Çərşənbə günü, 2023-02-08, 4:28 PM
Allahın Peyğəmbəri (s): «Zirəklərin ən zirəyi günahlardan çəkinmək, axmaqların ən axmağı isə günah işlər görməkdir»
Main » Files » Digər məlumatlar » Digər məlumatlar

Ərəfə gününün və Qurban bayramı gününün əməlləri
2013-10-15, 5:55 AM

Ərəfə gününün və Qurban bayramı gününün əməlləri

 

  Zilhiccə ayının 9-cu gününün –  Ərəfə gününün müstəhəb əməlləri sırasında birinci yeri qüsl tutur. Ərəfə günündə oruc tutmağın da savabı  böyükdür. (Nəzərdən qaçırmayaq ki, ertəsi gün, yəni Qurban bayramı günü oruc tutmaq haramdır).

Ərəfə günündə İmam Hüseynin (ə) Kərbəladakı məzarını ziyarət etmək insana savab gətirən əməllərdən sayılır. Hətta İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurub ki, ərəfə günündə Allah-təala əvvəlcə İmam Hüseynin (ə) zəvvarlarına mərhəmət göstərib onların ehtiyaclarını ödəyər, günahlarını bağışlayar, ondan sonra Ərəfə çölündə həcc əməllərini yerinə yetirən hacılara mərhəmət göstərər (İbn Qövləveyh. Kamilüz-ziyarat, səh. 318, 539-cu hədis). Əlbəttə, ərəfə gününü Kərbəlada qeyd etməyə imkanı olmayan şəxs İmam Hüseyni (ə) qiyabi olaraq da ziyarət edə bilər (İmam Hüseynin (ə) Ərəfə gününə məxsus ziyarətnaməsini oxumaqla).

Ərəfə günündə Həzrət İmam Hüseynə (ə) məxsus olan «Ərəfə duası»nı oxumağın da böyük əcri var. Ğalib Əsədinin oğulları Bişr və Bəşir rəvayət edirlər ki, İmam Hüseyn (ə) bu duanı ərəfə günündə Ərəfat çölündəki təpənin sol tərəfində duraraq, üzünü Kəbə istiqamətinə çevirmiş və əllərini sifəti bərabərində (qünut vəziyyətində) tutmuş halda, son dərəcə təvazökar bir vəziyyətdə söyləmişdir. Duanın həcmi böyükdür və «Məfatihül-cinan» kitabında bütöv şəkildə verilmişdir.

Ərəfə günündə əsr namazından sonra iki rükətlik müstəhəb namaz qılmaq da gözəl əməldir. Birinci rükətdə Fatihə və İxlas, ikinci rükətdə isə Fatihə və Kafirun surələri oxunur. Həmçinin, Ərəfə günündə dörd rükətlik müstəhəb namaz qılmaq (hər rükətində bir dəfə Fatihə fə 50 dəfə İxlas surəsini oxumaqla) da çox bəyənilir.

Ərəfə günündə bu duanı oxumaq da tövsiyə edilir: «Sübhanəlləzi fis-səmai ərşüh. Sübhanəlləzi fil-ərzi hükmüh. Sübhanəlləzi fil-qüburi qəzaüh. Sübhanəlləzi fil-bəhri səbilüh. Sübhanəlləzi fin-nari sultanüh. Sübhanəlləzi fil-cənnəti rəhmətüh. Sübhanəlləzi fil-qiyaməti ədlüh. Sübhanəlləzi rəfəəs-səma. Sübhanəlləzi bəsətəl-ərz. Sübhanəlləzi la məlca və la mənca minhü illa ileyh».

Tərcüməsi: «Müqəddəsdir o zat ki (yəni Allah), səmada Onun ərşi yerləşir, yerdə Onun hökmü  hakimdir. Müqəddəsdir o zat ki, Onun qəzavü-qədəri qəbirlərdə  həyata keçir, su Onun hökmü ilə yola dönür. Müqəddəsdir o zat ki, alov (cəhənnəm) Ona tabedir, Onun mərhəməti cənnəti bürüyüb, qiyamətdə Onun ədaləti hökm sürür. Müqəddəsdir o zat ki, səmanı ucaltdı, yeri genişlətdi, Ondan başqa heç kimə sığınmaq və Onun hökmündən qaçıb Onun özündən başqa heç kimin himayəsində xilas olmaq mümkün deyil».

Bundan sonra 100 dəfə «Sübhanallahi vəl-həmdü lillahi və la ilahə illəllahü vəllahü əkbər» deyilir. Tərcüməsi: «Allah müqəddəsdir. Allaha həmd olsun. Allahdan başqa məbud yoxdur. Allah hər şeydən daha ucadır».

"İxlas” surəsi və Ayətül-kürsi 100 dəfə oxunur, Peyğəmbərə və nəslinə 100 dəfə salavat deyilir.

Bundan sonra 10 dəfə aşağıdakı  dua oxunur: «La ilahə iləllahü vəhdəhü la şərikə  ləh. Ləhül-mülkü və ləhül-həmd. Yühyi və yumitü  və yumitü və yühyi və hüvə həyyün la yəmut. Biyədihil-xeyrü və hüvə əla külli şeyin qədir». Tərcüməsi: «Allahdan başqa məbud yoxdur. O, təkdir, şəriki yoxdur. Dirildən və öldürən, öldürən və dirildən Odur. Özü isə ölməzdir və diridir. Xeyir Onun hökmündədir və O, hər şeyə qadirdir».

Bundan sonra 10 dəfə belə deyilir: «Əstəğfirüllahəlləzi la ilahə illa hüvəl-həyyül-qəyyum və ətubü ileyh». Tərcüməsi: «Ondan başqa məbud olmayan, diri və qaları  olan Allahın hüzurunda günahlarımın bağışlanmasını diləyir və tövbə edirəm». Bundan sonra «ya Allah», «ya Rəhman» və «ya Rəhim» kəlmələrinin hər biri 10 təkrar edilir.

Daha sonra 10 dəfə deyilir: «Ya bədiəs-səmavati vəl-ərz. Ya zəl-cəlali vəl-ikram». Tərcüməsi: «Ey göyləri və  yeri yaradan. Ey cəlal və kərəm sahibi». «Ya həyyü  ya qəyyum» (ey diri və qaları olan Allah), «ya hənnanü ya mənnan» (ey mehriban və hamının minnətdar olduğu Allah), «la ilahə illa ənt» (Səndən başqa məbud yoxdur) və «amin» zikrlərinin də hər birini 10 dəfə demək lazımdır.

Axırda isə bu dua deyilir: «Allahümmə inni əs’əlükə  ya mən hüvə əqrəbü ileyyə min həblil-vərid. Ya mən yəhulü beynəl-mər’i və qəlbih. Ya mən hüvə bil-mənzəril-ə’la və bil-üfüqil-mübin. Ya mən hüvər-rəhmanü ələl-ərş istəva. Ya mən leysə kəmislihi şey. Və hüvəs-səmiül-bəsir. Əs’əlükə ən tüsəlliyə əla Mühəmmədin və ali-Mühəmməd».

Tərcüməsi: «Allahım, ehtiyacımı Səndən istəyirəm. Ey mənə şah damarımdan da yaxın olan! Ey insanla qəlbi arasında rabitə yaradan. Ey uca məqamdan hər şeyi görən və  açıq-aydın bilən! Ey ərşi öz hökmünə almıq mərhəmət sahibi! Ey özündən başqa məbud olmayan! Hər şeyi eşidən və görən! Sənin salavatın Mühəmmədə və nəslinə olsun!».

Bundan sonra insan ürəyindəki ehtiyacını dilə gətirməlidir. Bu duadan sonra insanın istəyinin həyata keçməsi ehtimalı  böyükdür.

 

Ərəfə günündən Qurban bayramına keçən gecə

Ərəfə günündən Qurban bayramına keçən gecə oyaq qalıb ibadət etmək (əhya saxlamaq), "Nüdbə” duasını, İmam Hüseynin (ə) Qurban bayramına məxsus ziyarətnaməsini, İmam Zeynəl-abidinə (ə) məxsus olan «Səhifeyi-Səccadiyyə»dən 48-ci duanı (Qurban bayramı və cümə gününün duası) oxumaq müstəhəbdir. Bu duaların hər birinin həcmi böyükdür və «Məfatihül-cinan» kitabında verilmişdir.

Qurban bayramı gününün zöhr namazından etibarən zilhiccə  ayının 12-ci gününün sübh namazına kimi 10 namazın sonunda aşağıdakı  təkbiri söyləmək də böyük savaba malikdir: «Allahü əkbər, Allahü əkbər, la ilahə illəllah, vallahü əkbər, Allahü əkbər və lillahil-həmd. Allahü əkbərü əla ma hədana. Allahü əkbərü əla mə rəzəqna min bəhimətil-ən’am. Vəlhəmdü lillahi ma əblana». Tərcüməsi: «Allah hər şeydən ucadır, Allah hər şeydən ucadır, Allahdan başqa məbud yoxdur və Allah hər şeydən ucadır, Allah hər şeydən ucadır və həmd Allaha məxsusdur. Bizə verdiklərinə görə, ev heyvanlarından bizə ruzi yetirdiyinə görə Allah hər şeydən ucadır. Bizi sınağa çəkdiyinə görə Allaha həmd olsun».

Zilhiccə ayının 10-cu gecəsi - yəni bu il oktyabrın 25-dən 26-na keçən gecə - təbərrük və müqəddəs gecələrdəndir. Bu bayram gecəsi il ərzində olan həmin o gecələrdəndir ki, onda əhya saxlamaq - oyaq qalıb ibadət etmək xüsusilə bəyənilmişdir. Qurban bayramının gecəsi asimanın qapıları açıq qərar verilimiş və o gecəni İmam Hüseyn (ə) ziyarətini oxumaq və dua-münacatla keçirmək çox bəyənilmişdir.

 

Qurban bayramı gününün əməlləri:

Müstəhəb qüsl almaq, bayram namazını qılmaq, bayram namazından sonra qurbanlıq ətlə qidalanmaq çox bəyənilmişdir.

Bundan əlavə, bu gündə İmam Səccadın (ə) Qurban bayramına aid olan dualarını oxumaq, "Nüdbə” duasını oxumaq tövsiyə edilir.

Həccdə olmayanlar üçün Qurban bayramı günündə  qurban kəsmək bəyənilmiş əməllərdəndir. 

/Deyerler.org/


Category: Digər məlumatlar | Added by: Ənfal
Views: 709 | Downloads: 0 | Comments: 1 | Rating: 5.0/1
Total comments: 1
0  
1 sia313   (2013-10-15 1:12 PM) [Daxil et]
SALAM COX XAHIS EDIREM MEN BURANIN ADMINI LAZIMDI MENE KOMEK EDIN ZEHMET OLMASA KIM BILIRSE MEN YAZSIN

Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərhləri əlavə edə bilər.
[ Registration | Login ]