Cümə axşamı, 2024-02-29, 8:12 AM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Dualar » Dua ibadətin məğzi və ruhudur

MÜCIR DUASI
2012-10-18, 4:29 PM
MÜCIR DUASI

 
"Mücir”duası əzəmətli dualardan biridir Həzrəti Rəsuli Əkrəm ( s.ə.ə )-dən nəql olunub ki, bu duanı Cəbrəil (ə) onun üçün Məqami-Ibrahimdə, namaz halında ikən gətirmişdir.”Kəfə`mi” bu duanı "Bələdül-Əymən” və "Misbahda” qeyd etmişdir.Onun fəzilətində qeyd edir ki,hər kəs bu duanı Ramazan ayının işıqlı ay gecələrində oxusa bütün günahları bağışlanar, hətta əgər yağış damcıları, ağacların yarpaqlar, səhraların qumlarının sayı qədər çox olsada belə. Həmçinin, bu dua xəstələrin şəfa tapması,borcların qaytarılması,zəngin olmaq. qəm-qüssənin aradan qaldırılması üçün çox tə`sirlidir.
 
 
MÜCİR DUASI (Ərəbcəsi)

Bismillahir rəhmanir rəhim

1. Sübhanəkə ya Əllahu təaləytə ya Rəhmanu əcirna minənnari ya mücir.
2. Sübhanəkə ya Rəhimu təaləytə ya Kərimu əcirna minənnari ya mücir.
3. Sübhanəkə ya Məliku təaləytə ya Məliku əcirna minənnari ya mücir.
4. Sübhanəkə ya Qüddusu təaləytə ya Səlamu əcirna minənnari ya mücir.
5. Sübhanəkə ya Mu’minu təaləytə ya Muhəyminu əcirna minənnari ya mücir.
6. Sübhanəkə ya Əzizu təaləytə ya Cəbbaru əcirna minənnari ya mücir.
7. Sübhanəkə ya Mütəkkəbiru təaləytə ya Mütəccəbiru əcirna minənnari ya mücir.
8. Sübhanəkə ya Xaliqu təaləytə ya Bari’u əcirna minənnari ya mücir.
9. Sübhanəkə ya Musavviru təaləytə ya Muqaddiru əcirna minənnari ya mücir.
10. Sübhanəkə ya Hadi təaləytə ya Baqi əcirna minənnari ya mücir.
11. Sübhanəkə ya Vəhhabu təaləytə ya Təvvabu əcirna minənnari ya mücir.
12. Sübhanəkə ya Fəttahu təaləytə ya Mürtahu əcirna minənnari ya mücir.
13. Sübhanəkə ya Səyyidu təaləytə ya Mauləyə əcirna minənnari ya mücir.
14. Sübhanəkə ya Qaribu təaləytə ya Raqibu əcirna minənnari ya mücir.
15. Sübhanəkə ya Mubdi’u təaləytə ya Mu’bidu əcirna minənnari ya mücir.
16. Sübhanəkə ya Həmidu təaləytə ya Məcidu əcirna minənnari ya mücir.
17. Sübhanəkə ya Qədimu təaləytə ya Əzimu əcirna minənnari ya mücir.
18. Sübhanəkə ya Fəfuru təaləytə ya Şəkuru əcirna minənnari ya mücir.
19. Sübhanəkə ya Şəhidu təaləytə ya Şahidu əcirna minənnari ya mücir.
20. Sübhanəkə ya Hənnahu təaləytə ya Mənnahu əcirna minənnari ya mücir.
21. Sübhanəkə ya Baisu təaləytə ya Barisu əcirna minənnari ya mücir.
22. Sübhanəkə ya Muhyi təaləytə ya Mumitu əcirna minənnari ya mücir.
23. Sübhanəkə ya Şəfiqu təaləytə ya Rəfiqu əcirna minənnari ya mücir.
24. Sübhanəkə ya Ənisu təaləytə ya Munisu əcirna minənnari ya mücir.
25. Sübhanəkə ya Cəlilu təaləytə ya Cəmilu əcirna minənnari ya mücir.
26. Sübhanəkə ya Xəbiru təaləytə ya Bəsiru əcirna minənnari ya mücir.
27. Sübhanəkə ya Həfiyyu təaləytə ya Məliyyu əcirna minənnari ya mücir.
28. Sübhanəkə ya Mə’budu təaləytə ya Mövcudu əcirna minənnari ya mücir.
29. Sübhanəkə ya Fəffaru təaləytə ya Qəhharu əcirna minənnari ya mücir.
30. Sübhanəkə ya Məzkuru təaləytə ya Məşkuru əcirna minənnari ya mücir.
31. Sübhanəkə ya Cəvadu təaləytə ya Mə’azu əcirna minənnari ya mücir.
32. Sübhanəkə ya Cəmalu təaləytə ya Cəlalu əcirna minənnari ya mücir.
33. Sübhanəkə ya Sabiqu təaləytə ya Raziqu əcirna minənnari ya mücir.
34. Sübhanəkə ya Sadiqu təaləytə ya Faliqu əcirna minənnari ya mücir.
35. Sübhanəkə ya Səmi’u təaləytə ya Səri’u əcirna minənnari ya mücir.
36. Sübhanəkə ya Rafi’u təaləytə ya Bədi’u əcirna minənnari ya mücir.
37. Sübhanəkə ya Fə’ilu təaləytə ya Mütəali əcirna minənnari ya mücir.
38. Sübhanəkə ya Hadi təaləytə ya Radi əcirna minənnari ya mücir.
39. Sübhanəkə ya Qahiru təaləytə ya Tahiru əcirna minənnari ya mücir.
40. Sübhanəkə ya Alimu təaləytə ya Hakimu əcirna minənnari ya mücir.
41. Sübhanəkə ya Daimu təaləytə ya Qaimu əcirna minənnari ya mücir.
42. Sübhanəkə ya Asimu təaləytə ya Qasimu əcirna minənnari ya mücir.
43. Sübhanəkə ya Fəniyyu təaləytə ya Muğni əcirna minənnari ya mücir.
44. Sübhanəkə ya Vəfiyyu təaləytə ya Qəviyyu əcirna minənnari ya mücir.
45. Sübhanəkə ya Kafi təaləytə ya Şafi əcirna minənnari ya mücir.
46. Sübhanəkə ya Muqaddimu təaləytə ya Müəcciru əcirna minənnari ya mücir.
47. Sübhanəkə ya Əvvalu təaləytə ya Axiru əcirna minənnari ya mücir.
48. Sübhanəkə ya Zahiru təaləytə ya Batinu əcirna minənnari ya mücir.
49. Sübhanəkə ya Raci’u təaləytə ya Mürtəca əcirna minənnari ya mücir.
50. Sübhanəkə ya Zələmənni təaləytə ya Zəttauli əcirna minənnari ya mücir.
51. Sübhanəkə ya Həyyu təaləytə ya Qəyyumu əcirna minənnari ya mücir.
52. Sübhanəkə ya Vahidu təaləytə ya Əhədu əcirna minənnari ya mücir.
53. Sübhanəkə ya Səyyidu təaləytə ya Samədu əcirna minənnari ya mücir.
54. Sübhanəkə ya Qədiru təaləytə ya Kəbiru əcirna minənnari ya mücir.
55. Sübhanəkə ya Vali təaləytə ya Ali əcirna minənnari ya mücir.
56. Sübhanəkə ya Aliyyu təaləytə ya Alə əcirna minənnari ya mücir.
57. Sübhanəkə ya Valiyyu təaləytə ya Maulə əcirna minənnari ya mücir.
58. Sübhanəkə ya Zəri’u təaləytə ya Bəri’u əcirna minənnari ya mücir.
59. Sübhanəkə ya Xafizu təaləytə ya Rafi’u əcirna minənnari ya mücir.
60. Sübhanəkə ya Muqsitu təaləytə ya Cəmi’u əcirna minənnari ya mücir.
61. Sübhanəkə ya Mu’izzu təaləytə ya Mu-Muzillu əcirna minənnari ya mücir.
62. Sübhanəkə ya Hafizu təaləytə ya Hafidu əcirna minənnari ya mücir.
63. Sübhanəkə ya Qadiru təaləytə ya Müqtədiru əcirna minənnari ya mücir.
64. Sübhanəkə ya Alimu təaləytə ya Halimu əcirna minənnari ya mücir.
65. Sübhanəkə ya Hakimu təaləytə ya Həkimu əcirna minənnari ya mücir.
66. Sübhanəkə ya Mü’ti təaləytə ya Məni’u əcirna minənnari ya mücir.
67. Sübhanəkə ya Zərru təaləytə ya Həfi’u əcirna minənnari ya mücir.
68. Sübhanəkə ya Mucibu təaləytə ya Hasibu əcirna minənnari ya mücir.
69. Sübhanəkə ya Adilu təaləytə ya Fasilu əcirna minənnari ya mücir.
70. Sübhanəkə ya Lətifu təaləytə ya Şərifu əcirna minənnari ya mücir.
71. Sübhanəkə ya Rəbbu təaləytə ya Həqqu əcirna minənnari ya mücir.
72. Sübhanəkə ya Məcidu təaləytə ya Vahidu əcirna minənnari ya mücir.
73. Sübhanəkə ya Əfvu təaləytə ya Müntəqimu əcirna minənnari ya mücir.
74. Sübhanəkə ya Vasi’u təaləytə ya Muvassi’u əcirna minənnari ya mücir.
75. Sübhanəkə ya Rə’ufu təaləytə ya Atufu əcirna minənnari ya mücir.
76. Sübhanəkə ya Fərdu təaləytə ya Vitru əcirna minənnari ya mücir.
77. Sübhanəkə ya Muqitu təaləytə ya Muhitu əcirna minənnari ya mücir.
78. Sübhanəkə ya Vəkilu təaləytə ya Ədlü əcirna minənnari ya mücir.
79. Sübhanəkə ya Mubinu təaləytə ya Mətinu əcirna minənnari ya mücir.
80. Sübhanəkə ya Bərru təaləytə ya Vədudu əcirna minənnari ya mücir.
81. Sübhanəkə ya Rəşidu təaləytə ya Mürşidu əcirna minənnari ya mücir.
82. Sübhanəkə ya Nuru təaləytə ya Münəvviru əcirna minənnari ya mücir.
83. Sübhanəkə ya Nasiru təaləytə ya Nasıru əcirna minənnari ya mücir.
84. Sübhanəkə ya Saburu təaləytə ya Sabiru əcirna minənnari ya mücir.
85. Sübhanəkə ya Muhsi’u təaləytə ya Munşi’u əcirna minənnari ya mücir.
86. Sübhanəkə ya Sübhanu təaləytə ya Dəyyanu əcirna minənnari ya mücir.
87. Sübhanəkə ya Mufisu təaləytə ya Qiyasu əcirna minənnari ya mücir.
88. Sübhanəkə ya Fatiru təaləytə ya Haziru əcirna minənnari ya mücir.
89. Sübhanəkə ya Zəlizzi Vəl Cəlali təaləytə ya Zəl Cəbəruti Vəl Cəlali əcirna minənnari ya mücir
Sübhanəkə, la ilahə illə əntə.
Sübhanəkə, inni kuntu minnəzzalimin.
fəctəcəbna ləhu və nəccəynahu minəl fəmmi və kəzalikə müncil mu’minin. Və səllallahu əla xəyri xəlqihi səyyidinə mühammədin və alihi əcmə’in Vəlhəmdu lillahi rəbbil aləmin. Və ni’məl vəkilu vəla haylə vəla qüvvətə illa billahil əliyyul əzim. 


Azərbaycanca  Tərcüməsi
Bismillahir–rəhmanir–rəhim
 
 
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Allah!, Uca məqamlısan, ey Rəhman (rəhməti həddindən artıq olan, rəhməti həm mö”minə, həm də kafirə şamil olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Rəhim (rəhməti sabit olan, kəsilməyən), uca məqamlısan, ey Kərim (ehsan və ne”mət sahibi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Məlik (əmr və hökm sahibi), uca məqamlısan, ey Malik! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Qüddus (nöqsanlardan, eyblərdən pak olan), uca məqamlısan, ey Səlam (sağlamlıq bəxş edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mö”min (əmin-amanlıq bəxş edən), uca məqamlısan, ey Mühəymin (məxluqun əməllərinə, əcəllərinə və ruzilərinə nəzarət edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Əziz (məğlub olmayan, Onunla müqabil olmayan qalib), uca məqamlısan, ey Cəbbar (məxluqun ixtiyarı olmayan bə”zi işlərə məcbur edən, onların hallarının çatışmamazlıqlarını islah və cübran edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mütəkəbbir (kibriya və mülk sahibi), uca məqamlısan, ey Mütəcəbbir (əmrinin qarşısı alına bilməyən, kibriya sahibi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Xaliq (xəlq edən), uca məqamlısan, ey Bari (məxluqu nümunə olmadan yaradan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Müsəvvir (məxluqata surət verən), uca məqamlısan, ey Müqəddir (qəzavü-qədəri müqəddər edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Hadi (hidayət edən), uca məqamlısan, ey Baqi (əbədi varlıq)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Vəhhab (hər məxluqa, onların öz ləyaqətləri qədərində əta edən), uca məqamlısan, ey Təvvab (çox tövbə qəbul edən, günahı bağışlamaq üçün bəndələrə çox-çox yaxınlaşan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey  Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Fəttah (kömək edən, rəhmət və ruzi qapılarını açan), uca məqamlısan, ey Mürtah (rəhmət sahibi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Seyyidim (şərəf və əzəmət sahibim), uca məqamlısan, ey Mövlam (ixtiyar sahibim)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Qərib (bəndələrə yaxın), uca məqamlısan, ey Rəqib (heç nəyin   Ondan yayınmadığı keşikçi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mübdi (xilqətin başlanğıc səbəbi), uca məqamlısan, ey Müid (xilqətin sonunun səbəbi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Həmid (bütün məxluqat tərəfindən həmd və sənaya layiq görülən), uca məqamlısan, ey Məcid (kərəm və izzət sahibi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, eyMücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Qədim (Əzəli, heç vaxt zavala uğramayan varlıq, vücudu üçün başlanğıc olmayan), uca məqamlısan, ey Əzəm (zatən və sifətən kamal həddində olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Ğəfur (bağışlaması çox olan), uca məqamlısan, ey Şəkur (hətta azacıq itaətə də qiymət verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Şahid (bütün işlərə nəzarət edən), uca məqamlısan, ey Şəhid (heç nəyin Ondan qeybdə olmadığı Kəs)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Hənnan (Ondan üz çevirənləri qəbul edən, rəhmət sahibi), uca məqamlısan, ey Mənnan (bir şeyi istəməzdən qabaq əta etməyə başlayan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Bais (ölüləri dirildən), uca məqamlısan, ey Varis (məxluqatdan irs aparıb təkcə Özü qalan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mühyi (dirildən), uca məqamlısan, ey Mümit (öldürən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Şəfiq (məxluqata çox-çox mehriban olan), uca məqamlısan, ey Rəfiq! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Ənis (ünsiyyət bağlayan), uca məqamlısan, ey Munis! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Cəlil (sifətlərində kamil), uca məqamlısan, ey Cəmil (fe”lləri gözəl vəsfləri kamil)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Xəbir (olmuş və olacaq şeylərə alim olan, heç nəyin Ondan qaib olmadığı, heç nəyin Ondan fövtə getmədiyi, hər şeyin zatına, həqiqətinə agah olan), uca məqamlısan! 
  Ey Bəsir! (varlıqların hamısını, heç nəyə ehtiyacı olmadan müşahidə edən, zahir və batinləri görən, hər şeyin kamal sifətləri Onun üçün aşkar olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Həfiyy (köməkçi və xeyirxah), uca məqamlısan, ey Məliyy (möhlət verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mə”bud, uca məqamlısan, ey Mövcud! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Ğəffar (günahları və eybləri örtən), uca məqamlısan, ey Qəhhar (qəhri və qələbəsi çox şiddətli olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Məzkur (zikr olunan), uca məqamlısan, ey Məşkur (hətta azacıq taətə qiymət verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Cəvad (əta etməkdə paxıllıq etməyən), uca məqamlısan, ey Məaz (sığınacaq yeri, pənahgah)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Cəmal, uca məqamlısan, ey Cəlal! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Sabiq (hər şeydən öncə möcud olan), uca məqamlısan, ey Raziq (ruzi verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Sadiq (doğruçu), uca məqamlısan, ey Faliq (gecə zülmətini gündüzün nuru ilə yaran)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Səmi” (eşidilən və eşidilməyən şeylərin Ondan gizli olmadığı), uca məqamlısan, ey Səri” (hesablara sür”ətlə yetişən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Rəfi” (şərif), uca məqamlısan, ey Bədi” (numunə olmadan icad edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Fəʹal, uca məqamlısan, ey Mütəal! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Qazi (hakim), uca məqamlısan, ey Razi (əmrini icra edən bəndələrdən razı olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Qahir (qələbəsi və qəhri şiddətli olan), uca məqamlısan, ey Tahir (Özü pak olub başqalarını da çirkinliklərdən paklayan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Alim! (bütün varlıqlar və onların cüzʹiyyatlarından agah olan), uca məqamlısan, ey Hakim! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Daim (həmişəlik varlıq), uca məqamlısan, ey Qaim (hər şeyə nəzarət edən, Öz zatı əsasında mövcud olan, hər bir nəfsə nəzarət edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Asim (bəndələri günahlardan pisliklərdən hifz edib çəkindirən), uca məqamlısan, ey Qasim (bəndələrin işlərini bölüşdürən, yaxud onların nəsiblərini verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Ğəniyy (zatən qəni və ehtiyacsız olan, bütün mövcudatın Ona ehtiyaclı olduğu), uca məqamlısan, ey Müğni (istədiyi bəndələri hər şeydən ehtiyacsız edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Vəfiyy (əhdinə vəfa edən), uca məqamlısan, ey Qəviyy (qüvvəli)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
  Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Kafi (istədiyi bəndəsini hər şeydən ehtiyacsız edən, onlara kifayət edən), uca məqamlısan, ey Şafi (şəfa verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Müqəddim (bəndələrdən istədiyi kəsi hikmət əsasında Öz rəhmətinə müvəffəq olmaqda qabağa salan), uca məqamlısan, ey Müəxxir (bəndələrdən istədiyi kəsi hikmət əsasında zəlil edib rəhmətindən axıra salan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Əvvəl (vücudda heç kəsin Ondan qabağa keçmədiyi), uca məqamlısan, ey Axir (hər şeyin məhv olub, yaxud dəyişdiyi halda, Zatı və Sifəti dəyişilməyən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Zahir (vəhdaniyyət və rübubiyyətinə dəlalət edən nişanələr səbəbi ilə aşkar olan), uca məqamlısan, ey Batin (məxluqatın göz və dərkindən gizlin olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Rəca (ümid), uca məqamlısan, ey Mürtəca (ümidlərin, arzuların qayıtdığı yer)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey minnət və ne”mət sahibi, uca məqamlısan, ey fəzl və vüs”ət sahibi! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Həyy (diri), uca məqamlısan, ey Qəyyum (davamlı və qalarlı, mövcudatın varlığının davam etmə səbəbi, yaxud hər şeyə kamal dərəcəsinə və halına görə qiymət verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Vahid (vücud, əql və dərkdə təcəzzi (hissə-hissə olma) və təkəssürün (çoxluğun) səhih olmadığı, hər bir cəhətdən vahid, yeganə), uca məqamlısan, ey Əhəd (zülmətin yol olmadığı nur, cəhalətin yolu olmayan elm)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Seyyid, uca məqamlısan, ey Səməd (alicənablıqda ən yüksək məqamda olan və hamının möhtac olduğu kəs)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Qədir (hikmətin iqtizası əsasında–nə əskik, nə də artıq–istədiyini hökm edən), uca məqamlısan, ey Kəbir (uca məqamlı və mənzilətli)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Valiyy (ixtiyar sahibi), uca məqamlısan, ey Mütəali (Ona aid edilən vəsflərdən çox-çox yüksək)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Əliyy (vəsf edənlərin vəsfinin, ariflərin elminin Onu əhatə edə bilmədiyi), uca məqamlısan, ey Ə”la (ən əşrəf, ən şərafətli)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Vəliyy (dost, ixtiyar sahibi), uca məqamlısan, ey Mövla! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Zari” (xəlq etdiyini izhar edən), uca məqamlısan, ey Bari” (xəlq edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Xafiz (zülmkarları, fir”onsifətləri zəlil edən), uca məqamlısan, ey Rafe” (mö”minlərə səadət, övliyaullahlara təqərrüb bəxş etməklə dərəcələrini yüksəldən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Müqsit (ədaləti bərqərar edən), uca məqamlısan, ey Came” (cəm edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Müizz (istədiyi yaxşı bəndələrə izzət və şövkət bəxş edən), uca məqamlısan, ey Müzill (istədiyi pis şəxslərə zillət paltarı geydirən, onları hər növ izzətdən məhrum edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Hafiz (hifz edən), uca məqamlısan, ey Həfiz (bəndələrini və onların yaxşı əməllərini zay olmaqdan qoruyan, qarşısını alan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Qadir (istədiyi hər bir şeyə qüdrəti olan, heç bir işdə aciz olmayan), uca məqamlısan, ey Müqtədir (mütləq iqtidar sahibi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Əlim (elmli), uca məqamlısan, ey Həlim (qəzəbinin Onu təhrik etmədiyi Kəs, günahkar bəndələri cəzalandırmaqda tələsməyən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Həkəm (islah etmək üçün bəndələri bə”zi işlərdən çəkindirən), uca məqamlısan, ey Həkim (hakim, hikmət üzündən iş görən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mü”ti (əta edən), uca məqamlısan, ey Mane” (övliyaullahları qoruyan, onlara kömək edən, yaxud məhrum olmağa layiq olanları məhrum edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Zarr (xeyir üçün layiq olmayan bəndələrə zərər yetirən), uca məqamlısan, ey Nafe” (istədiyi layiqli bəndələrə xeyir yetirən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mücib (övliyaullahların duasını qəbul edən), uca məqamlısan, ey Həsib (kifayət edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Adil (yaxşı əmələ görə yaxşı savab və pis əmələ görə pis cəza verən), uca məqamlısan, ey Fasil (açıq-aşkar bəyan ilə haqq-batil arasında fasilə salan, onları ayıran)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Lətif (bəndələri hər iki dünyada gözləmədikləri, bilmədikləri yerdən mənfəət yetirən, bəndələrə rə”fətli olan; gözlə görünməyən incə varlıqları (virus, bakteriya, təkhüceyrəliləri və s. yaradan), uca məqamlısan, ey Şərif (əzəmət sahibi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Rəbb (malik və müdəbbir, ne”mət sahibi, tərbiyə edib, kamala yetirən), uca məqamlısan, ey Həqq! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Macid (kərəm və izzət sahibi), uca məqamlısan, ey Vahid! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Əfüvv (sağlamlıq bəxş edən, üqubəti, intiqamı tərk edən), uca məqamlısan, ey Müntəqim (zalımlardan intiqam alan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Vasi” (istənilən şeylərdən daha geniş əta edən, qəniliyi bütün fəqirlərə, ruzi və rəhməti bütün məxluqata şamil olan), uca məqamlısan, ey Musi” (qəni edən, vüs”ət bəxş edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Rəuf (Öz lütfləri ilə bəndələrə rəhimli, mehriban olan), uca məqamlısan, ey Ətuf (mehr-məhəbbəti bəndələrinə başdan-ayağa şamil olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Fərd (tək), uca məqamlısan, ey Vitr (yeganə)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Müqiyt (müqəddər edən, hafiz və şahid), uca məqamlısan, ey Mühit (hər bir şeyə işraqı olan, qüdrətlə əhatə edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mücir (oddan pənah verən) uca məqamlısan, ey Vəkil (kifayət edən, hər bir işdə bəndələrini hifz edib zərəri dəf edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Ədl (həddindən çox ədalətli), uca məqamlısan, ey Mücir! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mübin (mö”cüzələri, ayələri bəyan və aşkar edən), uca məqamlısan, ey Mətin (hər şeyə qüdrəti çatan, qüdrətli)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Bərr (sadiq, doğruçu, adəti ehsan olan), uca məqamlısan, ey Vədud (övliyaullahların qəlbində məhbub, sevilən, yaxud, saleh bəndələri sevən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Rəşid (bəndələri (məxluqları) onların Öz mənfəətli işlərinə hidayət edib yol göstərən), uca məqamlısan, ey Mürşid (hidayət edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Nur, uca məqamlısan, ey Münəvvir (başqalarına nur verən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Nəsir (köməkçi, yardımçı), uca məqamlısan, ey Nasir (köməkçi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Səbur (üsyankarları cəzalandırmaqda tələsməyən), uca məqamlısan, ey Sabir (səbirli)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Mühsi (hər şeyi elm əsasında sayan, əhatə edən), uca məqamlısan, ey Münşi (xilqəti başlayaraq xəlq edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Sübhan (eyb və nöqsanlardan pak və münəzzəh), uca məqamlısan, ey Dəyyan (Qəhhar, məxluqatı Öz itaətinə vadar edən)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Müğis (pənah verən), uca məqamlısan, ey Ğiyas (pənahgah)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Fatir (xəlq edən, ixtira edən), uca məqamlısan, ey Hazir (hər yerdə mövcud olan)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Hər bir nöqsan və eybdən pak və münəzzəhsən, ey Zəl-izzi vəl-cəmal (izzət və cəmal sahibi), uca məqamlısan, ey Zəl-cəbəruti vəl-cəlal (cəlal, cəbr və qəhr sahibi)! Bizə Öz qəhr odundan aman (pənah) ver, ey Mücir!
Pak və münəzzəhsən, Səndən başqa heç bir mə”bud yoxdur. "Pak və münəzzəhsən, həqiqətən mən öz nəfsimə zülm edənlərdən oldum. Biz də onu (Öz bəndəmiz Yunisin) duasını müstəcab edib dəryadan (balığın qarnından) xilas etdik. Elə mö”minlərə də belə nicat verərik.”
Allahın salavatı olsun ağamız Həzrəti Mühəmmədə və onun pak Əhli-beytinə. Həmd və səna olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə. Bizə Allah kifayətdir. O, necə də gözəl vəkildir! Qüvvə və qüdrət yalnız Əzim və Əliyy Allahdandır!.

Əlhəmdu lillahi Rəbbil aləmin
Category: Dua ibadətin məğzi və ruhudur | Added by: Ənfal
Views: 17668 | Downloads: 0 | Comments: 1 | Rating: 4.4/8
Total comments: 1
0  
1 zehra4   (2012-11-21 8:20 PM) [Daxil et]
smile

Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]