Bazar günü, 2023-02-05, 3:52 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Qadın » Ailə xoşbəxtliyi

GÖZƏL ƏXLAQIN DƏYƏRİ
2012-11-20, 7:19 AM
GÖZƏL ƏXLAQIN DƏYƏRİ
Qadın və kişi özlərinin və övladlarının səadəti naminə Quranın və rəvayətlərin təkid etdiyi bir çox əxlaqi məsələlərə riayət etməlidirlər.
Gözəl əxlaq sahibi olub, əxlaqi çirkinliklərdən qorunmaq çətin iş deyil. Əxlaqi məsələlərə riayət etmək, az bir müddətdə əxlaqi çirkinliklərdən çəkinmək mümkün olan işdir. Bu, ilahi yolu asanlaşdırır, ailəni möhkəmləndirir və qarşılıqlı məhəbbəti gücləndirir. Bu, digərlərinə, xüsusilə də ailənin övladlarına nümunəvi əxlaq dərsi təsirini bağışlayır.
Əxlaqi xüsusiyyətlərin icrası ailə həyatına səmimiyyət, əmniyyət, eşq və məhəbbət bəxş edərək, həyatı baldan da şirin edir.
Əxlaqi xüsusiyyətlərlə zinətlənmək və onları həyata keçirməklə bağlı Quranın bir çox ayələrində Peyğəmbər (s) mədh olunmuşdur:
«(Ya Məhəmməd!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər qaba, sərt ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər»("Ali-İmran" 159).
«Doğrudan da, sən böyük əxlaq sahibisən!». ("Qələm" 4)
Peyğəmbər buyurur: «İslam gözəl əxlaqdır».("Mizamul-hikmə" c. 3, səh. 137-138)
İmam Həsən (ə) buyurur: «Yaxşılıqların ən yaxşısı yaxşı əxlaqdır».(Həmin mənbəə)
Rəsulullah (s) buyurur: «Gözəl əxlaq dünya və axirət səadətini özüyülə gətirir».(Həmin mənbəə)
Əmirəl-möminin Əli (ə) buyurur: «Gözəl əxlaq bütün yaxşılıqların başıdır».(Həmin mənbəə)
İmam Sadiq (ə) buyurur: «Gözəl əxlaq sahibi olmaqdan yaxşı eyş və yaşayış yoxdur».("Bihar" c. 71, səh.388-389)
Peyğəmbər (s) buyurur: «Allah-təala gözəl əxlaq sahibini oruc tutan, gecə yarısı ibadətlə məşğul olan şəxs dərəcəsinə yetirər»;(Həmin mənbəə) «Qiyamət günü bəndənin (ədalət) tərəzisinə qoyulacaq ilk əməli gözəl əxlaqdır»;(Həmin mənbəə, səh. 385)«Sizin mənim yanımda ən sevimliniz, qiyamət günü mənə ən yaxınınız, ən gözəl əxlaqa malik və çox təvazökar olanınızdır».(Həmin mənbəə )
Xatəmi-ənbiya (s) imam Əliyə (ə) buyurur: «Sənə öz əxlaqıma daha oxşar əxlaq sahibini tanıtdırımmı?» İmam «Bəli»-deyə cavab verdi. Rəsulullah (s) buyurdu: «Sizin ən gözəl əxlaqlınız, ən səbirliniz, yaxınlarınıza daha çox yaxşılıq edəniniz və daha çox insaflınız (mənə daha çox bənzəyir)».("Bihar" c. 77, səh. 58)
Gözəl əxlaq o qədər mühümdür ki, həzrət Peyğəmbər (s) onu öz peyğəmbərliyinin səbəbi kimi göstərmişdir: «Mən, yalnız gözəl əxlaqı təkmilləşdirmək üçün göndərilmişəm».("Mizanul-hikmə" c.3, səh. 149)
Gözəl əxlaq Haqq sifətlərinin şüası, ənbiya və imamların xüsusiyyətləri və xeyrin, hərəkətin başlıca amilidir.
Pis əxlaqi xüsusiyyətlər həyatın acılığına, əhali arasında iğtişaş və təfriqəyə səbəb olan şeytani amillərdəndir.
Mən ailənin möhkəmlənməsinə, səmimiliyinə bais olacaq məsələlərə toxunur və Allah-təaladan hamımızı gözəl əxlaqi keyfiyyətlərlə zinətləndirməsini və bizə pis əxlaqi xüsusiyyətlərdən uzaq durmaqda yardım etməsini diləyirəm.
Category: Ailə xoşbəxtliyi | Added by: Ənfal
Views: 635 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]