Çərşənbə günü, 2024-04-24, 6:54 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Əqidə » Əqidə

Quran niyə Ərəbcə olaraq endirilmişdir?
2013-05-18, 6:02 AM
Quran niyə Ərəbcə olaraq endirilmişdir?

İlahi sünnələrdən biri insanların hidayəti üçün rəsulların göndərilməsidir. Rəsullar da insanlarla razılaşa bilmək üçün göndərildikləri bölgənin dilləriylə danışardılar. Dil insanlarla ünsiyyət qurmanın tək yoludur. Peyğəmbərlər də insanlarla ünsiyyət halında olmaq məcburiyyətində idilər. Peyğəmbərlərin öz qövmlərinin dilləriylə danışmaları ilahi sünnələrdən bir başqasıdır. Allahı Təala buyurur ki:
"Biz hər bir peyğəmbəri yalnız öz millətinin dilində (danışan) göndərdik ki, (Allahın əmrlərini) ona izah edə bilsin. "‌[1]

Bu sünnə, hətta universal dəvəti olan ulu'l Əzəm peyğəmbərlər (ə.s) üçün də etibarlıdır. Onlar dəvətləri universal olmasına baxmayaraq göndərildikləri cəmiyyətin dilini danışırdılar. Belə olmasaydı, dinləri öz qövmləri içində belə aydın olmaz və qəbul edilməz olardı.

Quran, dilin kənarında bir həqiqətdir. Ərəbcəyə çevrilmədən əvvəl insan ağılının çata bilməyəcəyi bir mərhələdə idi. Allah onu əsl yerindən endirmiş, insanın anlaya biləcəyi həddə gətirmiş və insan ağılının onun həqiqətlərini anlaya bilməsi üçün Ərəbcə halına gətirmişdir. [2]

Demək ki Quranın əsli söz deyil və müəyyən bir dilə də sığmaz. O zaman niyə Ərəbcə nazil oldu? deyə soruşulsa cavabı budur: Ərəbcəni bütün dillər arasında fesahet və bəlağətin doruğuna çıxaran və onu mötəbər bir dil halına gətirən xüsusiyyətlərinin yanında İslam Peyğəmbəri (s. a. a) dili Ərəbcə olan bir qövmün üçün də dəvətini başlatmışdı. Peyğəmbər (s. a. a) da Allahın mesajını çatdırarkən inkar etməmələri üçün onların anlaya biləcəyi bir möcüzəylə gəlməli idi. Beləcə Allaha iman gətirəcək və din üçün səy göstərəcəkdilər. Təbii bu, Quranın bütün həqiqətlərinin başa düşülməsi mənasını verməz. Çünki onun həqiqətləri sərhədsizdir. Aydın olmaqdan qəsd dilin və bəzi gerçəklərin ümumi mənada başa düşülməsidir.

Bi'setten əvvəlki cahiliyyət dövrünün Ərəbləri çox pis şərtlər altında yaşayırdılar. Buna görə Allah, Peyğəmbərini (s. a. a) Ərəb qövmünün içindən seçdi. Hz. Əli (ə.s) İslamdan əvvəlki cahiliyyət dövrünün vəziyyətini və Peyğəmbər (s.a.a)ın gəlişini belə izah edir: "Allah Peyğəmbərini elə bir zamanda göndərdi ki, insanlar başı boş və çaşmış halda idilər. Fitnələr baş göstərmiş, heva və həvəs onlara qalib gəlmiş, özünü bəyənmişlik və tekebbür səhvlərini çoxaltmış, cahiliyyətin cəhaləti onları alçaltmış, işlərində qarışıqlığa düşmüş, cəhalət bəlası hər tərəflərini qucaqlamışdı. Peyğəmbər (s. a. a) nəsihət verir, xeyrləri üçün bütün gücünü istifadə edir, doğru yola dəvət edir, hikmət və gözəl nəsihət et xalqı Allaha dəvət ediyordu."‌[3]

Bu şərtlər, Peyğəmbər (s.a.a)ın Ərəb qövmündən göndərilməsinə səbəb oldu. Elə isə Quran da başqa dildə deyil Ərəbcə olmalı idi. Lakin burada əhəmiyyətli olan şey Qurandan faydalana bilməkdir. Çünki o Ərəblərə xas deyil. Allahı Təala buyurur:
"Əgər Biz onu özgə bir dildə olan Quran etsəydik (Məkkə müşrikləri): "Məgər onun ayələri (bizim üçün) müfəssəl izah olunmalı deyildimi?! Bu nədir? (Quran) özgə dildə, (Peyğəmbər isə) ərəbmidir?!” – deyərdilər. (Ya Rəsulum!) De: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və (cəhalət xəstəliyinə tutulmuş ürəklərə) şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında karlıq (ağırlıq) vardır. O, (Quran) onları kor etmişdir. Onlar (sanki) uzaq bir yerdən çağırılırlar. (Heç bir şey eşitməz, heç bir şey anlamazlar).‌[4]

Burada belə bir sual qarşımıza çıxa bilər: Son peyğəmbər niyə Ərəb oldu ki, nəticə də kitabı da Ərəbcə endi? Belə bir şey niyə Farslara vs. millətlərə nəsib olmadı?

Cavaba keçmədən əvvəl bir neçə nöqtəni ifadə etməmiz lazımdır:

a-Mövzu son Peyğəmbər (s. a. a) olunca bir qrup Onun (s. a. a) mesajını almalı və onu yaxşı bir şəkildə qorumalıdır (içdən qoruma faktoru)

b-Digər tərəfdən bütün Peyğəmbərlərin tarixində gördüyümüz kimi dini və onun qoruyucularını yox etmək istəyənlər həmişə vardır (dəyişmədə xarici faktorlar).

c- Hər vaxt, xüsusilə Rəsulullah (s.a.a)ın vəfatından sonra din həmişə möcüzəylə qorunacaq deyə bir şey yoxdur.

Bütün bunlar göz önünə alındığında baxaq harada və hansı şərtlərdə bu nöqtələr reallaşa bilər:

1- Ərəblər, dillərinə, adətlərinə və soylarına qarşı xüsusi bir bağlılıq və fanatizmləri olan bir millətdir. Onların dillərindən və mədəniyyətlərindən ayırmaq mümkün deyil. Hətta çokuluslu təbliğatlara baxmayaraq əsrlərdir geydikləri paltarlarını belə dəyişdirmədilər (içdən qoruma faktoru).

2- Hicaz Ərəbləri özləri ana dillərindən imtina etmədikləri kimi tarix boyunca heç bir xarici gücdə onları bundan imtina etdirə bilmədi (xarici faktorun dəyişmədə ki təsirsizliyi).

3- Hicaz Ərəblərinin dilində ki əvəzliklərin çoxluğu və bu əvəzliklərin tesniye, müfred, cem deyə ayrılması, kiplerin müzekker və müennes olması, çoxluğu ifadə edən bir çox sözlər, kinayələr, istiareler vs. xüsusiyyətləri səbəbiylə az sözlə çox mənalar hər hansı aydın olmaz bir nöqtə olmadan izah edilə bilməkdədir. Hicaz bölgəsi və Ərəbcə son Peyğəmbərin dinini və Onun kitabını qorumaq və varlığını davam etdirməsi üçün ən təbii yol idi. Bu səbəbdən Quranın Ərəbcə nazil olmasının səbəblərindən biri onun əbədi olaraq qorunması idi. [5] Quranın Ərəbcə nazil olması Ərəblər üçün bir lütf və mərhəmətdir. Quran əgər Ərəbcə nazil olmasaydı, böyük bir əksəriyyətə sahib Ərəblər ona iman gətirməyəcəkdilər. Allahı Təala belə buyurur:

"Əgər onu ərəb olmayanlardan (ərəbcə bilməyənlərdən) birinə (bəzisinə) nazil etsəydik; Və o (Quranı) onlara (Məkkə müşriklərinə və kafirlərə) oxusaydı, (bu şəxs ərəb dilini yaxşı bilmir, qeyri-ərəbə tabe olmaq, onun ardınca getmək bizə ayıbdır deyə) ona iman gətirməzdilər."‌[6]


[1] -İbrahim/4

[2] - əl-Mizan (Farsca tərcüməsi) c. 18, s. 122-123

[3] -Nehc-ul Belağa, (Deşti nin tərcüməsi), 95. xütbə

[4] -Fussilət/44

[5] - Faslnamesi Beyyinat, Nömrə. 27, s. 38-41


[6] -Şuəra/198-199
Category: Əqidə | Added by: Ənfal
Views: 781 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]