Cümə axşamı, 2024-02-29, 8:41 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əhli-Bəyt » Peyğəmbərlər

Davud Aleyhisselam
2013-08-10, 5:32 AM
Davud Aleyhisselam

Süleyman əleyhissalamın atasıdır. Səsi çox gözəl idi.
İsrailoğullarına göndərilən peyğəmbərlərdən. Həm peyğəmbər, həm sultan yəni hökmdar idi.Bu baxımından Yandırıb əleyhissalamın Yehuda adlı oğuluna söykənər. Süleyman əleyhissalamın babsıdır. Qüdsdə doğuldu. Orada yaşadı və orada vəfat etdi. Özünə İbrani dilində Zəbur kitabı verildi. Səsi çox gözəl və təsirli idi. Adı Quran-ı kərimdə on altı yerdə keçməkdədir. Allahu təala, Musa əleyhissalamdan sonra, İsrailoğullarına bir çox peyğəmbərlər göndərdi. Bu peyğəmbərlər insanları Tövratın hökmləriylə əməl etməyə dəvət etdilər. Lakin zaman keçdikcə azğınlaşan İsrailoğulları, Tövratın hökmlərini dəyişdirdilər, peyğəmbərlərini dinləmədilər, ahkakları tamamilə pozuldu. Allahu təala Amalika qövmü hökmdarı Calutu qarşılarına bəla göndərdi. Calut, İsrailoğullarını vətənlərindən sürüb çıxardı. Daha sonra, Talut adlı bir hökmdar gələrək məmləkət işlərini və ordunu nizama qoydu. Calutun üzərinə yeridi. Talutun ordusunda ol/tapılan Davud əleyhissalam, Calutu öldürdü. Talutun ölümündən sonra, Davud əleyhissalam İsrailoğullarının hökmdarı oldu. Bir müddət sonra Allahu təala özünə peyğəmbərlik vəzifəsi və Zəbur adlı kitabı verdi. İnsanları Allahu təalanın dininə dəvət etdi və ədalətlə hökm etdi. Fələstin, Suriya və Ərəb Yarımadasının birkısmını fəth edərək məmləkəti genişlətdi. Qüdsü paytaxt etdi. Ayrıca Amman, Haleb, Nusaybin və Ermənistanı da fəth etdi. Məscid-i Axsa adıyla Quran-ı kərimdə bildirilən böyük bir məscidin inşasını başlatdı. Məscidin edilib bitirilməsi işini oğulu Süleyman əleyhissalama vəsiyyət edərək, yüz/üz yaşında vəfat etdi. Qəbirinin Qüds suru xaricində olduğu rəvayət edilər. Davud əleyhissalamın çox gözəl və təsirli səsi vardı. Özünə İbrani dilində Zəbur kitabı gəldi. Bu kitab, mənzum şəkildə olub, köhnə mənzum kitabların ən məşhurudur. Zəbur, məşhur dörd ilahi kitabdan biri olub, Tövratdan sonra göndərilmişdir. Vaz və nəsihət şəklində olub, Tövratı qüvvətləndirdi. Onu açıqlayıb onunla əməl etməyə çağırdığından,Tevratın hökmlərini qüvvədən qaldırmadı. Davud əleyhissalam, həzrət-i Musanın gətirdiyi dini qüvvətləndirdiyindən rəsul olmayıb, Məni İsrailə göndərilən nəbilərdən biridir. Davud əleyhissalam çox ağlar, çox ibadət edərdi. Gündüzü orucla, gecəni namaz qılaraq ibadətlə keçirərdi. 

 

Davud Əleyhissalam, İsrailoğullarına göndərilən peyğəmbərlərdən. Həm peyğəmbər, həm sultan yəni hökmdar idi. Soy baxımından Yandırıb əleyhissalamın Yehuda adlı oğuluna söykənər. Süleyman əleyhissalamın babsıdır. Qüdsdə doğuldu. Orada yaşadı və orada vəfat etdi. Özünə İbrani dilində Zəbur kitabı verildi. Səsi çox gözəl və təsirli idi. Adı Quran-ı kərimdə on altı yerdə keçməkdədir. Allahu təala, Musa əleyhissalamdan sonra, İsrailoğullarına bir çox peyğəmbərlər göndərdi. Bu peyğəmbərlər insanları Tövratın hökmləriylə əməl etməyə dəvət etdilər. Lakin zaman keçdikcə azğınlaşan İsrailoğulları, Tövratın hökmlərini dəyişdirdilər, peyğəmbərlərini dinləmədilər, ahkakları tamamilə pozuldu. Allahu təala Amalika qövmü hökmdarı Calutu qarşılarına bəla göndərdi. Calut, İsrailoğullarını vətənlərindən sürüb çıxardı. Daha sonra, Talut adlı bir hökmdar gələrək məmləkət işlərini və ordunu nizama qoydu. Calutun üzərinə yeridi. Talutun ordusunda ol/tapılan Davud əleyhissalam, Calutu öldürdü. Talutun ölümündən sonra, Davud əleyhissalam İsrailoğullarının hökmdarı oldu. Bir müddət sonra Allahu təala özünə peyğəmbərlik vəzifəsi və Zəbur adlı kitabı verdi. İnsanları Allahu təalanın dininə dəvət etdi və ədalətlə hökm etdi. Fələstin, Suriya və Ərəb Yarımadasının birkısmını fəth edərək məmləkəti genişlətdi. Qüdsü paytaxt etdi. Ayrıca Amman, Haleb, Nusaybin və Ermənistanı da fəth etdi. Məscid-i Axsa adıyla Quran-ı kərimdə bildirilən böyük bir məscidin inşasını başlatdı. Məscidin edilib bitirilməsi işini oğulu Süleyman əleyhissalama vəsiyyət edərək, yüz/üz yaşında vəfat etdi. Qəbirinin Qüds suru xaricində olduğu rəvayət edilər. Davud əleyhissalamın çox gözəl və təsirli səsi vardı. Özünə İbrani dilində Zəbur kitabı gəldi. Bu kitab, mənzum şəkildə olub, köhnə mənzum kitabların ən məşhurudur. Zəbur, məşhur dörd ilahi kitabdan biri olub, Tövratdan sonra göndərilmişdir. Vaz və nəsihət şəklində olub, Tövratı qüvvətləndirdi. Onu açıqlayıb onunla əməl etməyə çağırdığından,Tevratın hökmlərini qüvvədən qaldırmadı. Davud əleyhissalam, həzrət-i Musanın gətirdiyi dini qüvvətləndirdiyindən rəsul olmayıb, Məni İsrailə göndərilən nəbilərdən biridir. Davud əleyhissalam çox  ağlar, çox ibadət edərdi. Gündüzü orucla, gecəni namaz qılaraq ibadətlə keçirərdi.

 Gecənin ancaq üçdə bir qisimində yatardı. Bir gün oruc tutar, o biri gün tutmazdı. Allahu təala möcüzə olaraq dağları, daşları, quşları onun əmrinə vermişdi. Yanıq səsiylə Zəburu oxumağa başlayınca, quşlar havadan ağaclara enər, birlikdə, oxunan Zəburu təkrar edərdilər. Allahu təala Davud əleyhissalama dəmiri atəşə soxmadan və döymədən istədiyi şəkli verə bilmə möcüzəsi verə bilmişdi. Dəmirdən zireh edər, əlinin əməyiylə dolanar, dövlət xəzinəsindən bir şey  götürməzdi. Yırtıcı heyvanlar, həzrət-i Davudun dincliyinə gəlib, ona tam bir bağlılıqla xidmət edərdilər. Quran-ı kərimdə Bəqərə, Nisa, Maidə, Ən'am, İsra, Ənbiya və Sad surələrinin bir çox ayət-i kərimələrində Davud əleyhissalamdan bəhs edilməkdədir.
 
Category: Peyğəmbərlər | Added by: Ənfal
Views: 828 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]