Cümə axşamı, 2023-02-02, 4:44 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » İslam » Cəfəri məktəbinin əsasları

PEŞAVER gecələri
2012-11-10, 6:16 AM
PEŞAVER gecələri: Müaviyə və Yezidin Lənətləndiyinə Dəlalət edən Ayə və Rəvayətlər


DOQQUZUNCU İCLAS


Məhəmməd Min Əbubəkr Hz. Əlinin Təqibçilərindən Olduğundan Ötəri Onu Möminlərin Dayısı Saymamışlar

Dəvətçi: O halda sizin dediyiniz qaidə üzrə, Peyğəmbər (s.a.a)ın  yoldaşlarının bütün qardaşları da möminlərin dayısıdır. O zaman niyə  Məhəmməd min Əbi Bəkiri möminlərin dayısı saymırsınız? Halbuki onun atası, Müaviyədən daha uca və bacısı da onun bacısından daha üstündür. Buna görə də Müaviyənin möminlərin dayısı olması gerçək deyil və onun üçün bir şərəf də sayılmaz.

Əgər Ümm'ül- möminin qardaşı olmaq bir şerafet sayılmış olsaydı, Rəsulullah (s.a.a)ın  yoldaşı Safıyanın atası olan Yəhudi Hay min Ahtab da şerafet sahibi olardı. O halda qəti bilin ki, Ümm'ül- Möminin və ya möminlərin dayısı olmaq başlı başına bir şerafet sayıla bilməz. Burada risalət ailəsinə müxalifət göz qarşısında tutulmalıdır. Müaviyə (yeri cəhənnəm olsun) Əhli Beytlə döyüşə cəhd etdi, Hz. Əli (a.s)a və Həsən Hüseynə lənət etdi. İmam Həsən kimi birini, nə qədər səhabələri və təmiz Şiə Müsəlmanları qətl etdi.

Necə ki Əbul- Ferec İsfahani Makatil'ut- Talibiyyində, İbni Abdulbirr İstiabda, Məsudu İsbat'ul- Vasiyyedə və digərləri də əlaqədar kitablarında rəvayət etmiş olduğu üzrə, Əsməs(n)i Cuda Müaviyənin əmri və təşviqiylə İmam Həsəni zəhərlədi. Hətta İbni Abdulbirr və Taberinin yazmış olduğuna görə İmam Həsənin şahidlik xəbərini duy/eşidən Müaviyə, təkbir gətirərək ətrafındakılarla birlikdə sevinc qışqırıqları atdı. Beləsinə lənətli bir insan sizin nezdinizdə necə möminlərin dayısı olabilir?!"‌

Amma Məhəmməd min Əbi Bəkir vəlayət mövqesinin tərbiyə etmiş olduğu xalis Şiələrdən biriydi və Əhli Beytə xitab olaraq belə deyirdi:

Ey Fatimənin oğulları siz mənim sığınacağımsınız.

Qiyamətdə sizinlə tərəzim ağırlaşar.

Sizə olan dostluğum reallaşsa,

Hansı itin hürdüyünə diqqət etməm.

Məhəmməd, Əbu Bəkirin oğulu və Ümm'ül- Möminin Aişənin qardaşı olmasına baxmayaraq, onu möminlərin dayısı saymamış, lənət belə etmişlər; hətta atasının mirasından məhrum belə buraxmışlar.

Əmr min As və Müaviyə min Hudeyc Misiri fəth edincə Məhəmməd min Ebubekrə su belə vermədilər və susuz halda qətl etdilər. Daha sonra onu ölmüş eşşəyin qarınına qoyaraq yandırdılar. Müaviyə bunu eşidincə sevincindən dəliyə dönmüşdü.

Siz bu hadisəsi eşidincə; "bu lənətlilər möminlərin dayısı və Əbu Bəkirin oğulu Məhəmmədə necə oldu da belə etdilər və necə oldu da onu belə ürək ağrıdan bir şəkildə şəhid ettiler"‌ deyib də kədərlənmirsiniz. Amma Müaviyənin lənətləndiyini eşidincə kədərlənirsiniz!

O halda siz də tasdıq edirsiniz ki bunlar Peyğəmbər (s.a.a)ın Əhli Beyt ilə döyüşmüşdür. Məhəmməd də Əhli Beyt (a.s)ın dostu olduğu üçün onu möminlərin dayısı saymır və beləsinə qətl edilməsinə kədərlənmirsiniz. Amma Müaviyəni, Əhli Beyt (a.s)ın baş düşməni olduğu və ONLARa hər yerdə lənət etmiş olduğu halda möminlərin dayısı sayır və müdafiə edirsiniz. İnad və fanatizmdən Allaha sığınaram.

Müaviyə Vəhy Katibi Deyil, Məktubların Katibi idi

Müaviyə vəhy katibi deyildi. Çünki o H. 10. İldə, vəhy dövrünün sonlarında Müsəlman oldu. Müaviyə məktubların katibi idi. Müaviyə Peyğəmbər (s.a.a)a olduqca əziyyət etmiş, olduqca pis sözlər söyləmiş və Məkkə fəthində Müsəlman olan atası Əbu Süfyana məktublar yazaraq; "Niyə  Müsəlman oldun?"‌ deyə onu tənqid etmişdi. Buna görə Müsəlmanlar arasında alçaldılmış, etibarsız qalmışdı. Peyğəmbər (s.a.a)ın əmisi Abbas, Peyğəmbər (s.a.a)dan onun bu utanc vəziyyətdən xilas olması üçün bir imtiyaz verməsini istədi. Peyğəmbər (s. a. a) da bunun üzərinə onu məktublarının katibi etdi. Ayrıca onların küfrü haqqında, ayə və rəvayətlərdən bir çox dəlillər vardır.

Şeyx: Ayə və hədislərdən olan dəlillər  eşidilməlidir. Lütfən bu müəmmaların həlli üçün iddia etdiyiniz ayə və rəvayətləri bizə də söyləyin.

Dəvətçi: Çaşmayın, ortada bir müəmma yox, dəlillər bir çoxdur. Vaxt qısa olduğu üçün onlardan yalnız bəzilərinə işarə edəcəyəm. Yoxsa bütün dəliləri zikr edəcək olsaq başlı başına bir kitab olar.

Necə ki Müslim Səhihində belə rəvayət edir: "Müaviyə Rəsulullah (s.a.a)ın hüzurunda olanları yazıyordu."‌

Medaini isə belə deyir: "Zeyd min Sabit vəhy yazır, Müaviyə isə Peyğəmbər (s. a. a) üçün özü ilə Ərəblər arasındakı mövzuları yazıyordu."‌

Müaviyə və Yezidin Lənətləndiyinə Dəlalət edən Ayə və Rəvayətlər

Allahı Təala İsra surəsi 60. ayədə belə buyurur:

1- "Sənə göstərdiyimiz o yuxunu və Quranda lənətlənən ağacı, ancaq insanları sınamaq üçün meydana gətirdik. Biz də onları qorxudarıq da, bu onlara, böyük bir azğınlıqdan başqa bir şey sağlamaz."‌

İmam Səhləbi, imam Fahrı Razi və digər təfsirçilərinizin rəvayət etdiyinə görə Peyğəmbər (s. a. a) yuxu aləmində Məni Ümeyyenin meymunlar şəklində öz minbərinə çıxıb endiyini gördü, Cəbrayıl bunun üzərinə adı çəkilən ayəs(n)i nazil etdi. (Bu ağacdan qəsd Məni Ümeyye soyudur.)

Allahı Təala, başı Əbu Süfyan ilə Müaviyə olan Məni Ümeyyeni lənətlənmiş bir ağac olaraq zikr etmişdir; bu səbəbdən bu ağacın bir budağı olan Müaviyə də lənətlənmişdir.

2- Məhəmməd Surəsi 22 və 23. ayələrdə belə buyurmaqdadır:

"(Ey münafiqlər!) Artıq iş başına gəlir də yer üzündə təxribatçılıq edər və yaxınlarınızı kəsdirib doğradıyarsınızmı? İşdə bunlar, Allahın özlərini lənətlədiyi, kar etdiyi və gözlərini kor etmiş olduğu kimselerdir."‌

Bu ayə açıqca yer üzündə fəsad çıxaranları və yaxınları kəsdirib doğrayanları lənətləməkdədir. Müaviyədən daha böyük təxribatçılıq edən və yaxınları kəsdirib doğratan kim vardır? Onun xilafəti zamanında çıxardığı fitnələr hər kəs tərəfindən bilinməkdədir. Ayrıca lənətli olduğunun digər bir dəlili də yaxınları kəsdirib doğratmasıdır.

3- Ahzap surəsi 57. ayədə də belə buyurur:

"Allah və Rəsulunu incidənlərə Allah, dünyada və axirətdə lənət etmiş və onlar üçün xor görücü bir əzab hazırlamıştır."‌

Şübhəsiz Hz. Əliyə və Peyğəmbər (s.a.a)ın iki reyhanı Həsən və Hüseynə və xas səhabəsi Ammar və digərlərinə əziyyət etmək də Peyğəmbərə əziyyətdir. Bu səbəbdən bu ayəyə görə də o müqəddəs insanlara əziyyət edən Müaviyə, dünya və axirətdə lənətlənmişdir.

4- Mömin surəsi 52. ayədə də belə buyurmaqdadır:

"O gün zalımlara üzr istəmələri heç bir fayda verməz. Artıq lənət də onlarındır, pis yurd da onlarındır!"‌

5- Hud Surəsi 18. ayədə isə belə buyurmaqdadır:

"Bilin ki Allahın lənəti zalımların üzerinedir!"‌

6- Ə'raf surəsi 44. ayədə isə belə buyurmaqdadır:

"...Və aralarında bir çağırışçı Allahın lənəti zalımların üzərinə olsun deyə bağırır."‌

Zalımlar haqqında enən bu və bənzəri ayələr açıqca hər zalımın lənətlənmiş olduğunu buyurmaqdadır. Dost və xarici heç kim, Müaviyənin açıq-aşkar zülmlərini inkar edə bilməz. Zalım olduğu üçün də Allahın lənətinə uğramışdır, bu səbəbdən Allahın lənət etmiş olduğu kimsəyə biz də lənət edə bilərik.

7- Nisa Surəsi 93. ayədə isə belə buyurmaqdadır:

"Kim bir mömini qəsdən öldürsə cəzası, içində əbədi olaraq qalacağı cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb etmiş, onu lənətləmiş və onun üçün böyük bir əzab hazırlamıştır."‌

Bu ayə, bir mömini bilərək öldürənin Allahın lənətinə uğradığını və onun yerinin cəhənnəm olduğunu bildirməkdədir. Lütfən insafla söyləyin, Müaviyə möminləri qətl etməkdə ortaq olmamışmı? Hucr min Adiy və yeddi yoldaşını, onun əmriylə qətl etmədilərmi? Əbdürrəhman min Xüsusiyyətin el-Ğanzini diri diri məzara basdırdırmadımı?

Necə ki İbni Asakir və Yaqub min Sufyan öz Tarixində və Beyhaki Delaildə İbni Əbdürrəhman İstiabda və İbni Əsir Kamildə rəvayət etmiş olduğu üzrə səhabənin böyüklərindən olan Hucru, Müaviyənin əmriylə işgəncə edərək öldürdülər. Hucrun tək  günahı isə Hz. Əli (a.s)a lənət etməmək və ondan olmadığını söyləməmək idi.

Görəsən Peyğəmbər (s.a.a)ın böyük nəvəs(n)i və Səhabələri Kisanın beşincisi olan Hz. Həsən (ə.s), möminlərin böyüklərindən və cənnət əhli gənclərin iki əfəndisindən biri deyil idimi? Məsudu, İbni Abdulbirr, Əbul- Ferec İsfahani, Məhəmməd min Sad (Tabakatda), Sibt min Cevzi (Tezkiredə) və digər bir çox böyük alimləriniz öz kitablarında yazmış olduqlarına görə Müaviyə, Cude üçün bir zəhər göndərdi və ona, "Həsən min Əlini öldürəcək olsan sənə yüz min dirhəm verər və səni oğulum Yezidlə evlendiririm."‌ deyə vəddə oldu. Hz. Həsənin şahidliyindən sonra Müaviyə ona yüz min dirhəm verdi, amma oğuluyla evləndirmədi.

Hz. Həsənin şahidliyi, bir möminin qətlindən də kənar Peyğəmbər (s.a.a)ı üzən bir hadisədir. Adı çəkilən iki ayənin açıq hökmünə baxmayaraq hələ Müaviyəyə lənət etməkdə tərəddüdmü edirsiniz? Böyük səhabədən olan Ammar da Sıffində Müaviyənin əmriylə öldürülmədimi? Böyük alimlərinizin də ittifaq etmiş olduğu üzrə Peyğəmbər (s. a. a) Ammar haqqında belə buyurmamış idimi?:

"Ey Ammar, səni bağı və tüğyan əhli bir qrup öldürecektir."‌

Böyük möminlərdən minlərlə insanın Müaviyə tərəfindən qətl edildiyindən şübhənizmi var? Dinin iti qılıncı və təmiz ürəkli bir mömin olan Malik Eşter də Müaviyənin əmriylə zəhərlənmədimi? Müaviyənin Misirdəki iki adamı Əmr min As və Müaviyə min Hudeyc, Hz. Əli (a.s)ın Misir qubernatoru Məhəmməd min Əbi Bəkiri işgəncəylə öldürüb ölmüş eşşəyin qarınında atəşə vermədilərmi? Əgər Müaviyənin öldürdüyü möminlərin siyahısını verəcək olsam, bir gecə deyil, kim bilər  neçə gecə sürər.

Busr Min Ərdə idin Otuz Min Gerçək Mömini Müaviyənin Əmriylə Öldürməsi

Müaviyənin bütün əməllərindən daha pisi, onun əmriylə qan içici Busr min Ərdə idin, minlərlə Əli tərəfdarını mərhəmətsizcə qətl etməsidir. Necə ki Əbul- Ferec İsfahani, Allame Semhudi (Tarih'ul- Mədinədə), İbni Hallakan, İbni Asakir, Taberi (öz Tarixində), İbni Ebi'l- Hədid (Nehc'ul- Belağa Şərhi c. 1də) və digər alimləriniz də öz kitablarında yazdıqları üzrə Müaviyə Busra, böyük bir orduyla Mədinə, Məkkə, Sənə və Yeməyinə doğru hərəkət etməsini əmr etdi. Əbul- Ferecin rəvayət etdiyinə görə Zahhak min Sürüşsə də belə dedi: "Əli min Əbi Talibin Şiəsi və səhabələrini harada tapsanız orada öldürün; uşaq və qadınlara belə acımayın."‌

Buna görə üç min şəxsiyyət böyük bir orduyla Mədinə Sənə, Yeməyin, Taif və Necrana səfər təşkil etdilər. Yolda tapdıqları və o bölgələrdəki bütün möminləri, hətta qadın və uşaqlarını belə qətl etdilər. Tarix bu utanc verici qırğınlara şahid oldu. Vaxt olmadığından bu cinayətləri qısa olaraq keçirəm, sonunda Yeməyinə vardıqlarında, oranın qubernatoru olan Abdullah min Abbas min Abdulmuttalibin evinə getdilər. Süleyman və Davud adındakı iki kiçik uşağının başını anasının qucağında kəsdilər!!

İbni Ebi'l- Hədid Nehc'ul- Belağa Şərhi c. 1 s. 121də belə deyir: "Atəşdə yandırdıqları xaricində 30 min insanı katlettiler."‌

Siz bəylər, Quranın, lənətlənmiş oğulu lənətlənmişi dünya və axirətdə lənətləməsi haqqında hələ şek və şübhəmi edirsiniz?

Müaviyənin, Əməril- Möminin Hz. Əliyə Lənət Etməyi Əmr etməsi və ONun Əleyhində Hədis Uydurtması

Müaviyənin küfrünə və lənətlənmiş olduğuna dair ən əhəmiyyətli dəlil, Hz. Əli (a.s)a lənət etməsi və xalqı da bu böyük günaha məcbur etməsidir. şiəsini hətta xarici tarixçilərin belə qeyd etdiyi üzrə namazın kunutlarında və Cümə namazı xütbələrində bu çirkin əməl və bidət tətbiq olunmuş, bir çox insan lənət etmədiyi üçün də qətl edilmişdir. Bu cinayətlər Ömər min Əbdüləziz dövrünə qədər davam etmişdir.

Şübhəsiz ki muvahhidlerin İmamı, Peyğəmbər (s.a.a)ın qardaşı, Hz. Fatimənin  yoldaşı və möminlərin əmri Əli (a.s)a həyatında və ya vəfatında lənət edənlər və lənət etməyi əmr edənlər, lənətlənmiş və kafirdirlər.

Çünki imam Əhməd Müsneddə, imam Nəsəs(n)i Hesais'ul- Şiədə, Səhləbi və imam Fahrı Razi Təfsirdə, İbni Ebi'l- Hədid Nehc'ul- Belağa Şərhində, Məhəmməd min Yusuf Kifayet'ut- Talibdə, Sibt min Cevzi Tezkiredə, Süleyman Belhi Yenabi'ul- Meveddedə, Mir Seyid Əli Hemedani Meveddet'ul- Kurbada, Deylemi Firdevsdə, Müslim Səhihdə, Məhəmməd min Talha Metalib'us- Süulda, İbni Sebbah Fusul'ul- Muhimmedə, Hakim Müstedrekdə, Natiq Harezmi Menakıbda, İbrahim Himvini Feraiddə, İbni Meğazili Menakıbda, İmam'ul- Hərəm Zehair'ul- Ukbada, İbni Həcər Savaikdə və bilahare böyük alimlərinizin çoxu fərqli təbirlərlə qısa və ya detallı olaraq Peyğəmbər (s.a.a)ın belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:

"Əliyə söyən mənə söymüşdür; mənə söyən də Allaha sövmüştür."‌

Bəziləri də bu mövzuda başqa hədislər rəvayət etmişdir, ki ümumiyyətlə Əli (a.s)a əziyyət edənin lənətlənmiş olduğuna dəlalət etməkdələr. Məsələn; Deylemi Firdevsdə, Süleyman Hənəfi Yenabi'ul- Meveddedə fərqli sənədlərlə və digərləri də əvvəlki gecələr bəzisinə işarə etmiş olduğum şəkildə Peyğəmbər (s.a.a)ın belə buyurduğunu rəvayət etmişlər:

"Əli (a.s)a əziyyət edən, mənə əziyyət etmişdir, mənə əziyyət edənə də Allahın lənəti üzərinə olsun."‌

İbni Həcər isə Savaik'ul- Muhrikada ümumi mənada "əhli Beytə (Ə.S) Söyən və Lənət Edənlər Babı"‌nda Peyğəmbər (s.a.a)ın belə buyurduğunu nəql etmişlər:

"Əhli Beytimə söyən, Allahdan və İslamdan dönmüşdür. İtretim haqqında mənə əziyyət edənin, Allahın lənəti üzərinə olsun."‌

O halda Müaviyə namazın kunutlarında Hz. Əli (a.s)a və Rəsulullah (s.a.a)ın iki nəvəsi Həsən və Hüseynə, İbni Abbasa və Malik Eşterə lənət etdiyi üçün özü lənətli və lənətlənmiş biriydi. Necə ki bunu İbni Əsir Kamildə və digərləri də öz əsərlərində rəvayət etmişlər.

İmam Əhməd min Hənbəl, Müsnedində fərqli yollarla Rəsulullah (s.a.a)dan belə rəvayət etmişdir:

"Əliyə əziyyət edən kimsə, qiyamətdə Yəhudi və ya Nasrani olaraq həşr olacaktır."‌

Siz də bilirsiniz ki, İslamın zəruri hökmlərindən biri Allah və Peyğəmbər (s.a.a)a söymənin kafir və necis olmasıdır. Bunu deyən kimsə necis və qətli fərzdir. Əvvəlki gecələr detallı bir şəkildə Rəsulullah (s.a.a)ın belə buyurmuş olduğunun zikr etdiyim:

"Əliyə və Əhli Beytimə söyən, lənət edən və təhqir edən kimsə, mənə və Allaha söymüş, lənət etmiş və təhqir etmiştir."‌

Hədislər və mötəbər kitablarınızda iştirak edən bənzəri rəvayətlərin hökmü gərəyi də Müaviyə qəti lənətlənmiş və kafirdir.

Necə ki Məhəmməd min Yusuf, Kifayet'ut- Talibin 10. babında öz sənədləriylə və digərləri də burada xülasə olaraq köçürəcəyəm bu rəvayəti nəql etmişlər:

"Abdullah min Abbas, Səid min Cübeyrlə birlikdə, Zəmzəmin kənarında bir qrup Şam əhlinin Hz. Əliyə söydüklərini görüncə dayanaraq onlara xitab olaraq belə dedi: "Hansınız Allahı Təalaya sövüyordu?"‌ Onlar; "Heç birimiz Allahı Təalaya sövmedi."‌ dedilər. Bunun üzərinə; "Hansınız Rəsulullah (s.a.a)a söyürdü? deyə soruşdu. Onlar yenə; "Bizdən heç kim Peyğəmbər (s.a.a)a sövmedi."‌ dedilər. Bunun üzərinə; "Hansınız Əli min Əbi Talibə sövüyordu?"‌ deyə soruşduqda, onlar; "Bəli, biz Əliyə sövüyorduk"‌ dedilər. Bunun üzərinə belə buyurdu: "Rəsulullah (s.a.a)ın yanında şahid olun ki, mən O Həzrətin şəxsən Əliyə belə buyurduğunu  eşitdim:

"Ya Əli, sənə söyən mənə söymüşdür, mənə söyən Allahı Təalaya söymüşdür; kim də ONA söysə Allahı Təala onu  üz üstü cəhənnəmə atacaktır."‌


Category: Cəfəri məktəbinin əsasları | Added by: Ənfal
Views: 1034 | Downloads: 0 | Rating: 2.0/1
Total comments: 0
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]