа üç müqəddəs kitаbı əsаs tutduqlаrını iddiа еdirlər. 
Kateqoriya: Tarix | 1171 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

Masonluq (2)
Masonluğun sistemi 
Ümumdünya mason ordeninin son məqsədi cəmiyyətin və ayrı-ayrı fərdlərin mənəvi, zehni və fiziki inkişafına təsir göstərib, millətlər, dinlər arasındakı fərqi silmək və dünya hökmranlığına, Astrey şahlığına nail olmaqdır. Bu məqsədə çatmaq üçün masonlar yorulmadan, səbr və təmkinlə əsrlər boyu iş aparırlar.
Kateqoriya: Tarix | 1378 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

Masonluq (1)
Masonluğun tarixi və mahiyyəti 
"Bütün dövrlərdə, başqa vaxta nisbətən dünyanı indi daha çox gizli təşkilatlar idarə edir. Siyasətdə təsadüfən heç nə baş vermir. Əgər nəsə baş verirsə, deməli, belə nəzərdə tutulur." 
Franklin Delano Ruzvelt, sabiq ABŞ prezidenti
Kateqoriya: Tarix | 1284 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

ŞİA MEZHEBİNE OLUNAN HÜCUMLAR
Tarix boyu şiə məzhəbi saysız-hesabsız hücumlara, böhtan və iftiralara mə᾿ruz qalmışdır. Müsəlman qardaşlar arasında ədavət toxumu səpməyə çalışan qərəzli alimlər, bə᾿zi hallarda isə mə᾿lumatsız müsəlmanlar bu məzhəb haqda əsassız sözlər söyləmişlər. 
Kateqoriya: Tarix | 878 | Elave etdi: SETRUS | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)

Zümrüd daşı
Zümrüd - briliyantdan sora ən qiymətli daş hesab olunur. Qədim zamanlarda ona smaraqd deyərdilər.
Xalis zümrüd daşlarından əsasən İran və Rus şahları istifadə edirdilər. Tarixi tədqiqatlar zümrüdün Firon məzarlıqlarından çıxdığından xəbər veirir. 
Kateqoriya: Bezi meslehetler | 2601 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-03-14 | Sherhler (0)