Çərşənbə günü, 2020-08-12, 9:10 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » 2012 » Oktyabr » 20
Həcci digər ibadətlərdən fərqləndirən cəhətlərdən Qurani-Kərimdə tək onun barədə istifadə "şəair" (nişanə) kəlməsidir. Deməli, həcc bu vaxta qədər altmış dəfə yerlə-yeksan olunan və yenidən inşa edilən Kəbə evi də daxil olmaqla, İlahi nişanələr toplusudur. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 522 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-10-20

Ey fəqir, fəqr olduğuna görə qəm etmə! Fəqirlik möminin zinətidir və at  yüyəninin zinətindən yaxşıdır.   bütün insanlar Cənnət arzusunda olduğu ki, Cənnətdə fəqirləri arzulayır.("Biharul-Ənvar" c.72, səh.48)
    Fəqir qəbin asudə olması ilə kifayətlənir. Belə ki, Rəsulullah (s) buyurub:
Kateqoriya: Müxtəlif | 491 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-10-20

Müsəlman cəmiyyətimizdə hazırda ciddi bir problem yaşanır: Yersiz müdaxilə! Bəlkə də bu problem bütün təbəqələri əhatə edir. Şübhəsiz deyə bilərik ki, insanın ixtisası olmayan mövzular barədə danışması, müdaxilə etməsi böyük günahdır və onun bağışlanmaması mümkündür. 
Kateqoriya: Müxtəlif | 485 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-10-20

Cаn vеrәn zаmаnı insаnın iç hаlı еhtizаr аdlаnır. İnsаnın cаnı (ruhu) оnun hülqumunа çаtаnаdәk hәqiqi ölüm bаş vеrmәmişdir. İnsаn hәyаtа qаyıdа bilәr. Аmmа cаn hülqumа çаtdıqdаn sоnrа gеriyә qаyıdış imkаnı qаlmır. Rәvаyәtlәrә әsаsәn, bu mәqаm "müаyinә zаmаnı”dır, yәni bu vахt insаnın bәrzәх gözü аçılır.
Kateqoriya: Müxtəlif | 465 | Elave etdi: Ənfal | Tarix: 2012-10-20