Cümə axşamı, 2023-02-02, 4:07 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » İslam » Cəfəri məktəbinin əsasları

PEŞAVER GECELERİ:Şianın Mənası və Teşeyyünün Həqiqəti Barəsində
2012-11-02, 7:56 AM
PEŞAVER GECELERİ:Şianın Mənası və Teşeyyünün Həqiqəti BarəsindəİKİNCİ İCLAS


Dəvətçi: Əlbəttə bəylər bilirlər ki Şiə lüğətdə izləmə və tərəfdar mənasındadır; "şiat'ür- recül"‌ yəni adamın təqibçisi və köməkçisi. Sizin böyük alimlərinizdən olan Firuz Abadi öz lüğətində belə deyir: "Bu ad (Şiə ləfzi) ilə ümumiyyətlə Əli və Əhli Beytini sevənlər adlandırılmışdır; belə ki artıq onlar üçün xüsusi bir ada dönüşmüştür."‌

Amma siz bilərək və ya unudaraq və yaxud təfsir və hədis elminə əhatəniz olmadığından və keçmişlərin sözlərinin təsirində qalaraq heç bir dəliliniz olmadan; "Şiə ləfzi və onun Əli və Əhli Beytinin (aleyhim'us- salam) təqibçilərinə verilməsi Osman zamanında ortaya çıxmışdır və bu adı verən də Yəhudi Abdullah min Seba'dır"‌ deyə buyuraraq böyük bir səhvi düşdünüz; halbuki məsələ buyurduğunuz şəkildə deyil. Sizin öz kitab və təfsirlərinizdə iştirak edən mötəbər hədislərə görə Şiə termini Rəsulullah (s.a.a)ın öz zamanında Əli min Əbi talib (a.s)ın təqibçilərinə verilən addır.

Şiə adını Hz. Əli (a.s)ın təqibçilərinə verən, sizin sözünüzün əksinə Rəsulullah (s.a.a)ın öz şəxsi olmuşdur. Bu söz vəhy sahibinin öz dilindən cari olmuşdur; O Peyğəmbər ki Allahı Təala onun haqqında belə buyurmuşdur:

"O, heva və həvəsdən (öz istək, düşüncə və ehtiraslarına görə) danışmaz; söylədikləri yalnız ONA vəhy olunan şeydən başqa bir şey değildir."‌[2]

İşdə belə bir Peyğəmbərin özü Hz. Əli (a.s)ın tərəfdar və təqibçilərini, "Şia"‌, "Naci"‌ və "Qurtuluşa Erenler"‌ olaraq adlandırmışdır.

Hafiz: Harada belə bir şey var da biz onu indiyə qədər görməmişik?

Dəvətçi: Siz görməmisiniz və ya görmək istəməmisiniz və yaxud görüb də gerçəyi etiraf etməyi öz mövqenizə uyğun hesab etmirsiniz və yaxud da etba  tabe olan, tərəfdar...) və müridlərinizi göz qarşısında saxlayırsınız.

Amma biz görmüş və haqqı gizləməyi də din və dünyamıza uyğun hesab etmirik. Çünki Allahı Təala Qurani Kərimin iki ayəsində haqqı gizləyənlərə açıqca lənət etmiş və onları atəş əhli bilmişdir.

Birincisi; Bəqərə surəsi ayə 159da belə buyurmuşdur:
"Şübhəsiz açıq-aşkar sənədlərdən (ayələrdən) endirdiklərimizi və insanlar üçün kitabda açıqladığımız hidayəti gizləməkdə olanlar; işdə onlara, həm Allah lənət edər, həm də lənət edicilər lənət eder."‌

İkincisi; yenə Bəqərə müddəti ayə 174də belə buyurmaqdadır:

"Allahın endirdiyi kitabdan bir şey göz ardı edib saxlayanlar və onunla dəyəri az (bir qarşılığı) satın alanlar; onların qarınlarına doldurduqları atəşdən başqa bir şey deyil. Allah da qiyamət günü onlarla danışmaz və onları təmizləməz. Və onlar üçün kədərli bir əzab vardır."‌

Hafiz: Ayəi şərifə haqqdır; əlbəttə kim haqqı gizləsə bu ayələrin mövqesi daxilindəki kimsə olacaq. Amma biz indiyə qədər gizləyəcək bir haqq tanımaydıq; əlbəttə hər haqqı tanışdan sonra onu göz ardı edib saxlasaq bu ayənin hökmü bizim də haqqımızda etibarlı olacaq; ümidimiz, heç bir zaman adı çəkilən ayələrin hökmünə  tabe tutulmamaqdır.

Dəvətçi: İndi Allahı Təalanın lütf və inayətiylə və Xatəmul- Ənbiya (s.a.a)ın xüsusi təvəccöhü ilə edə bildiyimiz qədər günəşdən daha açıq-aşkar olan haqqı, örtülü pərdənin altından çıxarıb əziz qardaşlarıma (məclisdə hazır olan Əhli Tesennünə işarə) göstərəcəyəm. Ümid edərəm ki, zikr etdiyimiz hər iki ayəsi daim gözümüzün qarşısında saxlayıb ədəd/adət və fanatizmin bizlərə qalib gəlməsinə və hər hansı bir haqqı gizləməyə səbəb olmasına icazə vermərik.

Hafiz: Allah şahidim olsun ki, hər vaxt bir haqq mənə sabit olsa, cidal etməyəcəyəm. Alicənab mənimlə davranış etmədiyindən ötəri əxlaqımı bilmirsiniz; nəfsimin istəklərinə qalib olmaq üçün çox ciddi və qərarlıyam. Hər vaxt bir danışmanın qarşısında susduğumu görsəniz, o zaman bilin ki o mövzu haqqında hamısıyla aydın (razısalma) olmuşum. Əgər mübarizə və mugalata üçün bir yol olsa da cədəl etməyəcəyəm; əgər cədəl etməyə cəhd etsəm qətiliklə bu iki ayənin hökmünə daxil.

İndi haqq olan bəyanlarınızı dinləməyə hazırım; inşaallah ki, Allahı Təala bizi və sizi haqqa hidayət edər.

Dəvətçi: Hafiz Əbu Naimi İsfehani Əhməd min Abdullah ki, üləması i'zam, muhaddisini fiham və muhakkikini kiramınızdandır; İbni Hallakan "Vefeyat'ul- A'yan"‌ kitabında onu belə təsvir etmişdir: "O, ən böyük etibarlı hafizlərdən və ən məlumatlı mühaddislerdendir. Onun on dərilik "Hilyet'ul- Evliya"‌ kitabı ən gözəl kitaplardandır."‌

Salahuddin Xəlil min İpəki Saf idi "Vafi bil- Vefeyat"‌ kitabında onun haqqında belə deyir: "Tac'ul- muhaddisin hafiz Əbu Naim elm, zühd və diyanətdə imam idi; rəvayətləri anlamaqda, onları nəql etməkdə, hifz və dirayet gücündə uca bir mövqeyə sahib idi. Onun ən gözəl təsniflərindən biri də on dərilik "Hilyet'ul- Evliya"‌ kitabıdır; bu kitab sahihayn (Səhihi Buxari və Səhihi Müslim)dan tahriç edilmişdir. Buxari və Müslimdəki hədislərə əlavədən, özünün duy/eşitmiş olduğu bir çox digər hədisləri də nəql etmişdir. Məhəmməd min Abdullah əl-Hatibi də "Ricalı Mişkat'il- Mesabih"‌de onu belə təsvir edir: "O, etibarlı hədis şeyxlərindəndir; onun hədisləriylə əməl edilmiş və sözlərinə də müraciət edilmişdir; o, şanı uca biridir; yaşı isə 69'dur."‌[2] - Nəcm/3.

tebyan

Category: Cəfəri məktəbinin əsasları | Added by: Ənfal
Views: 657 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]