Bazar günü, 2024-02-25, 8:54 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Dualar » Dua ibadətin məğzi və ruhudur

Qurandan Dualar :
2013-05-30, 6:21 AM
Qurandan Dualar :

1) "Ey Rəbbimiz! Biz özümüzə zülm etdik.
Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, əlbəttə, ziyana uğrayanlardan olarıq”(əl‐Əraf, 23)

2) "Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən Sənə sığınıram.
Əgər məni bağışlamasan, mənə rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram”. (Hud, 47)

3) Ey Rəbbim! Məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və (bütün)
mömin kişi və qadınları bağışla! Zülmkarların isə ancaq həlakını artır”. (Nuh, 28)

4) "Ey Rəbbimiz! (bunu) bizdən qəbul et! Həqiqətən, Sən Eşidənsən, Bilənsən!
Ey Rəbbimiz! İkimizi də Sənə təslim olacaq, nəslimizdən də Sənə təslim olan bir ümmət et.
Bizə ibadət qaydalarını göstər və bizim tövbələrimizi qəbul et! Həqiqətən,
Sən tövbələri qəbul edənsən, Rəhmlisən! (əl‐Bəqərə, 127‐128)

5) Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et!
Ey Rəbbimiz! Duamı qəbul elə! (İbrahim, 40)

6) Ey Rəbbimiz! Haqq‐hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla!”(İbrahim, 41)

7) Ey Rəbbim! Mənə hikmət ver və məni əməlisalehlərə qovuşdur!
Sonra gələnlər arasında (həmişə yad) (edilim) (deyə) mənə yaxşı ad qismət elə!
Məni Nəim bağının varislərindən et! Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə! (əş‐Şuəra, 83‐85, 87)

"Ey Rəbbim! Mənə əməlisalehlərdən olan (övlad) bəxş et!” (əs‐Saffat, 100)

9) "Ey Rəbbim! Öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et!
Şübhəsiz ki, Sən duaları Eşidənsən”. (Ali‐İmran, 38)

10) "Ey Rəbbim! Məni tənha buraxma.
Sən varislərin ən yaxşısısan!” (əl‐Ənbiya, 89)

11) "Ey Rəbbim! Elmimi artır!” (Taha, 114)

Amin...

almustafa.ge


Category: Dua ibadətin məğzi və ruhudur | Added by: Ənfal
Views: 2851 | Downloads: 0 | Comments: 2 | Rating: 5.0/2
Total comments: 2
0  
2 AGAHUSEYN   (2013-07-13 5:19 PM) [Daxil et]
FƏYYAZ DUASI

BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM

La ilahə illəllahül cəlilül cəbbar, la ilə illəllahül Kərimül səttar, la ilahə
illəllahül kəbirül mütəal, la ilahə illəllahü vəhdəhu la şərikə ləhu ilahən
vahidən rəbbən və şahidən əhədən səmədən və nəhnu ləhu abidun. La ilahə
illəllahu vəhdəhu la şərikə ləhu ilahən vahidən rəbbən şahidən əhədən səmədən
və nəhnu ləhu qanitun.La ilahə illəllahü vəhdəhu la şərikə ləhu ilahən vahidən
rəbbən və şahidən əhədən səmədən və nəhnu ləhu Sabirun. La ilahə iləllah
Mühəmmədür rəsulllah,Əliyyün vəliyullah.Və səlləllahu əla Mühəmmədin və alihi
əcməni.Əttəyyibinə əttahirin.Əl əxyaril Əncəbin.Allahümmə səlli əla Mühəmməd və
ali Mühəmməd.


FƏYYAZ DUASININ FƏZİLƏTLƏRİ

Həzrəti Peyğəmbər Salavatullah buyurub hər kəs sübh vaxtı bu duanı oxusa 360
dəfə Həcci Əkbərin savabın qazanar və 360 qul Allah yolunda azad etmiş olar və
360 acın qarnını allah yolunda doyurtmuş olar və 360 susuz şəxsə su vermiş
olar.

Peyğəmbər Salavatullah bu sözləri deyəndən sonra Cənabi Cəbrayıl Əleyhissəlam
Allah tərəfindən nazil olub buyurub hər kəs mənim bəndələrimdən və sənin
ümmətlərindən ömründə bir dəfə bu duanı oxusa öz izzəti cəlalıma anad
içirəm.O,bəndəmə 7 şey kəramət edərəm.


1) Yoxsulluğu ondan uzaq edərəm.
2) Nəkir Münkərün sual cavabınıona asan edərəm.
3) Onu sirat körpüsündən birildırım kimi keçirirəm.
4) Gözlənilməz ölümlərdən onuxilas edərəm.A
5) Cəhənnəmin odunu ona haramedərəm.
6) Susuzluqdan və aclıqdano,şəxsi saxlayaram.
7) Şeytanın Məkrindən vəhiyıəsindən onu xilas ederəm.


0  
1 GADİR   (2013-06-03 8:54 AM) [Daxil et]
Allah razi olsun ! İyyəkə nə`budu və iyyəkə nəstə`in !

Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]